For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering

Information Law, in particular the theory of information law
Faculty of Law
Information Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 0.32
Postal address
 • Postbus 15514
  1001 NA Amsterdam
 • Publications

  2023

  2022

  2021

  2018

  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/67. 67. Case note on: EHRM, 27/06/17, ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113 (Satakunnan Markkinapörssi/Finland). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(8), 970-987. [details]

  2017

  2016

  • Dommering, E. J. (2016). A few legal and economic questions. In I have a friend who knows someone who bought a video, once. On collecting video art.
  • Dommering, E. J. (2016). Het meningloze tijdperk. In Zonder Tegenspraak Album 30 (pp. 74-79). Die Keure.

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  • Dommering, E. (2010). Data, information and communications in 21st-century Europe: a conceptual framework. In T. Kleist, A. Roßnagel, & A. Scheuer (Eds.), Europäisches und nationales Medienrecht im Dialog: Recht - Politik - Kultur - Technik - Nutzung: Festschrift aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Instituts für Europäisches Medienrecht e.V. (EMR) (pp. 51-64). (Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht, Saarbrücken; No. 40). Nomos. [details]
  • Dommering, E. (2010). De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30). Nederlands Juristenblad, 85(35), 2264-2268. [details]
  • Dommering, E. (2010). Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht. Stichting NJCM-Boekerij, 47, 83-98. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/NJCM_bundel_2010.pdf [details]

  2023

  2021

  • Dommering, E. J., Jones-Bos, R. V. M., Bot, T. P. L., van den Herik, L. J., Jacobs, B. P. F., Nagtegaal, W., & Zijlstra, S. E. (2021). Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministerie van Defensie.

  2018

  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/124. 124. Case note on: HvJ EU, 9/03/17, ECLI:EU:C:2017:197 (Manni). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(14), 1787-1797. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/137. 137. Case note on: EHRM, 5/09/17, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 (Barbulescu / Roemenië). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(15), 2007-2023. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/282-283. 282-283. Case note on: HR, 10/04/18, ECLI: NL:HR:2018:541 Nederlandse Jurisprudentie, 2018(30/31), 4370-4390. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/314. 314. Case note on: HvJ EU, 20/12/17, ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(35/36), 4787-4795. [details]
  • Dommering, E. J. (2018). NJ 2018/361. 361. Case note on: HvJ EU, 20/12/17, ECLI:EU:C:2017:981 (Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain). Nederlandse Jurisprudentie, 2018(40), 5610-5617. [details]

  2017

  • Dommering, E. J. (2017). Luther, Reuchlin en Joseph Semah. Het proces in het Vaticaan tegen Johannes Reuchlin over het verbranden van joodse geschriften. In L. Bouws, & J. Semah (Eds.), On Friendship / (Collateral Damage II) - The Guardians at the Door (pp. 89-97). Stichting Metropool International Kunstprojecten / Studio Metis MaKOM. https://www.ivir.nl/publicaties/download/Luther-en-Semah.pdf
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/185. 185. Case note on: EHRM, 4/12/16, 47143/06, ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306 (Zakharov / Rusland). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(20/21), 2993-3022. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/186. 186. Case note on: HvJ EU, 21/12/16, C-203/15, C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 (Tele2 Sverige). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(20/21), 3022-3045. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/238. 238. Case note on: HR, 31/03/17, ECLI:NL:HR:2017:569 (Rabobank / Stichting Restschuld Eerlijk Delen). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(26/27), 3799-3829. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/259. Case note on: HR, 14/02/17, ECLI:NL:HR:2017:220 Nederlandse Jurisprudentie, 2017(28), 4106-4121. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/392. 392. Case note on: HvJ EU, 19/10/16, ECLI:EU:C:2016:779 (Breyer). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(45), 6013-6021. [details]
  • Dommering, E. J. (2017). NJ 2017/451. 451. Case note on: EHRM, 15/10/15, ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD002751008 (Perinçek/Zwitserland). Nederlandse Jurisprudentie, 2017(51), 6819-6857. [details]

  2016

  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/321. 321. Case note on: EHRM, 22/04/13, 48876/08, ECLI:CE:ECHR:2013:0422JUD004887608 (Animal Defenders International/Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(34/35), 4288-4303. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/336. 336. Case note on: EHRM, 21/10/14, 9540/07, ECLI:CE:ECHR:2014:1021JUD000954007 (Vural/Turkije). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(36), 4465-4471. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/446-447. 446-447. Case note on: HvJ EU, 8/04/14, C-293/12, C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238 (Digital Rights Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2016(45/46), 5905-5938. [details]
  • Dommering, E. J. (2016). NJ 2016/469. 469. Case note on: HR, 13/10/15, 14/01737:, ECLI:NL:HR:2015:3057 Nederlandse Jurisprudentie, 2016(48), 6208-6223. [details]

  2015

  2014

  • Dommering, E. J. (2014). EHRM (Grand Chamber) (zaaknr. 16354/06, LJN BX9103: Mouvement Raëlien Suisse/Zwitserland: verbod verspreiding posters is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting). 319. Case note on: EHRM, 13/07/12, ECLI:NL:XX:2012:BX9103 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(31), 4047-4075. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). EHRM (zaakrnr. 3111/10: Ahmet Yildirim/Turkije). 320. Case note on: EHRM, 18/12/12, ECLI:NL:XX:2012:BZ1893 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(31), 4075-4087. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). HR (Ombudskamer) (zaaknr. 13/04988: klacht over column in NJB van A-G bij HR ongegrond verklaard). 379. Case note on: HR, 7/03/13, ECLI:NL:HR:2014:511; ECLI:NL:PHR:2013:2666 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(40), 4806-4818. [details]
  • Dommering, E. J. (2014). HR (zaaknr. 10/04815, LJN BX7959: afpersing: dwingen tot het ter beschikking stellen van gegevens). 350. Case note on: HR, 28/05/13 Nederlandse Jurisprudentie, 2014(34/35), 4446-4451. [details]
  • Dommering, E. J., van Ginkel, B. T., de Goede, M., Koops, E. J., Plooij-van Gorsel, P. C., Verrijn Stuart, H. M., & Smallenbroek, J. (2014). Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht. (AIV-advies; No. 92). Adviesraad Internationale Vraagstukken. http://aiv-advies.nl/download/7daceb03-a324-4204-8099-3dcbb44e3709.pdf [details]

  2013

  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 1813/07, LJN BW3380: Vedjeland en anderen/Zweden). 550. Case note on: EHRM, 9/02/12, ECLI:NL:XX:2012:BW3380 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(51), 6403-6412. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 39315/06, LJN BY6026: Telegraaf Media Nederland Landelijke Media e.a./Nederland). 252. Case note on: EHRM, 12/11/12, ECLI:NL:XX:2012:BY6026 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(20/21), 2937-2946. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 7094/06, LJN BW2721: Romet/Nederland). 484. Case note on: EHRM, 14/02/12, ECLI:NL:XX:2012:BW2721 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(45), 5567-5572. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). HR (zaaknr. 11/02389, LJN BY3752: [zaak Stegeman]). 294. Case note on: HR, 26/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BY3752; ECLI:NL:PHR:2013:BY3752 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(23/24), 3295-3318. [details]
  • Dommering, E. J. (2013). HR (zaaknr. 12/00714, LJN BY7845: Uitgever De Limburger). 337. Case note on: HR, 1/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BY7845; ECLI:NL:PHR:2013:BY7845 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(28), 3740-3762. [details]

  2012

  • Dommering, E. (2012). De cliënt is altijd in de minderheid: Egbert Dommering op 31 oktober 2012 bij het uitreiken van de Amsterdamse Dekenprijs 2012. Amsterdams Balie Bulletin, 31(4), 19-20. http://www.baliebulletin.nl/PDF/2012/December2012/ABB_december_2012_dekenprijs.pdf [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 2034/07, LJN BQ7211: Otegi Mondragon/Spanje). 491. Case note on: EHRM, 15/03/11, ECLI:NL:XX:2011:BQ7211 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(39), 5489-5497. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 22918/08: Middelsen en Christensen/Denemarken). 39. Case note on: EHRM, 24/05/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(5), 361-365. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 28274/08, LJN BT6201: Heinisch/Duitsland). 282. Case note on: EHRM, 21/07/11, ECLI:NL:XX:2011:BT6201 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(21/22), 3101-3110. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, LJN BU2789: Palomo Sanchez ea/Spanje). 522. Case note on: EHRM, 12/09/11, ECLI:NL:XX:2011:BU2789 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(41), 5827-5840. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknr. 32181/04, 35122/05, LJN BV1012: Sigma Radio/Cyprus). 510. Case note on: EHRM, 21/07/11, ECLI:NL:XX:2011:BV1012 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(40), 5697-5710. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). EHRM (zaaknrs. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09, LJN BO4788: Dink / Turkije). 32. Case note on: EHRM, 14/09/10, ECLI:NL:XX:2010:BO4788 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(4), 249-266. [details]
  • Dommering, E. J. (2012). HR (zaaknr. 10/01049, LJN BQ6731: geen groepsbelediging in column studentenblad Hogeschool). 37. Case note on: HR, 29/11/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ6731; ECLI:NL:PHR:2011:BQ6731 Nederlandse Jurisprudentie, 2012(4), 344-356. [details]

  2011

  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 27209/03, LJN BS1118: Kuliś en Różycki/Polen). 361. Case note on: EHRM, 6/10/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(36/37), 3671-3675. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 28070/06, LJN BJ2196: [A./Noorwegen]). 331. Case note on: EHRM, 9/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(33), 3329-3335. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 31276/05, LJN BI0381: [Women on Waves/Portugal]). 345. Case note on: EHRM, 3/02/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3493-3499. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 34438/04, LJN BJ2198: [Egeland en Hanseid/Noorwegen]). 332. Case note on: EHRM, 16/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(33), 3336-3345. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 4149/04, 41029/04, LJN BN9496: Akzu/Turkije). 346. Case note on: EHRM, 27/07/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(34/35), 3499-3506. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). EHRM (zaaknr. 420/07, LJN BP3541: Köpke/Duitsland). 566. Case note on: EHRM, 5/10/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(51), 5707-5712. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 09/04045, LJN BP6165: Pretium/Tros). 449. Case note on: HR, 8/04/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(42), 4541-4565. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/01604, LJN BP0287: [Maurice de Hond]). 504. Case note on: HR, 14/06/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(46), 5150-5182. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/03626, LJN BQ2302: [Arubaanse parlement]). 450. Case note on: HR, 17/06/11 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(42), 4565-4579. [details]
  • Dommering, E. J. (2011). HR (zaaknr. 10/03988, LJN BQ8097: verzoek tot verwijdering persoonsgegevens, bij verwerking persoonsgegevens in aanmerking te nemen beginselen, belangenafweging, maatstaf). 595. Case note on: HR, 9/09/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097; ECLI:NL:PHR:2011:BQ8097 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(52), 6027-6059. [details]
  • Dommering, E. J., & Schalken, T. M. (2011). EHRM (zaaknr. 38224/03, LJN BO7625: Sanoma Uitgevers BV/Nederland). 230. Case note on: EHRM, 14/09/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2011(23/24), 2359-2368. [details]

  2010

  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 13353/05, LJN BI2980: [Hachette Filipacchi Presse Automobile et Dupuy/Frankrijk]). 343-344. Case note on: EHRM, 5/03/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(27), 3273-3284. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 18788/09, LJN BN0891: Le Pen/Frankrijk). 429. Case note on: EHRM, 20/04/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(34/35), 4229-4233. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 21132/05, LJN BH4499: TV VEST/Noorwegen). 208. Case note on: EHRM, 11/12/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2031-2040. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 3002/03 en 23676/03: Times Newspapers/Verenigd Koninkrijk). 109. Case note on: EHRM, 10/03/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(10), 1075-1077. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 37374/05, LJN BJ2197: [Társaság/Hongarije]). 209. Case note on: EHRM, 14/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2040-2046. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 4158/05, LJN BL6886: Gillan and Quinton/VK). 325. Case note on: EHRM, 12/01/10 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(26), 3121-3131. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 44306/98, LJN AP0909: [Appleby e.a./Verenigd Koninkrijk]). 207. Case note on: EHRM, 6/05/03 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(17), 2024-2031. [details]
  • Dommering, E. J. (2010). EHRM (zaaknr. 58243/00, LJN BD9648: [Liberty e.a./Verenigd Koninkrijk]). 324. Case note on: EHRM, 1/07/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2010(26), 3111-3121. [details]
  • Dommering, E., & van Eijk, N. (2010). Convergentie in regulering. (Reflecties op elektronische communicatie; No. 12). Ministerie van Economische Zaken. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/convergentie-in-regulering.html [details]

  2009

  • Dommering, E. (2009). EHRM (Appl. 62617/00: Copland/Verenigd Koninkrijk). 8.1. Case note on: EHRM, 3/04/07 Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens, 2009, 96-100. [details]
  • Dommering, E. (2009). Een normatief kader voor het openbare islamdebat. In Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Ed.), Polarisatie: bedreigend en verrijkend Amsterdam (pp. 206-233). SWP. [details]
  • Dommering, E. (2009). HR (nr. R06/163HR: [HBU, Dexia]). 35.4. Case note on: HR, 29/06/07 Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens, 2009, 522-534. [details]
  • Dommering, E. (2009). Portretrecht en privacy: reactie [op de noot van Pinckaers bij Hof Amsterdam 27 januari 2009 (De Rooij-Van den Boogaard/Hollandse Hoogte) AMI 2009/2, nr. 6]. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 33(4), 142-143. [details]
  • Dommering, E. (2009). Privacy als het zelfbeschikkingsrecht van de 21e eeuw. Mediaforum, 21(11/12), 382-384. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/Mediaforum_2009_11_12.pdf [details]
  • Dommering, E. (2009). Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy. In D. J. G. Visser (Ed.), Commercieel portretrecht: 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten (pp. 259-271). deLex. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/commerciele_informationele_privacy.pdf [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 1234/05: [Reklos en Davourlis/Griekenland]). 524. Case note on: EHRM, 15/01/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5170-5175. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 36207/03: [Ivanova/Bulgarije]). 520, 521. Case note on: EHRM, 14/02/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5151-5162. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr 39311/05: [Karakó/Hongarije]). 522. Case note on: EHRM, 28/04/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(46), 5162-5167. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 15615/07: [de zaak Féret]). 412. Case note on: EHRM, 16/07/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(40), 4055-4058. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 33629/06: [de zaak Vajnai]). 371. Case note on: EHRM, 8/07/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3667-3668. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (nr. 36109/03: [de zaak Leroy]). 378. Case note on: EHRM, 2/10/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3765-3766. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). Enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen. In H. Waalwijk, & J. Weterings (Eds.), Spreken is goud: oraties en colleges van hoogleraren…en de archivistiek (pp. 263-285). (Jaarboek / Stichting Archiefpublicaties; No. 2008). Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). HR (nr. 07/11133: [Vereniging tegen de Kwakzalverij]). 372. Case note on: HR, 15/05/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3688-3689. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). HR (nr. S 07/12748: [Rita Verdonk Affiche]). 379. Case note on: HR, 16/06/09 Nederlandse Jurisprudentie, 2009(36/37), 3773-. [details]
  • Dommering, E., van Boxtel, C., Ancion-Kors, P., de Meij, J., du Perron, E., Korthals Altes, W., & Kuitenbrouwer, F. (2009). Klachten over mediapublicaties: een onderzoek naar de mogelijkheden van eenvoudige toegankelijke niet-rechterlijke procedures. Mediaforum, 21(5, bijlage), i-xx. http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/klachten_over_mediapublicaties.pdf [details]

  2008

  • Castendyk, O., Dommering, E., & Scheuer, A. (Eds.) (2008). European media law. Kluwer Law International. [details]
  • Dommering, E. (2008). 'Gevangen in de waarneming': Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen. [Amsterdam]: Cramwinckel. [details]
  • Dommering, E. (2008). De dader is een vreemde. In A. A. Franken, M. de Langen, & M. Moerings (Eds.), Constante waarden: liber amicorum prof. mr. Constantijn Kelk (pp. 607-615). (Pompe reeks; No. 50). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Dommering, E. (2008). Filteren is gewoon censuur, en daarmee basta. Tijdschrift voor Internetrecht, 2008(5), 124-125. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). De achtervolging van Prometheus: over vrijheid en bezit van informatie. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). De teddybeer Mohammed, gesluierde homo’s en het lawaai van Wilders: over de stand van de vrijheid van meningsuiting anno 2008. Nederlands Juristenblad, 83(7), 376-382. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 19997/02, LJN: BA2631: [de zaak Boldea]). 434. Case note on: EHRM, 15/05/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(36), 4148-4148. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 36448/02,21279/02, LJN: BC0064: [Lindon, Grand Chamber]). 443. Case note on: EHRM, 22/10/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(37), 4244-4248. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (Nr 38258/03, LJN: BC0065: [de zaak Van Vondel]). 584. Case note on: EHRM, 25/10/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(49), 6106-6107. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 64752/01, LJN: BC0481: [de zaak Voskuil]). 216. Case note on: EHRM, 22/11/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(18), 2082-2084. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 69698/01, LJN: BC3389: [De zaak Stoll, Grand Chamber]). 236. Case note on: EHRM, 10/12/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(19/20), 2265-2267. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 71111/01, LJN: BB1022: [Hachette Filipacchi]). 583. Case note on: EHRM, 14/06/07 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(49), 6101-6102. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). EHRM (nr 72331/01, LJN: AZ6233: [de zaak Krone Verlag]). 433. Case note on: EHRM, 9/11/06 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(36), 4142-4142. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). HR (nr C06/161HR, LJN: BB3210: [Van Gasteren/Hemelrijk]). 274. Case note on: HR, 18/01/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(22), 2618-2621. [details]
  • Dommering, E. J. (2008). HR (nr C07/131HR, LJN: BC2153: [de Endstra tapes]). 556. Case note on: HR, 30/05/08 Nederlandse Jurisprudentie, 2008(46), 5785-5833. [details]

  2024

  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/1. 1. Case note on: HvJEU, 4/05/23, C-487/21, ECLI:EU:C:2023:369 (Österreichische Datenschutzbehörde en CRIF). Nederlandse Jurisprudentie, 2024(1), 1-10. [details]
  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/108. 108. Case note on: EHRM, 14/02/23, 21884/18, ECLI:CE:ECHR:2023:0214JUD002188418 (Halet t. Luxemburg). Nederlandse Jurisprudentie, 2024(11), 2739-2762. [details]
  • Dommering, E. J. (2024). NJ 2024/6. 6. Case note on: HR, 15/09/23, ECLI:NL:HR:2023:1216 Nederlandse Jurisprudentie, 2024(1), 172-196. [details]

  2023

  • Dommering, E. (2023). X/ROC-Nijmegen. 3. Case note on: HR, 7/10/22, ECLI:NL:HR:2022:1402 (X / ROC-Nijmegen). Mediaforum, 33(1), 42-45. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/118. 118. Case note on: HR, 18/10/22, 21/01879, ECLI:NL:HR:2022:1468 Nederlandse Jurisprudentie, 2023(12), 2077-2090. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/194. 194. Case note on: HvJ EU, 28/04/22, C-319/20, ECLI:EU:C:2022:322 (Facebook Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2023(21), 3611-3623. [details]
  • Dommering, E. J. (2023). NJ 2023/62. Case note on: HvJ EU, 22/11/22, C-37/20, C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912, ECLI:EU:C:2022:43 (Luxembourg Business Registers). Nederlandse Jurisprudentie, 2023(6), 1034-1051. [details]

  2022

  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/222. 222. Case note on: HR, 8/02/22, ECLI:NL:HR:2022:126 Nederlandse Jurisprudentie, 2022(29), 4047-4065. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/258. 258. Case note on: HR, 3/12/21, 21/00241, ECLI:NL:HR:2021:1814 (Hoist Finance). Nederlandse Jurisprudentie, 2022(37/38/39), 4613-4642. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). NJ 2022/259. 259. Case note on: HR, 25/02/22, 20/02950, ECLI:NL:HR:2022:329 (Google). Nederlandse Jurisprudentie, 2022(37/38/39), 4642-4709. [details]
  • Dommering, E. J. (2022). Naar een algemeen transparantiebeginsel? Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2022(5), 265-271. Article 141. https://new.navigator.nl/document/id95717d574fd54d3b87a4247f82378eb3?ctx=WKNL_CSL_86 [details]

  2021

  • Dommering, E. (2021). Het coronabeleid is onconstitutioneel. Nederlands Juristenblad, 96(41), 3396-3398. Article 3020. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D9F74E&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Dommering, E. J. (2021). 'Staan op de schouders van reuzen'. Waarheidsgetrouw citeren als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper. In J. Soeharno, & K. Algra (Eds.), Plagiaat in onderzoek en onderwijs (pp. 59-69). VSNU. https://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Plagiaat%20in%20onderzoek%20en%20onderwijs.pdf
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/13. 13. Case note on: EHRM, 8/10/19, nr. 15428/16, ECLI:CE:ECHR:2019:1008JUD001542816 (Szurovecz t. Hongarije). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(4), 225-231. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/24. 24. Case note on: HvJ EU, 16/07/20, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Facebook Ireland en Schrems). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(5/6), 421-458. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/29. 29. Case note on: HR, 1/10/19, 17/01305, ECLI:NL:HR:2019:1482 Nederlandse Jurisprudentie, 2021(5/6), 518-551. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/361-362. 361-362. Case note on: EHRM, 25/05/21, 58170/13, 62322/14, 24969/15, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013 (Big Brother Watch e.a./Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(49), 6141-6237. [details]
  • Dommering, E. J. (2021). NJ 2021/61. 161. Case note on: HvJ EU, 19/12/19, C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112 (Airbnb Ireland). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(20/21), 2788-2802. [details]

  2020

  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/192. 192. Case note on: EHRM, 24/01/19, ECLI:CE:ECHR:2019:0124JUD004351415 (Catt/Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(22/23), 3177-3187. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/232. 232. Case note on: HvJ EU, 2/10/18, C-207/16, ECLI:EU:C:2018:300 (Ministerio Fiscal). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(28), 3745-3754. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/386. 386. Case note on: Rb. Den Haag, 5/02/20, C-09-550982-HA ZA 18-388, ECLI:NL:RBDHA:2020:865 Nederlandse Jurisprudentie, 2020(45), 6769-6795. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/431. 431. Case note on: EHRM, 30/01/20, ECLI:CE:ECHR:2020:0130JUD005000112 (Breyer t. Duitsland). Nederlandse Jurisprudentie, 2021(51/52), 7919-7929. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/71-72. 71-72. Case note on: HR, 5/11/19, 17/03378, ECLI:NL:HR:2019:1702 Nederlandse Jurisprudentie, 2020(10), 1352-1369. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/97. 97. Case note on: HvJ EU, 29/07/19, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(13/14), 1647-1661. [details]
  • Dommering, E. J. (2020). NJ 2020/98. 98. Case note on: HvJ EU, 1/10/19, C-673/17, ECLI:EU:C:2019:801 (Planet49). Nederlandse Jurisprudentie, 2020(13/14), 1662-1673. [details]

  2019

  • Dommering, E. (2019). De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 43(6), 185-191. https://www.ami-online.nl/art/4022 [details]
  • Dommering, E. J. (2019). De Europese informatierechtsorde. Amsterdam: deLex.
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/214. 214. Case note on: HR, 26/06/18, ECLI:NL:HR:2018:1003 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(25), 3492-3504. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/293. 293. Case note on: EHRM, 4/12/18, ECLI:CE:ECHR:2018:1204JUD001125716 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(33/34), 4679-4693. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/348. 348. Case note on: HR, 2/07/19, ECLI:NL:HR:2019:1059 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(40), 5649-5659. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/349. 349. Case note on: HR, 2/07/19, ECLI:NL:HR:2019:1069 Nederlandse Jurisprudentie, 2019(40), 5659-5677. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/433. 433. Case note on: HvJ EU, 14/02/19, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7159-7168. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/434. 434. Case note on: HvJ EU, 24/09/19, ECLI:EU:C:2019:773 (GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7168-7185. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/435. 435. Case note on: HvJ EU, 24/09/19, ECLI:EU:C:2019:772 (Google (Portée territoriale du déréférencement)). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7185-7200. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/436. 436. Case note on: HvJ EU, 3/10/19, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-Piesczek). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(48/49), 7200-7208. [details]
  • Dommering, E. J. (2019). NJ 2019/97. 97. Case note on: EHRM, 28/06/18, ECLI:CE:ECHR:2018:0628JUD006079810 (M.L. en W.W./Duitsland). Nederlandse Jurisprudentie, 2019(12), 1619-1626. [details]

  2018

  2016

  • Arnbak, A., Bos, H., van Buuren, J., Dommering, E., Donders, Y., van Eeten, M., van Eijk, N., Eijkman, Q., Etalle, S., Gerards, J., de Goede, M., de Graaf, B., Hijzen, C., Hildebrandt, M., Hoepman, J-H., van der Hof, S., van den Hoven, J., van den Hoven van Genderen, R., Jacobs, B., ... Zwenne, G-J. (2016). Open brief aan Tweede Kamer: Onvoldoende waarborgen in nieuwe nationale veiligheidswet. https://www.ivir.nl/nl/open-brief-aan-tweede-kamer-onvoldoende-waarborgen-nieuwe-nationale-veiligheidswet/ [details]
  • Dommering, E. J. (2016). Het Verschil van Mening: Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. [details]

  2015

  2014

  2013

  • Dommering, E. J. (2013). EHRM (zaaknr. 39954/08, LJN BW0603: Springer/Germany). 251. Case note on: EHRM, 7/02/13, ECLI:NL:XX:2012:BW0603 Nederlandse Jurisprudentie, 2013(20/21), 2924-2936. [details]

  2012

  • Dommering, E. (2012). Publicity Rights and Image [Review of: G. Black (2011) Publicity rights and image: exploitation and legal control]. Mediaforum, 24(11/12), 346-347. [details]

  2009

  • Dommering, E. (2009). De 'mening' van de overheid [Review of: A.G. Maris (2008) Grondrechten tegen, jegens en voor de overheid]. Mediaforum, 21(2), 52-56. [details]
  • Dommering, E. (2009). De vorige en de volgende vijfentwintig jaar. Computerrecht, 2009(3), 99. [details]
  • Dommering, E. (2009). Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD. Ars Aequi, 58(12), 818-828. [details]
  • Dommering, E. J. (2009). EHRM (Reklos en Davourlis/Griekenland: application no. 1234/05). 18, 19. Case note on: EHRM, 15/01/09 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 33(5), 188-198. [details]

  Membership / relevant position

  • Dommering, E. (2016-2017). Redactieraad, Auteurs- en Mediarecht.

  Media appearance

  • Dommering, E. (05-09-2016). Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee. [Radio] Met het Oog op Morgen. Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee..
  • Dommering, E. J. (01-01-2009). Dommering staat Enait bij: 'Nu zal blijken of de Orde werkelijk openstaat voor andere opvattingen' [Print] Advocatenblad. Dommering staat Enait bij: 'Nu zal blijken of de Orde werkelijk openstaat voor andere opvattingen'.

  Journal editor

  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2019-2023). Auteurs & Media (Journal).
  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2018-2019). Auteurs & Media (Journal).
  • Dommering, E. J. (member of editorial board) (2017-2018). Auteurs & Media (Journal).

  Talk / presentation

  • Dommering, E. (speaker) (7-9-2016). Het Verschil van Mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee., De Rode Hoed, Amsterdam.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Auteurs- en Mediarecht
   Redactieraad
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
  • Brinkhof
   Juridisch Adviseur
  • Stichting Media Ombudsman
   Voorzitter Raad van Curatoren