Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Sectie Microeconomics
Fotograaf: Jeroen Oerlemans

Bezoekadres
 • Roetersstraat 11
Contactgegevens
 • Profile
 • Publicaties

  2021

  2019

  • Kerste, M., Baarsma, B. E., & Weda, J. (2019). Tax Avoidance — Methodology for Quantification and the Case of the Netherlands. International Journal of Law and Public Administration, 2(1), 40-54. https://doi.org/10.11114/ijlpa.v2i1.4277 [details]
  • Lennartz, C., Baarsma, B., & Vrieselaar, N. (2019). Exploding House Prices in Urban Housing Markets: Explanations and Policy Solutions for the Netherlands. In R. Nijskens, M. Lohuis, P. Hilbers, & W. Heeringa (Eds.), Hot Property: The Housing Market in Major Cities (pp. 207-221). Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11674-3_18 [details]

  2018

  2017

  2016

  2015

  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2015). A veritable tower of Babel: on the confusion between the legal and economic interpretations of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. European Competition Journal, 11(2-3), 402-425. https://doi.org/10.1080/17441056.2015.1123457 [details]

  2013

  • Baarsma, B. E. (2013). Over verwatering en politisering van het mededingingstoezicht. Regelmaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 28(2), 94-104. [details]
  • Baarsma, B. E., & Lückerath-Rovers, M. (2013). Governance. Tijdschrift voor Toezicht, 4(1), 3-6. [details]
  • van Essen, H., & Baarsma, B. E. (2013). Geschiktheidstoets voor toezichthouders bij woningcorporaties is een goed idee. Tijdschrift voor Toezicht, 4(1), 77-81. [details]
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2013). Using happiness surveys to value intangibles: the case of airport noise. In B. S. Frey, & A. Stutzer (Eds.), Recent developments in the economics of happiness (pp. 365-387). (The international library of critical writings in economics; No. 271). Cheltenham: Edward Elgar. [details]

  2012

  • Baarsma, B. (2012). Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?: mediationmarkt vanuit economisch perspectief. Nederlands Juristenblad, 87(1), 14-20. [details]
  • Baarsma, B. E. (2012). De rol van de ondernemingsraad bij het bevorderen van de kwaliteit van intern toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3(1), 56-62. [details]
  • Baarsma, B. E., Kemp, R., van der Noll, R., & Seldeslachts, J. (2012). Let's not stick together: anticipation of cartel and merger control in The Netherlands. De Economist, 160(4), 357-376. https://doi.org/10.1007/s10645-012-9193-x [details]
  • Baarsma, B. E., van der Noll, R., & Kemp, R. G. M. (2012). Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3(2), 23-37. [details]
  • Baarsma, B., & Barendrecht, M. (2012). Mediation 2.0. Nederlands Juristenblad, 87(32), 2239-2243. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Are less government support and more competition a threat to diversity in the supply of arts? In H. Don, J. de Keijzer, E. Lamboo, M. van Oers, & J. van Sinderen (Eds.), The art of supervision: liber amicorum Pieter Kalbfleisch (pp. 259-270). Den Haag: NMa. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2011). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 86(18), 1193. [919]. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Barendrecht, M. (2011). Domeinmonopolie gerechtsdeurwaarder is te duur. Nederlands Juristenblad, 86(8), 479-485. [details]

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Kroonverjaardag marktwerking in het notariaat: Tijd voor een feestje? In Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?: Voordrachten gehouden tijdens het symposium Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie? op 5 november 2009, georganiseerd door de Stichting tot Bevordering der Notarië̈le Wetenschap (pp. 21-42). (Ars notariatus; No. 143). Kluwer. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Afwegingskader bij het gebruik van zelfreguleringsinstrumenten. Tijdschrift voor Toezicht, 1(3), 7-29. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Kabinet-Rutte laat marktwerking links liggen: over de positie van marktwerking in het regeerakkoord. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42(4), 246-256. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Nederland Toezichtland: redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 1(2), 3-5. [details]
  • Baarsma, B., Koopmans, C., & Theeuwes, J. (2010). Beleidseconomie: Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen. Pallas Publications. [details]
  • de Nooij, M., Baarsma, B., Bloemhof, G., Slootweg, H., & Dijk, H. (2010). Development and application of a cost-benefit framework for energy reliability: Using probabilistic methods in network planning and regulation to enhance social welfare: The N-1 rule. Energy Economics, 32(6), 1277-1282. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.06.005 [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Tien jaar marktwerking in het notariaat: een terug- en vooruitblik. Kwartaalschrift Economie, 6(3), 357-395. [details]
  • Baarsma, B. E., & Hop, J. P. (2009). Pricing power outages in the Netherlands. Energy, 34(9), 1378-1386. https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.06.016 [details]
  • Baarsma, B., & Poort, J. P. (2009). Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 15(2), 50-58. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2009). Publiek belang en marktwerking: argumenten voor een welvaartseconomische aanpak. In E. van Damme, & M. P. Schinkel (Eds.), Marktwerking en publieke belangen (pp. 23-51). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2009). Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. [details]
  • Baarsma, B., & de Jonge, P. C. (2009). De noodzaak van het procesmonopolie staat niet vast. Nederlands Juristenblad, 84(8), 484-490. [details]
  • Baarsma, B., & de Jonge, P. C. (2009). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 84(15), 959-960. [702]. [details]
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2009). Divorce comes at a price: an ex ante welfare analysis of ownership unbundling of the distribution and commercial companies in the Dutch energy sector. Energy Policy, 37(12), 5449-5458. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.004 [details]

  2007

  • Baarsma, B. E. (2007). Sociale advocatuur: over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de gefinancierde rechtsbijstand. Nederlands Juristenblad, 82(2), 81-85.
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2007). Divide and rule: the economic and legal implications of the proposed ownership unbundling of distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. Energy Policy, 35(3), 1785-1794. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.05.002

  2006

  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal. Recht der Werkelijkheid, 27(1), 57-61. [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal. Nawoord. De Economist, 27(1), 69-70. [details]
  • Mulder, J., & Baarsma, B. E. (2006). Goed(koop) geregeld?: het gebruik van een kosten-batenmethodiek bij de beoordeling van (zelf)regulering. Recht der Werkelijkheid, 27(2), 149-168.

  2005

  • Baarsma, B. E. (2005). Over de opheffing van een kartel: de vaste boekenprijs (VBP) voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 26(3), 80-99.
  • Baarsma, B. E., & Lambooy, J. G. (2005). Valuation of externalities through neo-classical methods by including institutional variables. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 10(6), 459-475. https://doi.org/10.1016/j.trd.2005.06.001
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2005). Bodemprijs of bodem onder de prijs?: waarom de overheid er goed aan doet om géén wettelijk verbod op verkoop onder inkoopprijs in te stellen. Kwartaalschrift Economie, 2(1), 11-28.
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2005). Verdeel en heers: beleid; splitsing van energienetten. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 26(4), 56-78.
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2005). Using happiness surveys to value intangibles: The case of airport noise. Economic Journal, 115(500), 224-246. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00967.x [details]

  2003

  1997

  • Baarsma, B. E. (1997). Monetaire waardering van milieugoederen: alternatieven voor de contingent value methode. Maandschrift Economie, 61, 277-292. [details]

  2019

  2015

  • Baarsma, B. (2015). De smalle lijn tussen beschermen en betuttelen. In Vijftig jaar advies en overleg over consumentenzakenken (pp. 7-15). Den Haag: SER. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Over de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt: Hoe de flexibiliserende arbeidsmarkt botst met verouderde instituties. In M. Snijder, J. Bongers, & L. van Dijk (Eds.), De toekomst van werk: alles flex?: Van Mierlo Symposium 2015 (pp. 14-35). Den Haag: Mr. Hans van Mierlo Stichting. [details]

  2014

  • Baarsma, B., Kerste, M., & Weda, J. (2014). Brievenbusmaatschappijen: de impact van bijzondere financiële instellingen op de Nederlandse economie. Amsterdam: Business Contact. [details]

  2013

  • Baarsma, B. (2013). Marktordening en het CPB van Coen Teulings. TPEdigitaal, 7(2), 16-22. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Kapitalisme zonder remmen bestaat niet [Bespreking van: (2011) Kapitalisme zonder remmen: opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme]. Openbaar Bestuur, 21(12), 23-26. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Vrees voor kartelverbod belemmert kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg; verzekeraar kan impasse doorbreken. Zorgvisie, 41(3), 34-35. [details]
  • Baarsma, B. E., & Poort, J. P. (2011). Geen lid maar wel betrokken: Nieuwe manieren om de maatschappelijke betrokkenheid bij de publieke omroep meetbaar te maken. (SEO-rapport; No. 2011-35). SEO Economisch Onderzoek.
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & Weda, J. (2011). Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht. (SEO-rapport; No. 2010-76). Amsterdam: SEO. [details]

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging: een welvaartseconomisch perspectief. TPEdigitaal, 4(1), 147-176. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Optroep tot herziening van het kartelverbod. In I. W. VerLoren van Themaat (Ed.), Ontwikkelingen mededingingsrecht 2009: actuele beleidsvragen en praktijk (pp. 67-72). Zwijndrecht: Elsevier Congressen.
  • Baarsma, B., & Risseeuw, P. (2010). Waarvan akte? Economisch perspectief op de verplichte inschakeling van de notaris in de obligatoire fase. (SEO-rapport; No. 2010-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2010). Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder: Professionele publieke dienstverlening of een gilde? (SEO-rapport; No. 2010-32). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2010). Vouchers voor vaardigheden: Over de rol van de overheid op de markt voor postinitieel onderwijs. (SEO-rapport; No. 2010-48). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van Wijnbergen, S. (2010). Evaluatie ingroeimodel maart 2010: Eindresultaten. (SEO-rapport; No. 2010-20). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J., Akker, I., Baarsma, B., & Hennes, C. (2010). Lotsbestemming: selectiemechanismen en selectiecriteria voor toegang tot de loterijenmarkt. (SEO-rapport; No. 2010-62a). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Risseeuw, P., Kerste, M., Baarsma, B., & Dosker, R. (2010). Evaluatie provisieregels complexe producten. (SEO-rapport; No. 2010-44). Amsterdam: SEO. [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2010). Van teelt tot schap: Waardecreatie door de groothandel in groenten en fruit. (SEO-rapport; No. 2010-74). Amsterdam: SEO. [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Haalbaarheid voortijdige liberalisering na 1 april 2009. (SEO-rapport; No. 2009-06). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Maakbaarheid vraagt om weerbaarheid. In Nieuwe maakbaarheid. Tweede Verwey-Jonker/SER Lezing (pp. 21-28). Den Haag: SER/Verwey-Jonker. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Marktwerking: in economisch perspectief. VM, 6(3), 20-23. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Zelfregulering: goed(koop) geregeld? VM, 6(5), 60-63, 65. [details]
  • Baarsma, B., & Janssen, K. (2009). Een blik op de toekomst van het notariaat na tien jaar marktwerking. (SEO Discussion paper; No. 57). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2009). Efficiëntie moet de eerste toetssteen zijn. Socialisme en Democratie, 66(10), 20-28. [details]
  • Baarsma, B., & Weda, J. (2009). Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012). (SEO-rapport; No. 2009-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Kerste, M., & Tewes, F. (2009). Notitie bancaire kredietverlening aan MKB. (SEO-rapport; No. 2009-31). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van Wijnbergen, S. (2009). Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt. (SEO-rapport; No. 2009--13). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • Baarsma, B. (2008). Fusietoezicht op Not for profits. TPEdigitaal, 2(4), 49-70. [details]
  • Baarsma, B. (2008). Fusietoezicht: ICT-proof? In I. W. VerLoren van Themaat (Ed.), Ontwikkelingen mededingingsrecht 2008: actuele beleidsvragen en praktijk (pp. 89-117). Zwijndrecht: Elsevier Congressen. [details]
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2008). Why do oil prices jump or fall?. Optimising transmission from distant wind farms. (papers in energy economics). European Energy Review, 2(May/June), 113-113. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Dosker, R., Janssen, K., & Risseeuw, P. (2008). Information on the Dutch coinsurance market: reaction to the EC DG Competition sectoral inquiry on business insurance. (SEO-rapport; No. 2008-11). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Janssen, K., & Leenheer, J. (2008). Inzicht in belonen: samenvattende notitie. (SEO-rapport; No. 2008-17a). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Janssen, K., & Leenheer, J. (2008). Inzicht in belonen: uitgangspunten voor duurzame beloningsvormen in de intermediaire distributiekolom van complexe verzekeringsproducten. (SEO-rapport; No. 2008-17). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Felsö, F., & Janssen, K. (2008). Regulation of the legal profession and access to law: an economic perspective. (SEO-rapport; No. 2008-1). Amsterdam: SEO. [details]

  2007

  • Aalbers, R., Baarsma, B., Berkhout, P., Bremer, S., Gerritsen, M., & de Nooij, M. (2007). Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA). (SEO-rapport; No. 999). Amsterdam: SEO. [details]
  • Aalbers, R., Baarsma, B., Poort, J. P., & de Nooij, M. (2007). Buitenlandse activiteiten: waar ligt de grens: achtergrond notitie. (SEO-rapport; No. 993). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2007). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. In G. Getlauff (Ed.), Jaarboek 2006/2007 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 170-179). Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Baarsma, B. E., Janssen, K. S., Groot, I., & ter Beek, H. (2007). Selectie sturingsinstrumenten: op weg naar een roadmap. (SEO-rapport; No. 967). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Laverman, F., Hof, B. J. F., & Theeuwes, J. J. M. (2007). Methodiek doorlichting VROM-beleid: op zoek naar publieke belangen. (SEO-rapport; No. 966). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leenheer, J., & van Honk, J. (2007). Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering. (SEO-rapport; No. 963). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., de Nooij, M., & Poort, J. P. (2007). Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie. (SEO-rapport; No. 2007-49). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Baarsma, B., Gerritsen, M., & Mulder, J. (2007). Tolken in het publiek domein: over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken. (SEO-rapport; No. 986). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Scheele, D., Bremer, S., & Baarsma, B. E. (2007). Evaluatie Prognosemodellen Justitiele Ketens: civiel en bestuur. Technisch achtergrondrapport. (SEO-rapport; No. 923). Amsterdam: SEO. [details]
  • Hof, B. J. F., Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2007). Wegen van publieke belangen. (SEO-rapport; No. 997). Amsterdam: SEO. [details]

  2006

  • Aalbers, R. F. A., Baarsma, B. E., & Koopmans, C. C. (2006). Maatschappelijke kosten en baten van innovatiebeleid: essay. (SEO-rapport; No. 881). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/881.html [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Kritiek op onderzoek domeinmonopolie klopt niet. Advocatenblad, 86(3), 136-136.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Reactie op Memorie van Antwoord Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30212, D, 1-56. wijziging van de Electriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer. (SEO-rapport; No. 913A). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Elektriciteit: een spannende markt. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van mededinging in vijf sectoren (pp. 55-87). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Storewar: gezonde concurrentie of roofgedrag. In G. Gelauff, A. Boot, J. J. Herings, H. Keuzenkamp, M. Lindenboom, & H. Schenk (Eds.), Jaarboek 2005/2006 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (pp. 109-112). Den Haag: SDU.
  • Baarsma, B. E., Berndsen, R. C. D., Bottelberghs, L. M. H., de Nooij, M. N., & van der Rijken, T. (2006). Kosten van octrooigemachtigden. Utrecht: Berenschot.
  • Baarsma, B. E., Lieshout, R., Poort, J. P., & Zult, D. (2006). Bodem in de belmarkt?: evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. (SEO-rapport; No. 929). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Mulder, J. D. W. E., & de Nooij, M. N. (2006). Vergelijking van toezichtsystemen: (hoe) kan toezicht verbeteren? (SEO-rapport; No. 877). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Pomp, M., & Theeuwes, J. J. M. (2006). De basis van het marktwerkingsbeleid. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van de mededinging in vijf sectoren (pp. 1-31). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B. E., Pomp, M., & Theeuwes, J. J. M. (2006). Lessen over marktwerking. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van mededinging in vijf sectoren (pp. 163-174). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2006). Calculus van het publieke belangop de elektriciteitsmarkt: essay. (SEO-rapport; No. 885). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2006). Hoge stroomprijzen voor Nederlandse industriele grootverbruikers: een schets van oorzaken en oplossingen. (SEO-rapport; No. 882). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Koopmans, C. C. (2006). De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel: een overkoepelend beeld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van de energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 913). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/913.html [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Koopmans, C. C. (2006). Splitsen op de weegschaal: opzet voor een maatschappelijke kosten-baten analytisch kader m.b.t. de splitsing van de energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 883). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/883.html [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Rosenberg, F. A. (2006). Indicator administratieve lasten burger: technisch eindrapport. (SEO-rapport; No. 909). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Baarsma, B. E., & Mulder, J. (2006). Cooperation for tenders: is it a threat to competition? In G. Piga, & K. V. Thai (Eds.), Advancing public procurement: practices, innovation and knowledge-sharing (pp. 71-96). Boca Raton: PrAcademics Press.
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., & Teulings, C. N. (2006). Over regulering internettelefonie: nut en noodaak van de regulering van VoIP. (SEO-rapport; No. 863). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., Bremer, S., & Tijssen, M. (2006). Vaste netten, dynamische markten. (SEO-rapport; No. 920). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., Gerritsen, M., Baarsma, B. E., Philipson, F., Rosellon Cifuentes, M., & van Eijk, N. (2006). Waarde GSM-spectrum. (SEO-rapport; No. 927). Amsterdam: SEO. [details]
  • de Wit, J. G., Baarsma, B. E., & Koopmans, C. C. (2006). Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten. (SEO-rapport; No. 876). SEO. http://www.seo.nl/binaries/publicaties/rapporten/2006/876.pdf [details]

  2005

  • Baarsma, B. E. (2005). De transactiestaat: een beknopte economische interpretatie. (SEO-rapport; No. 807). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2005). Het proces als domein: over de effecten van het procesmonopolie van de advocatuur. (SEO-rapport; No. 846). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mulder, J. (2005). Nederland toezichtland: een economisch perspectief. (SEO-rapport; No. 792). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2005). Storewar: gezonde concurrentie of roofgedrag. Economenblad, 28(4), 16-17.
  • Baarsma, B. E., Koopmans, C. C., Mulder, J., & Zijderveld, C. (2005). Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau. (SEO-rapport; No. 755). SEO. http://www.seo.nl/assets/binaries/publicaties/rapporten/2005/0_755.pdf [details]
  • Baarsma, B., Aalbers, R., Poort, J. P., Biermans, M., Velthuisen, J. W., & Putman, G. (2005). Diamonds are for ever?: the welfare effects of national champions. (SEO-rapport; No. 810). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., Mulder, J., & Haster, J. (2005). Zelf doen of samen met anderen?; uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) door de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen. (SEO-rapport; No. 803). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2005). Relatieproblemen VROM-woningcorporaties: een goede scheiding is beter dan een slecht huwelijk. B@G, 32(7/8), 30-31.
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., & Teulings, C. N. (2005). Marktwerking op de rit: het borgen van de publieke belangen op de taximarkt. (SEO-rapport; No. 827). Amsterdam: SEO. [details]
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2005). Meer marktwerking bij gemeenten goed voor de burger: naar een mededingingsbonus voor gemeenten? B@G, 31(1), 20-24.

  2004

  • Baarsma, B. E. (2004). Over een onnodig en schadelijk kartel: de vaste boekenprijs voor wetenschappelijke boeken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 22(4), 238-250.
  • Baarsma, B. E., Berkhout, P. H. G., & Hop, J. P. (2004). Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit: de prijs van stroomonderbrekingen ¿ op zoek naar f : technisch rapport. (SEO-rapport; No. 726). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Mulder, J., & Teulings, C. N. (2004). Rechtszekerheid als publiek belang: over de notaris, zijn domein en de markt. (SEO-rapport; No. 765). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2004). Advies betreffende aangekondigde wetgeving splitsing energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 782). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Koopmans, C. C., Mulder, J., de Nooij, M., & Zijderveld, C. (2004). Goed(koop) geregeld: een kosten-batenanalyse van wetgeving en zelfregulering. (SEO-rapport; No. 720). SEO. http://www.seo.nl/assets/binaries/pdf/M066%20Eindrapport.pdf [details]
  • Baarsma, B., Poort, J. P., Teulings, C. N., & de Nooij, M. (2004). Private investments in new infrastructures. (SEO-rapport; No. 772). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Mulder, J., & Baarsma, B. E. (2004). Samen sterk of beter alleen?: over de werking van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten. (SEO-rapport; No. 780). Amsterdam: SEO. [details]
  • Scheepers, M. J. J., van Werven, M. J. N., Seebregts, A. J., Poort, J. P., de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2004). Norm voor leveringszekerheid: een minimumnorm voor waarborging van het evenwicht tussen elektriciteitsvraag en ¿aanbod op lange termijn. (SEO-rapport; No. 746). Petten: ECN.
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2004). Privatiseer de laagspanning nu! EZ Journaal, 16(7), 12-12.
  • de Nooij, M., Felsö, F., & Baarsma, B. (2004). Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie. (SEO-rapport; No. 740). Amsterdam: SEO. [details]

  2003

  • Baarsma, B. E. (2003). Maatschappelijk bungeejumpen of gerichte zelfsturing? Essay over zelfsturing in the publieke sector. (SEO-rapport; No. 710). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Beemsterboer, M., & de Nooij, M. (2003). Samenwerking stimuleren, maar hoe?: op zoek naar best pratices bij samenwerkingsverbanden en clustervorming in the MKB op ICT-gebeid in the regio Amsterdam. (SEO-rapport; No. 673). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Felsö, F., van Geffen, S., Mulder, J., & Oostdijk, A. (2003). Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten. (SEO-rapport; No. 664). Amsterdam: SEO. [details]
  • Bekkers, R., Baarsma, B., Bilderbeek, R., Maltha, S., de Groot, H., Vandeberg, R., ... Mulder, J. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een empirische studie naar de economische aspecten van het auteursrecht in het Nederlandse multimediacluster: eindrapportage. (EZ beleidsstudies). [De Haag]: Directie Infrastructuur en Innovatie, [Ministerie van Economische Zaken]. [details]
  • Bekkers, R., de Groot, H., Baarsma, B., van Geffen, S., & Mulder, J. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht: eindrapportage. (Beleidsstudies). Den Haag: Directie Infrastructuur en Innovatie, Directoraat-Generaal voor Innovatie, Ministerie van Economische Zaken. [details]
  • Plug, P. J., Timmerman, R. M., Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., Bruggert, J. F. G., & van der Lijn, N. J. (2003). Leren van de evaluatie van de Mededigingswet. Markt en Mededinging, 6(1), 16-20. [details]

  2002

  • Baarsma, B. E., & Theeuwes, J. J. M. (2002). Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving. (SEO-Rapport; No. 620). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Baarsma, B. E., Hop, J. P., & van Praag, B. M. S. (2002). Waardering van geluidshinder in het kader van de CPB studie 'Kengetallen KBO ONL'. Schiphol lange termijn. Kengetallen Kosten-baten analyse dl1-11. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. [details]
  • Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., Felsö, F., Zijderveld, C. E., & Hinloopen, J. (2002). De afbakening van de relevante markt: is de huidige benadering aan herziening toe? (SEO-rapport; No. 615). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  • Baarsma, B. E., van Geffen, S., de Nooij, M., & Theeuwes, J. J. M. (2002). Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving. SEO-Rapport, (620).
  • Baarsma, B. E., van Leeuwen, M. J., Boorsma, L., Groot, I., & Hop, J. P. (2002). Kennis over kosten:de beheersing van schoolkosten in het voortgezet en BOL-onderwijs. SEO-Rapport, 613. [details]
  • Theeuwes, J. J. M., & Baarsma, B. E. (2002). De afbakening van de relevante markt : is de huidige benadering aan herziening toe? (SEO-rapport; No. 615). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • de Groot, K., & Baarsma, B. E. (2002). Vergelijking afwegings- en waarderingsmethoden. Den Haag: Min. v. Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde. [details]

  2001

  • Baarsma, B. E. (2001). Monetary valuation of noise nuisance in the vicinity of Schiphol: an overview. SEO-Rapport, 587. [details]
  • Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., & Zijderveld, C. E. (2001). De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs: een evaluatie. SEO-Rapport, 575.
  • Theeuwes, J. J. M., Zijderveld, C. E., & Baarsma, B. E. (2001). De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs : een evaluatie. (SEO rapport; No. 577). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]

  2000

  • Baarsma, B. E. (2000). Monetaire waardering van milieugoederen: alternatieven voor contingent valuation. Nieuwsbrief Milieu & Ekonomie, 14(1), 14-16. [details]

  1998

  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). De markt van diabeteshulpmiddelen. Het blijft behelpen 4. (SEO-rapport; No. 444). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). De markt van therapeutische elastische kousen. Het blijft behelpen 7. (SEO-rapport; No. 447). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). Het blijft behelpen - 10: De markt van medische hulpmiddelen - een overzicht. Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Mot, E. S., Brouwer, N. M., Paape, A. H., de Winter, J. M., Zijderveld, C. E., & Baarsma, B. E. (1998). De markt van medische hulpmiddelen, een overzicht. Het blijft behelpen 10. (SEO-rapport; No. 450). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]

  1997

  • Baarsma, B. E. (1997). A comment on 'On the valuation of aircraft noise: a meta-analysis'. Tinbergen Institute PhD Research Bulletin, 9(2), 21-24. [details]

  2020

  2016

  2015

  • Baarsma, B. (2015). Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Economisch-Statistische Berichten, 100(4711), 335. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Het voorleescircus in de rechtbank. Economisch-Statistische Berichten, 100(4705), 143. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Onderwijs, markt en overheid. Economisch-Statistische Berichten, 100(4717), 523. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Robotangst. Economisch-Statistische Berichten, 100(4723 & 4724), 757. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Vertrouwen in en tarieven van accountants. Economisch-Statistische Berichten, 100(4720), 621. [details]
  • Baarsma, B., & Kerste, M. (2015). Economie van het fiscaal vestigingsklimaat. (SEO-rapport; No. 2015-29). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rougoor, W. (2015). Beter in beeld: over het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal voor OTP-leden en de effecten van het concessiebeleidsplan voor OTP-leden. (SEO-rapport; No. 2015-61). Amsterdam: SEO. [details]
  • Brenninkmeijer, A., Baarsma, B., Schouten, C., de Wijs, E., Kortlang, E., van der Molen, E., ... Muller, S. (2015). Zes Suggesties voor Verbetering van de Toegang tot Recht. Nederlands Juristenblad, 90(27), 1816-1820. [1322]. [details]
  • Kok, L., & Baarsma, B. (2015). Keuzevrijheid werkgevers in het tweedepijler pensioen. (SEO-rapport; No. 2015-03). Amsterdam: SEO. [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & Weda, J. (2015). Bij nader inzien: economische analyse filmauteurscontractenrecht. (SEO-rapport; No. 2015-74). Amsterdam: SEO. [details]

  2014

  • Baarsma, B. (2014). Advocatuur in crisistijd. Economisch-Statistische Berichten, 99(4696), 655. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Het economische doel van het mededingingsrecht. Economisch-Statistische Berichten, 99(4683S), 17-21. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Het raadsel van de gesubsideerde kinderopvang. Economisch-Statistische Berichten, 99(4682), 221. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Kraamzorg uit het basispakket. Economisch-Statistische Berichten, 99(4692), 525. [details]
  • Baarsma, B. (Author), & Heyma, A. (Author). (2014). De prijs van doorgeschoten verschuiving risico's naar werkgevers. Web publication/site, Tilburg: Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-prijs-van-doorgeschoten-verschuiving-risicos-naar-werkgevers [details]
  • Baarsma, B. E. (Author). (2014). Arbeidsmarkt uit het slot door afschaffen permanente contracten. Web publication/site, Tilburg: Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/arbeidsmarkt-uit-het-slot-door-afschaffen-permanente-contracten [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van der Werff, S. (2014). Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer: enquêteresultaten en analyses. (SEO-rapport; No. 2014-42). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kalsbeek, E., Baarsma, B., Bouwens, W., de Koning, J., & Schnabel, P. (2014). Dienstverlening aan huis: wie betaalt de rekening? Advies commissie Dienstverlening aan huis. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [details]
  • Kok, L., Baarsma, B., & Heyma, A. (2014). Nieuw ontwerp sociaal beleid: beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden. (SEO-rapport; No. 2014-48). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2013

  • Baarsma, B. (2013). Curatoren. Economisch-Statistische Berichten, 98(4660), 317. [details]
  • Baarsma, B. (2013). Het lot in eigen hand. Economisch-Statistische Berichten, 98(4655), 143. [details]
  • Baarsma, B. (2013). Onderwijscao staat vernieuwing in de weg. Economisch-Statistische Berichten, 98(4664/4665), 437. [details]
  • Baarsma, B., & Kerste, M. (2013). Winstuitkering binnen de zorg moet mogelijk zijn zonder enige beperking. HEADline, 131, 7. [details]
  • Baarsma, B., & Prins, J. (2013). Ontwikkelling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein. (SEO-rapport; No. 2013-10). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2013). Naar concurrentie op de tap: mededingingseconomische an alyse van verticale afspraken. (SEO-rapport; No. 2013-01). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2013). Oneerlijke handelspraktijken: voldoet bestaande (zelf)regulering? (SEO-rapport; No. 2013-04). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & van der Noll, R. (2013). Krantennieuws. Economisch-Statistische Berichten, 98(4673), 711. [details]
  • Baarsma, B., van der Noll, R., & Rougoor, W. (2013). Nieuws en markt: welvaartseconomische analyse van de rol van de overheid. (SEO-rapport; No. 2013-53). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B., Weda, J., & Weyzig, F. (2013). Dividendbelasting brievenbusfirma's. Economisch-Statistische Berichten, 98(4667), 522-525. [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B., Weda, J., Rosenboom, N., Rougoor, W., & Risseeuw, P. (2013). Uit de schaduw van het bankwezen: feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen. (SEO-rapport; No. 2013-31). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Wijffels, H., Baarsma, B., Biesheuvel, H., Boot, A., van den Brink, D., Combée, B., ... Baron van Wijnbergen, S. (2013). Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen. Rijksoverheid. [details]
  • in 't Veld, J., Gerdes, E., van der Veen, F., Baarsma, B., & Weda, J. (2013). Evaluatie postregeling. (SEO-rapport; No. 2013-30). Rotterdam: Rebel. [details]
  • van der Noll, R., & Baarsma, B. (2013). Is misbruik machtspositie een blinde vlek in het Nederlandse mededingingstoezicht? MP : Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2013(3), 121-124. [details]

  2012

  • Baarsma, B. (2012). Ontwikkelingen in het mededingingstoezicht: essay in het kader van het WRR-project Toekomst van toezicht. (SEO-rapport; No. 2012-94). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. (2012). Reken je niet rijk: over economische waardering van baten van monumentenzorg. (SEO-rapport; No. 2012-87). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E. (2012). Beter laat dan nooit: over ex ante toezicht op de postmarkt. (SEO-rapport; No. 2012-49). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Hartog, J. (2012). Levensberichten: Jules J.M. Theeuwes (1944-2012). Economisch-Statistische Berichten, 97(4648), 712-712. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mutsaerts, M. (2012). De prijs van bloed. Economisch-Statistische Berichten, 97(4647), 664-666. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mutsaerts, M. (2012). Naschrift bij: de prijs van bloed. Economisch-Statistische Berichten, 97(4649&4650), 767-767. [details]
  • Baarsma, B. E., Risseeuw, P., & Rosenboom, N. (2012). Het moet van twee kanten komen: financieel adviseurs over hun toezichthouder. (SEO-rapport; No. 2012-33). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., de Kam, F., Linschoten, R., VerLoren van Themaat, W., & Varkevisser, M. (2012). Advies commissie macrobeheersinstrument: van structureel kortingsinstrument naar daadwerkelijk ultimum remedium. (SEO-rapport; No. 2012-43). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., de Kam, F., Linschoten, R., VerLoren van Themaat, W., & Varkevisser, M. (2012). Opereren binnen zorguitgavenkaders. Economisch-Statistische Berichten, 97(4638), 408-411. [details]
  • Baarsma, B. E., van der Voort, A. J. M., & van Buiren, K. H. S. (2012). Het roer moet om: naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten. (SEO-rapport; No. 2012-70). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Barendrecht, M. (2012). Mediation 2.0. (SEO-rapport; No. 2012-35). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Lückerath-Rovers, M. (2012). De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris. MAB, 86(9), 345-355. [details]
  • Baarsma, B., Kerste, M., & Kok, L. (2012). Winstuitkering ziekenhuizen welkom, met een paar aanpassingen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(20 april). [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR blijft in gebreke in leveren van praktisch regeringsadvies. Me Judice : Economen in Debat, 2012(13 juni 2012). http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wrr-blijft-in-gebreke-in-leveren-van-praktisch-regeringsadvies [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR verliest zich in wensdromen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(30 april 2012). http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wrr-verliest-zich-in-wensdromen [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B. E., Rosenboom, N., & Risseeuw, P. (2012). Ongezien, onverkocht? Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij. (SEO-rapport; No. 2012-08). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J., Baarsma, B. E., & Rosenboom, N. (2012). De impact van de omroep: pilotstudie voor het meten van de impact van en betrokkenheid bij de publieke omroep. (SEO-rapport; No. 2012-38). Amsterdam: SEO/IViR. [details]
  • Tieben, B., Baarsma, B. E., & Berden, C. (2012). Vraagimpuls voor de scholingsdeelname. (SEO-rapport; No. 2012-20). SEO. http://www.seo.nl/uploads/media/2012-20_Vraagimpuls_voor_de_scholingsdeelname.pdf [details]
  • Tieben, B., Baarsma, B., Poort, J., de Goeij, M., Smits, T., Rosenboom, N., & Hof, B. (2012). Speelruimte: naar een nieuwe marktordening van de land-based kansspelmarkt. (SEO-rapport; No. 2012-55). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/speelruimte-naar-een-nieuwe-marktordening-van-de-land-based-kansspelmarkt/ [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & van der Voort, J. (2012). An international comparison of the abuse-of-dominance provision: comparing the number of cases in the Netherlands with ten other jurisdictions. (SEO-rapport; No. 2011-63). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Economie en de ecologische hoofdstructuur. Economisch-Statistische Berichten, 96(4612S), 23-28. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers. Me Judice : Economen in Debat, 2011(29 maart). [details]
  • Baarsma, B. (2011). Het beste verjaardagscadeau voor de NZa. In Het verschil maken (pp. 23-25). (De stand van de zorgmarkten; No. 2011). Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Mededingingswet is er niet voor de producent. Me Judice : Economen in Debat, 2011(3 jun). [details]
  • Baarsma, B. (2011). Toekomstvast pensioencontract eist daadkrachtig politiek optreden - Geen gepolder voor verzwakt pensioenstelsel. Pensioen Bestuur & Management, 8(3), 34-37.
  • Baarsma, B. (2011). [Bespreking van: W. Dicke, B. Steenhuisen (2011) Graaiers of redders? wat marktwerking heeft aangericht en klaargespeeld in de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening]. Economisch-Statistische Berichten, 96(4622), 690. [details]
  • Baarsma, B., & Risseeuw, P. (2011). Consument financiele producten gediend met heldere aansprakeljkheid dienstverleners. Me Judice : Economen in Debat, 2011(15 maart). [details]
  • Baarsma, B., & van Wijnbergen, S. (2011). Uitwerking arbeidsovereenkomstenfonds op de postmarkt: vanuit mededingingsperspectief. (2011; No. 12). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Koopmans, C. (2011). Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt. In R. Schöndorff, J. F. B. Pleus, & C. A. de Kam (Eds.), Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs. Studiehandleiding. - 7e dr. (pp. 62-65). ThiemeMeulenhoff. [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., & Koopmans, C. (2011). Spoorzoeken: economische beoordeling van de NMa Marktscan Personenvervoer per spoor. (2011; No. 52). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/spoorzoeken/ [details]
  • Baarsma, B., van der Noll, R., & Akker, I. (2011). Boer zoekt duurzaamheid: publiek belang en duurzaamheid in de productie van varkensvlees en glasgroenten. (2011; No. 37). Amsterdam: SEO. [details]
  • Kerste, M., Risseeuw, P., Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2011). Publieke belangen en hypotheekregulering. (2011; No. 19). Amsterdam: SEO. [details]
  • Kerste, M., Risseeuw, P., Brandt, M., Kemper, F., & Baarsma, B. (2011). Naar een toekomstbestendig volmachtmodel. (SEO-rapport; No. 2011-49). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/naar-een-toekomstigbestendig-volmachtmodel/ [details]
  • Tieben, B., & Baarsma, B. (2011). Advies Tariefregulering Leveringsmarkt Energie. (2011; No. 20). SEO.

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging: Een welvaartseconomisch perspectief. (Oratiereeks; No. 358). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Baarsma, B. (2010). Concurrentieproblemen onderwijsmarkt ten koste van de kenniseconomie. Economisch-Statistische Berichten, 95(4596), 669. [details]
  • Baarsma, B. (2010). Financiële tussenpersonen stellen eigen belang voorop in hetze tegen nieuw beloningsmodel. Me Judice : Economen in Debat, 2010(30 maart). [details]
  • Baarsma, B. (2010). Publiek betaalde media moeten zich onderscheiden van commerciëlen. Me Judice : Economen in Debat, 3(15 november). [details]
  • Baarsma, B. (2010). Stop de politisering van marktwerking en de juridisering van mededinging. Me Judice : Economen in Debat, 3(2 april). [details]
  • Baarsma, B. E., & Tieben, L. A. W. (2010). Markt en overheid: oplossing zoekt probleem. Markt en Mededinging, 13(4), 136-144. http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/marktenmededinging/2010/4/MenM_1387-6236_2010_013_004_003.pdf [details]
  • Baarsma, B., & van Buiren, K. (2010). Marktafscherming bij forensisch onderzoek. Economisch-Statistische Berichten, 95(4599), 758-761. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Koopmans, C. (2010). Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt. Me Judice : Economen in Debat, 2010(8 mei). http://www.mejudice.nl/artikel/417/met-kosten-batenanalyse-kiezen-tussen-falende-overheid-en-onvolmaakte-markt [details]
  • Hermans, R., & Baarsma, B. (2010). Verhoging BTW-tarieven podiumkunsten. (2010; No. 79). Amsterdam: SEO. [details]
  • Snoep, M., & Baarsma, B. (2010). Voeg toezichthouders NMa, OPTA, NZa en Consumentenautoriteit samen. Me Judice : Economen in Debat, 3(22 oktober). [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Eis beloningstransparantie bij alle financiële producten. Me Judice : Economen in Debat, 2009(20 okt). [details]
  • Baarsma, B. (2009). Geen politisering mededingingstoezicht. Economisch-Statistische Berichten, 94(4563), 413-413. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Topvrouwen in Nederland. Economisch-Statistische Berichten, 94(4574), 753-753. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Vaste boekenprijs en boekhandels. Economisch-Statistische Berichten, 94(4557), 209-209. [details]
  • Baarsma, B., & Weda, J. (2009). Dynamiek op de vrije postmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 94(4555), 145-145. [details]
  • Baarsma, B., van Damme, E., van Dijk, T., Ottervanger, T., & VerLoren van Themaat, W. (2009). Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. (2009; No. 81). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • Baarsma, B. (2008). An economic perspective on vertical restraints. Merkourios : Utrecht Journal of International and European Law, 24(66), 26-33. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2008). De verwarde onderneming. Economisch-Statistische Berichten, 93(4528), 68-71. [details]

  2007

  • Baarsma, B. E. (2007). Controlitis, wat doe je er tegen?: laveren tussen 'je maintiendrai' en 'moet kunnen'. Pensioen Bestuur & Management, 4(1), 11-13.
  • Baarsma, B. E. (2007). Fusies en het gebruik van de SSNIP-test. Economisch-Statistische Berichten, 92(4513), 395-397.
  • Baarsma, B. E. (2007). Rechtsbijstandsverzekering ontslaat advocaat niet van ongeschreven plicht: ProDeofonds. Advocatenblad, 87(2), 91-91.
  • Baarsma, B. E. (2007). Schoolboeken: over 'gratis'schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 66(1), 6-8.

  2006

  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Een economische blik op het procesmonopolie van de advocatuur. Economisch-Statistische Berichten, 91(4481), 107-109.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 91(4490), 338-340.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 91(4498S), 96-99.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 9(jubileumnr.), 41-43.
  • Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2006). De prijs van toegangsregulering. Economisch-Statistische Berichten, 91(4500), 58-62.

  2005

  • Aalbers, R., & Baarsma, B. E. (2005). Splitsen energiebedrijven vermindert concurrentie. Economisch-Statistische Berichten, 90(4468), 356-357.
  • Aalbers, R., Baarsma, B. E., & Poort, J. P. (2005). Breedband uit het stopcontact en privatisering van stroomnetten. Economisch-Statistische Berichten, 90(4460), 232-233.
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2005). Caravans en kavelverdeling in Slochteren. Economisch-Statistische Berichten, 90(4458), 191.

  2004

  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2004). Differentiatie voor optimaal investeringsniveau netbeheer. Energie Nederland, 7(15).
  • Baarsma, B. E., Berkhout, P. H. G., Hop, J. P., & van Gemert, M. (2004). Net goed: prijs van kwaliteit van het elektriciteitsnet. Economisch-Statistische Berichten, 89(4436), 298-301.
  • Baarsma, B. E., Groot, I., & Kok, L. (2004). No-claim prikkelt zorggebruiker minder dan eigen risico. Economenblad, 27(5/6), 10-11.
  • Mulder, J. D. W. E., & Baarsma, B. E. (2004). Transparantie leidt tot samenspanning van notarissen. Economisch-Statistische Berichten, 89(4428), 118-120.

  2000

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2000). Vliegtuigen horen, geld zien II. Economisch-Statistische Berichten, 85(4259), 476-478. [details]

  1998

  • van Praag, B. M. S., Overtoom, I., Baarsma, B., & Lambooy, J. G. (1998). De schaduwprijs van geluidshinder door vliegtuigen. (SEO; No. 468). Stichting voor Economisch Onderzoek.

  1997

  • van Praag, B. M. S., Baarsma, B. E., Lambooy, J. G., & Poot, A. P. (1997). Vliegtuigen horen, geld zien. Economisch-Statistische Berichten, 82(4125), 801-803. [details]

  Mediaoptreden

  2014

  • Baarsma, B. (2014). De ronde van Eindhoven: een economisch perspectief. (SEO Discussion Paper; No. 74). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Compernolle, P. (2014). Buitendienst of buiten dienst: over maatschappelijke kosten en baten van economische diplomatie. (SEO Discussion Paper; No. 75). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2013

  • Koopmans, C. C., & Baarsma, B. E. (2013). Publieke belangen in de luchtvaart. (SEO Discussion Paper). SEO Economisch Onderzoek.

  2011

  • Baarsma, B. E. (2011). Are less government support and more competition a threat to diversity in the supply of arts? (SEO Discussion Paper; No. 66). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E. (2011). Rewriting competition law from an economic perspective. (SEO Discussion Paper; No. 65). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2008). An ex ante welfare analysis of the unbundling of the distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. (UNECOM discussion paper; No. 2008-02). [Bremen]: UNECOM. [details]

  2007

  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2007). An ex-ante welfare analysis of the unbundling of the distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. (SEO Discussion Paper; No. 52). Amsterdam: Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

  2004

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2004). Using happiness surveys to value intangibles: tha case of airport noise. (CESifo working paper; No. 1163). Amsterdam: Faculteit der Wijsbegeerte.
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2004). Using happiness surveys to value intangibles: the case of airport noise. (IZA Discussion paper; No. 1096). Amsterdam: Faculteit der Wijsbegeerte.

  2001

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2001). The shadow price of aircraft noise nuisance. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. TI2001-010/3). Amsterdam: Tinbergen Institute. [details]

  2000

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2000). The shadow price of aircraft noise nuisance. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. TI 2000-004/3). Amsterdam / Rotterdam: Tinbergen Institute. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Onder het maaiveld
   Bodemgezant 3-jarig programma van IUCN NL, Vlinderstichting, NIOO-KNAW en
  • Nederlands Comité voor Ondernemerschap
   Lid van het comité
  • Monitoring Commissie Corporate Gov. Code
   Lid van de commissie
  • Rabobank
   CEO Rabo Carbon Bank
  • BNA Beste Gebouw van het jaar
   Voorzitter jury verkiezing Beste Gebouw van het Jaar
  • Denktank Denkwerk
   Lid van de denktank
  • Stichting Alzheimercentrum Amsterdam
   Lid van het bestuur
  • Wetenschap. Adviesraad Wim Drees Fonds
   Lid van de adviesraad
  • SEO Economisch Onderzoek
   Lid van de Raad van Advies
  • DNB Academie
   Lid van de Raad van Advies
  • De Nederlandse Bank
   Voorzitter Bankraad
  • ZonMW cie Economische Veerkracht Vrouwen
   Lid van de commissie
  • Sustainability Committee LiveKindly
   Lid van het committee
  • Netwerk Eenentwintighonderd
   Lid van het netwerk
  • G100 van het Women Economic Forum
   Lid van de G100
  • Impact Economy Foundation
   Lid van de Advisory Council
  • Adviesraad Women in Food and Agriculture
   Lid van de adviesraad
  • EJP Soil advisory board
   Lid van het European Joint Programme
  • Taskforce Korte Ketens
   Lid van de Raad van Advies
  • Denktank 750 jaar Amsterdam
   Lid van de denktank
  • Museum of our Food (MOOF)
   Lid van comité van aanbeveling
  • Stichting Emergo/Motivatiekompas
   Lid Comité van Aanbeveling
  • Stichting Vier het leven
   Lid van comité van aanbeveling
  • Jury Nationaal Icoon
   Lid van de Jury
  • Economics and Business (UvA)
   Lid Advisory Board