Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. P.S. (Piet) Gerbrandy

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
 • Kamernummer: 303
Postadres
 • Postbus 94302
  1090 GE Amsterdam
 • Profiel

  curriculum vitae

  Piet Gerbrandy (1958) studeerde van 1976 tot 1984 Klassieke Talen en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap in Leiden. Daarna gaf hij ruim twintig jaar les aan middelbare scholen. Hij was mede-auteur van enkele schoolboeken voor het eindexamen Grieks. Verder publiceerde hij een tiental dichtbundels en enkele bundelingen met essays over poëzie, retorica en Griekse en Latijnse klassieken. Hij is actief als vertaler uit het Grieks en Latijn, bedrijft poëziekritiek en maakt deel uit van de redactie van De Gids.

   

  Sinds 2006 doceert hij Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, zowel taalverweving als literatuur. Ook elders binnen de faculteit geeft hij college.

   

  Zijn onderzoek spitst zich toe op Latijnse poëzie van de Late Oudheid. 

   

   

 • Publicaties

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Literatuurtheorie in Lampas: Wat doen Nederlandse classici met lyriek? Lampas, 50(3), 219-231.
  • Gerbrandy, P. S. (2017). Cicero als epische held: Een literaire benadering van Pro Sexto Roscio Amerino. Lampas, 50(4), 463-476.

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Frons tua candida nix: Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw. Lampas, 49(3), 297-310. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De macht der verbeelding: De Slag bij Hastings (1066) in contemporaine poëzie. Lampas, 49(4), 365-377. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). De bekering van Ovidius: Plezier en ernst in 'De vetula' (ca. 1250). Madoc, 30(3), 136-143.
  • Gerbrandy, P. S. (2016). H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen. Lexicon van literaire werken, 107, 3-15.

  2015

  • Gerbrandy, P., Raijmakers, M., Kruijer, M., Castricum, J., & Wildeboer, P. (2015). JANUS: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48(3), 278-285. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. Late Antique history and religion, 7, 63-76. [details]

  2018

  • Gerbrandy, P. S. (2018). Leonard Nolens, Bres. In C. de Strycker, & Y. T'Sjoen (Eds.), Nolens Handboek (pp. 118-123). Ghent: PoëzieCentrum .

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Dans en mysterie: De aanstekelijke kosmologie van Synesios van Kyrene. Groniek : Historisch Tijdschrift, 212, 235-241. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2017). Anneke Brassinga, Verschiet. Lexicon van literaire werken, 111, 13-23.
  • Gerbrandy, P. S., & de Jonge, C. (2017). Aristoteles: Poëtica. (Aristoteles in Nederlandse vertaling). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Temmen en inbedden: Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 195-207. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G. J. Johannes, J. van Eijnatten, & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). Amstelveen: EON Pers. [details]
  • Gerbrandy, P. (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Johannes, G. J., van Eijnatten, J., & Gerbrandy, P. (2015). De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces. (Essayreeks 7, Huis Clos; No. 47). Rimburg: Huis Clos. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). Liefde: de retorica van de verleiding. (Filosofie & Retorica; No. 18). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]
  • Gerbrandy, P., & van Hattum, M. (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39. [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30(2), 29-31. [details]

  2010

  • Dirven, L., & Gerbrandy, P. (2010). Het verhaal van Demeter en Persephone: mythen als spiegel van de relatie tussen de seksen. Lampas, 43(2), 196-214. [details]
  • Gerbrandy, P. (2010). Een bloedige schittering: Claudianus' onvoltooide epos over Proserpina. Lampas, 43(2), 168-181. [details]

  2008

  • Gerbrandy, P. S. (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein, & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

  2007

  • Gerbrandy, P. S. (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Grondwater: Beschouwingen over literatuur en existentie. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Andreas Capellanus en de retorica van de verleiding. In J. de Jong, O. van Marion, & A. Rademaker (Eds.), Vertrouw mij!: Manipulaties van imago (pp. 218-223). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Aristoteles en de theatrale ervaring. TheaterMaker, 139(2), 40-43.
  • Gerbrandy, P. (2018). De 'romeinse elehymnen' van Lucebert: Een profane zoektocht naar verlossing. Hermeneus, 90(4-5), 161-166. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2018). Aardse materialen: De poëzie van H.C. ten Berge. De Gids, 181(6), 32-35.
  • Gerbrandy, P. S. (2018). Mohammed in het Latijn. De Nederlandse Boekengids, 3(4), 32-33.
  • Gerbrandy, P. S. (2018). Nieuw Luisteren: Over Herman Gorter, Mei. De Gids, 181(5), 3-5.

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). De droefenis van de vorm: De gedichten van Ben Lerner. De Gids, 180(2), 9-11, 13.
  • Gerbrandy, P. (2017). De leerbaarheid van de liefde: Inleiding. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek: Van schepping tot verlichting (pp. 9-18). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De taal der liefde: Meerstemmigheid in De amore van Andreas Capellanus. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting (pp. 181-198). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Verticaal denken: Hypatia, Proclus en Latijnse poëtica van de late oudheid. De Nederlandse Boekengids, 2(6), 12-13. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Voor Socrates: Vroege denkers uit de Griekse wereld. De Nederlandse Boekengids, 2(4), 27. [details]
  • Gerbrandy, P., Heerink, M., & de Jonge, C. (Eds.) (2017). Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Synesios van Kyrene. Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene: Vertaald en toegelicht. (Monobiblos; Vol. 3). Budel: Uitgeverij Damon. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Een spin op de snelweg: Over poëzie en beweging. De Gids, 179(4), 28-31. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). How Free Is Dutch-Language Poetry? The Low Countries, 24, 14-23. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Onze altijd teedre min: [Bespreking van: M. van Hattum (2015) Den iiiden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829]. Het Bilderdijk Museum, 33, 27-28. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). [Review of: E.J. Watts, The Final Pagan Generation]. Ancient History Magazine, 2, 62-65.
  • van Hattum, M., & Gerbrandy, P. (2016). 23 januari 1812: Bilderdijk solliciteert naar een hoogleraarschap in Kongsberg (Noorwegen). Het Bilderdijk Museum, 33, 18-20. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Bespreking van: J. Culler (2015) Theory of the Lyric; J. Goedegebuure (2015) Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu; J. Oegema (2015) Hans Faverey en de liefde]. De Gids, 178(6), 18-19. [details]

  2014

  • Gerbrandy, P. (2014). De jacht op het sublieme. Zin, lust en poëzie. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). All said before: Menno Wigman's ennui. The Low Countries, 22, 226-237. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). Donkere materie: over 'Bewegend doel' van Micha Hamel. In A. Holtrop, A. Leysen, & A. Meinderts (Eds.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2013 (pp. 14-24). Den Haag: Jan Campert-Stichting. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). [Review of: W. Ax (2011) Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267. https://doi.org/10.1075/hl.40.1-2.11ger [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26(3), 130-139. [details]
  • van den Berg, W., & Gerbrandy, P. (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). [Review of: A. Trachsel (2007) La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165. https://doi.org/10.1163/156852510X456516 [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. Groningen: Historische Uitgeverij.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • eigen bedrijf
   freelance werkzaamheden
  • Piet Gerbrandy
   Literaire activiteiten