Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. P.S. (Piet) Gerbrandy

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
 • Kamernummer:303
Postadres
 • Postbus 94302
  1090 GE Amsterdam
 • Profiel

  curriculum vitae

  Piet Gerbrandy (1958) studeerde van 1976 tot 1984 Klassieke Talen en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap in Leiden. Daarna gaf hij ruim twintig jaar les aan middelbare scholen. Hij was mede-auteur van enkele schoolboeken voor het eindexamen Grieks. Verder publiceerde hij een tiental dichtbundels en enkele bundelingen met essays over poëzie, retorica en Griekse en Latijnse klassieken. Hij is actief als vertaler uit het Grieks en Latijn, bedrijft poëziekritiek en maakt deel uit van de redactie van De Gids.

   

  Sinds 2006 doceert hij Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, zowel taalverweving als literatuur. Ook elders binnen de faculteit geeft hij college.

   

  Zijn onderzoek spitst zich toe op Latijnse poëzie van de Late Oudheid. 

   

   

 • Publicaties

  2020

  • Gerbrandy, P. S. (2020). Quintilian’s Institutio oratoria as a literary work. Hermes: Zeitschrift für klassische Philologie, 148(1), 38-52.
  • Gerbrandy, P. S. (2020). Rutilius Namatianus' De reditu suo: The anthropology of reception. In M. de Pourcq, N. de Haan, & D. Rijser (Eds.), Framing Classical Reception Studies: Different Perspectives on a Developing Field (pp. 124-138). Leiden/Boston: Brill.

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Cicero als epische held: Een literaire benadering van Pro Sexto Roscio Amerino. Lampas, 50(4), 463-476. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Literatuurtheorie in Lampas: Wat doen Nederlandse classici met lyriek? Lampas, 50(3), 219-231. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Frons tua candida nix: Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw. Lampas, 49(3), 297-310. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De bekering van Ovidius: Plezier en ernst in De vetula (ca. 1250). Madoc, 30(3), 136-143. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De macht der verbeelding: De Slag bij Hastings (1066) in contemporaine poëzie. Lampas, 49(4), 365-377. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen. Lexicon van literaire werken, 107, 3-15.

  2015

  • Gerbrandy, P., Raijmakers, M., Kruijer, M., Castricum, J., & Wildeboer, P. (2015). JANUS: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48(3), 278-285. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. Late Antique history and religion, 7, 63-76. [details]

  2020

  • Gerbrandy, P. S. (2020). Een gestrand project: Bilderdijks vertaling van Boëthius. In R. Honings, & G-J. Johannes (Eds.), Een sublieme nalatenschap: De erfenis van Willem Bilderdijk (pp. 51-60). Leiden: Leiden Publications, Leiden University Press.
  • Gerbrandy, P. S. (2020). Mark Boog, Luid overigens de noodklok. Lexicon van literaire werken, 121, 3-12.
  • Gerbrandy, P. S. (2020). Slagen door te falen: DIdactische literatuur in het Latijn. Frons, 40(3), 6-15.

  2019

  • Gerbrandy, P. S. (2019). Foute mannen in een instabiele wereld: Ovidius’ Metamorphoses vanuit actueel perspectief. Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 48(1-2), 11-25.

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Bres: 2007 . In C. De Strycker, & Y. T'Sjoen (Eds.), Leonard Nolens handboek (pp. 118-123). Gent: PoëzieCentrum . [details]

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Dans en mysterie: De aanstekelijke kosmologie van Synesios van Kyrene. Groniek : Historisch Tijdschrift, 212, 235-241. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2017). Anneke Brassinga, Verschiet. Lexicon van literaire werken, 111, 13-23.
  • Gerbrandy, P. S., & de Jonge, C. (2017). Aristoteles: Poëtica. (Aristoteles in Nederlandse vertaling). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Temmen en inbedden: Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 195-207. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G. J. Johannes, J. van Eijnatten, & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). Amstelveen: EON Pers. [details]
  • Gerbrandy, P. (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Johannes, G. J., van Eijnatten, J., & Gerbrandy, P. (2015). De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces. (Essayreeks 7, Huis Clos; No. 47). Rimburg: Huis Clos. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). Liefde: de retorica van de verleiding. (Filosofie & Retorica; No. 18). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]
  • Gerbrandy, P., & van Hattum, M. (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39. [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30(2), 29-31. [details]

  2010

  • Dirven, L., & Gerbrandy, P. (2010). Het verhaal van Demeter en Persephone: mythen als spiegel van de relatie tussen de seksen. Lampas, 43(2), 196-214. [details]
  • Gerbrandy, P. (2010). Een bloedige schittering: Claudianus' onvoltooide epos over Proserpina. Lampas, 43(2), 168-181. [details]

  2008

  • Gerbrandy, P. S. (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein, & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

  2007

  • Gerbrandy, P. S. (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

  2019

  • Gerbrandy, P. (2019). Die Magie des Bildes: Porträts und Stillleben der Louise te Poele. In S. Müller , & A. Reimann (Eds.), Wundersam wirklich: Magischer und Neo-Realismus aus den Niederlanden (pp. 106-110). Dortmund : Verlag Kettler. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Een pleidooi voor wellevendheid. In L. Jensen, N. Pas, D. Rovers, & K. van Gulik (Eds.), Against English: Pleidooi voor het Nederlands (pp. 120-129). Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2019). Boëthius, Troost in filosofie: Vertaald en ingeleid door Piet Gerbrandy. Eindhoven: Uitgeverij Damon.
  • Gerbrandy, P. S. (2019). Ad fontes: De neerlandistiek moet terugkeren naar haar wortels. De Nederlandse Boekengids, 4(3), 18-19.
  • Gerbrandy, P. S. (2019). Exotische klanken: [Bespreking van: R. Blankenborg (2018) Hesiodos. Alle goden! Theogonie : vertaald en toegelicht]. Filter, 26(1), 42-43.
  • Gerbrandy, P. S. (2019). Ovidius en #MeToo. Didactische suggesties bij Ovidius’ Metamorfosen, Didactische suggesties bij Ovidius’ Metamorfosen. Lampas, 52(1), 87-92.
  • Gerbrandy, P. S., & Beullens, P. (2019). Woord vooraf. In De sleutel tot Aristoteles: Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid (pp. 9-12). Eindhoven: Uitgeverij Damon.
  • Gerbrandy, P. S., Au, Y. F., & van Avermate, T. (2019). Op een pijnlijk zwijgen: Luceberts worsteling met een geheim. In Door de schaduwen bestormd: Reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert (pp. 159-173). Zaandam: Uitgeverij Oevers.

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Grondwater: Beschouwingen over literatuur en existentie. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Aardse materialen. De Gids, 181(6), 32-33, 35. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Andreas Capellanus en de retorica van de verleiding. In J. de Jong, O. van Marion, & A. Rademaker (Eds.), Vertrouw mij!: Manipulaties van imago (pp. 218-223). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Aristoteles en de theatrale ervaring. TheaterMaker, 139(2), 40-43. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). De 'romeinse elehymnen' van Lucebert: Een profane zoektocht naar verlossing. Hermeneus, 90(4-5), 161-166. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Mohammed in het Latijn: [Bespreking van: J. Yolles, J. Weiss (2018) Medieval Latin lives of Muhammad : edited and translated]. De Nederlandse Boekengids, 3(4), 32-33.
  • Gerbrandy, P. (2018). Nieuw Luisteren. De Gids, 181(5), 3-5. [details]

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). De droefenis van de vorm: De gedichten van Ben Lerner. De Gids, 180(2), 9-11, 13. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De leerbaarheid van de liefde: Inleiding. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek: Van schepping tot verlichting (pp. 9-18). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De taal der liefde: Meerstemmigheid in De amore van Andreas Capellanus. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting (pp. 181-198). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Verticaal denken: Hypatia, Proclus en Latijnse poëtica van de late oudheid. De Nederlandse Boekengids, 2(6), 12-13. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Voor Socrates: Vroege denkers uit de Griekse wereld. De Nederlandse Boekengids, 2(4), 27. [details]
  • Gerbrandy, P., Heerink, M., & de Jonge, C. (Eds.) (2017). Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Synesios van Kyrene. Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene: Vertaald en toegelicht. (Monobiblos; Vol. 3). Budel: Uitgeverij Damon. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Een spin op de snelweg: Over poëzie en beweging. De Gids, 179(4), 28-31. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). How Free Is Dutch-Language Poetry? The Low Countries, 24, 14-23. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Onze altijd teedre min: [Bespreking van: M. van Hattum (2015) Den iiiden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829 : uitgegeven, ingeleid en toegelicht]. Het Bilderdijk Museum, 33, 27-28. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). [Review of: E.J. Watts, The Final Pagan Generation]. Ancient History Magazine, 2, 62-65.
  • van Hattum, M., & Gerbrandy, P. (2016). 23 januari 1812: Bilderdijk solliciteert naar een hoogleraarschap in Kongsberg (Noorwegen). Het Bilderdijk Museum, 33, 18-20. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Bespreking van: J. Culler (2015) Theory of the Lyric; J. Goedegebuure (2015) Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu; J. Oegema (2015) Hans Faverey en de liefde]. De Gids, 178(6), 18-19. [details]

  2014

  • Gerbrandy, P. (2014). De jacht op het sublieme. Zin, lust en poëzie. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). All said before: Menno Wigman's ennui. The Low Countries, 22, 226-237. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). Donkere materie: over 'Bewegend doel' van Micha Hamel. In A. Holtrop, A. Leysen, & A. Meinderts (Eds.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2013 (pp. 14-24). Den Haag: Jan Campert-Stichting. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). [Review of: W. Ax (2011) Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267. https://doi.org/10.1075/hl.40.1-2.11ger [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26(3), 130-139. [details]
  • van den Berg, W., & Gerbrandy, P. (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). [Review of: A. Trachsel (2007) La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165. https://doi.org/10.1163/156852510X456516 [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. Groningen: Historische Uitgeverij.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • eigen bedrijf
   freelance werkzaamheden
  • Piet Gerbrandy
   Literaire activiteiten