Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering

Informatierecht, in het bijzonder de theorie van het informatierecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Informatierecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 0.32
Postadres
 • Postbus 15514
  1001 NA Amsterdam
 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  2018

  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/67. 67. Case note on: EHRM, 27/06/17, ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113 (Satakunnan Markkinapörssi/Finland). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(8), 970-987. [details]

  2017

  2016

  • Dommering, E. J. (2016). A few legal and economic questions. In I have a friend who knows someone who bought a video, once. On collecting video art.
  • Dommering, E. J. (2016). Het meningloze tijdperk. In Zonder Tegenspraak Album 30 (pp. 74-79). Die Keure.

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  • Dommering, E. (2010). Data, information and communications in 21st-century Europe: a conceptual framework. In T. Kleist, A. Roßnagel, & A. Scheuer (Eds.), Europäisches und nationales Medienrecht im Dialog: Recht - Politik - Kultur - Technik - Nutzung: Festschrift aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Instituts für Europäisches Medienrecht e.V. (EMR) (pp. 51-64). (Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht, Saarbrücken; No. 40). Nomos. [details]
  • Dommering, E. (2010). De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30). Nederlands Juristenblad, 85(35), 2264-2268. [details]
  • Dommering, E. (2010). Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht. Stichting NJCM-Boekerij, 47, 83-98. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/NJCM_bundel_2010.pdf [details]

  2023

  2021

  • Dommering, E. J., Jones-Bos, R. V. M., Bot, T. P. L., van den Herik, L. J., Jacobs, B. P. F., Nagtegaal, W., & Zijlstra, S. E. (2021). Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministerie van Defensie.

  2018

  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/124. 124. Case note on: HvJ EU, 9/03/17, ECLI:EU:C:2017:197 (Manni). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(14), 1787-1797. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/137. 137. Case note on: EHRM, 5/09/17, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 (Barbulescu / Roemenië). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(15), 2007-2023. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/282-283. 282-283. Case note on: HR, 10/04/18, ECLI: NL:HR:2018:541 Nederlandse Jurisprudentie, 2018(30/31), 4370-4390. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/314. 314. Case note on: HvJ EU, 20/12/17, ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(35/36), 4787-4795. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/361. 361. Case note on: HvJ EU, 20/12/17, ECLI:EU:C:2017:981 (Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(40), 5610-5617. [details]

  2017

  • Dommering, E. J. (2017). Luther, Reuchlin en Joseph Semah. Het proces in het Vaticaan tegen Johannes Reuchlin over het verbranden van joodse geschriften. In L. Bouws, & J. Semah (Eds.), On Friendship / (Collateral Damage II) - The Guardians at the Door (pp. 89-97). Stichting Metropool International Kunstprojecten / Studio Metis MaKOM. https://www.ivir.nl/publicaties/download/Luther-en-Semah.pdf
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/185. 185. Case note on: EHRM, 4/12/16, 47143/06, ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306 (Zakharov / Rusland). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(20/21), 2993-3022. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/186. 186. Case note on: HvJ EU, 21/12/16, C-203/15, C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 (Tele2 Sverige). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(20/21), 3022-3045. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/238. 238. Case note on: HR, 31/03/17, ECLI:NL:HR:2017:569 (Rabobank / Stichting Restschuld Eerlijk Delen). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(26/27), 3799-3829. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/259. Case note on: HR, 14/02/17, ECLI:NL:HR:2017:220 Nederlandse Jurisprudentie, 2017(28), 4106-4121. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/392. 392. Case note on: HvJ EU, 19/10/16, ECLI:EU:C:2016:779 (Breyer). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(45), 6013-6021. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/451. 451. Case note on: EHRM, 15/10/15, ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD002751008 (Perinçek/Zwitserland). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(51), 6819-6857. [details]

  2016

  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/321. 321. Case note on: EHRM, 22/04/13, 48876/08, ECLI:CE:ECHR:2013:0422JUD004887608 (Animal Defenders International/Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(34/35), 4288-4303. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/336. 336. Case note on: EHRM, 21/10/14, 9540/07, ECLI:CE:ECHR:2014:1021JUD000954007 (Vural/Turkije). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(36), 4465-4471. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/446-447. 446-447. Case note on: HvJ EU, 8/04/14, C-293/12, C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238 (Digital Rights Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(45/46), 5905-5938. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/469. 469. Case note on: HR, 13/10/15, 14/01737:, ECLI:NL:HR:2015:3057 Nederlandse Jurisprudentie, 2016(48), 6208-6223. [details]

  2015

  2014

  • Dommering, E. J. (2014). EHRM (Grand Chamber) (zaaknr. 16354/06, LJN BX9103: Mouvement Raëlien Suisse/Zwitserland: verbod verspreiding posters is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting). 319. Case note on: EHRM, 13/07/12, ECLI:NL:XX:2012:BX9103 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(31), 4047-4075. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). EHRM (zaakrnr. 3111/10: Ahmet Yildirim/Turkije). 320. Case note on: EHRM, 18/12/12, ECLI:NL:XX:2012:BZ1893 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(31), 4075-4087. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). HR (Ombudskamer) (zaaknr. 13/04988: klacht over column in NJB van A-G bij HR ongegrond verklaard). 379. Case note on: HR, 7/03/13, ECLI:NL:HR:2014:511; ECLI:NL:PHR:2013:2666 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(40), 4806-4818. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). HR (zaaknr. 10/04815, LJN BX7959: afpersing: dwingen tot het ter beschikking stellen van gegevens). 350. Case note on: HR, 28/05/13 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(34/35), 4446-4451. [details]
  • Dommering, E. J., van Ginkel, B. T., de Goede, M., Koops, E. J., Plooij-van Gorsel, P. C., Verrijn Stuart, H. M., & Smallenbroek, J. (2014). Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht. (AIV-advies; No. 92). Adviesraad Internationale Vraagstukken. http://aiv-advies.nl/download/7daceb03-a324-4204-8099-3dcbb44e3709.pdf [details]

  2013

  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 1813/07, LJN BW3380: Vedjeland en anderen/Zweden). 550. Case note on: EHRM, 9/02/12, ECLI:NL:XX:2012:BW3380 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(51), 6403-6412. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 39315/06, LJN BY6026: Telegraaf Media Nederland Landelijke Media e.a./Nederland). 252. Case note on: EHRM, 12/11/12, ECLI:NL:XX:2012:BY6026 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(20/21), 2937-2946. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 7094/06, LJN BW2721: Romet/Nederland). 484. Case note on: EHRM, 14/02/12, ECLI:NL:XX:2012:BW2721 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(45), 5567-5572. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). HR (zaaknr. 11/02389, LJN BY3752: [zaak Stegeman]). 294. Case note on: HR, 26/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BY3752; ECLI:NL:PHR:2013:BY3752 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(23/24), 3295-3318. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). HR (zaaknr. 12/00714, LJN BY7845: Uitgever De Limburger). 337. Case note on: HR, 1/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BY7845; ECLI:NL:PHR:2013:BY7845 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(28), 3740-3762. [details]

  2012

  • Dommering, E. (2012). De cliënt is altijd in de minderheid: Egbert Dommering op 31 oktober 2012 bij het uitreiken van de Amsterdamse Dekenprijs 2012. Amsterdams Balie Bulletin, 31(4), 19-20. http://www.baliebulletin.nl/PDF/2012/December2012/ABB_december_2012_dekenprijs.pdf [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 2034/07, LJN BQ7211: Otegi Mondragon/Spanje). 491. Case note on: EHRM, 15/03/11, ECLI:NL:XX:2011:BQ7211 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(39), 5489-5497. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 22918/08: Middelsen en Christensen/Denemarken). 39. Case note on: EHRM, 24/05/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(5), 361-365. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 28274/08, LJN BT6201: Heinisch/Duitsland). 282. Case note on: EHRM, 21/07/11, ECLI:NL:XX:2011:BT6201 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(21/22), 3101-3110. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, LJN BU2789: Palomo Sanchez ea/Spanje). 522. Case note on: EHRM, 12/09/11, ECLI:NL:XX:2011:BU2789 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(41), 5827-5840. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 32181/04, 35122/05, LJN BV1012: Sigma Radio/Cyprus). 510. Case note on: EHRM, 21/07/11, ECLI:NL:XX:2011:BV1012 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(40), 5697-5710. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknrs. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09, LJN BO4788: Dink / Turkije). 32. Case note on: EHRM, 14/09/10, ECLI:NL:XX:2010:BO4788 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(4), 249-266. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). HR (zaaknr. 10/01049, LJN BQ6731: geen groepsbelediging in column studentenblad Hogeschool). 37. Case note on: HR, 29/11/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ6731; ECLI:NL:PHR:2011:BQ6731 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(4), 344-356. [details]

  2011

  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 27209/03, LJN BS1118: Kuliś en Różycki/Polen). 361. Case note on: EHRM, 6/10/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(36/37), 3671-3675. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 28070/06, LJN BJ2196: [A./Noorwegen]). 331. Case note on: EHRM, 9/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(33), 3329-3335. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 31276/05, LJN BI0381: [Women on Waves/Portugal]). 345. Case note on: EHRM, 3/02/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3493-3499. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 34438/04, LJN BJ2198: [Egeland en Hanseid/Noorwegen]). 332. Case note on: EHRM, 16/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(33), 3336-3345. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 4149/04, 41029/04, LJN BN9496: Akzu/Turkije). 346. Case note on: EHRM, 27/07/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3499-3506. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 420/07, LJN BP3541: Köpke/Duitsland). 566. Case note on: EHRM, 5/10/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(51), 5707-5712. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 09/04045, LJN BP6165: Pretium/Tros). 449. Case note on: HR, 8/04/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(42), 4541-4565. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/01604, LJN BP0287: [Maurice de Hond]). 504. Case note on: HR, 14/06/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(46), 5150-5182. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/03626, LJN BQ2302: [Arubaanse parlement]). 450. Case note on: HR, 17/06/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(42), 4565-4579. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/03988, LJN BQ8097: verzoek tot verwijdering persoonsgegevens, bij verwerking persoonsgegevens in aanmerking te nemen beginselen, belangenafweging, maatstaf). 595. Case note on: HR, 9/09/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097; ECLI:NL:PHR:2011:BQ8097 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(52), 6027-6059. [details]
  • Dommering, E. J., & Schalken, T. M. (2011). EHRM (zaaknr. 38224/03, LJN BO7625: Sanoma Uitgevers BV/Nederland). 230. Case note on: EHRM, 14/09/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(23/24), 2359-2368. [details]

  2010

  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 13353/05, LJN BI2980: [Hachette Filipacchi Presse Automobile et Dupuy/Frankrijk]). 343-344. Case note on: EHRM, 5/03/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(27), 3273-3284. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 18788/09, LJN BN0891: Le Pen/Frankrijk). 429. Case note on: EHRM, 20/04/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(34/35), 4229-4233. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 21132/05, LJN BH4499: TV VEST/Noorwegen). 208. Case note on: EHRM, 11/12/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2031-2040. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 3002/03 en 23676/03: Times Newspapers/Verenigd Koninkrijk). 109. Case note on: EHRM, 10/03/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(10), 1075-1077. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 37374/05, LJN BJ2197: [Társaság/Hongarije]). 209. Case note on: EHRM, 14/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2040-2046. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 4158/05, LJN BL6886: Gillan and Quinton/VK). 325. Case note on: EHRM, 12/01/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(26), 3121-3131. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 44306/98, LJN AP0909: [Appleby e.a./Verenigd Koninkrijk]). 207. Case note on: EHRM, 6/05/03 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2024-2031. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 58243/00, LJN BD9648: [Liberty e.a./Verenigd Koninkrijk]). 324. Case note on: EHRM, 1/07/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(26), 3111-3121. [details]
  • Dommering, E., & van Eijk, N. (2010). Convergentie in regulering. (Reflecties op elektronische communicatie; No. 12). Ministerie van Economische Zaken. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/convergentie-in-regulering.html [details]

  2009

  • Dommering, E. (2009). EHRM (Appl. 62617/00: Copland/Verenigd Koninkrijk). 8.1. Case note on: EHRM, 3/04/07 Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens, 2009, 96-100. [details]
  • Dommering, E. (2009). Een normatief kader voor het openbare islamdebat. In Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Ed.), Polarisatie: bedreigend en verrijkend Amsterdam (pp. 206-233). SWP. [details]
  • Dommering, E. (2009). HR (nr. R06/163HR: [HBU, Dexia]). 35.4. Case note on: HR, 29/06/07 Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens, 2009, 522-534. [details]
  • Dommering, E. (2009). Portretrecht en privacy: reactie [op de noot van Pinckaers bij Hof Amsterdam 27 januari 2009 (De Rooij-Van den Boogaard/Hollandse Hoogte) AMI 2009/2, nr. 6]. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 33(4), 142-143. [details]
  • Dommering, E. (2009). Privacy als het zelfbeschikkingsrecht van de 21e eeuw. Mediaforum, 21(11/12), 382-384. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/Mediaforum_2009_11_12.pdf [details]
  • Dommering, E. (2009). Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy. In D. J. G. Visser (Ed.), Commercieel portretrecht: 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten (pp. 259-271). deLex. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/commerciele_informationele_privacy.pdf [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 1234/05: [Reklos en Davourlis/Griekenland]). 524. Case note on: EHRM, 15/01/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5170-5175. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 36207/03: [Ivanova/Bulgarije]). 520, 521. Case note on: EHRM, 14/02/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5151-5162. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 39311/05: [Karakó/Hongarije]). 522. Case note on: EHRM, 28/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5162-5167. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 15615/07: [de zaak Féret]). 412. Case note on: EHRM, 16/07/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(40), 4055-4058. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 33629/06: [de zaak Vajnai]). 371. Case note on: EHRM, 8/07/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3667-3668. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 36109/03: [de zaak Leroy]). 378. Case note on: EHRM, 2/10/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3765-3766. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). Enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen. In H. Waalwijk, & J. Weterings (Eds.), Spreken is goud: oraties en colleges van hoogleraren…en de archivistiek (pp. 263-285). (Jaarboek / Stichting Archiefpublicaties; No. 2008). Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). HR (nr. 07/11133: [Vereniging tegen de Kwakzalverij]). 372. Case note on: HR, 15/05/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3688-3689. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). HR (nr. S 07/12748: [Rita Verdonk Affiche]). 379. Case note on: HR, 16/06/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3773-. [details]
  • Dommering, E., van Boxtel, C., Ancion-Kors, P., de Meij, J., du Perron, E., Korthals Altes, W., & Kuitenbrouwer, F. (2009). Klachten over mediapublicaties: een onderzoek naar de mogelijkheden van eenvoudige toegankelijke niet-rechterlijke procedures. Mediaforum, 21(5, bijlage), i-xx. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/klachten_over_mediapublicaties.pdf [details]

  2008

  • Castendyk, O., Dommering, E., & Scheuer, A. (Eds.) (2008). European media law. Kluwer Law International. [details]
  • Dommering, E. (2008). 'Gevangen in de waarneming': Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen. [Amsterdam]: Cramwinckel. [details]
  • Dommering, E. (2008). De dader is een vreemde. In A. A. Franken, M. de Langen, & M. Moerings (Eds.), Constante waarden: liber amicorum prof. mr. Constantijn Kelk (pp. 607-615). (Pompe reeks; No. 50). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Dommering, E. (2008). Filteren is gewoon censuur, en daarmee basta. Tijdschrift voor Internetrecht, 2008(5), 124-125. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). De achtervolging van Prometheus: over vrijheid en bezit van informatie. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). De teddybeer Mohammed, gesluierde homo’s en het lawaai van Wilders: over de stand van de vrijheid van meningsuiting anno 2008. Nederlands Juristenblad, 83(7), 376-382. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 19997/02, LJN: BA2631: [de zaak Boldea]). 434. Case note on: EHRM, 15/05/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(36), 4148-4148. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 36448/02,21279/02, LJN: BC0064: [Lindon, Grand Chamber]). 443. Case note on: EHRM, 22/10/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(37), 4244-4248. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 38258/03, LJN: BC0065: [de zaak Van Vondel]). 584. Case note on: EHRM, 25/10/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(49), 6106-6107. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 64752/01, LJN: BC0481: [de zaak Voskuil]). 216. Case note on: EHRM, 22/11/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(18), 2082-2084. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 69698/01, LJN: BC3389: [De zaak Stoll, Grand Chamber]). 236. Case note on: EHRM, 10/12/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(19/20), 2265-2267. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 71111/01, LJN: BB1022: [Hachette Filipacchi]). 583. Case note on: EHRM, 14/06/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(49), 6101-6102. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 72331/01, LJN: AZ6233: [de zaak Krone Verlag]). 433. Case note on: EHRM, 9/11/06 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(36), 4142-4142. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). HR (nr C06/161HR, LJN: BB3210: [Van Gasteren/Hemelrijk]). 274. Case note on: HR, 18/01/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(22), 2618-2621. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). HR (nr C07/131HR, LJN: BC2153: [de Endstra tapes]). 556. Case note on: HR, 30/05/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(46), 5785-5833. [details]

  2024

  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/1. 1. Case note on: HvJEU, 4/05/23, C-487/21, ECLI:EU:C:2023:369 (Österreichische Datenschutzbehörde en CRIF). Nederlandse Jurisprudentie, 2024(1), 1-10. [details]
  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/108. 108. Case note on: EHRM, 14/02/23, 21884/18, ECLI:CE:ECHR:2023:0214JUD002188418 (Halet t. Luxemburg). Nederlandse Jurisprudentie, 2024(11), 2739-2762. [details]
  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/144. 144. Case note on: EHRM, 9/03/23, 36345/16, ECLI:CE:ECHR:2023:0309JUD003634516 (LB / Hongarije). Nederlandse Jurisprudentie, 2024(15), 3335-3354. [details]
  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/6. 6. Case note on: HR, 15/09/23, ECLI:NL:HR:2023:1216 Nederlandse Jurisprudentie, 2024(1), 172-196. [details]

  2023

  • Dommering, E. (2023). X/ROC-Nijmegen. 3. Case note on: HR, 7/10/22, ECLI:NL:HR:2022:1402 (X / ROC-Nijmegen). Mediaforum, 35(1), 42-45. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/118. 118. Case note on: HR, 18/10/22, 21/01879, ECLI:NL:HR:2022:1468 Nederlandse Jurisprudentie, 2023(12), 2077-2090. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/194. 194. Case note on: HvJ EU, 28/04/22, C-319/20, ECLI:EU:C:2022:322 (Facebook Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2023(21), 3611-3623. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/62. Case note on: HvJ EU, 22/11/22, C-37/20, C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912, ECLI:EU:C:2022:43 (Luxembourg Business Registers). Nederlandse Jurisprudentie, 2023(6), 1034-1051. [details]

  2022

  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/222. 222. Case note on: HR, 8/02/22, ECLI:NL:HR:2022:126 Nederlandse Jurisprudentie, 2022(29), 4047-4065. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/258. 258. Case note on: HR, 3/12/21, 21/00241, ECLI:NL:HR:2021:1814 (Hoist Finance). Nederlandse Jurisprudentie, 2022(37/38/39), 4613-4642. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/259. 259. Case note on: HR, 25/02/22, 20/02950, ECLI:NL:HR:2022:329 (Google). Nederlandse Jurisprudentie, 2022(37/38/39), 4642-4709. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). Naar een algemeen transparantiebeginsel? Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2022(5), 265-271. Article 141. https://new.navigator.nl/document/id95717d574fd54d3b87a4247f82378eb3?ctx=WKNL_CSL_86 [details]

  2021

  • Dommering, E. (2021). Het coronabeleid is onconstitutioneel. Nederlands Juristenblad, 96(41), 3396-3398. Article 3020. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D9F74E&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Dommering, E. J. (2021). 'Staan op de schouders van reuzen'. Waarheidsgetrouw citeren als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper. In J. Soeharno, & K. Algra (Eds.), Plagiaat in onderzoek en onderwijs (pp. 59-69). VSNU. https://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Plagiaat%20in%20onderzoek%20en%20onderwijs.pdf
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/13. 13. Case note on: EHRM, 8/10/19, nr. 15428/16, ECLI:CE:ECHR:2019:1008JUD001542816 (Szurovecz t. Hongarije). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(4), 225-231. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/24. 24. Case note on: HvJ EU, 16/07/20, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Facebook Ireland en Schrems). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(5/6), 421-458. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/29. 29. Case note on: HR, 1/10/19, 17/01305, ECLI:NL:HR:2019:1482 Nederlandse Jurisprudentie, 2021(5/6), 518-551. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/361-362. 361-362. Case note on: EHRM, 25/05/21, 58170/13, 62322/14, 24969/15, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013 (Big Brother Watch e.a./Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(49), 6141-6237. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/61. 161. Case note on: HvJ EU, 19/12/19, C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112 (Airbnb Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(20/21), 2788-2802. [details]

  2020

  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/192. 192. Case note on: EHRM, 24/01/19, ECLI:CE:ECHR:2019:0124JUD004351415 (Catt/Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(22/23), 3177-3187. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/232. 232. Case note on: HvJ EU, 2/10/18, C-207/16, ECLI:EU:C:2018:300 (Ministerio Fiscal). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(28), 3745-3754. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/386. 386. Case note on: Rb. Den Haag, 5/02/20, C-09-550982-HA ZA 18-388, ECLI:NL:RBDHA:2020:865 Nederlandse Jurisprudentie, 2020(45), 6769-6795. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/431. 431. Case note on: EHRM, 30/01/20, ECLI:CE:ECHR:2020:0130JUD005000112 (Breyer t. Duitsland). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(51/52), 7919-7929. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/71-72. 71-72. Case note on: HR, 5/11/19, 17/03378, ECLI:NL:HR:2019:1702 Nederlandse Jurisprudentie, 2020(10), 1352-1369. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/97. 97. Case note on: HvJ EU, 29/07/19, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(13/14), 1647-1661. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/98. 98. Case note on: HvJ EU, 1/10/19, C-673/17, ECLI:EU:C:2019:801 (Planet49). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(13/14), 1662-1673. [details]

  2019

  • Dommering, E. (2019). De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 43(6), 185-191. https://www.ami-online.nl/art/4022 [details]
  • Dommering, E. J. (2019). De Europese informatierechtsorde. Amsterdam: deLex.
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/214. 214. Case note on: HR, 26/06/18, ECLI:NL:HR:2018:1003 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(25), 3492-3504. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/293. 293. Case note on: EHRM, 4/12/18, ECLI:CE:ECHR:2018:1204JUD001125716 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(33/34), 4679-4693. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/348. 348. Case note on: HR, 2/07/19, ECLI:NL:HR:2019:1059 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(40), 5649-5659. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/349. 349. Case note on: HR, 2/07/19, ECLI:NL:HR:2019:1069 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(40), 5659-5677. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/433. 433. Case note on: HvJ EU, 14/02/19, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7159-7168. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/434. 434. Case note on: HvJ EU, 24/09/19, ECLI:EU:C:2019:773 (GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7168-7185. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/435. 435. Case note on: HvJ EU, 24/09/19, ECLI:EU:C:2019:772 (Google (Portée territoriale du déréférencement)). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7185-7200. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/436. 436. Case note on: HvJ EU, 3/10/19, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-Piesczek). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7200-7208. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/97. 97. Case note on: EHRM, 28/06/18, ECLI:CE:ECHR:2018:0628JUD006079810 (M.L. en W.W./Duitsland). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(12), 1619-1626. [details]

  2018

  2016

  • Arnbak, A., Bos, H., van Buuren, J., Dommering, E., Donders, Y., van Eeten, M., van Eijk, N., Eijkman, Q., Etalle, S., Gerards, J., de Goede, M., de Graaf, B., Hijzen, C., Hildebrandt, M., Hoepman, J-H., van der Hof, S., van den Hoven, J., van den Hoven van Genderen, R., Jacobs, B., ... Zwenne, G-J. (2016). Open brief aan Tweede Kamer: Onvoldoende waarborgen in nieuwe nationale veiligheidswet. https://www.ivir.nl/nl/open-brief-aan-tweede-kamer-onvoldoende-waarborgen-nieuwe-nationale-veiligheidswet/ [details]
  • Dommering, E. J. (2016). Het Verschil van Mening: Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. [details]

  2015

  2014

  2013

  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 39954/08, LJN BW0603: Springer/Germany). 251. Case note on: EHRM, 7/02/13, ECLI:NL:XX:2012:BW0603 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(20/21), 2924-2936. [details]

  2012

  • Dommering, E. (2012). Publicity Rights and Image [Review of: G. Black (2011) Publicity rights and image: exploitation and legal control]. Mediaforum, 24(11/12), 346-347. [details]

  2009

  • Dommering, E. (2009). De 'mening' van de overheid [Review of: A.G. Maris (2008) Grondrechten tegen, jegens en voor de overheid]. Mediaforum, 21(2), 52-56. [details]
  • Dommering, E. (2009). De vorige en de volgende vijfentwintig jaar. Computerrecht, 2009(3), 99. [details]
  • Dommering, E. (2009). Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD. Ars Aequi, 58(12), 818-828. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (Reklos en Davourlis/Griekenland: application no. 1234/05). 18, 19. Case note on: EHRM, 15/01/09 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 33(5), 188-198. [details]

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Dommering, E. (2016-2017). Redactieraad, Auteurs- en Mediarecht.

  Mediaoptreden

  • Dommering, E. (05-09-2016). Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee. [Radio] Met het Oog op Morgen. Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee..
  • Dommering, E. J. (01-01-2009). Dommering staat Enait bij: 'Nu zal blijken of de Orde werkelijk openstaat voor andere opvattingen' [Print] Advocatenblad. Dommering staat Enait bij: 'Nu zal blijken of de Orde werkelijk openstaat voor andere opvattingen'.

  Tijdschriftredactie

  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2019-2023). Auteurs & Media (Journal).
  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2018-2019). Auteurs & Media (Journal).
  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2017-2018). Auteurs & Media (Journal).

  Spreker

  • Dommering, E. (speaker) (7-9-2016). Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee., De Rode Hoed, Amsterdam.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Auteurs- en Mediarecht
   Redactieraad
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
  • Brinkhof
   Juridisch Adviseur
  • Stichting Media Ombudsman
   Voorzitter Raad van Curatoren