Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het onafhankelijke onderzoek dat door de Diversity Commission werd uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Gloria Wekker, heeft ongekend inzicht gegeven in de staat van diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam.

Om een begin te maken met het brede scala aan kwesties op het gebied van diversiteit en sociale rechtvaardigheid hebben we onze doelstellingen geformuleerd in overeenstemming met de 6 thematische hoofdstukken van het rapport. Naar aanleiding van het rapport maken we gebruik van de brede kaders van dekolonialiteit en intersectionaliteit. We zullen ons begrip van de toestand van diversiteit en sociale rechtvaardigheid aan de UvA verder ontwikkelen met behulp van het rapport, dat daarbij zal dienen als een fundamentele leidraad. Terwijl we een overzicht ontwikkelen van bestaande en opkomende initiatieven en activiteiten met betrekking tot diversiteit en sociale rechtvaardigheid, waaronder de onze, zullen we aangeven hoe elk van deze bijdraagt aan het bereiken van onze doelen. Op deze manier nemen wij de verantwoordelijkheid om goed te communiceren met die individuen, collectieven en gemeenschappen wiens werk en ervaringen een belangrijke bijdrage leverden, en blijven leveren, aan het ontwikkelen van een gelijkwaardiger en meer diverse universiteit.

Studenten Roeterseiland
Foto: Sander Nieuwenhuys

Missie

De UvA streeft ernaar een inclusieve universiteit te zijn, een plek waar eenieder zich volledig kan ontplooien en zich welkom, veilig, gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelt. Wij zijn ons ervan bewust dat het universele recht op onderwijs een eerlijke en rechtvaardige bejegening, toegang, kansen en aanmoediging garandeert voor al onze huidige en toekomstige studenten, voor de faculteiten en voor de werknemers. Door als gemeenschap betrokken te zijn bij de rijke diversiteit van de stad Amsterdam, staat de UvA open om aan te haken bij complexe vraagstukken over cultureel erfgoed en maatschappelijke verantwoordelijkheden. De samenwerking tussen de universiteit en lokale gemeenschappen stelt ons in de gelegenheid om gecentraliseerde en gedecentraliseerde ondersteuning te faciliteren en te mobiliseren ten behoeve van een diversiteit aan mensen alsmede op kennisniveau.

Visie

Als we naar de toekomst kijken, dan zien wij onszelf als mensen die in deze inclusieve wereld steeds meer groeien als het gaat om kennis over diversiteit en begrip, door op respectvolle wijze te luisteren, te discussiëren, te debatteren en te leren van verschillende standpunten.

Betrokkenheid op alle niveau’s binnen onze gemeenschap laat zien dat we in hoge mate betrokken zijn bij een cultuuromslag, waarbij ons dagelijks werk, onderwijs, leren, onderzoek en onze publieke dienstverlening aan het veranderen zijn. De CDO stelt zich kritisch op ten aanzien van het CvB en roept de leden en anderen die werkzaam zijn binnen de UvA ter verantwoording, indien nodig, door kritische feedback te geven als blijkt dat de voortgang stagneert of vastloopt. We willen een universiteit worden die niet alleen alle vormen van discriminatie bestrijdt, maar ook die sociale rechtvaardigheid verankert in institutioneel beleid op het gebied van gelijkwaardigheid, inclusie en beleid dat gerelateerd is aan diversiteit. Als team baseren wij ons werk op een dekoloniaal en intersectioneel raamwerk en blijven we leren van nieuwe inzichten en meningen.