Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. L. (Louise) Elffers

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programme group: Educational Sciences
Fotograaf: Cora Hendriks

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 127
Contactgegevens
 • Over Louise Elffers

  Louise Elffers is als bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. Zij is tevens lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland. Zij richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs vormt een rode draad in haar werk.

  In 2022 verscheen haar boek 'Onderwijs maakt het verschil. Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs', dat door de Volkskrant werd verkozen tot een van de beste boeken van 2022 en lovende recensies ontving in diverse onderwijsvakbladen. In 2018 verscheen haar boek 'De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie'. Ook dit boek ontving zeer lovende kritieken in de landelijke pers (NRC, Volkskrant, Trouw) en in diverse onderwijsvakbladen.

  Voor een overzicht van overige publicaties kan het beste het tabblad Kernpublicaties hieronder worden aangehouden. (Het tabblad 'publicaties' biedt een automatisch gegenereerd overzicht van output in een onnavolgbare indeling). Alle columns die Louise eerder over onderwijs schreef voor Didactief zijn open access te lezen.

  Louise ontving de afgelopen jaren verschillende landelijke onderzoekssubsidies (NRO, Nationale Wetenschapsagenda) voor onderzoek op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en schaduwonderwijs. Zij is momenteel programmaleider van de NRO-gefinancierde onderzoeksprogramma's 'Koersen op Kansengelijkheid' en 'Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort'.

  Naast haar onderzoekswerk is Louise actief in verschillende commissies en expertgroepen. Zij is momenteel lid van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, lid van de expertgroep van de Gelijke Kansen Alliantie en lid van het divisiebestuur Onderwijs & Samenleving van de Vereniging voor Onderwijsresearch. Eerder was zij onder meer voorzitter van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs, lid van de programmacommissie Hoger Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en - tijdens de corona-pandemie - lid van het Onderwijs-OMT.

  Als docent geeft Louise regelmatig lezingen en (gast)colleges over onder meer kansengelijkheid in het onderwijs, onderwijssociologie en schaduwonderwijs. Zij werd aan de UvA in 2020 uitgeroepen tot docent van het jaar bij Onderwijswetenschappen.

 • Kernpublicaties

  Kernpublicaties in chronologisch overzicht

  Jansen, D., Elffers, L., Jak, S. & Volman, M. (under review). Is a more selective exit exam related to shadow education use? An analysis of two cohorts of final year secondary school student in the Netherlands.

  Elffers, L. (2022). Onderwijs maakt het verschil. Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Zutphen: Walburg Pers.

  Elffers, L. (2022). Armoede en kansengelijkheid in het onderwijs. Waarom geld verschil maakt in een land met gratis onderwijs. Kinder- en jeugdpsychotherapie 49 (1), 12-24.

  Jansen, D., Elffers, L. & Volman, M. (2022).  And then there were three: (re-)distributing educational responsibilities in response to the growing use of shadow education in the Netherlands. Cambridge Journal of Education. DOI: 10.1080/0305764X.2022.2044760

  Elffers, L. (2021). Onderwijs als de grote ongelijkmaker: gelijkheid en onderscheid in de meritocratische samenleving. in: C. Brummer & A. Groen (red.). Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Amsterdam: Boom Uitgevers.

  Jansen, D., Elffers, L. & Jak, S. (2021). A cross-national exploration of shadow education use by high and low SES families. International Studies in Sociology of Education.

  Elffers, L., Jansen, D., Kienhuis, W., van Leeuwen, L., Fukkink, R. G., Helms, R., van Driel, K., Timmerman, G., Fix, M., Lecina, N., & Lusse, M. (2021). Aanvullend onderwijs in Nederland: Een verkennend beeld uit onderzoek en handvatten van en voor de praktijk. Amsterdam / Rotterdam / Groningen: NWA.

  Elffers, L. (2021). De toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland op papier en in de praktijk. Den Haag: NRO.

  Janssen, D., Elffers, L. & Volman, M.L.L. (2020). A place between school and home: exploring the place of shadow education in students' academic lives in the Netherlands. Orbis Scholae 14 (2), 39-58.

  Elffers, L. (2020). Gelijke kansen bestaan niet. in: J. von Graevenitz & M. Visser (red.), Urban Onderwijs. Amsterdam: Studio Noodzaak.

  Elffers, L. (2020). Onderwijs als de grote ongelijkmaker. idee (208).

  Elffers, L. (2019). Een onzekere wedstrijd op een oneerlijk speelveld: hoe keren we het tij in de onderwijscompetitie? Jaarboek Sociale Vraagstukken 2019.

  Elffers, L. (2019). Het is het stelsel stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel. S&D 76 (3), 38 - 46.

  Elffers, L. (2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie. in: H. van de Werfhorst & E. van Hest (red.) Gelijke kansen in de stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Elffers, L., Fukkink, R. & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studiën 95, 341-352.

  Elffers, L. & Jansen. D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: UvA (NRO-eindrapport).

  Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Lusse, M., Timmerman, G. & Fix, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school. Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam / Rotterdam / Groningen: NWA.

  Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: HvA.

  Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. in: F. Glastra & D. van Middelkoop (eds.) Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

  Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

  Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. in: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

  Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. in: R. van Schoonhoven, J. Maarse & F. Studulski (red). Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Position paper Schaduwonderwijs t.b.v. ronde tafel Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. in: R. Fukkink & R. Oostdam  (red.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

  Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: HvA (lectorale rede)

  Dronkers, J., Elffers, L.,  Werfhorst, H. van de, Velden, R. van der & Karsten, S. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. S & D 73 (2), 48-55.

  Elffers, L. Fischer, M. & Werfhorst, H. van de (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case stud. Pedagogische Studiën (92) 6, 413-433.

  Werfhorst, H. van de, Elffers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken, burgerschap. Meppel: Ten Brink.

  Elffers, L. (2015). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore? Maastricht: ROA.

  Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. in: J. Seifried & E. Wüttke (eds.) Transitions in vocational education. Olpaden/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.

  Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. in S. de Groof & M. Elchardus (eds). Early school leaving and youth unemployment. Leuven/Amsterdam: LannooCampus / Amsterdam University Press.

  Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education 33 (1), 41-61.

  Elffers, L. (2012). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in postsecondary vocational education. European Journal of Psychology of Education. DOI 10.1007/s10212-012-0128-3.

  Elffers, L. & Oort, F.J. (2012). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education. DOI 10.1007/s11218-012-9192-4.

  Elffers, L., Oort, F.J., & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22 (2), 242-250.

  Elffers, L. (2011). The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp Drukkers (proefschrift)

 • Loopbaan Louise Elffers

  Beknopt overzicht loopbaan Louise Elffers

  • 2023 - heden: bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs, Universiteit van Amsterdam
  • 2020 - heden: directeur-bestuurder Kenniscentrum Ongelijkheid
  • 2015 - heden: lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam
  • 2015 - 2020: universitair docent Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • 2013 - 2015: onderzoeker Academische Werkplaats Onderwijs (samenwerkingsverband Universiteit Maastricht en Inspectie van het Onderwijs)
  • 2012 - 2013: onderzoeker en docent Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2011 - 2012: postdoctoraal onderzoeker Amsterdam Centre for Inequality Studies
  • 2011 - 2011: visiting scholar Institute for Social and Economic Research and Policy (ISERP), Columbia University, New York (spring semester)
  • 2007 - 2011: promovendus Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2003 - 2007: onderzoeker en beleidsmedewerker in het MBO (JOB)
  • 2001 - 2001: semester studie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika
  • 1998 - 2003: doctoraal Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam (cum laude)
 • Prijzen en erkenning

  Prijzen en publieke erkenning Louise Elffers

  • 2022: boek Onderwijs maakt het verschil uitgeroepen tot een van de beste boeken van 2022 in De Volkskrant
  • 2020: docent van het jaar, UvA - POWL
  • 2019: genomineerd als HvA'er van het Jaar
  • 2018: boek De Bijlesgeneratie uitgeroepen tot beste non-fictie boek van 2018 in Trouw
  • 2018: boek De Bijlesgeneratie gewaardeerd met 4 sterren in De Volkskrant
  • 2018: boek De Bijlesgeneratie gewaardeerd met 4 sterren in NRC
  • 2018: spreker op het Gala van de Wetenschap (Stadsschouwburg, Amsterdam)
  • 2018: tafelwetenschapper bij Avond van Wetenschap en Maatschappij (Ridderzaal, Den Haag)
  • 2017: uitgeroepen door Scienceguide tot meest bepalende persoonlijkheid in hoger onderwijs en wetenschap
  • 2016: uitgeroepen tot HvA/UvA- ‘held’ van 2016 door Folia
  • 2016: finalist verkiezing lector van het jaar (ISO/Scienceguide)
  • 2015: tweede prijs beste onderwijskundige artikel van het jaar (VOR/VFO)
  • 2013: prijs van Stichting P&V voor beste onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid (uitgereikt in Europees Parlement, Brussel)
  • 2012: winnaar best paper award Sociology of Education Association
  • 2012: tweede prijs beste onderwijskundige proefschrift Nederlandse en Vlaamse verenigingen voor onderwijsonderzoek (VOR & VFO)
 • Publicaties

  2023

  • Jansen, D., Elffers, L., Jak, S., & Volman, M. L. L. (2023). Is a more selective exit exam related to shadow education use? An analysis of two cohorts of final-year secondary school students in the Netherlands. Oxford Review of Education.

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  • Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs: Van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 141-166). Eburon. [details]

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: Een ketenbenadering. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 22-39.

  2015

  • Elffers, L., van de Werfhorst, H. G., & Fischer, M. M. (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. Pedagogische Studiën, 92(6), 413-433. [details]

  2013

  • Elffers, L. (2013). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in post-secondary vocational education. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 545-562. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0128-3 [details]
  • Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. In S. De Groof, & M. Elchardus (Eds.), Early school leaving and youth unemployment (pp. 75-95). Leuven: Lannoo Campus. [details]
  • Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. In E. Wuttke, & J. Seifried (Eds.), Transitions in vocational education (pp. 75-88). (Research in vocational education; No. 2). Opladen [etc.]: Barbara Budrich. [details]
  • Elffers, L., & Oort, F. J. (2013). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education, 16(1), 1-22. https://doi.org/10.1007/s11218-012-9192-4 [details]
  • Elffers, L., & van de Werfhorst, H. G. (2013). Onderwijs: het Nederlandse stelsel en zijn centrale functies. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 115-130). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2012

  • Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education, 33(1), 41-61. https://doi.org/10.1080/01425692.2012.632866 [details]
  • Elffers, L., Oort, F. J., & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22(2), 242-250. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.08.005 [details]

  2019

  • Elffers, L., & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Timmerman, G., Fix, M., & Lusse, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school: Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam: Startimpulsproject Gelijke kansen voor een diverse jeugd. [details]

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kort notitie Louise Elffers (UvA) t.b.v. rondetafel Schaduwonderwijs d.d. 26 januari 2017. (Kamerstukken; No. 2017Z01159). Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. [details]
  • Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: Een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Sardes. [details]
  • Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: Kansen bieden in de beroepskolom. In K. Hoogeveen, IJ. Jepma, & F. Studulski (Eds.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten: Jubileumuitgave 1992-2017 Sardes.
  • Elffers, L. (2017). Versoepeling overgang naar het hbo: het zoeken naar verbinding in de keten. Bij de Les, 13(8), 26-27. [details]

  2016

  • Dronkers, J., Elffers, L., Karsten, S., van der Velden, R., & van de Werfhorst, H. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. Socialisme en Democratie, 73(2), 48-53. [details]
  • Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 99-108). Bussum: Coutinho. [details]
  • Elffers, L. (2016). Schaduwonderwijs is riskant. Didactief, 46(7), 11. [details]

  2015

  • Elffers, L. (2015). Repareer de vroege selectie weer. Het Onderwijsblad, 19(18), 50-51. [details]
  • van de Werfhorst, H., Elffers, L., & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief onderzoek. [details]

  2013

  2012

  • Elffers, L. (2012). De lastige weg naar een startkwalificatie. Profiel, 21(2), 32-33. [details]
  • Elffers, L. (2012). Voortijdig schoolverlaten in het MBO. Meso Magazine, 32(184), 22-25. [details]

  2021

  2018

  • Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit. Paper presented at
   Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018, Nijmegen, Netherlands.

  2011

  Prijs / subsidie

  • Elffers, L. (2021). Koersen op kansengelijkheid: van collectief actieprobleem naar collectief actienetwerk.
  • Elffers, L. (2020). Kansenstructuur op weg naar het hoger onderwijs.
  • Elffers, L. (2019). NRO praktijkgericht onderzoek Hoger Onderwijs.
  • Elffers, L. (2019). genomineerde HvA'er van het Jaar 2020. https://www.hvana.nl/luister/49/even-doorpraten-wie-is-de-hvaer-van-het-jaar-2019
  • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid in het hbo.
  • Elffers, L. (2018). NWA startimpuls: Gelijke kansen voor een diverse jeugd - Aanvullend onderwijs.
  • Elffers, L. & Jak, S. (2017). NRO Overzichtsstudies 2017.
  • Elffers, L. (2016). nominatie Beste Onderwijskundig Artikel 2015 - Vereniging voor Onderwijsresearch.
  • Elffers, L. (2013). Prijs van Stichting P&V voor beste onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid.

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Elffers, L. (2021-). voorzitter Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs, NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Elffers, L. (2021-). Onderwijs OMT. https://www.onderwijsomt.nl
  • Elffers, L. (2019-). lid programmacommissie Hoger Onderwijs, NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Elffers, L. (2019). begeleidingscommissie onderzoek schaduwonderwijs, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2019-). LId wetenschappelijke adviesraad master Professioneel Meesterschap HvA, Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (2019). klankbordgroep beleidsdoorlichting MBO, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2018-2021). Lid bestuur divisie Onderwijs & Samenleving VOR, Lid bestuur divisie Onderwijs & Samenleving VOR.
  • Elffers, L. (2016-2019). Research School ICO (Interuniversity Center For Educational Sciences).
  • Elffers, L. (2016-2019). lid bestuur divisie Onderwijs en Samenleving, VOR - divisie Onderwijs en Samenleving.

  Mediaoptreden

  • Elffers, L. (23-12-2021). 'Scheefgroei' toont ongave ongelijkheid NRC. 'Scheefgroei' toont ongave ongelijkheid.
  • Elffers, L. (21-12-2021). Scheefgroei in het onderwijs NPO 1. Scheefgroei in het onderwijs.
  • Elffers, L. (20-12-2021). Een kans voor iedereen. Elffers strijdt tegen onderwijsongelijkheid DRS Magazine. Een kans voor iedereen. Elffers strijdt tegen onderwijsongelijkheid.
  • Elffers, L. (09-12-2021). Jaartje vwo voor 30.000 euro NRC. Jaartje vwo voor 30.000 euro.
  • Elffers, L. (07-12-2021). Privéles sluipt de scholen in en vergroot ongelijkheid leerlingen NRC. Privéles sluipt de scholen in en vergroot ongelijkheid leerlingen.
  • Elffers, L. (07-12-2021). Nieuwsuur Nieuwsuur. Nieuwsuur.
  • Elffers, L. (07-12-2021). Bij bijles is geen kind gebaat De Correspondent. Bij bijles is geen kind gebaat.
  • Elffers, L. (06-12-2021). NOS 8 uur journaal. NOS 8 uur Journaal.
  • Elffers, L. (06-12-2021). Onderwijsraad waarschuwt voor kansenongelijkheid door private bijles NOS. Onderwijsraad waarschuwt voor kansenongelijkheid door private bijles.
  • Elffers, L. (29-09-2021). Een rechtvaardige wereld begint niet bij gelijke kansen De Correspondent. Een rechtvaardige wereld begint niet bij gelijke kansen.
  • Elffers, L. (18-08-2021). Marieke’s ogen zijn geopend: ‘De niveauverschillen in het onderwijs zijn minder groot dan we denken’ De Gelderlander. Marieke’s ogen zijn geopend: ‘De niveauverschillen in het onderwijs zijn minder groot dan we denken’.
  • Elffers, L. (24-06-2021). Een klaslokaal vol klanten - Cadeau voor de huiswerkindustrie De Groene Amsterdammer. Een klaslokaal vol klanten - Cadeau voor de huiswerkindustrie.
  • Elffers, L. (23-06-2021). 30 miljoen stroomt weg van scholen Trouw. 30 miljoen stroomt weg van scholen.
  • Elffers, L. (23-06-2021). Marktleider in huiswerk Trouw. Marktleider in huiswerk.
  • Elffers, L. (22-06-2021). ‘30 miljoen coronasubsidie via de school naar private bijlesbedrijven’ Trouw. ‘30 miljoen coronasubsidie via de school naar private bijlesbedrijven’.
  • Elffers, L. (27-05-2021). Is onderwijs echt de grote gelijkmaker? Vrij Nederland. Is onderwijs echt de grote gelijkmaker?.
  • Elffers, L. (06-05-2021). 'Laten we het eens over onszelf hebben' Hoe elitair is het gymnasium? De Groene Amsterdammer. 'Laten we het eens over onszelf hebben' Hoe elitair is het gymnasium?.
  • Elffers, L. (05-05-2021). Wat kunnen we leren van het ‘middenschooldebat’? Tenminste dat het gauw een richtingenstrijd wordt Trouw. Wat kunnen we leren van het ‘middenschooldebat’? Tenminste dat het gauw een richtingenstrijd wordt.
  • Elffers, L. (05-05-2021). Laat het onderwijs zelf de dialoog over de toekomst voeren, anders doen politici het voor ons Trouw. Laat het onderwijs zelf de dialoog over de toekomst voeren, anders doen politici het voor ons.
  • Elffers, L. (27-04-2021). Vroege selectie veroorzaakt ongelijke kansen voor leerlingen met verschillende achtergronden VPRO OVT Radio 1. Vroege selectie veroorzaakt ongelijke kansen voor leerlingen met verschillende achtergronden.
  • Elffers, L. (19-04-2021). Toename schaduwonderwijs zorgt voor meer kansenongelijkheid NRC. Toename schaduwonderwijs zorgt voor meer kansenongelijkheid.
  • Elffers, L. (16-04-2021). Alle niveaus onder één dak Volkskrant. Alle niveaus onder één dak.
  • Elffers, L. (15-04-2021). Het 'schaduwonderwijs' floreert NRC. Het 'schaduwonderwijs' floreert.
  • Elffers, L. (15-04-2021). Plan voor brede brugklas wekt weerstand bij gymnasia: ‘Dit kan meer kapot maken dan je lief is’ Volkskrant. Plan voor brede brugklas wekt weerstand bij gymnasia: ‘Dit kan meer kapot maken dan je lief is’.
  • Elffers, L. (15-04-2021). Waarom scholen alle niveaus onder één dak moeten aanbieden Volkskrant. Waarom scholen alle niveaus onder één dak moeten aanbieden.
  • Elffers, L. (14-04-2021). Ouders willen beste voor hun kind: het schaduwonderwijs floreert NRC. Ouders willen beste voor hun kind: het schaduwonderwijs floreert.
  • Elffers, L. (13-04-2021). Kunnen kinderen die door afblazen eindtoets een lager schooladvies kregen hun achterstand nog inhalen? Volkskrant. Kunnen kinderen die door afblazen eindtoets een lager schooladvies kregen hun achterstand nog inhalen?.
  • Elffers, L. (24-02-2021). Je wilt niet dat commerciële bijlesbureaus rijk worden van de crisis Scienceguide. Je wilt niet dat commerciële bijlesbureaus rijk worden van de crisis.
  • Elffers, L. (19-02-2021). Een 'menukaart' moet geen vrijbrief worden voor lukraak besteden Trouw. Een 'menukaart' moet geen vrijbrief worden voor lukraak besteden.
  • Elffers, L. (18-02-2021). Een menukaart van onderwijsplannen moet geen vrijbrief worden voor lukraak besteden Trouw. Een menukaart van onderwijsplannen moet geen vrijbrief worden voor lukraak besteden.
  • Elffers, L. (06-02-2021). Schoolprestaties Het Parool. Schoolprestaties.
  • Elffers, L. (21-01-2021). Geforceerd veranderen door de pandemie kan een geluk bij een ongeluk zijn Scienceguide. Geforceerd veranderen door de pandemie kan een geluk bij een ongeluk zijn.
  • Elffers, L. (12-05-2020). Is het leenstelsel wel een obstakel voor mbo'ers die willen doorstuderen? Het Parool. Is het leenstelsel wel een obstakel voor mbo'ers die willen doorstuderen?.
  • Elffers, L. (27-01-2020). Middenschooldebat kan wel wat feiten gebruiken De Volkskrant. Middenschooldebat kan wel wat feiten gebruiken.
  • Elffers, L. (22-01-2020). Selecteer leerlingen pas op vijftiende Trouw. Selecteer leerlingen pas op vijftiende.
  • Elffers, L. (21-01-2020). Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit al jaren voor een latere schoolniveau-keuze Trouw. Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit al jaren voor een latere schoolniveau-keuze.
  • Elffers, L. (20-01-2020). Kaarten worden vroeg geschud Nederlands Dagblad. Kaarten worden vroeg geschud.
  • Elffers, L. (17-01-2020). Bijles is niet voor iedereen weggelegd De Volkskrant. Bijles is niet voor iedereen weggelegd.
  • Elffers, L. (17-01-2020). Kaarten worden vroeg geschud De Volkskrant. Kaarten worden vroeg geschud.
  • Elffers, L. (02-01-2020). De pioniersstudenten in het Vlaamse hoger onderwijs MO Magazine. De pioniersstudenten in het Vlaamse hoger onderwijs. https://www.mo.be/analyse/studenten-zonder-rolmodel
  • Elffers, L. (05-12-2019). Op school is de een gelijker dan de ander Financieel Dagblad. Op school is de een gelijker dan de ander.
  • Elffers, L. (24-10-2019). EenVandaag reportage: Hoe bestrijd je kansenongelijkheid? Deze school schafte huiswerk af. EenVandaag. Hoe bestrijd je kansenongelijkheid? Deze school schafte huiswerk af.. https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/523395
  • Elffers, L. (23-10-2019). Het bijlesprobleem los je op met onderwijs op maat. Trouw. Het bijlesprobleem los je op met onderwijs op maat..
  • Elffers, L. (14-10-2019). Bijlesmarkt profiteert van toenemende competitie in het onderwijs Trouw. Bijlesmarkt profiteert van toenemende competitie in het onderwijs.
  • Elffers, L. (13-10-2019). Reportage over opkomst bijles NOS Journaal. NOS 8 uur journaal - reportage opkomst bijlessen. https://nos.nl/uitzending/44922-nos-journaal.html
  • Elffers, L. (01-09-2019). Drie vragen aan....Louise Elffers [Print] Didactief 49 (7). Drie vragen aan....Louise Elffers..
  • Elffers, L. (01-09-2019). Drie vragen aan....Louise Elffers. Didactief 49 (7). Drie vragen aan....Louise Elffers..
  • Elffers, L. (20-08-2019). Recensie Gelijke kansen in de stad Sociale Vraagstukken. Recensie Gelijke kansen in de stad. https://www.socialevraagstukken.nl/recensie/gelijke-kansen-in-de-stad/
  • Elffers, L. (14-08-2019). De bijlesgeneratie opkomst van onderwijscompetitie. De bijlesgeneratie - opkomst van onderwijscompetitie. https://www.nso-cna.nl/blogberichten/de-bijlesgeneratie-opkomst-van-onderwijscompetitie/
  • Elffers, L. (27-06-2019). Ouders leggen teveel druk op schoolkind. RTL Nieuws. Ouders leggen teveel druk op schoolkind..
  • Elffers, L. (14-06-2019). Deze prestatiemaatschappij vraagt om een bijlescarrière. Trouw. Deze prestatiemaatschappij vraagt om een bijlescarrière..
  • Elffers, L. (12-06-2019). Doorstromen als vmbo’er of havist moet makkelijker, maar hoe? RTL Nieuws. Doorstromen als vmbo’er of havist moet makkelijker, maar hoe?.
  • Elffers, L. (08-03-2019). Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt De Volkskrant. Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt.
  • Elffers, L. (22-02-2019). Zet leerling niet klem met advies Nederlands Dagblad. Zet leerling niet klem met advies.
  • Elffers, L. (17-02-2019). De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten De Volkskrant. De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-sorteermachine-bij-de-overgang-naar-het-voortgezet-onderwijs-piept-en-kraakt-aan-alle-kanten~b2ead874/
  • Elffers, L. (07-01-2019). Scholen bevorderen klassieke statusstrijd Financieel Dagblad. Scholen bevorderen klassieke statusstrijd.
  • Elffers, L. (15-12-2018). De beste boeken van 2018: Laura van Baars Trouw. De beste boeken van 2018: Laura van Baars. https://www.tzum.info/2018/12/nieuws-dit-zijn-de-beste-boeken-van-2018-volgens-de-recensenten-van-trouw/
  • Elffers, L. (23-11-2018). Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies [Print] Nederlands Dagblad. Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies. https://www.nd.nl/nieuws/nederland/marokkaanse-leerling-krijgt-vaker-hoger.3195929.lynkx
  • Elffers, L. (22-11-2018). Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo [Print] De Volkskrant. Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/marokkaans-nederlandse-leerlingen-presteren-steeds-beter-op-school~b3aeff2f/
  • Elffers, L. (26-10-2018). Help student, scheelt enorm [Print] Het Parool. Help student, scheelt enorm.
  • Elffers, L. (26-10-2018). Help nieuwe studenten beter op weg [Print] Het Parool. Help nieuwe studenten beter op weg. https://www.parool.nl/amsterdam/-help-nieuwe-studenten-beter-op-weg~a4606658/
  • Elffers, L. (17-10-2018). Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie [Print] De Groene Amsterdammer. Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie. https://www.groene.nl/artikel/het-nieuwe-plagiaat
  • Elffers, L. (21-09-2018). Over de bijlesgeneratie en diploma-inflatie [Print] NRC. Over de bijlesgeneratie en diploma-inflatie. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/onderwijs-emancipeert-niet-langer-a1617292
  • Elffers, L. (05-09-2018). Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school [Print] Trouw. Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school. https://www.trouw.nl/home/niet-minder-gelukkig-maar-wel-erg-druk-met-school~a84bfc36/
  • Elffers, L. (01-09-2018). Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is [Print] SchoolManagement. Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is. https://schoolmanagementtotaal.sdu.nl/sites/smt/files/2018-10/Schoza-2018-04ltr.pdf
  • Elffers, L. (01-09-2018). Bijles als symptoom van segregatie [Print] TH&MA. Bijles als symptoom van segregatie. http://www.themahogeronderwijs.org/
  • Elffers, L. (16-08-2018). De bijlesgeneratie [Web] Humanistisch Verbond. De bijlesgeneratie. https://humanistischverbond.be/kritisch-lezen/3/de-bijlesgeneratie/
  • Elffers, L. (30-07-2018). De Bijlesgeneratie [Web] Managementboek. De Bijlesgeneratie. https://www.managementboek.nl/boek/9789462983250/de-bijlesgeneratie-louise-elffers#recensies
  • Elffers, L. (19-05-2018). Schaduwonderwijs: vooral voor wie betaalt [Print] Kader Primair. Schaduwonderwijs: vooral voor wie betaalt. https://www.avs.nl/artikelen/schaduwonderwijs-vooral-voor-wie-betaalt
  • Elffers, L. (12-05-2018). Ongelijke kansen [Print] Het Parool. Ongelijke kansen. http://blendle.com/i/het-parool/ongelijke-kansen/bnl-par-20180512-9624262
  • Elffers, L. (03-05-2018). De Bijlesgeneratie [Print] leraar.nl. De Bijlesgeneratie. https://www.leraar.nl/blog/view/57845821/recensie-de-bijlesgeneratie-van-louise-elffers
  • Elffers, L. (01-05-2018). Ouders en leerlingen dringen bij de poorten [Print] Onze School. Dringen bij de poorten. https://onderwijstijdschriftenplein.nl/tplein/onze-school-jrg-152-mei-2018-nr-1/
  • Elffers, L. (27-04-2018). Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal [Print] De Volkskrant. Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal. https://beta.volkskrant.nl/cultuur-media/onderwijsboeken-in-nederland-is-elk-kind-gelijk-maar-net-niet-helemaal~bb0c5e05/
  • Elffers, L. (24-04-2018). Kan de school nog toe zonder bijles? [Print] Didactief online. Kan de school nog toe zonder bijles?. https://didactiefonline.nl/artikel/kan-de-school-nog-toe-zonderbijles
  • Elffers, L. (24-04-2018). Kan de school nog toe zonder bijles [Print] Didactief. Kan de school nog toe zonder bijles. https://didactiefonline.nl/artikel/kan-de-school-nog-toe-zonder-bijles
  • Elffers, L. (21-04-2018). De Inspectie zaait paniek [Web] Sociale Vraagstukken. De Inspectie zaait paniek. https://www.socialevraagstukken.nl/de-inspectie-zaait-paniek/
  • Elffers, L. (17-04-2018). Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen [Web] AT5.nl. Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen. https://www.at5.nl/artikelen/180910/tekort-aan-bouwpersoneel-jongeren-moeten-bouw-weer-op-netvlies-krijgen
  • Elffers, L. (15-04-2018). Kwesties [Radio] NPO Radio 1. Het imago van het vmbo. https://www.nporadio1.nl/kwesties
  • Elffers, L. (14-04-2018). Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden [Print] Trouw. Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden. https://www.trouw.nl/cultuur/-niet-iedere-vwo-er-heeft-twee-linkerhanden-~a0824683/
  • Elffers, L. (10-04-2018). Van Goed Naar Beter [Radio] BNR Nieuwsradio. Van Goed Naar Beter. https://www.bnr.nl/podcast/hemmen/10342191/aanpassingen-amstel-gold-race
  • Elffers, L. (05-04-2018). Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan [Web] VO-raad. Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan. https://www.vo-raad.nl/nieuws/boek-louise-elffers-de-opkomst-van-de-onderwijscompetitie-en-suggesties-om-dit-tegen-te-gaan
  • Elffers, L. (04-04-2018). RTL Nieuws [Television] RTL Nieuws. Noem mensen met vmbo en mbo niet laag opgeleid. https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezin/artikel/4138606/noem-mensen-met-vmbo-en-mbo-niet-laag-opgeleid
  • Elffers, L. (04-04-2018). Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs [Print] De Volkskrant. Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gettovorming-bestrijden-begint-in-het-onderwijs~befbf387e/
  • Elffers, L. (04-04-2018). Volgens haar [Print] De Limburger. Volgens haar.
  • Elffers, L. (04-04-2018). Dit is de dag [Radio] NPO Radio 1. Stop met praten over laagopgeleiden. https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/450816-stop-met-praten-over-laagopgeleiden
  • Elffers, L. (03-04-2018). Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk [Print] Het Parool. Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk. https://www.parool.nl/binnenland/-ouders-die-drammen-voor-een-hoger-schooladvies-hebben-gelijk~a4588651/
  • Elffers, L. (03-04-2018). Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog [Web]. Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog. http://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2018/03/de-bijlesgeneratie.html
  • Elffers, L. (03-04-2018). Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor een havo- of vwo-diploma [Print] De Volkskrant. Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor een havo- of vwo-diploma. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderwijskundige-louise-elffers-het-is-niet-gek-dat-ouders-alles-overhebben-voor-een-havo-of-vw…
  • Elffers, L. (03-04-2018). Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen [Web] Folia. Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen. https://www.folia.nl/wetenschap/120343/bijles-is-tegenwoordig-ook-voor-slimme-leerlingen
  • Elffers, L. (03-04-2018). Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen [Web] HvanA. Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen. https://hvana.nl/lees/2929/lector-bijles-nu-ook-voor-slimme-kinderen
  • Elffers, L. (03-04-2018). Troost voor de bijlesgeneratie [Print] De Volkskrant. Troost voor de bijlesgeneratie.
  • Elffers, L. (02-04-2018). De Zwijger spreekt met… Louise Elffers [Web] www.dezwijger.nl. De Zwijger spreekt met… Louise Elffers. https://dezwijger.nl/magazine/de-zwijger-spreekt-met-louise-elffers
  • Elffers, L. (07-03-2018). Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op [Print] Financieel Dagblad. Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op. https://fd.nl/economie-politiek/1244173/te-zien-in-leiden-een-nieuwe-onderwijsindustrie-bloeit-op
  • Elffers, L. (17-02-2018). Is hij als kok nou minder goed af? [Print] Het Parool. 'Hoogopgeleide' ouders met VMBO-kind: Hoe vinden ze dat?. https://www.parool.nl/amsterdam/-hoogopgeleide-ouders-met-vmbo-kind-hoe-vinden-ze-dat~a4570218/
  • Elffers, L. (26-01-2018). Leerling kan niet meer zonder bijles [Print] Het Parool. Leerling kan niet meer zonder bijles.
  • Elffers, L. (26-01-2018). Schaduwonderwijs: ouders willen maatwerk voor kind [Print] Het Parool. Schaduwonderwijs: ouders willen maatwerk voor kind. https://www.parool.nl/amsterdam/schaduwonderwijs-ouders-willen-maatwerk-voor-kind~a4562048/
  • Elffers, L. (17-06-2017). Doorstroom van mbo naar pabo stokt [Print] Onderwijsblad. Doorstroom van mbo naar pabo stokt.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Het kost wat, maar dan heb je ook wat De Volkskrant. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining verovert onderwijs Nederlands Dagblad. Examentraining verovert onderwijs.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining wordt de normaalste zaak De Volkskrant. Examentraining wordt de normaalste zaak.
  • Elffers, L. (08-05-2017). Achten moeten negens worden Het Parool. Achten moeten negens worden.
  • Elffers, L. (08-05-2017). Examentraining is meer regel dan uitzondering Het Parool. Examentraining is meer regel dan uitzondering.
  • Elffers, L. (19-04-2017). Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant. Je schiet weinig op met een goede eindtoets....
  • Elffers, L. (19-04-2017). Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein Nederlands Dagblad. Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein.
  • Elffers, L. (26-01-2017). Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant. Heeft tweede advies op middelbare school zin?.
  • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo Nederlands Dagblad. Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo.
  • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo [Print] De Volkskrant. Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo.
  • Veldman, I., Oostdam, R., Wilschut, A. H. J., Snoek, M., Fukkink, R. G., Pijls, M. H. J. & Elffers, L. (17-09-2016). Nederlands burgerschap is het uitgangspunt [Print]. Nederlands burgeschap is het uitgangspunt.
  • Elffers, L. (06-09-2016). Hogeschool laat student bungelen [Print] Het Parool. Hogeschool laat student bungelen.
  • Elffers, L. (20-06-2016). Bijles is booming [Web] De Correspondent. Bijles is booming.
  • Elffers, L. (02-06-2016). Pleidooi voor een brede onderbouw [Print] Onze School. Pleidooi voor een brede onderbouw.
  • Elffers, L. (25-05-2016). Onderwijskundige wil af van vroege selectie [Print] Trouw. Onderwijskundige wil af van vroege selectie.
  • Elffers, L. (21-04-2016). Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet [Print] De Groene Amsterdammer. Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet.
  • Elffers, L. (14-04-2016). Assertieve ouders en subjectieve leraren [Print] De Volkskrant. Assertieve ouders en subjectieve leraren.
  • Elffers, L. (18-01-2016). Dipje? Hup naar bijles [Print] Het Parool. Dipje? Hup naar bijles.
  • Elffers, L. (21-10-2015). Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij Trouw. Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij.
  • Elffers, L. (16-10-2015). Er wordt rigide geselecteerd Het Parool. Er wordt rigide geselecteerd.

  Spreker

  • Elffers, L. (speaker) (2021). De Bijlesgeneratie, Bestuurdersnetwerk 10-14 scholen.
  • Elffers, L. (speaker) (2021). Over grenzen kijken en reiken in de beroepskolom, Saxion University of Applied Sciences.
  • Elffers, L. (speaker) (2021). Bijzonder goed onderwijs: 23 aanbevelingen, VU, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2021). De toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland op papier en in de praktijk, NRO hoger onderwijs: nieuwe richtingen na de pandemie?.
  • Elffers, L. (speaker) (10-12-2020). Latere selectie en differentiatie bij de overgang PO-VO, De nieuwe weg Tienercollege.
  • Elffers, L. (speaker) (22-11-2020). Ongelijkheid in schoolloopbanen: mechanismes in het stelsel, op scholen en in de thuisomgeving, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (7-10-2020). Kansenongelijkheid in schoolloopbanen naar en door het hbo, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (5-10-2020). Aanvullend onderwijs: de opkomst van de derde leeromgeving, Koninklijke Bibliotheek (Den Haag).
  • Elffers, L. (speaker) (18-5-2020). De bijlesgeneratie, DUO Dienst Uitvoering Onderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) (2-12-2019). Expertmeeting Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (6-11-2019). De bijlesgeneratie, NSO-CNA. https://www.nso-cna.nl/nso-cna-inspiratiedag-6-november-2019/
  • Elffers, L. (speaker) (16-5-2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie, boekpresentatie Gelijke kansen in de stad, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-4-2019). De bijlesgeneratie, Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs), Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (29-3-2019). Van Kohnstamms personalisme naar de roep om meer maatwerk in het onderwijs, minisymposium 100 jaar Kohnstamm, Amsterdam. https://www.hva.nl/faculteit/foo/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2019/03/hva-lectoren-eren-prof.-dr.-kohnstamm-in-speciaal-themanumm…
  • Elffers, L. (speaker) (3-2019). Presentatie over Schaduwonderwijs, overleg jeugdfondsen, Den Haag.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Presentatie over De Bijlesgeneratie op scholingsdag directeuren, Esprit Scholengroep Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Hbo als emancipatiemotor van de stad., Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (speaker) (2019). De bijlesgeneratie, Koning Willem I College.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Toegankelijkheid van het hoger onderwijs: wat, hoe en voor wie?, Opera Netwerk Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (15-12-2018). De bijlesgeneratie., Symposium ‘De Gelukkige Klas - Theo Thijssen herleeft, Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (27-11-2018). Wie mag er wetenschapper worden?, Gala van de Wetenschap, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-10-2018). Symposium Succes met je taal, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (invited speaker) & Jansen, D. (speaker) (8-10-2018). De bijlesgeneratie: opkomst van de onderwijscompetitie in Nederland, Avond van de Wetenschap & Maatschappij, Den Haag.
  • Fukkink, R. (speaker), Elffers, L. (speaker), Jansen, D. (speaker) & Helms, R. (speaker) (31-8-2018). Buitenschools leren: Het landschap in kaart gebracht, Samen op koers, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (6-7-2018). Studiemiddag 2 1/2 Lectoraat Beroepsonderwijs: oogsten en zaaien, Studiemiddag Lectoraat Beroepsonderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) & Jansen, D. (speaker) (6-7-2018). AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions, AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (4-7-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., ZAAM scholenkoepel.
  • Elffers, L. (speaker) (25-6-2018). European First Year Experience Conference, European First Year Experience Conference, Utrecht. https://efye2018.nl/
  • Elffers, L. (speaker) (19-6-2018). 50 jaar Mammoetwet, Amsterdamse Academische Club. https://www.uva.nl/shared-content/subsites/amsterdamse-academische-club/nl/evenementen/debatten/2018/06/19-juni---mammoetwet.html?origin=7Xo…
  • Elffers, L. (speaker) (18-6-2018). lunchlezing PABO, Saxion University of Applied Sciences.
  • Elffers, L. (speaker) (7-6-2018). G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces, G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces.
  • Elffers, L. (speaker) (30-5-2018). De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., Landelijk VMBO-congres.
  • Elffers, L. (speaker) (23-4-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie, Inspectie van het Onderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) (3-4-2018). Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?, Boekpresentatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (20-3-2018). Over grenzen heen kijken en reiken: de overstap van mbo naar hbo, Dynamiek in de doorstroom, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (8-3-2018). Schaduwonderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (20-6-2017). Is ons onderwijsstelsel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (speaker) (15-5-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (5-4-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, Masterclass Maatwerk VO Raad & SLO.
  • Elffers, L. (speaker) (28-3-2017). Studiesucces voor leerlingen in het vmbo en mbo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Elffers, L. (speaker) (31-1-2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Studiedag Overgangen in het onderwijs, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (21-1-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, ResearchED, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (19-1-2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Landelijke decanenbijeenkomst Platform vmbo D&P, Houten.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom, boekpresentatie Sardes Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Samen werken aan een betere aansluiting, Rotterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?, VELON, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Meetup 020 - overgangen in het onderwijs, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Voorjaarsconferentie Zaans Verbond, Zaandam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (14-7-2016). Keynote: Higher education in times of educational expansion - educating more, and more diverse, students, Higher Education Conference, Amsterdam. http://www.hec2016.org/keynotes/louise-elffers
  • Elffers, L. (speaker) (17-2-2016). Educational systems and outcomes: an integrative perspective, Skills for a lifetime – towards a future proof VET (Vocational Education and Training), Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (7-11-2013). Schooluitval is te voorkomen, Lezing gehouden op Macademics, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (6-6-2013). Transitie vmbo - mbo, Lezing Amsterdamse Academische Club, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (28-4-2013). School engagement and attainment of students from families with limited financial resources: the role of parents and peers, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA):Education and Poverty: Theory, Research, Policy, and Praxis, San Francisco (CA), USA.
  • Elffers, L. (speaker) (7-3-2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands, Paper presented at Conference of P&V Foundation, Brussel (B).
  • Elffers, L. (speaker) (2013). Meer betrokkenheid - meer studiesucces?, Lezing gehouden op Artevelde Hogeschool Gent op 28 maart 2013 en Alfa College Groningen op 15 oktober 2013.
  • Elffers, L. (speaker) (26-4-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op de miniconferentie Parents Matter, Bunnik, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directies BVE en Ouderbetrokkenheid, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directie HO&S, VSV, Kennis en BVE, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (3-11-2011). Studiesucces en schooluitval na de transitie naar het MBO, Lezing voor het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Utrecht (NL).
  • Elffers, L. (invited speaker) & Weiss, C. C. (invited speaker) (8-4-2011). The impact of student engagement across educational transitions: a comparative international study, Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, LA.
  • Elffers, L. (invited speaker) (24-2-2011). The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences and success, Seminar Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS), ISERP, Columbia University, New York, USA.
  • Weiss, C. (invited speaker) & Elffers, L. (invited speaker) (19-2-2011). The mixed role of teacher-student relationships in student achievement: implications for educational research and policy, Paper presented at the Annual Meeting of the Sociology of Education Association, Monterey, CA. http://old-www.isber.ucsb.edu/sea/11_conference/index.htm
  • Elffers, L. (invited speaker) (2011). The impact of school support at home on students’ educational aspirations and attitudes, 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK.

  Andere

  • Elffers, L. (examiner) (18-2-2021). Member Doctorate Committee of thesis Navigating educational institutions: Mechanisms of educational inequality and social mobility in different educational systems, by Andrea Forster (examination).
  • Elffers, L. (participant) (2019). Onder Amsterdammers... met wethouder Marjolein Moorman, Amsterdam. We praten met lector Louise Elffers (HvA) over haar boek De Bijlesgeneratie. Vanuit haar onderzoek constateert zij dat leerlingen en hun ouders (…) (participating in a conference, workshop, ...). https://debalie.nl/agenda/onder-amsterdammers-wethouder-marjolein-moorman/
  • Elffers, L. (organiser) (28-11-2018). Symposium Licht op Schaduwonderwijs, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/evenementen/symposia/2018/11/symposium-l…
  • Elffers, L. (organiser) (16-10-2018). werkbijeenkomst Toegankelijkheid van het hbo, Amsterdam. Het waarborgen van de toegankelijkheid in het hbo is een breed gedragen doel. Er lijkt sprake van algemene consensus dat studenten een gelijke kans (…) (organising a conference, workshop, ...). http://www.hva.nl/binaries/content/assets/.../toegankelijkheid-van-het-hbo_elffers.pdf
  • Elffers, L. (organiser) (15-6-2018). OnderwijsResearchDagen 2018, Nijmegen. Organisator symposium Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (examiner) (9-2-2018). Member of the doctorate committee of Maren Thomsen (examination). https://pure.uva.nl/ws/files/21084074/Front_matter.pdf
  • Elffers, L. (examiner) (20-9-2017). Hafid Ballafkih - Qualications, Skills and More! Characteristics Employers Look for when Hiring Newly Graduated Applicants for a Higher Occupational Level (examination).

  2021

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid
   directeur-bestuurder
  • Rijksoverheid
   Lid Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050
  • Hogeschool van Amsterdam
   Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad