Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad bij.

Het bestuurs- en beheersreglement (Universiteitsreglement), het jaarverslag met jaarrekening, en belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan en de begroting zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ten hoogste 4 jaar benoemd. 

Secretaris

De secretaris van de RvT is: 
drs. A.W. (Albert) Goutbeek
secretaris-rvt@uva.nl

Leden Raad van Toezicht

 • Profielschets Raad van Toezicht

  De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een openbare universiteit op grond van de WHW met publieke rechtspersoonlijkheid. In deze profielschets zijn de taak en rol van de Raad van Toezicht (RvT) alsmede de eisen ten aanzien van de deskundigheid en het functioneren van de Raad opgenomen. De Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA hebben advies uitgebracht over de profielschets.

 • Rooster van aftreden RvT UvA
  Naam Benoemd per Aftredend per Herbenoembaar*
  Marise Voskens 26 augustus 2016 26 augustus 2024 nee
  Zofia Lukszo 26 augustus 2023 26 augustus 2027 ja
  Mohcine Ouass 26 augustus 2022  26 augustus 2026 ja
  Omar Ramadan 15 mei 2019 15 mei 2027 nee
  Willy Spaan 1 mei 2021 1 mei 2025 ja

  *Herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar.