Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Over de Universiteit

Verdiepende gesprekken taskforce sociale veiligheid

Om informatie op te halen voor plannen en aanbevelingen heeft de taskforce sociale veiligheid in 2019 inventariserende gesprekken gevoerd met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris, Centrale Studentenraad, Amsterdam United en de PhD council. Als verdieping op de inventarisatie worden groepsgesprekken gevoerd met medewerkers en studenten. In deze gesprekken kunnen perspectieven over sociale veiligheid op de universiteit worden uitgewisseld en kunnen deelnemers perspectieven delen over wat er volgens hen anders zou moeten of kunnen op de UvA.

De taskforce sociale veiligheid had deze gesprekken al in het voorjaar gepland, maar deze groepsgesprekken konden niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom wordt er nu eerst een pilot gehouden voor online groepsgesprekken in juli (specifiek voor promovendi/PhD-studenten).

Na de zomer volgen meer verdiepende groepsgesprekken voor studenten, onderzoekers en docenten, leidinggevenden, OBP’ers en medewerkers in de patiëntenzorg.

Ben jij geen promovendus, maar wil je wel graag meedoen aan één van de gesprekken? Meld je aan als geïnteresseerde, dan ontvang je een bericht zodra er nieuwe gesprekken gepland zijn.

Pilot online verdiepende gesprekken sociale veiligheid voor PhD-studenten  in juli 2020

We starten met twee online pilotsessies. Deze groepsgesprekken zijn bedoeld voor PhD-studenten/promovendi. Er is een sessie in Engels en een in Nederlands, zodat deelnemers zich kunnen aanmelden voor een gesprek in de taal van hun voorkeur.

De online sessies vinden plaats onder begeleiding van Liza Mügge (voorzitter taskforce sociale veiligheid en UHD politicologie) en Peter Snoeren (lid van de taskforce sociale veiligheid en Associate Professor/strategy). Zij worden ondersteund door projectmedewerker Iris Kingma. Deze gesprekken zijn een pilot voor verdere gesprekken met andere groepen medewerkers en studenten later dit jaar.

De online gesprekken voor promovendi vinden plaats op:

  • Donderdag 9 juli van 14:00- 16:00 uur met als voertaal Nederlands
  • Woensdag 15 juli 10:00 – 12:00 uur met als voertaal Engels

Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig. We vragen toestemming om gegevens en data te verzamelen en verwerken, zie daarvoor de informatie over geïnformeerde toestemming (’informed consent’) via onderstaande links.

Wil je wel je ervaringen en perspectieven delen maar liever niet deelnemen aan een groepsgesprek? De Taskforce vindt het belangrijk dat iedereen die wil bijdragen daarvoor de kans krijgt. Momenteel werken we aan een online systeem voor medewerkers en studenten om perspectieven schriftelijk te delen. Meer informatie hierover volgt na de zomervakantie.