For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma

Faculty of Economics and Business
Section Microeconomics
Photographer: Jeroen Oerlemans

Visiting address
 • Roetersstraat 11
Contact details
 • Profile
 • Publications

  2021

  • Baarsma, B., & Groenewegen, J. (2021). COVID-19 and the Demand for Online Grocery Shopping: Empirical Evidence from the Netherlands. Economist (Netherlands), 169(4), 407-421. https://doi.org/10.1007/s10645-021-09389-y

  2019

  • Kerste, M., Baarsma, B. E., & Weda, J. (2019). Tax Avoidance — Methodology for Quantification and the Case of the Netherlands. International Journal of Law and Public Administration, 2(1), 40-54. https://doi.org/10.11114/ijlpa.v2i1.4277 [details]
  • Lennartz, C., Baarsma, B., & Vrieselaar, N. (2019). Exploding House Prices in Urban Housing Markets: Explanations and Policy Solutions for the Netherlands. In R. Nijskens, M. Lohuis, P. Hilbers, & W. Heeringa (Eds.), Hot Property: The Housing Market in Major Cities (pp. 207-221). Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11674-3_18 [details]

  2018

  2017

  2016

  2015

  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2015). A veritable tower of Babel: on the confusion between the legal and economic interpretations of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. European Competition Journal, 11(2-3), 402-425. https://doi.org/10.1080/17441056.2015.1123457 [details]

  2013

  • Baarsma, B. E. (2013). Over verwatering en politisering van het mededingingstoezicht. Regelmaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 28(2), 94-104. [details]
  • Baarsma, B. E., & Lückerath-Rovers, M. (2013). Governance. Tijdschrift voor Toezicht, 4(1), 3-6. [details]
  • van Essen, H., & Baarsma, B. E. (2013). Geschiktheidstoets voor toezichthouders bij woningcorporaties is een goed idee. Tijdschrift voor Toezicht, 4(1), 77-81. [details]
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2013). Using happiness surveys to value intangibles: the case of airport noise. In B. S. Frey, & A. Stutzer (Eds.), Recent developments in the economics of happiness (pp. 365-387). (The international library of critical writings in economics; No. 271). Cheltenham: Edward Elgar. [details]

  2012

  • Baarsma, B. (2012). Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?: mediationmarkt vanuit economisch perspectief. Nederlands Juristenblad, 87(1), 14-20. [details]
  • Baarsma, B. E. (2012). De rol van de ondernemingsraad bij het bevorderen van de kwaliteit van intern toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3(1), 56-62. [details]
  • Baarsma, B. E., Kemp, R., van der Noll, R., & Seldeslachts, J. (2012). Let's not stick together: anticipation of cartel and merger control in The Netherlands. De Economist, 160(4), 357-376. https://doi.org/10.1007/s10645-012-9193-x [details]
  • Baarsma, B. E., van der Noll, R., & Kemp, R. G. M. (2012). Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3(2), 23-37. [details]
  • Baarsma, B., & Barendrecht, M. (2012). Mediation 2.0. Nederlands Juristenblad, 87(32), 2239-2243. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Are less government support and more competition a threat to diversity in the supply of arts? In H. Don, J. de Keijzer, E. Lamboo, M. van Oers, & J. van Sinderen (Eds.), The art of supervision: liber amicorum Pieter Kalbfleisch (pp. 259-270). Den Haag: NMa. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2011). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 86(18), 1193. [919]. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Barendrecht, M. (2011). Domeinmonopolie gerechtsdeurwaarder is te duur. Nederlands Juristenblad, 86(8), 479-485. [details]

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Kroonverjaardag marktwerking in het notariaat: Tijd voor een feestje? Ars notariatus, 143, 21-42. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Afwegingskader bij het gebruik van zelfreguleringsinstrumenten. Tijdschrift voor Toezicht, 1(3), 7-29. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Kabinet-Rutte laat marktwerking links liggen: over de positie van marktwerking in het regeerakkoord. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42(4), 246-256. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Nederland Toezichtland: redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 1(2), 3-5. [details]
  • Baarsma, B., Koopmans, C., & Theeuwes, J. (2010). Beleidseconomie: Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen. Pallas Publications. [details]
  • de Nooij, M., Baarsma, B., Bloemhof, G., Slootweg, H., & Dijk, H. (2010). Development and application of a cost-benefit framework for energy reliability: Using probabilistic methods in network planning and regulation to enhance social welfare: The N-1 rule. Energy Economics, 32(6), 1277-1282. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.06.005 [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Tien jaar marktwerking in het notariaat: een terug- en vooruitblik. Kwartaalschrift Economie, 6(3), 357-395. [details]
  • Baarsma, B. E., & Hop, J. P. (2009). Pricing power outages in the Netherlands. Energy, 34(9), 1378-1386. https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.06.016 [details]
  • Baarsma, B., & Poort, J. P. (2009). Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 15(2), 50-58. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2009). Publiek belang en marktwerking: argumenten voor een welvaartseconomische aanpak. In E. van Damme, & M. P. Schinkel (Eds.), Marktwerking en publieke belangen (pp. 23-51). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2009). Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. [details]
  • Baarsma, B., & de Jonge, P. C. (2009). De noodzaak van het procesmonopolie staat niet vast. Nederlands Juristenblad, 84(8), 484-490. [details]
  • Baarsma, B., & de Jonge, P. C. (2009). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 84(15), 959-960. [702]. [details]
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2009). Divorce comes at a price: an ex ante welfare analysis of ownership unbundling of the distribution and commercial companies in the Dutch energy sector. Energy Policy, 37(12), 5449-5458. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.004 [details]

  2007

  • Baarsma, B. E. (2007). Sociale advocatuur: over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de gefinancierde rechtsbijstand. Nederlands Juristenblad, 82(2), 81-85.
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2007). Divide and rule: the economic and legal implications of the proposed ownership unbundling of distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. Energy Policy, 35(3), 1785-1794. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.05.002

  2006

  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal. Recht der Werkelijkheid, 27(1), 57-61. [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal. Nawoord. De Economist, 27(1), 69-70. [details]
  • Mulder, J., & Baarsma, B. E. (2006). Goed(koop) geregeld?: het gebruik van een kosten-batenmethodiek bij de beoordeling van (zelf)regulering. Recht der Werkelijkheid, 27(2), 149-168.

  2005

  • Baarsma, B. E. (2005). Over de opheffing van een kartel: de vaste boekenprijs (VBP) voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 26(3), 80-99.
  • Baarsma, B. E., & Lambooy, J. G. (2005). Valuation of externalities through neo-classical methods by including institutional variables. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 10(6), 459-475. https://doi.org/10.1016/j.trd.2005.06.001
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2005). Bodemprijs of bodem onder de prijs?: waarom de overheid er goed aan doet om géén wettelijk verbod op verkoop onder inkoopprijs in te stellen. Kwartaalschrift Economie, 2(1), 11-28.
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2005). Verdeel en heers: beleid; splitsing van energienetten. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 26(4), 56-78.
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2005). Using happiness surveys to value intangibles: The case of airport noise. Economic Journal, 115(500), 224-246. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00967.x [details]

  2003

  1997

  • Baarsma, B. E. (1997). Monetaire waardering van milieugoederen: alternatieven voor de contingent value methode. Maandschrift Economie, 61, 277-292. [details]

  2019

  2015

  • Baarsma, B. (2015). De smalle lijn tussen beschermen en betuttelen. In Vijftig jaar advies en overleg over consumentenzakenken (pp. 7-15). Den Haag: SER. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Over de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt: Hoe de flexibiliserende arbeidsmarkt botst met verouderde instituties. In M. Snijder, J. Bongers, & L. van Dijk (Eds.), De toekomst van werk: alles flex?: Van Mierlo Symposium 2015 (pp. 14-35). Den Haag: Mr. Hans van Mierlo Stichting. [details]

  2014

  • Baarsma, B., Kerste, M., & Weda, J. (2014). Brievenbusmaatschappijen: de impact van bijzondere financiële instellingen op de Nederlandse economie. Amsterdam: Business Contact. [details]

  2013

  • Baarsma, B. (2013). Marktordening en het CPB van Coen Teulings. TPEdigitaal, 7(2), 16-22. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Kapitalisme zonder remmen bestaat niet [Bespreking van: (2011) Kapitalisme zonder remmen: opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme]. Openbaar Bestuur, 21(12), 23-26. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Vrees voor kartelverbod belemmert kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg; verzekeraar kan impasse doorbreken. Zorgvisie, 41(3), 34-35. [details]
  • Baarsma, B. E., & Poort, J. P. (2011). Geen lid maar wel betrokken: Nieuwe manieren om de maatschappelijke betrokkenheid bij de publieke omroep meetbaar te maken. (SEO-rapport; No. 2011-35). SEO Economisch Onderzoek.
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & Weda, J. (2011). Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht. (SEO-rapport; No. 2010-76). Amsterdam: SEO. [details]

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging: een welvaartseconomisch perspectief. TPEdigitaal, 4(1), 147-176. [details]
  • Baarsma, B. E. (2010). Optroep tot herziening van het kartelverbod. In I. W. VerLoren van Themaat (Ed.), Ontwikkelingen mededingingsrecht 2009: actuele beleidsvragen en praktijk (pp. 67-72). Zwijndrecht: Elsevier Congressen.
  • Baarsma, B., & Risseeuw, P. (2010). Waarvan akte? Economisch perspectief op de verplichte inschakeling van de notaris in de obligatoire fase. (SEO-rapport; No. 2010-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2010). Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder: Professionele publieke dienstverlening of een gilde? (SEO-rapport; No. 2010-32). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2010). Vouchers voor vaardigheden: Over de rol van de overheid op de markt voor postinitieel onderwijs. (SEO-rapport; No. 2010-48). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van Wijnbergen, S. (2010). Evaluatie ingroeimodel maart 2010: Eindresultaten. (SEO-rapport; No. 2010-20). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J., Akker, I., Baarsma, B., & Hennes, C. (2010). Lotsbestemming: selectiemechanismen en selectiecriteria voor toegang tot de loterijenmarkt. (SEO-rapport; No. 2010-62a). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Risseeuw, P., Kerste, M., Baarsma, B., & Dosker, R. (2010). Evaluatie provisieregels complexe producten. (SEO-rapport; No. 2010-44). Amsterdam: SEO. [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2010). Van teelt tot schap: Waardecreatie door de groothandel in groenten en fruit. (SEO-rapport; No. 2010-74). Amsterdam: SEO. [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Haalbaarheid voortijdige liberalisering na 1 april 2009. (SEO-rapport; No. 2009-06). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Maakbaarheid vraagt om weerbaarheid. In Nieuwe maakbaarheid. Tweede Verwey-Jonker/SER Lezing (pp. 21-28). Den Haag: SER/Verwey-Jonker. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Marktwerking: in economisch perspectief. VM, 6(3), 20-23. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Zelfregulering: goed(koop) geregeld? VM, 6(5), 60-63, 65. [details]
  • Baarsma, B., & Janssen, K. (2009). Een blik op de toekomst van het notariaat na tien jaar marktwerking. (SEO Discussion paper; No. 57). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2009). Efficiëntie moet de eerste toetssteen zijn. Socialisme en Democratie, 66(10), 20-28. [details]
  • Baarsma, B., & Weda, J. (2009). Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012). (SEO-rapport; No. 2009-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Kerste, M., & Tewes, F. (2009). Notitie bancaire kredietverlening aan MKB. (SEO-rapport; No. 2009-31). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van Wijnbergen, S. (2009). Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt. (SEO-rapport; No. 2009--13). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • Baarsma, B. (2008). Fusietoezicht op Not for profits. TPEdigitaal, 2(4), 49-70. [details]
  • Baarsma, B. (2008). Fusietoezicht: ICT-proof? In I. W. VerLoren van Themaat (Ed.), Ontwikkelingen mededingingsrecht 2008: actuele beleidsvragen en praktijk (pp. 89-117). Zwijndrecht: Elsevier Congressen. [details]
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2008). Why do oil prices jump or fall?. Optimising transmission from distant wind farms. (papers in energy economics). European Energy Review, 2(May/June), 113-113. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Dosker, R., Janssen, K., & Risseeuw, P. (2008). Information on the Dutch coinsurance market: reaction to the EC DG Competition sectoral inquiry on business insurance. (SEO-rapport; No. 2008-11). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Janssen, K., & Leenheer, J. (2008). Inzicht in belonen: samenvattende notitie. (SEO-rapport; No. 2008-17a). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., Janssen, K., & Leenheer, J. (2008). Inzicht in belonen: uitgangspunten voor duurzame beloningsvormen in de intermediaire distributiekolom van complexe verzekeringsproducten. (SEO-rapport; No. 2008-17). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Felsö, F., & Janssen, K. (2008). Regulation of the legal profession and access to law: an economic perspective. (SEO-rapport; No. 2008-1). Amsterdam: SEO. [details]

  2007

  • Aalbers, R., Baarsma, B., Berkhout, P., Bremer, S., Gerritsen, M., & de Nooij, M. (2007). Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA). (SEO-rapport; No. 999). Amsterdam: SEO. [details]
  • Aalbers, R., Baarsma, B., Poort, J. P., & de Nooij, M. (2007). Buitenlandse activiteiten: waar ligt de grens: achtergrond notitie. (SEO-rapport; No. 993). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2007). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. In G. Getlauff (Ed.), Jaarboek 2006/2007 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 170-179). Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Baarsma, B. E., Janssen, K. S., Groot, I., & ter Beek, H. (2007). Selectie sturingsinstrumenten: op weg naar een roadmap. (SEO-rapport; No. 967). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Laverman, F., Hof, B. J. F., & Theeuwes, J. J. M. (2007). Methodiek doorlichting VROM-beleid: op zoek naar publieke belangen. (SEO-rapport; No. 966). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leenheer, J., & van Honk, J. (2007). Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering. (SEO-rapport; No. 963). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., Bremer, S., de Nooij, M., & Poort, J. P. (2007). Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie. (SEO-rapport; No. 2007-49). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Baarsma, B., Gerritsen, M., & Mulder, J. (2007). Tolken in het publiek domein: over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken. (SEO-rapport; No. 986). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Scheele, D., Bremer, S., & Baarsma, B. E. (2007). Evaluatie Prognosemodellen Justitiele Ketens: civiel en bestuur. Technisch achtergrondrapport. (SEO-rapport; No. 923). Amsterdam: SEO. [details]
  • Hof, B. J. F., Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2007). Wegen van publieke belangen. (SEO-rapport; No. 997). Amsterdam: SEO. [details]

  2006

  • Aalbers, R. F. A., Baarsma, B. E., & Koopmans, C. C. (2006). Maatschappelijke kosten en baten van innovatiebeleid: essay. (SEO-rapport; No. 881). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/881.html [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Kritiek op onderzoek domeinmonopolie klopt niet. Advocatenblad, 86(3), 136-136.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Reactie op Memorie van Antwoord Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30212, D, 1-56. wijziging van de Electriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer. (SEO-rapport; No. 913A). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Elektriciteit: een spannende markt. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van mededinging in vijf sectoren (pp. 55-87). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Storewar: gezonde concurrentie of roofgedrag. In G. Gelauff, A. Boot, J. J. Herings, H. Keuzenkamp, M. Lindenboom, & H. Schenk (Eds.), Jaarboek 2005/2006 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (pp. 109-112). Den Haag: SDU.
  • Baarsma, B. E., Berndsen, R. C. D., Bottelberghs, L. M. H., de Nooij, M. N., & van der Rijken, T. (2006). Kosten van octrooigemachtigden. Utrecht: Berenschot.
  • Baarsma, B. E., Lieshout, R., Poort, J. P., & Zult, D. (2006). Bodem in de belmarkt?: evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. (SEO-rapport; No. 929). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Mulder, J. D. W. E., & de Nooij, M. N. (2006). Vergelijking van toezichtsystemen: (hoe) kan toezicht verbeteren? (SEO-rapport; No. 877). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Pomp, M., & Theeuwes, J. J. M. (2006). De basis van het marktwerkingsbeleid. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van de mededinging in vijf sectoren (pp. 1-31). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B. E., Pomp, M., & Theeuwes, J. J. M. (2006). Lessen over marktwerking. In B. Baarsma, M. Pomp, & J. J. M. Theeuwes (Eds.), Dynamische marktwerking: over de complexiteit van mededinging in vijf sectoren (pp. 163-174). Den Haag: Academic Service.
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2006). Calculus van het publieke belangop de elektriciteitsmarkt: essay. (SEO-rapport; No. 885). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & de Nooij, M. (2006). Hoge stroomprijzen voor Nederlandse industriele grootverbruikers: een schets van oorzaken en oplossingen. (SEO-rapport; No. 882). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Koopmans, C. C. (2006). De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel: een overkoepelend beeld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van de energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 913). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/913.html [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Koopmans, C. C. (2006). Splitsen op de weegschaal: opzet voor een maatschappelijke kosten-baten analytisch kader m.b.t. de splitsing van de energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 883). SEO. http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2006/883.html [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., & Rosenberg, F. A. (2006). Indicator administratieve lasten burger: technisch eindrapport. (SEO-rapport; No. 909). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Baarsma, B. E., & Mulder, J. (2006). Cooperation for tenders: is it a threat to competition? In G. Piga, & K. V. Thai (Eds.), Advancing public procurement: practices, innovation and knowledge-sharing (pp. 71-96). Boca Raton: PrAcademics Press.
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., & Teulings, C. N. (2006). Over regulering internettelefonie: nut en noodaak van de regulering van VoIP. (SEO-rapport; No. 863). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., Bremer, S., & Tijssen, M. (2006). Vaste netten, dynamische markten. (SEO-rapport; No. 920). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., Gerritsen, M., Baarsma, B. E., Philipson, F., Rosellon Cifuentes, M., & van Eijk, N. (2006). Waarde GSM-spectrum. (SEO-rapport; No. 927). Amsterdam: SEO. [details]
  • de Wit, J. G., Baarsma, B. E., & Koopmans, C. C. (2006). Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten. (SEO-rapport; No. 876). SEO. http://www.seo.nl/binaries/publicaties/rapporten/2006/876.pdf [details]

  2005

  • Baarsma, B. E. (2005). De transactiestaat: een beknopte economische interpretatie. (SEO-rapport; No. 807). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2005). Het proces als domein: over de effecten van het procesmonopolie van de advocatuur. (SEO-rapport; No. 846). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mulder, J. (2005). Nederland toezichtland: een economisch perspectief. (SEO-rapport; No. 792). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2005). Storewar: gezonde concurrentie of roofgedrag. Economenblad, 28(4), 16-17.
  • Baarsma, B. E., Koopmans, C. C., Mulder, J., & Zijderveld, C. (2005). Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau. (SEO-rapport; No. 755). SEO. http://www.seo.nl/assets/binaries/publicaties/rapporten/2005/0_755.pdf [details]
  • Baarsma, B., Aalbers, R., Poort, J. P., Biermans, M., Velthuisen, J. W., & Putman, G. (2005). Diamonds are for ever?: the welfare effects of national champions. (SEO-rapport; No. 810). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., de Nooij, M., Mulder, J., & Haster, J. (2005). Zelf doen of samen met anderen?; uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) door de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen. (SEO-rapport; No. 803). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2005). Relatieproblemen VROM-woningcorporaties: een goede scheiding is beter dan een slecht huwelijk. B@G, 32(7/8), 30-31.
  • Poort, J. P., Baarsma, B. E., & Teulings, C. N. (2005). Marktwerking op de rit: het borgen van de publieke belangen op de taximarkt. (SEO-rapport; No. 827). Amsterdam: SEO. [details]
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2005). Meer marktwerking bij gemeenten goed voor de burger: naar een mededingingsbonus voor gemeenten? B@G, 31(1), 20-24.

  2004

  • Baarsma, B. E. (2004). Over een onnodig en schadelijk kartel: de vaste boekenprijs voor wetenschappelijke boeken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 22(4), 238-250.
  • Baarsma, B. E., Berkhout, P. H. G., & Hop, J. P. (2004). Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit: de prijs van stroomonderbrekingen ¿ op zoek naar f : technisch rapport. (SEO-rapport; No. 726). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Mulder, J., & Teulings, C. N. (2004). Rechtszekerheid als publiek belang: over de notaris, zijn domein en de markt. (SEO-rapport; No. 765). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., de Nooij, M., Koster, W., & van der Weijden, C. (2004). Advies betreffende aangekondigde wetgeving splitsing energiebedrijven. (SEO-rapport; No. 782). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Koopmans, C. C., Mulder, J., de Nooij, M., & Zijderveld, C. (2004). Goed(koop) geregeld: een kosten-batenanalyse van wetgeving en zelfregulering. (SEO-rapport; No. 720). SEO. http://www.seo.nl/assets/binaries/pdf/M066%20Eindrapport.pdf [details]
  • Baarsma, B., Poort, J. P., Teulings, C. N., & de Nooij, M. (2004). Private investments in new infrastructures. (SEO-rapport; No. 772). Amsterdam: SEO. [details]
  • Felsö, F., Mulder, J., & Baarsma, B. E. (2004). Samen sterk of beter alleen?: over de werking van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten. (SEO-rapport; No. 780). Amsterdam: SEO. [details]
  • Scheepers, M. J. J., van Werven, M. J. N., Seebregts, A. J., Poort, J. P., de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2004). Norm voor leveringszekerheid: een minimumnorm voor waarborging van het evenwicht tussen elektriciteitsvraag en ¿aanbod op lange termijn. (SEO-rapport; No. 746). Petten: ECN.
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2004). Privatiseer de laagspanning nu! EZ Journaal, 16(7), 12-12.
  • de Nooij, M., Felsö, F., & Baarsma, B. (2004). Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie. (SEO-rapport; No. 740). Amsterdam: SEO. [details]

  2003

  • Baarsma, B. E. (2003). Maatschappelijk bungeejumpen of gerichte zelfsturing? Essay over zelfsturing in the publieke sector. (SEO-rapport; No. 710). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., Beemsterboer, M., & de Nooij, M. (2003). Samenwerking stimuleren, maar hoe?: op zoek naar best pratices bij samenwerkingsverbanden en clustervorming in the MKB op ICT-gebeid in the regio Amsterdam. (SEO-rapport; No. 673). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Felsö, F., van Geffen, S., Mulder, J., & Oostdijk, A. (2003). Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten. (SEO-rapport; No. 664). Amsterdam: SEO. [details]
  • Bekkers, R., Baarsma, B., Bilderbeek, R., Maltha, S., de Groot, H., Vandeberg, R., ... Mulder, J. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een empirische studie naar de economische aspecten van het auteursrecht in het Nederlandse multimediacluster: eindrapportage. (EZ beleidsstudies). [De Haag]: Directie Infrastructuur en Innovatie, [Ministerie van Economische Zaken]. [details]
  • Bekkers, R., de Groot, H., Baarsma, B., van Geffen, S., & Mulder, J. (2003). Auteursrecht, economische lust of last? Een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht: eindrapportage. (Beleidsstudies). Den Haag: Directie Infrastructuur en Innovatie, Directoraat-Generaal voor Innovatie, Ministerie van Economische Zaken. [details]
  • Plug, P. J., Timmerman, R. M., Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., Bruggert, J. F. G., & van der Lijn, N. J. (2003). Leren van de evaluatie van de Mededigingswet. Markt en Mededinging, 6(1), 16-20. [details]

  2002

  • Baarsma, B. E., & Theeuwes, J. J. M. (2002). Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving. (SEO-Rapport; No. 620). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Baarsma, B. E., Hop, J. P., & van Praag, B. M. S. (2002). Waardering van geluidshinder in het kader van de CPB studie 'Kengetallen KBO ONL'. Schiphol lange termijn. Kengetallen Kosten-baten analyse dl1-11. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. [details]
  • Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., Felsö, F., Zijderveld, C. E., & Hinloopen, J. (2002). De afbakening van de relevante markt: is de huidige benadering aan herziening toe? (SEO-rapport; No. 615). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  • Baarsma, B. E., van Geffen, S., de Nooij, M., & Theeuwes, J. J. M. (2002). Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving. SEO-Rapport, (620).
  • Baarsma, B. E., van Leeuwen, M. J., Boorsma, L., Groot, I., & Hop, J. P. (2002). Kennis over kosten:de beheersing van schoolkosten in het voortgezet en BOL-onderwijs. SEO-Rapport, 613. [details]
  • Theeuwes, J. J. M., & Baarsma, B. E. (2002). De afbakening van de relevante markt : is de huidige benadering aan herziening toe? (SEO-rapport; No. 615). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • de Groot, K., & Baarsma, B. E. (2002). Vergelijking afwegings- en waarderingsmethoden. Den Haag: Min. v. Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde. [details]

  2001

  • Baarsma, B. E. (2001). Monetary valuation of noise nuisance in the vicinity of Schiphol: an overview. SEO-Rapport, 587. [details]
  • Baarsma, B. E., Theeuwes, J. J. M., & Zijderveld, C. E. (2001). De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs: een evaluatie. SEO-Rapport, 575.
  • Theeuwes, J. J. M., Zijderveld, C. E., & Baarsma, B. E. (2001). De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs : een evaluatie. (SEO rapport; No. 577). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]

  2000

  • Baarsma, B. E. (2000). Monetaire waardering van milieugoederen: alternatieven voor contingent valuation. Nieuwsbrief Milieu & Ekonomie, 14(1), 14-16. [details]

  1998

  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). De markt van diabeteshulpmiddelen. Het blijft behelpen 4. (SEO-rapport; No. 444). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). De markt van therapeutische elastische kousen. Het blijft behelpen 7. (SEO-rapport; No. 447). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Paape, A. H. (1998). Het blijft behelpen - 10: De markt van medische hulpmiddelen - een overzicht. Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • Mot, E. S., Brouwer, N. M., Paape, A. H., de Winter, J. M., Zijderveld, C. E., & Baarsma, B. E. (1998). De markt van medische hulpmiddelen, een overzicht. Het blijft behelpen 10. (SEO-rapport; No. 450). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]

  1997

  • Baarsma, B. E. (1997). A comment on 'On the valuation of aircraft noise: a meta-analysis'. Tinbergen Institute PhD Research Bulletin, 9(2), 21-24. [details]

  2020

  2016

  2015

  • Baarsma, B. (2015). Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Economisch-Statistische Berichten, 100(4711), 335. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Het voorleescircus in de rechtbank. Economisch-Statistische Berichten, 100(4705), 143. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Onderwijs, markt en overheid. Economisch-Statistische Berichten, 100(4717), 523. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Robotangst. Economisch-Statistische Berichten, 100(4723 & 4724), 757. [details]
  • Baarsma, B. (2015). Vertrouwen in en tarieven van accountants. Economisch-Statistische Berichten, 100(4720), 621. [details]
  • Baarsma, B., & Kerste, M. (2015). Economie van het fiscaal vestigingsklimaat. (SEO-rapport; No. 2015-29). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rougoor, W. (2015). Beter in beeld: over het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal voor OTP-leden en de effecten van het concessiebeleidsplan voor OTP-leden. (SEO-rapport; No. 2015-61). Amsterdam: SEO. [details]
  • Brenninkmeijer, A., Baarsma, B., Schouten, C., de Wijs, E., Kortlang, E., van der Molen, E., ... Muller, S. (2015). Zes Suggesties voor Verbetering van de Toegang tot Recht. Nederlands Juristenblad, 90(27), 1816-1820. [1322]. [details]
  • Kok, L., & Baarsma, B. (2015). Keuzevrijheid werkgevers in het tweedepijler pensioen. (SEO-rapport; No. 2015-03). Amsterdam: SEO. [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & Weda, J. (2015). Bij nader inzien: economische analyse filmauteurscontractenrecht. (SEO-rapport; No. 2015-74). Amsterdam: SEO. [details]

  2014

  • Baarsma, B. (2014). Advocatuur in crisistijd. Economisch-Statistische Berichten, 99(4696), 655. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Het economische doel van het mededingingsrecht. Economisch-Statistische Berichten, 99(4683S), 17-21. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Het raadsel van de gesubsideerde kinderopvang. Economisch-Statistische Berichten, 99(4682), 221. [details]
  • Baarsma, B. (2014). Kraamzorg uit het basispakket. Economisch-Statistische Berichten, 99(4692), 525. [details]
  • Baarsma, B. (Author), & Heyma, A. (Author). (2014). De prijs van doorgeschoten verschuiving risico's naar werkgevers. Web publication/site, Tilburg: Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-prijs-van-doorgeschoten-verschuiving-risicos-naar-werkgevers [details]
  • Baarsma, B. E. (Author). (2014). Arbeidsmarkt uit het slot door afschaffen permanente contracten. Web publication/site, Tilburg: Me Judice. Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/arbeidsmarkt-uit-het-slot-door-afschaffen-permanente-contracten [details]
  • Baarsma, B., Weda, J., & van der Werff, S. (2014). Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer: enquêteresultaten en analyses. (SEO-rapport; No. 2014-42). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kalsbeek, E., Baarsma, B., Bouwens, W., de Koning, J., & Schnabel, P. (2014). Dienstverlening aan huis: wie betaalt de rekening? Advies commissie Dienstverlening aan huis. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [details]
  • Kok, L., Baarsma, B., & Heyma, A. (2014). Nieuw ontwerp sociaal beleid: beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden. (SEO-rapport; No. 2014-48). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2013

  • Baarsma, B. (2013). Curatoren. Economisch-Statistische Berichten, 98(4660), 317. [details]
  • Baarsma, B. (2013). Het lot in eigen hand. Economisch-Statistische Berichten, 98(4655), 143. [details]
  • Baarsma, B. (2013). Onderwijscao staat vernieuwing in de weg. Economisch-Statistische Berichten, 98(4664/4665), 437. [details]
  • Baarsma, B., & Kerste, M. (2013). Winstuitkering binnen de zorg moet mogelijk zijn zonder enige beperking. HEADline, 131, 7. [details]
  • Baarsma, B., & Prins, J. (2013). Ontwikkelling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein. (SEO-rapport; No. 2013-10). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2013). Naar concurrentie op de tap: mededingingseconomische an alyse van verticale afspraken. (SEO-rapport; No. 2013-01). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2013). Oneerlijke handelspraktijken: voldoet bestaande (zelf)regulering? (SEO-rapport; No. 2013-04). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & van der Noll, R. (2013). Krantennieuws. Economisch-Statistische Berichten, 98(4673), 711. [details]
  • Baarsma, B., van der Noll, R., & Rougoor, W. (2013). Nieuws en markt: welvaartseconomische analyse van de rol van de overheid. (SEO-rapport; No. 2013-53). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B., Weda, J., & Weyzig, F. (2013). Dividendbelasting brievenbusfirma's. Economisch-Statistische Berichten, 98(4667), 522-525. [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B., Weda, J., Rosenboom, N., Rougoor, W., & Risseeuw, P. (2013). Uit de schaduw van het bankwezen: feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen. (SEO-rapport; No. 2013-31). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Wijffels, H., Baarsma, B., Biesheuvel, H., Boot, A., van den Brink, D., Combée, B., ... Baron van Wijnbergen, S. (2013). Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen. Rijksoverheid. [details]
  • in 't Veld, J., Gerdes, E., van der Veen, F., Baarsma, B., & Weda, J. (2013). Evaluatie postregeling. (SEO-rapport; No. 2013-30). Rotterdam: Rebel. [details]
  • van der Noll, R., & Baarsma, B. (2013). Is misbruik machtspositie een blinde vlek in het Nederlandse mededingingstoezicht? MP : Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2013(3), 121-124. [details]

  2012

  • Baarsma, B. (2012). Ontwikkelingen in het mededingingstoezicht: essay in het kader van het WRR-project Toekomst van toezicht. (SEO-rapport; No. 2012-94). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. (2012). Reken je niet rijk: over economische waardering van baten van monumentenzorg. (SEO-rapport; No. 2012-87). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E. (2012). Beter laat dan nooit: over ex ante toezicht op de postmarkt. (SEO-rapport; No. 2012-49). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., & Hartog, J. (2012). Levensberichten: Jules J.M. Theeuwes (1944-2012). Economisch-Statistische Berichten, 97(4648), 712-712. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mutsaerts, M. (2012). De prijs van bloed. Economisch-Statistische Berichten, 97(4647), 664-666. [details]
  • Baarsma, B. E., & Mutsaerts, M. (2012). Naschrift bij: de prijs van bloed. Economisch-Statistische Berichten, 97(4649&4650), 767-767. [details]
  • Baarsma, B. E., Risseeuw, P., & Rosenboom, N. (2012). Het moet van twee kanten komen: financieel adviseurs over hun toezichthouder. (SEO-rapport; No. 2012-33). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E., de Kam, F., Linschoten, R., VerLoren van Themaat, W., & Varkevisser, M. (2012). Advies commissie macrobeheersinstrument: van structureel kortingsinstrument naar daadwerkelijk ultimum remedium. (SEO-rapport; No. 2012-43). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B. E., de Kam, F., Linschoten, R., VerLoren van Themaat, W., & Varkevisser, M. (2012). Opereren binnen zorguitgavenkaders. Economisch-Statistische Berichten, 97(4638), 408-411. [details]
  • Baarsma, B. E., van der Voort, A. J. M., & van Buiren, K. H. S. (2012). Het roer moet om: naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten. (SEO-rapport; No. 2012-70). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., & Barendrecht, M. (2012). Mediation 2.0. (SEO-rapport; No. 2012-35). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Lückerath-Rovers, M. (2012). De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris. MAB, 86(9), 345-355. [details]
  • Baarsma, B., Kerste, M., & Kok, L. (2012). Winstuitkering ziekenhuizen welkom, met een paar aanpassingen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(20 april). [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR blijft in gebreke in leveren van praktisch regeringsadvies. Me Judice : Economen in Debat, 2012(13 juni 2012). [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR verliest zich in wensdromen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(30 april 2012). [details]
  • Kerste, M., Baarsma, B. E., Rosenboom, N., & Risseeuw, P. (2012). Ongezien, onverkocht? Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij. (SEO-rapport; No. 2012-08). Amsterdam: SEO. [details]
  • Poort, J., Baarsma, B. E., & Rosenboom, N. (2012). De impact van de omroep: pilotstudie voor het meten van de impact van en betrokkenheid bij de publieke omroep. (SEO-rapport; No. 2012-38). Amsterdam: SEO/IViR. [details]
  • Tieben, B., Baarsma, B. E., & Berden, C. (2012). Vraagimpuls voor de scholingsdeelname. (SEO-rapport; No. 2012-20). Amsterdam: SEO. [details]
  • Tieben, B., Baarsma, B., Poort, J., de Goeij, M., Smits, T., Rosenboom, N., & Hof, B. (2012). Speelruimte: naar een nieuwe marktordening van de land-based kansspelmarkt. (SEO-rapport; No. 2012-55). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van der Noll, R., Baarsma, B., Rosenboom, N., & van der Voort, J. (2012). An international comparison of the abuse-of-dominance provision: comparing the number of cases in the Netherlands with ten other jurisdictions. (SEO-rapport; No. 2011-63). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2011

  • Baarsma, B. (2011). Economie en de ecologische hoofdstructuur. Economisch-Statistische Berichten, 96(4612S), 23-28. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers. Me Judice : Economen in Debat, 2011(29 maart). [details]
  • Baarsma, B. (2011). Het beste verjaardagscadeau voor de NZa. In Het verschil maken (pp. 23-25). (De stand van de zorgmarkten; No. 2011). Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit. [details]
  • Baarsma, B. (2011). Mededingingswet is er niet voor de producent. Me Judice : Economen in Debat, 2011(3 jun). [details]
  • Baarsma, B. (2011). Toekomstvast pensioencontract eist daadkrachtig politiek optreden - Geen gepolder voor verzwakt pensioenstelsel. Pensioen Bestuur & Management, 8(3), 34-37.
  • Baarsma, B. (2011). [Bespreking van: W. Dicke, B. Steenhuisen (2011) Graaiers of redders? wat marktwerking heeft aangericht en klaargespeeld in de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening]. Economisch-Statistische Berichten, 96(4622), 690. [details]
  • Baarsma, B., & Risseeuw, P. (2011). Consument financiele producten gediend met heldere aansprakeljkheid dienstverleners. Me Judice : Economen in Debat, 2011(15 maart). [details]
  • Baarsma, B., & van Wijnbergen, S. (2011). Uitwerking arbeidsovereenkomstenfonds op de postmarkt: vanuit mededingingsperspectief. (2011; No. 12). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Koopmans, C. (2011). Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt. In R. Schöndorff, J. F. B. Pleus, & C. A. de Kam (Eds.), Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs. Studiehandleiding. - 7e dr. (pp. 62-65). ThiemeMeulenhoff. [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., & Koopmans, C. (2011). Spoorzoeken: economische beoordeling van de NMa Marktscan Personenvervoer per spoor. (2011; No. 52). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/spoorzoeken/ [details]
  • Baarsma, B., van der Noll, R., & Akker, I. (2011). Boer zoekt duurzaamheid: publiek belang en duurzaamheid in de productie van varkensvlees en glasgroenten. (2011; No. 37). Amsterdam: SEO. [details]
  • Kerste, M., Risseeuw, P., Baarsma, B., & Rosenboom, N. (2011). Publieke belangen en hypotheekregulering. (2011; No. 19). Amsterdam: SEO. [details]
  • Kerste, M., Risseeuw, P., Brandt, M., Kemper, F., & Baarsma, B. (2011). Naar een toekomstbestendig volmachtmodel. (SEO-rapport; No. 2011-49). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/naar-een-toekomstigbestendig-volmachtmodel/ [details]
  • Tieben, B., & Baarsma, B. (2011). Advies Tariefregulering Leveringsmarkt Energie. (2011; No. 20). Amsterdam: SEO.

  2010

  • Baarsma, B. (2010). Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging: Een welvaartseconomisch perspectief. (Oratiereeks; No. 358). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Baarsma, B. (2010). Concurrentieproblemen onderwijsmarkt ten koste van de kenniseconomie. Economisch-Statistische Berichten, 95(4596), 669. [details]
  • Baarsma, B. (2010). Financiële tussenpersonen stellen eigen belang voorop in hetze tegen nieuw beloningsmodel. Me Judice : Economen in Debat, 2010(30 maart). [details]
  • Baarsma, B. (2010). Publiek betaalde media moeten zich onderscheiden van commerciëlen. Me Judice : Economen in Debat, 3(15 november). [details]
  • Baarsma, B. (2010). Stop de politisering van marktwerking en de juridisering van mededinging. Me Judice : Economen in Debat, 3(2 april). [details]
  • Baarsma, B. E., & Tieben, L. A. W. (2010). Markt en overheid: oplossing zoekt probleem. Markt en Mededinging, 13(4), 136-144. [details]
  • Baarsma, B., & van Buiren, K. (2010). Marktafscherming bij forensisch onderzoek. Economisch-Statistische Berichten, 95(4599), 758-761. [details]
  • Baarsma, B., Theeuwes, J., & Koopmans, C. (2010). Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt. Me Judice : Economen in Debat, 2010(8 mei). http://www.mejudice.nl/artikel/417/met-kosten-batenanalyse-kiezen-tussen-falende-overheid-en-onvolmaakte-markt [details]
  • Hermans, R., & Baarsma, B. (2010). Verhoging BTW-tarieven podiumkunsten. (2010; No. 79). Amsterdam: SEO. [details]
  • Snoep, M., & Baarsma, B. (2010). Voeg toezichthouders NMa, OPTA, NZa en Consumentenautoriteit samen. Me Judice : Economen in Debat, 3(22 oktober). [details]

  2009

  • Baarsma, B. (2009). Eis beloningstransparantie bij alle financiële producten. Me Judice : Economen in Debat, 2009(20 okt). [details]
  • Baarsma, B. (2009). Geen politisering mededingingstoezicht. Economisch-Statistische Berichten, 94(4563), 413-413. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Topvrouwen in Nederland. Economisch-Statistische Berichten, 94(4574), 753-753. [details]
  • Baarsma, B. (2009). Vaste boekenprijs en boekhandels. Economisch-Statistische Berichten, 94(4557), 209-209. [details]
  • Baarsma, B., & Weda, J. (2009). Dynamiek op de vrije postmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 94(4555), 145-145. [details]
  • Baarsma, B., van Damme, E., van Dijk, T., Ottervanger, T., & VerLoren van Themaat, W. (2009). Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. (2009; No. 81). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • Baarsma, B. (2008). An economic perspective on vertical restraints. Merkourios : Utrecht Journal of International and European Law, 24(66), 26-33. [details]
  • Baarsma, B., & Theeuwes, J. (2008). De verwarde onderneming. Economisch-Statistische Berichten, 93(4528), 68-71. [details]

  2007

  • Baarsma, B. E. (2007). Controlitis, wat doe je er tegen?: laveren tussen 'je maintiendrai' en 'moet kunnen'. Pensioen Bestuur & Management, 4(1), 11-13.
  • Baarsma, B. E. (2007). Fusies en het gebruik van de SSNIP-test. Economisch-Statistische Berichten, 92(4513), 395-397.
  • Baarsma, B. E. (2007). Rechtsbijstandsverzekering ontslaat advocaat niet van ongeschreven plicht: ProDeofonds. Advocatenblad, 87(2), 91-91.
  • Baarsma, B. E. (2007). Schoolboeken: over 'gratis'schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 66(1), 6-8.

  2006

  • Baarsma, B. E., & Felsö, F. (2006). Een economische blik op het procesmonopolie van de advocatuur. Economisch-Statistische Berichten, 91(4481), 107-109.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 91(4490), 338-340.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 91(4498S), 96-99.
  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. N. (2006). Splitsen energiebedrijven vermindert welvaart. Economisch-Statistische Berichten, 9(jubileumnr.), 41-43.
  • Poort, J. P., & Baarsma, B. E. (2006). De prijs van toegangsregulering. Economisch-Statistische Berichten, 91(4500), 58-62.

  2005

  • Aalbers, R., & Baarsma, B. E. (2005). Splitsen energiebedrijven vermindert concurrentie. Economisch-Statistische Berichten, 90(4468), 356-357.
  • Aalbers, R., Baarsma, B. E., & Poort, J. P. (2005). Breedband uit het stopcontact en privatisering van stroomnetten. Economisch-Statistische Berichten, 90(4460), 232-233.
  • de Nooij, M., & Baarsma, B. E. (2005). Caravans en kavelverdeling in Slochteren. Economisch-Statistische Berichten, 90(4458), 191.

  2004

  • Baarsma, B. E., & de Nooij, M. (2004). Differentiatie voor optimaal investeringsniveau netbeheer. Energie Nederland, 7(15).
  • Baarsma, B. E., Berkhout, P. H. G., Hop, J. P., & van Gemert, M. (2004). Net goed: prijs van kwaliteit van het elektriciteitsnet. Economisch-Statistische Berichten, 89(4436), 298-301.
  • Baarsma, B. E., Groot, I., & Kok, L. (2004). No-claim prikkelt zorggebruiker minder dan eigen risico. Economenblad, 27(5/6), 10-11.
  • Mulder, J. D. W. E., & Baarsma, B. E. (2004). Transparantie leidt tot samenspanning van notarissen. Economisch-Statistische Berichten, 89(4428), 118-120.

  2000

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2000). Vliegtuigen horen, geld zien II. Economisch-Statistische Berichten, 85(4259), 476-478. [details]

  1998

  • van Praag, B. M. S., Overtoom, I., Baarsma, B., & Lambooy, J. G. (1998). De schaduwprijs van geluidshinder door vliegtuigen. (SEO; No. 468). Stichting voor Economisch Onderzoek.

  1997

  • van Praag, B. M. S., Baarsma, B. E., Lambooy, J. G., & Poot, A. P. (1997). Vliegtuigen horen, geld zien. Economisch-Statistische Berichten, 82(4125), 801-803. [details]

  Media appearance

  • Baarsma, B. E. & van Buiren, K. H. S. (29-01-2016). Dicht her lek in wet voor ondernemende overheid Financieele Dagblad. Dicht het lek in wet voor ondernemende overheid.

  2014

  • Baarsma, B. (2014). De ronde van Eindhoven: een economisch perspectief. (SEO Discussion Paper; No. 74). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Baarsma, B., & Compernolle, P. (2014). Buitendienst of buiten dienst: over maatschappelijke kosten en baten van economische diplomatie. (SEO Discussion Paper; No. 75). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2013

  • Koopmans, C. C., & Baarsma, B. E. (2013). Publieke belangen in de luchtvaart. (SEO Discussion Paper). SEO Economisch Onderzoek.

  2011

  • Baarsma, B. E. (2011). Are less government support and more competition a threat to diversity in the supply of arts? (SEO Discussion Paper; No. 66). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B. E. (2011). Rewriting competition law from an economic perspective. (SEO Discussion Paper; No. 65). Amsterdam: SEO. [details]

  2008

  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2008). An ex ante welfare analysis of the unbundling of the distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. (UNECOM discussion paper; No. 2008-02). [Bremen]: UNECOM. [details]

  2007

  • de Nooij, M., & Baarsma, B. (2007). An ex-ante welfare analysis of the unbundling of the distribution and supply companies in the Dutch electricity sector. (SEO Discussion Paper; No. 52). Amsterdam: Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

  2004

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2004). Using happiness surveys to value intangibles: tha case of airport noise. (CESifo working paper; No. 1163). Amsterdam: Faculteit der Wijsbegeerte.
  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2004). Using happiness surveys to value intangibles: the case of airport noise. (IZA Discussion paper; No. 1096). Amsterdam: Faculteit der Wijsbegeerte.

  2001

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2001). The shadow price of aircraft noise nuisance. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. TI2001-010/3). Amsterdam: Tinbergen Institute. [details]

  2000

  • van Praag, B. M. S., & Baarsma, B. E. (2000). The shadow price of aircraft noise nuisance. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. TI 2000-004/3). Amsterdam / Rotterdam: Tinbergen Institute. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Nederlands Comité voor Ondernemerschap
   Lid van het comité
  • Monitoring Commissie Corporate Gov. Code
   Lid van de commissie
  • Rabobank
   CEO Rabo Carbon Bank
  • De Nederlandse Bank
   Voorzitter Bankraad
  • ZonMW cie Economische Veerkracht Vrouwen
   Lid van de commissie
  • BNA Beste Gebouw van het jaar
   Voorzitter jury verkiezing Beste Gebouw van het Jaar
  • Sustainability Committee LiveKindly
   Lid van het committee
  • Netwerk Eenentwintighonderd
   Lid van het netwerk
  • G100 van het Women Economic Forum
   Lid van de G100
  • Impact Economy Foundation
   Lid van de Advisory Council
  • Adviesraad Women in Food and Agriculture
   Lid van de adviesraad
  • Denktank Denkwerk
   Lid van de denktank
  • Onder het maaiveld
   Bodemgezant 3-jarig programma van IUCN NL, Vlinderstichting, NIOO-KNAW en
  • EJP Soil advisory board
   Lid van het European Joint Programme
  • Taskforce Korte Ketens
   Lid van de Raad van Advies
  • Denktank 750 jaar Amsterdam
   Lid van de denktank
  • Stichting Alzheimercentrum Amsterdam
   Lid van het bestuur
  • Wetenschap. Adviesraad Wim Drees Fonds
   Lid van de adviesraad
  • Museum of our Food (MOOF)
   Lid van comité van aanbeveling
  • Stichting Emergo/Motivatiekompas
   Lid Comité van Aanbeveling
  • SEO Economisch Onderzoek
   Lid van de Raad van Advies
  • DNB Academie
   Lid van de Raad van Advies
  • Stichting Vier het leven
   Lid van comité van aanbeveling
  • Jury Nationaal Icoon
   Lid van de Jury
  • Economics and Business (UvA)
   Lid Advisory Board