Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering: ICT

De UvA is een grootgebruiker van laptops, smartphones en softwarediensten. De productie en het gebruik hiervan heeft impact op het milieu. De uitstoot van het gebruik van ICT-apparatuur en externe servers bedroeg in 2019 ongeveer 4.500 ton CO2-eq, dit staat gelijk aan circa 7% van de totale uitstoot van de UvA.

Doelstelling

Ons doel is om in 2026 onze ecologische footprint met betrekking tot ICT met 25% verkleind te hebben ten opzichte van 2019.

Actuele stand van zaken

De focus lag in 2021 en 2022 op het terugdringen van de voetafdruk door het verlengen van de levensduur, een van de meest zekere en kostenefficiënte manieren om impact te reduceren.

De gebruiksduur van laptops is verlengd naar vijf jaar en die van smartphones naar vier jaar. De vervanging van ongeveer 2800 laptops (UvA en HvA) uit 2018 is naar aanleiding van het besluit van 2022 verplaatst naar 2023. Het oprekken van de gebruiksduur van laptops zal jaarlijks een besparing opleveren van 100 ton CO2. In de cijfers is het effect van de maatregel echter nog niet zichtbaar. Dit komt vermoedelijk doordat er niet in ieder jaar evenveel apparatuur wordt vervangen.

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).

 • We gebruiken onze ICT apparatuur langer

  De gebruiksduur van laptops wordt verlengd naar vijf jaar en die van smartphones naar vier jaar. De vervanging van ongeveer 2800 laptops (UvA en HvA) uit 2018 is naar aanleiding van het besluit van 2022 verplaatst naar 2023.

 • Duurzaam inkopen, waarbij wordt gestuurd op 25% reductie in milieu-impact

  Na een succesvolle pilot is de Fairphone opgenomen in het assortiment waaruit gekozen kan worden. Vanaf 2023 zal bij inkoop van nieuwe ICT-apparatuur worden geëxperimenteerd met duurzame aanbestedingscriteria.

 • Er wordt een plan gemaakt maken om de groei van dataverkeer af te remmen

  Onze voetafdruk in de Cloud (Microsoft 365, Videodienst voor onderwijs, SAP, etc.) is vooralsnog onbekend. Er is onlangs een eco-dashboard voor MS365 geïmplementeerd. De analyse van deze en andere eco-dashboards en identificatie van reductiemaatregelen is voorzien voor 2023.

 • Plan van aanpak in gang zetten

  We willen het huidige energiegebruik en het besparingspotentieel in kaart brengen, doelstellingen vaststellen en een plan van aanpak in gang zetten. Dit is nog niet gerealiseerd. Een onderzoek naar de beste maatregelen om ons energieverbruik in de Cloud en binnen de UvA te verminderen is voorzien voor Q4 2022.

 • Energiebesparing door migratie naar de Cloud

  In 2022 zijn gesprekken over duurzaamheid met twee grote leveranciers van opslagruimte in de Cloud gestart. Via eco-dashboards wordt de ecologische impact van cloud-gebruik gemonitord om het proces – waar mogelijk – efficiënter in te richten. Cloudleveranciers streven naar CO2-neutrale datacenters.

 • 100% van de e-waste inzamelen en verantwoord afvoeren in 2026

  Sinds 2022 wordt ingeleverde apparatuur hergebruikt of in Nederland gerecycled. Een knelpunt hierbij is dat niet alle smartphones na gebruik worden ingeleverd. Daarmee is niet te garanderen dat ze duurzaam worden afgevoerd. In de aanbesteding mobiele telefonie wordt dit knelpunt geadresseerd.

 • Energiebesparing in eigen data centre

  In 2022 is het energieverbruik van het eigen data centre geanalyseerd en is er gezocht naar energiezuiniger standen van de servers. Hiermee zou het energieverbruik naar schatting met 10 procent worden teruggebracht. 

 • Overige maatregelen

  Op advies van onze printleverancier gebruiken we papier met een lagere ecologische impact. Bovendien wordt printen ontmoedigd en is scannen is gratis. Bij het opnieuw aanbesteden van onze printfaciliteiten zullen onze duurzaamheidsdoelen worden meegenomen.