Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. F.T. (Taco) Groenewegen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 105
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publicaties

  2014

  • Groenewegen, F. T. (2014). De intensiteit van de rechterlijke toets in Engelse Judicial Review procedures. In A. P. Klap, F. T. Groenewegen, & J. R. van Angeren (Eds.), Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 79-116). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 72). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]

  2010

  • Groenewegen, F. T. (2010). De rechterlijke toets van de interpretatie van beleidsregels. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2010(4), 85-92. [details]

  2015

  2012

  • Groenewegen, T. (2012). In aantocht: de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Asiel & Migrantenrecht, 3(5/6), 278-285. [details]
  • Groenewegen, T. (2012). Interpretatie in het bestuursrecht en de Trias Politica. In E. T. Feteris, H. Kloosterhuis, H. J. Plug, J. A. Pontier, & C. E. Smith (Eds.), Gewogen oordelen: essays over argumentatie en recht: bijdragen aan het Zesde Symposium Juridische Argumentatie 24 juni 2011 (pp. 83-92). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., Schouten, L. M., & Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/gegevens-uitwisseling-door-toezichthouders.aspx?cp=44&cs=6796 [details]

  2011

  2015

  2014

  • Groenewegen, T. (2014). ABRvS (zaaknummer 201308722/1/V1: Bezwaar of beroep van rechtswege is naar zijn aard tijdig ingediend). 419. Case note on: ABRvS, 18/06/14, ECLI:NL:RVS:2014:2315 Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2014(45). [details]

  2013

  • Arjun Sharma, D. S., Groenewegen, F. T., den Heijer, M., Rijpma, J. J., & Sonne, A. A. I. (2013). Visa en grenzen. In C. A. Groenendijk (Ed.), Sdu commentaar Europees migratierecht 2013 (pp. 1513-1686). (Sdu commentaar). Sdu Uitgevers. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2013). ABRvS (zaaknr. 201209174/2/V2: asielprocedure: voorlopige voorziening en concentratie rechtsbescherming). 369. Case note on: ABRvS, 19/07/13, ECLI:NL:RVS:2013:454 Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013(43), 2145-2147. [details]

  2012

  • Groenewegen, F. T. (2012). ABRvS (zaaknr. 201003898/1/V2, LJN BV0963). 196. Case note on: ABRvS, 29/12/11 Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2012(27), 1172-1176. [details]
  • Groenewegen, T. (2012). Rb. Amsterdam (AWB 12/177: verzoek om minuut op grond van Wbp en WOB). 70. Case note on: Rb. Amsterdam, 16/10/12 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2012, 508-512. [details]

  2011

  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201007667/1/V3: restitutie van leges kan niet bij afzonderlijk verzoek). 69. Case note on: ABRvS, 2/09/11 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 511-514. [details]
  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201010714/1/V2: volle toets bij vraag wat een essentieel onderdeel van asielrelaas is). 71. Case note on: ABRvS, 13/10/11 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 517-520. [details]
  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201012801/1/V2: afwijzing van verzoek om verstrekken motivering is geen besluit). 70. Case note on: ABRvS, 29/09/11 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 514-517. [details]

  2010

  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Ne bis in idem: nr. 200206882/1). 62. Case note on: ABRvS, 4/04/03 Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 536-539. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Procesbelang in beroep; ongewenstverklaring: nr. 200708582/1). 65. Case note on: ABRvS, 14/03/08 Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 547-549. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Referentprocedure: nr. 200306128/1). 63. Case note on: ABRvS, 12/01/04 Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 540-543. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Waterscheiding: nr. 200501749/1 en 200501767/1). 64. Case note on: ABRvS, 26/05/05 Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 544-546. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (nr. 200808247/1/V3: JV 2010-224: ambtshalve toepassing Besluit nr. 1/80 door bestuursorgaan). 66. Case note on: ABRvS, 22/04/10 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 403-405. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (nr. 200908359/1/V1: JV 2010-346: bijzondere omstandigheden en Brummen). 69. Case note on: ABRvS, 9/06/10 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 414-418. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Opvang: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(1), 39-41. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Procesrecht: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(10), 542-545. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Rb. Den Haag (zp. Utrecht) (AWB 09/45732: JV 2010-344: mislukte bestuurlijke lus). 75. Case note on: Rb. Den Haag, 10/06/10 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 443-448. [details]

  2009

  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (200804819/1/H2: schadevergoeding en redelijke termijn artikel 6 EVRM). 64. Case note on: ABRvS, 3/06/09 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 372-376. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (200806018/1: waterscheiding). 63. Case note on: ABRvS, 25/05/09 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 370-372. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (Herhaalde aanvraag en Associatiebesluit 1/80). 59. Case note on: ABRvS, 12/03/09 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 350-352. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). Kronieken: Procesrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 25(4), 260-265. [details]

  2008

  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200702648/1: [herhaalde aanvraag]). 12. Case note on: ABRvS, 5/10/07 Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-2), 119-121. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200705487/1: [Awb art. 8:69 lid 1]). 23. Case note on: ABRvS, 22/11/07 Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-3), 190-192. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200705521/1: [Awb art. 4:6]). 4. Case note on: ABRvS, 13/09/07 Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-1), 41-43. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200706839/1). 20. Case note on: ABRvS, 6/03/08 Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-3), 182-184. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200708670/1: [aanvraag in persoon]). 40. Case note on: ABRvS, 10/06/08 Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-5), 368-371. [details]
  • Groenewegen, T. (2008). Kronieken: Opvang. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 24(1), 12-16. [details]
  • Groenewegen, T. (2008). Kronieken: Procesrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 24(4), 241-245. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Kluwer
   Redacteur en Annotator AB Rechtspraak Bestuursrecht
  • Vluchtelingenwerk
   Redacteur Asiel en Migratenrecht