Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Over de Universiteit

Merkarchitectuur

De Universiteit van Amsterdam hanteert één hoofdmerk, bestaande uit het beeldmerk en woordmerk. Op deze manier maakt iedereen gebruik van de (internationale) naamsbekendheid en reputatie van de UvA.

Daaronder is het mogelijk om één toevoeging te plaatsen, voor extra herkenbaarheid. Dit noemen wij de tweede laag. Het hoofdmerk en de tweede laag versterken elkaar.

Namen die in de tweede laag gebruikt kunnen worden, zijn in juli 2019 vastgesteld. Tezamen vormen ze de merkarchitectuur van de Universiteit van Amsterdam. Hier vind je de complete lijst, inclusief een download van het logo. Het toepassen van de tweede laag is niet verplicht, je mag ook alleen het UvA-logo gebruiken.

Korte en lange naam

Wetenschapsdisciplines, organisatieonderdelen en onderzoeksinstituten kunnen gebruikmaken van twee varianten, afhankelijk van de lengte van de naam in de tweede laag. Dit systeem gebruik je bijvoorbeeld in drukwerk, powerpointpresentaties, of video’s. We gebruiken dit niet in overkoepelende communicatie, bewegwijzering en gebouwbelettering. Hier komt alleen het logo van de Universiteit van Amsterdam.

Voorbeeld tweede laag met grote typografie
Voorbeeld tweede laag met kleinere typografie

De afspraken op een rij

  • Het hoofdmerk is beschikbaar als Nederlandstalig en Engelstalig logo. 
  • Bij keuze voor een toevoeging van de tweede laag staat herkenning door buitenwereld voorop, niet de interne organisatiestructuur.
  • Het voeren van een eigen logo is niet toegestaan.
  • Opleidingen, projecten, afdelingen en activiteiten komen niet in tweede laag. 
  • De naamgeving in de tweede laag bestaat niet uit een afkorting.
  • Overkoepelende communicatie blijft onveranderd; deze wordt niet onder een tweede laag gebracht.
  • Voor samenwerkingsverbanden blijven de in de huisstijl opgenomen uitgangspunten gehandhaafd; bij samenwerkingsverbanden wordt geen gebruikgemaakt van een tweede laag. 
  • Er bestaan onderdelen (publieksmerken) van de UvA met een door het College van Bestuur goedgekeurde eigen identiteit en merkbeleid, gericht op markten buiten het primaire proces en/of met commerciële activiteiten waarbij een apart merkbeleid / differentiatie relevant is. Hiervoor dient altijd goedkeuring te worden gevraagd bij het CvB; de connectie met de UvA wordt daarbij visueel en tekstueel vastgelegd. 

Zelf aan de slag?

Wil je aan de slag en een uitingen maken voor de UvA? Download dan hier het juiste logo. Staat de naamgeving er niet bij, dan is dit niet aangevraagd door de decaan van de faculteit. Bekijk dan de overige huisstijlrichtlijnen voor de mogelijkheden. Hier vind je een aantal hulpmiddelen die je op weg helpen: 

Meer over het logo en logo-downloads

PowerPoint Sjablonen

Brandspot

Lees meer over huisstijlgebruik bij samenwerkingen

Voorbeeld toepassing merkarchitectuur Faculteit der Geesteswetenschappen