Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Voedsel dat past bij onze kennis van planetaire grenzen

Om de CO2 voetafdruk van voedsel ter verkleinen, maar ook om verdere impact op het milieu te reduceren is het nodig om de consumptie van dierlijke producten te verkleinen. Ook een keuze voor producten met een lagere impact, bijvoorbeeld kip in plaats van rund, of een keuze voor meer lokale of duurzamer geproduceerd voedsel kan bijdragen. 

Doelstellingen en actuele stand van zaken

50% reductie van onze CO2-uitstoot door banqueting in 2022 ten opzicht van 2018

Sinds 2018 zijn de vegetarische en veganistische opties in het assortiment sterk toegenomen. In 2019 was de CO2-uitstoot van banqueting 75 ton en vegetarische banqueting is de default optie. Er zijn geen actuele gegevens. De eerstvolgende meting vindt plaats begin 2023.

De CO2-uitstoot van in de kantine verkocht voedsel met 25% verkleinen in 2026 ten opzichte van 2019

In 2019 was de CO2-uitstoot van het in de kantine verkochte voedsel 175 ton. Data wordt geüpdatet wanneer er meer gegevens bekend zijn.

We willen voedselverspilling tegengaan en dit moet met 25% gereduceerd zijn in 2026

Na afstudeeropdrachten en veel meer aandacht bij de cateraar hieruit voortkomend verwachten we dat er winst is geboekt, maar er is op dit moment nog geen actuele data beschikbaar.

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).

 • Aandeel vlees en zuivel in geserveerde lunches reduceren

  Dit willen we dusdanig wijzigen en reduceren dat de 50% CO2 uitstoot-reductie wordt bereikt. Sinds 2019 zijn de standaard lunches vegetarisch. Het afnemen van vlees is echter nog wel mogelijk. Cijfers over de uitstoot zijn niet bekend. Een meetinstrument vega/vegan voedsel is momenteel in de testfase (2022).

 • Schrappen vlees van herkauwers uit het assortiment van de cateraar

  Het verminderen van de verkoop van alle dierlijke eiwitten heeft de aandacht. Het aandeel vlees van herkauwers blijkt bijzonder klein. Om deze reden is op dit punt nog geen verdere actie ondernomen. In 2023 zullen de data opnieuw worden geanalyseerd. Om inzicht te krijgen in het effect van andere ingrepen is in 2022 is het aanbod in kaart gebracht Daarnaast is een pilot uitgevoerd op 3 UvA-locaties waarbij 80% van het assortiment vegetarisch en veganistisch was om het effect van een groter vegetarisch en veganistisch aanbod te onderzoeken.

 • Onderzoek naar milieu-impact van voedsel in banqueting en kantines

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2022-2023. Tot nu toe ligt de focus op het vaststellen van meetinstrumenten, het uitwerken van verdere potentiële maatregelen en implementatie (2020-2021).

 • Een (afstudeer)onderzoek naar de mate van verspilling

  Gereed. In de praktijk nog niet getest vanwege de coronamaatregelen. Vervolg in 2022/2023. Het onderzoek is gericht op verspilling in het proces en hoe dit kan worden verbeterd.

 • Nudgen om consumptie van plantaardig voedsel te stimuleren

  Diverse pilots gestart waarvan nudging een onderdeel is (2022).

Overige maatregelen