Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Gezonde toekomst

Implementatie Instellingsplan: themagerichte samenwerking

‘Gezonde toekomst’ is een van de vier thema’s die geselecteerd zijn vanuit het programma Themagerichte samenwerking. Dit programma geeft invulling aan de ambitie uit het Instellingsplan om onderzoek en onderwijs te vernieuwen via samenwerking, zowel tussen disciplines binnen de UvA als met externe partners. Bij het thema ‘gezonde toekomst’ gaat het om geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot culturele factoren, gedrag, deelname aan de samenleving en het realiseren van gelijke kansen.

Projecten

In de zomer van 2022 zijn budgetten toegekend aan de volgende projecten:

 • 1. Stress and the intergenerational transmission of (un)healthy behavior

  Sommige gezinnen kampen met een onevenredige opeenstapeling van geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen, zoals depressie, verslaving, obesitas en diabetes. We weten momenteel weinig over de risicofactoren die hieraan ten grondslag liggen. Waarschijnlijk speelt een vroege en frequente blootstelling aan stressoren (bijvoorbeeld armoede en gezinsconflicten) en vatbaarheid voor de effecten van tegenslag een grote rol.

  Met dit project wordt een model ontwikkeld waarin de risicofactoren en mechanismen van intergenerationele overdracht van gezondheid en gezondheidsgedrag binnen gezinnen met een hoog cumulatief risico kunnen worden geïdentificeerd, onderzocht en begrepen.

  In het eerste jaar wordt gestart met 1) het formuleren van een theoretisch model op basis van uitgebreid literatuuronderzoek; 2) het empirisch toetsen van het model met bestaande data van verschillende gezondheidscohorten en 3) het uitvoeren van interviews met gezinnen en Amsterdamse instellingen.

  Het doel is om in een later stadium onderzoek te doen naar effectieve interventies.

  • Betrokken faculteiten: FMG, FNWI, FdG/Amsterdam UMC en FGw
  • Contactpersoon: Bram Orobio de Castro (FMG)
 • 2. Towards a healthy diet for all 

  Obesitas is een groot probleem onder de Amsterdamse bevolking. Een ongezonde voedselomgeving is een belangrijke oorzaak daarvan. Niet alleen verschijnen in Amsterdam steeds meer fastfoodrestaurants en bezorgdiensten, ook online worden mensen steeds meer blootgesteld aan advertenties van voedselketens via slimme algoritmes.

  Het doel van dit project is om een vijfjaren-programma op te zetten om meer inzicht te krijgen in de drijfveren en belemmeringen voor de toegang tot gezond voedsel, en te onderzoeken welke beleidsoplossingen nodig zijn voor een gezondere (fysieke en online) voedselomgeving in de stad Amsterdam.

  Dit interdisciplinaire project bouwt voort op een bestaande samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de GGD. Het eerste jaar van het project is gericht op het in kaart brengen van de online voedselomgeving, en het verder opzetten en verbreden van interdisciplinaire samenwerkingen rondom dit onderzoeksthema.

  • Betrokken faculteiten: FdG/Amsterdam UMC, FdR, FMG
  • Contactpersonen: Karien Stronks (FdG, UMC Amsterdam) en Anniek de Ruijter (FdR)

Stuurgroep

De stuurgroep voor het thema ‘gezonde toekomst’ bestaat uit de volgende leden: 

Hans Goudoever
Voorzitter, Geneeskunde

Prof. dr. A.H. (Agneta) Fischer

Vicevoorzitter, FMG

Prof. dr. T.J.S. (Theo) Offerman

FEB

Dr. M.S. (Manon) Parry

FGw

K. (Karien) Stronks

FdG

Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro

FMG

Prof. dr. P.J. (Paul) Lucassen

FNWI

Prof. dr. mr. A. (Anniek) de Ruijter

FdR

Dr. D. (Denise) Duijster BSc

ACTA

Contact

Neem voor meer informatie over de themabenadering voor ‘gezonde toekomst’ contact op met Jillian O’Mara (j.r.omara@amsterdamumc.nl).