Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering: ICT

De UvA is een grootgebruiker van laptops, smartphones en softwarediensten. De productie en het gebruik hiervan heeft impact op het milieu. De uitstoot van het gebruik van ICT-apparatuur en externe servers bedroeg in 2019 ongeveer 4.500 ton CO2-eq, dit staat gelijk aan circa 7% van de totale uitstoot van de UvA.

Doelstelling

Ons doel is om in 2026 onze ecologische footprint met betrekking tot ICT met 25% verkleind te hebben ten opzichte van 2019.

Actuele stand van zaken

De focus lag in 2021 en 2022 op het terugdringen van de voetafdruk door het verlengen van de levensduur, een van de meest zekere en kostenefficiënte manieren om impact te reduceren.

De gebruiksduur van laptops is verlengd naar vijf jaar en die van smartphones naar vier jaar. De vervanging van ongeveer 2800 laptops (UvA en HvA) uit 2018 is naar aanleiding van het besluit van 2022 verplaatst naar 2023. Het oprekken van de gebruiksduur van laptops zal jaarlijks een besparing opleveren van 100 ton CO2. In de cijfers is het effect van de maatregel echter nog niet zichtbaar. Dit komt vermoedelijk doordat er niet in ieder jaar evenveel apparatuur wordt vervangen.

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid