For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. F.T. (Taco) Groenewegen

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 105
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2014

  • Groenewegen, F. T. (2014). De intensiteit van de rechterlijke toets in Engelse Judicial Review procedures. In A. P. Klap, F. T. Groenewegen, & J. R. van Angeren (Eds.), Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 79-116). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 72). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]

  2010

  • Groenewegen, F. T. (2010). De rechterlijke toets van de interpretatie van beleidsregels. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2010(4), 85-92. [details]

  2015

  2012

  • Groenewegen, T. (2012). In aantocht: de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Asiel & Migrantenrecht, 3(5/6), 278-285. [details]
  • Groenewegen, T. (2012). Interpretatie in het bestuursrecht en de Trias Politica. In E. T. Feteris, H. Kloosterhuis, H. J. Plug, J. A. Pontier, & C. E. Smith (Eds.), Gewogen oordelen: essays over argumentatie en recht: bijdragen aan het Zesde Symposium Juridische Argumentatie 24 juni 2011 (pp. 83-92). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., ... Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. [details]

  2011

  • Dragstra, L., & Groenewegen, T. (2011). Publius Clodius Pulcher. Een aristocratische volkstribuun en bad boy. Ars Aequi, 60(12), 859-865. [details]
  • Geertsema, K., & Groenewegen, T. (2011). De bestuurlijke lus in het vreemdelingenrecht. Asiel & Migrantenrecht, 2(10), 459-467. [details]

  2015

  2014

  2013

  • Arjun Sharma, D. S., Groenewegen, F. T., den Heijer, M., Rijpma, J. J., & Sonne, A. A. I. (2013). Visa en grenzen. In C. A. Groenendijk (Ed.), Sdu commentaar Europees migratierecht 2013 (pp. 1513-1686). (Sdu commentaar). Sdu Uitgevers. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2013). ABRvS (zaaknr. 201209174/2/V2: asielprocedure: voorlopige voorziening en concentratie rechtsbescherming). Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013(43), 2145-2147. [369]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C50D99&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]

  2012

  • Groenewegen, F. T. (2012). ABRvS (zaaknr. 201003898/1/V2, LJN BV0963). Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2012(27), 1172-1176. [196]. [details]
  • Groenewegen, T. (2012). Rb. Amsterdam (AWB 12/177: verzoek om minuut op grond van Wbp en WOB). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2012, 508-512. [70]. [details]

  2011

  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201007667/1/V3: restitutie van leges kan niet bij afzonderlijk verzoek). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 511-514. [69]. [details]
  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201010714/1/V2: volle toets bij vraag wat een essentieel onderdeel van asielrelaas is). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 517-520. [71]. [details]
  • Groenewegen, T. (2011). ABRvS (201012801/1/V2: afwijzing van verzoek om verstrekken motivering is geen besluit). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 514-517. [70]. [details]

  2010

  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Ne bis in idem: nr. 200206882/1). Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 536-539. [62]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Procesbelang in beroep; ongewenstverklaring: nr. 200708582/1). Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 547-549. [65]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Referentprocedure: nr. 200306128/1). Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 540-543. [63]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (Waterscheiding: nr. 200501749/1 en 200501767/1). Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, 2010, 544-546. [64]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (nr. 200808247/1/V3: JV 2010-224: ambtshalve toepassing Besluit nr. 1/80 door bestuursorgaan). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 403-405. [66]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). ABRvS (nr. 200908359/1/V1: JV 2010-346: bijzondere omstandigheden en Brummen). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 414-418. [69]. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Opvang: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(1), 39-41. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Procesrecht: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(10), 542-545. [details]
  • Groenewegen, T. (2010). Rb. Den Haag (zp. Utrecht) (AWB 09/45732: JV 2010-344: mislukte bestuurlijke lus). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2010, 443-448. [75]. [details]

  2009

  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (200804819/1/H2: schadevergoeding en redelijke termijn artikel 6 EVRM). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 372-376. [64]. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (200806018/1: waterscheiding). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 370-372. [63]. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). ABRvS (Herhaalde aanvraag en Associatiebesluit 1/80). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 350-352. [59]. [details]
  • Groenewegen, T. (2009). Kronieken: Procesrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 25(4), 260-265. [details]

  2008

  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200702648/1: [herhaalde aanvraag]). Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-2), 119-121. [12]. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200705487/1: [Awb art. 8:69 lid 1]). Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-3), 190-192. [23]. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200705521/1: [Awb art. 4:6]). Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-1), 41-43. [4]. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200706839/1). Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-3), 182-184. [20]. [details]
  • Groenewegen, F. T. (2008). ABRvS (nr. 200708670/1: [aanvraag in persoon]). Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008(24-5), 368-371. [40]. [details]
  • Groenewegen, T. (2008). Kronieken: Opvang. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 24(1), 12-16. [details]
  • Groenewegen, T. (2008). Kronieken: Procesrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 24(4), 241-245. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Kluwer
   Redacteur en Annotator AB Rechtspraak Bestuursrecht
  • Vluchtelingenwerk
   Redacteur Asiel en Migratenrecht