Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft een nauwe band met de stad Amsterdam. De vier UvA-campussen maken een integraal deel uit van de stad. Ook gaat de UvA partnerschappen aan met bedrijven, maatschappelijke instellingen, musea, burgers en de gemeente. De samenwerkingen dragen bij aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. Voor wetenschappers en studenten heeft dit het voordeel van betekenisvol onderwijs en onderzoek.

Samenwerking UvA en Amsterdam

In Amsterdam werken de UvA en de stad al honderden jaren samen. De Gemeente Amsterdam stond aan de wieg van de Universiteit van Amsterdam. Tot op de dag van vandaag draagt de universiteit bij aan de kwaliteit van leven in de stad en zijn er talloze projecten waarin de universiteit en de Amsterdamse regio elkaar versterken. Enkele voorbeelden.

Ben Sajet Centrum

In het Ben Sajet Centrum bundelen Amsterdamse kennisinstellingen, opleiders en zorginstellingen hun krachten op het gebied van ouderenzorg- of gehandicaptenzorgprogramma’s. De centrale vraag: hoe kunnen we de behoeften van ouderen en mensen met een beperking vertalen naar een nieuwe zorgpraktijk en deze op een innovatieve manier vervlechten met onderzoek en onderwijs? 

Amsterdam Law Hub

De Amsterdam Law Hub is een broedplaats voor innovatie op het gebied van maatschappelijke juridische dienstverlening. Studenten en medewerkers van de rechtenfaculteit van de UvA werken hier samen met maatschappelijke partners, juridische maatschappelijke ondernemers en gevestigde partners.

Innovation Exchange Amsterdam

IXA is het kennistransfercentrum van de UvA, de HvA, het Amsterdam UMC en de VU. IXA helpt onderzoekers bij het omzetten van hun resultaten naar concrete toepassingen, en het centrum brengt onderzoekers en bedrijven of instellingen met elkaar in contact als mogelijke samenwerkingspartners.

Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus werkt met kennisinstellingen, overheden en ondernemers samen aan duurzaamheid en een circulaire economie. Dit gebeurt in de vorm van projectonderzoek en ook werken studenten in het Sustaina Student Lab aan opdrachten van bedrijven en publieke instellingen op het gebied van duurzaamheid. UvA-studenten houden zich in dit kader bezig met belangrijke vraagstukken die échte gevolgen hebben. 

Civic AI Lab

Het Civic AI Lab is een samenwerking tussen de UvA en de Vrije Universiteit (VU) voor onderzoek naar de toepassing van Artificial Intelligence op het gebied van onderwijs, welzijn, omgeving, mobiliteit en gezondheid. Doelen zijn AI-technologie ontwikkelen voor het zichtbaar maken van kansenongelijkheid in de samenleving, én AI inzetten om het handelingsperspectief op kansengelijkheid te vergroten. Verder moet het lab bewoners bewust maken van de kansen en risico’s van AI.

Kenniscentrum Ongelijkheid

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een Amsterdams samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, de UvA, de VU, de HvA en Inholland. Het Kenniscentrum Ongelijkheid wil vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam beschrijven en verklaren, en door middel van onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. 

Amsterdam Humanities Hub

De Humanities Hub is een samenwerkingsinitiatief van de Gemeente Amsterdam, de KNAW en de UvA. Het doel is een brug te slaan tussen geesteswetenschappelijke kennis en maatschappelijke partners, waaronder de culturele en creatieve sector. De Hub zal het maatschappelijk debat stimuleren en oplossingen aandragen voor stedelijke vraagstukken, met Amsterdam als laboratorium.

 

UvA-campussen in Amsterdam

De UvA kent, verspreid over de stad, 4 grote campussen: het Universiteitskwartier, de Roeterseilandcampus, het Science Park en het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Onze campussen

De campussen van de UvA vormen elk een plek waar medewerkers, studenten, alumni, samenwerkingspartners en omwonenden elkaar ontmoeten en versterken. Ook bij de verdere ontwikkeling van de campussen speelt samenwerking met de omgeving een belangrijke rol.