Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering: mobiliteit

Doelstellingen en actuele stand van zaken

25% reductie ecologische footprint van alle reizen in 2026

De footprint analyse die in 2019 werd uitgevoerd dient bij deze doelstelling als nulmeting. Hieruit bleek dat de UvA, naar schatting, 18 duizend ton CO2 uitstoot voor mobiliteit. Dit is circa 26% van de gehele UvA uitstoot (zoals meegenomen in deze meting). Verder gespecificeerd gaat het om:

  • 11.341 ton Woon- werkverkeer studenten
  • 3.838 ton Buitenlandse dienstreizen
  • 2.678 ton Woon-werkverkeer medewerkers

Er zijn op dit moment als gevolg van COVID en de contractering van een nieuwe dienstverlener geen actuele data beschikbaar die inzicht geven in de ontwikkeling van deze reisgerelateerde uitstoot. 

Er worden (nagenoeg) geen vluchten meer gemaakt naar steden die met de trein binnen 6 uur bereikbaar zijn.

In 2021 is er een nieuw boekingsportal ingericht en is nieuw reisbeleid in werking getreden dat met name gericht is op het terugdringen van korte vluchten. Hierin is opgenomen dat we niet meer vliegen naar bestemmingen die met de trein binnen 6 uur bereikbaar zijn en dat de trein de nadrukkelijke voorkeursoptie is bij bestemmingen die binnen 8 uur bereikbaar zijn. Dit beleid is geïntegreerd in het nieuwe boekingsportaal voor dienstreizen, lees meer over duurzaam reizen.

Het treingebruik naar steden die per trein op meer dan 6 uur van Amsterdam liggen verdubbelt

Stand van zaken is, gezien de gebrekkige registratie van de treinreizen, op dit moment niet goed te monitoren.

We realiseren een absolute afname in het aantal gevlogen kilometers

Stand van zaken is, gezien de gebrekkige registratie van de vliegreizen, op dit moment niet goed te monitoren.

We onderzoeken wat de meest effectieve manieren zijn om uitstoot van reizen terug te dringen

Een steekproef uit de reisgegevens uit 2019 wijst uit dat de meeste vliegkilometers worden gemaakt bij lange vliegreizen. 65% van de kilometers is intercontinentaal. 30% van de vliegkilometers wordt gemaakt naar 'verre' Europese bestemmingen die met de trein niet binnen 8 uur bereikbaar zijn. Slechts 5% van de vliegkilometers wordt gemaakt naar bestemmingen die binnen 8 uur bereikbaar zijn met de trein en hiervan betreft slechts 2% vliegverkeer naar bestemmingen die binnen 6 uur per trein te bereizen zijn.

Uit bovenstaande volgt dat de impact van de nu geldende treinreiszones (binnen 6 uur verplicht, binnen acht uur de voorkeursoptie) op zijn best een gering effect hebben op de gehele uitstoot. Het maken van langere treinreizen binnen Europa en vooral ook een reductie van het aantal intercontinentale vliegkilometers zou aanvullende winst kunnen opleveren.

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).