Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Sectie Economics of Taxation
Fotograaf: FEB

Bezoekadres
 • Roetersstraat 11
 • Kamernummer: 5.24
Postadres
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Publicaties

  2019

  • Heithuis, E. J. W. (Ed.) (2019). Compendium Vennootschapsbelasting. (18e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2013

  • Heithuis, E. J. W. (2013). TBS-regeling in internationaal verband. In J. A. G. van der Geld, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Rijkersbundel: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.C. Rijkers (pp. 179-185). Tilburg: Tilburg University. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2013). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting. - 9e herz. druk. (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Kluwer. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2013). Compendium vennootschapsbelasting: inclusief hoofdstuk over Tax Accounting. - 12e druk. Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2012). Compendium vennootschapsbelasting. (11e ed.) Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Heithuis, E. J. W. (2011). ''At arms' length" -beginsel en onzakelijke leningen. In P. Kavelaars (Ed.), Totaalwinst: bijdragen aan het op 17 juni 2011 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip totaalwinst (pp. 43-57). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Heithuis, E. J. W. (2011). 'Quick win' in de bedrijfsopvolgingsregelingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(43), 8-11. [2358]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010. - 2e dr. (Fiscaal actueel; No. 8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Art. 4.14 Wet IB 2001: De kip met de gouden eieren. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(35), 1-4. [1905]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Immigratie, emigratie, geboorte, overlijden en einde en aanvang buitenlandse belastingplicht in box 3 vanaf 2011. In P. Kavelaars (Ed.), Maatschappelijk ingesteld: opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 49-52). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Schenking van ab-aandelen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6930), 1532-1537. [details]
  • Heithuis, E. J. W., & van den Hurk, R. J. M. M. (2011). BNB 2008/168: What's new? Een reactie op N.M. Ligthart en A.O. Lubbers: welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling? WFR 2011/420. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6912), 862-865. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2011). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting. - 7e dr. (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Kluwer. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Nies, I. (2011). Compendium vennootschapsbelasting. (10e ed.) Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2019

  • Heithuis, E. J. W. (2019). Bijzondere regelingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 475-508). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Inleiding. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 1-14). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Subjectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 15-45). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Tarief en wijze van heffing. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 469-474). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Verliesrekening. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 441-467). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Heithuis, E. J. W. (2018). Bijzondere regelingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 479-512). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Inleiding. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 1-13). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Subjectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 15-44). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Tarief en wijze van heffing. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 471-478). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Verliesrekening. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 441-469). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (Ed.) (2018). Compendium Vennootschapsbelasting. (17e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  2016

  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., de Smit, R. C., & Vollebregt, H. A. (2016). Compendium Vennootschapsbelasting. (15e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Heithuis, E. (2015). Het einde van de fiscale eenheid Vpb in zicht? Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7114), 1136-1137. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Schaf de HIR af! En voer het bijzondere tarief weer in! Vakstudie Nieuws, 70(26), [26.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Van Dijkhuizen en Van Weeghel ‘revisited’. Vakstudie Nieuws, 70(4), [4.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Van vermogensrendement naar … vermogensrendement! Vakstudie Nieuws, 70(50), [50.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Verliezen en fiscale eenheid. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 3(4), 14-19. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Waarom verlaging lastendruk op arbeid niet leidt tot meer banen. Vakstudie Nieuws, 70(65), [65.0]. [details]
  • Heithuis, E. (Author). (2015). Voorstellen box 3-heffing zo gek nog niet!. Web publication/site, TaxLive. Retrieved from http://taxlive.nl/-/column-heithuis-voorstellen-box-3-heffing-zo-gek-nog-niet- [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). Belastinguitgaven. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(18), [1336]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/02261: Terbeschikkingstellingsregeling; afwaardering regresvordering; motieven voor aanvaarden hoofdelijke aansprakelijkheid voor door echtgenoot aangegane lening). 12. Case note on: HR, 26/09/14, ECLI:NL:HR:2014:2781; ECLI:NL:PHR:2014:355 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2). [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/02359: Premie voor verkoopopties aandelen niet aftrekbaar van het inkomen uit aanmerkelijk belang als het optierecht niet is uitgeoefend). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(1), [1]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86A4D&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/04327: Geen aftrek van aan een stichting betaalde erfpachtcanon nu de woning het vermogen van de oprichters niet heeft verlaten). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2), [11]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86B19&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/05105: Vernietiging met terugwerkende kracht van overeenkomst tot verkoop aandelen: aanmerkelijkbelangwinst gerealiseerd in jaar van verkoop). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(1), [6]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86D33&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (14/00955: Resultaat uit overige werkzaamheden: afwaardering regresvordering uit hoofdelijke aansprakelijkheid grootaandeelhouder voor door BV aangegane lening). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2), [13]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C876B5&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). Het einde van de fiscale eenheid Vpb in zicht! Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7120), 1348-1352. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2015). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting (11e herz. druk). (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Lemmens, R. H. J., & Heithuis, E. J. W. (2015). Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Fiscaal praktijkblad, 2015(6), 4-9. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2015). Compendium vennootschapsbelasting. (14e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Heithuis, E. (2013). Gelijk of niet gelijk: 'That is the question'. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 1(1), 6-7. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). 's Hogen Raads wegen zijn ondoorgrondelijk. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(6998), 510-511. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Applausje voor de Hoge Raad (2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7009), 866-867. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/00538, LJN BW7728: terbeschikkingstellingsregeling; jaar van afrekening bij beëindiging pacht met terugwerkende kracht). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(15), 3259-3286. [158]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C335C3&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/01418, LJN BW4753: gedeeltelijke afkoop pensioen door inwoner België leidt in Nederland tot belastingheffing over volledige pensioenaanspraak). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(7), 1330-1354. [73]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C201CD&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02105, LJN BX7157: aanvang terbeschikkingstelling bij borgstelling; verplichting uit borgstelling rechtstreeks met regresvordering samenhangende schuld). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 186-197. [12]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C05315&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02127, LJN BW4756: Nederlandse belastingheffing over gebruikelijk loon is niet in strijd met het Verdrag met België 2001; afroommethode niet toepasselijk). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(7), 1305-1330. [72]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C201CC&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02321, LJN BW4102: aanmerkelijk belang; aandelen in een BV gehouden via een vereniging). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(4), 923-955. [42]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0FF15&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/03377, LJN BX4024: waarde economisch verkeer kapitaalverzekering waarvoor geen markt bestaat; overgang van met eigen BV gesloten kapitaalverzekeringen). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(4), 1040-1059. [49]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0FF1C&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/03600, LJN BX4034: terbeschikkingstellingsregeling niet van toepassing wegens ontbreken aanmerkelijk belang; fraus legis; proceskostenvergoeding). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(14), 3171-3197. [155]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C323E1&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/04954, LJN BW7752: Pachtbeëindiging om niet vormt uitdeling; inkomen uit aanmerkelijk belang; correctie resultaat overige werkzaamheden). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(15), 3286-3296. [159]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C3361A&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/02062, LJN BY5288: uitstelfaciliteit bij vervreemding aanmerkelijkbelangaandelen geldt niet als de overdrachtsprijs niet geheel). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(3), 720-725. [33]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C1014D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/03088, LJN BZ2735: lening die bij aangaan zakelijk was, kan door onzakelijk handelen crediteur gedurende looptijd onzakelijk worden; bewijslast). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(14), 2907-2915. [148]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C31FEF&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/04193, LJN BZ9156: aandeelhouderschap vloeit voort uit verstrekking geldlening; geen onzakelijke lening). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(16), 3583-3592. [171]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C3AD9B&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Is het verlies op een onzakelijke lening 'omlaag' in de tbs-sfeer respectievelijk 'opzij' aftrekbaar? Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7014), 998-1004. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Onzakelijke lening omlaag en opzij in de tbs-en VpB-sfeer. Is verlies aftrekbaar? Fiscaal praktijkblad, 2013(18), 16-19. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Over belastingen 2.0. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7015), 1062-1069. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Van Dijkhuizen en de dga. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(29), 1395. [details]

  2011

  • Heithuis, E. J. W. (2011). De huwelijksgoederengemeenschap en het ab-belang: elk voordeel heb z'n nadeel. Vakblad voor de MKB - Adviseur, 2011(2), 11-14.
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Frans, waar is de eenvoud gebleven? Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6926), 1362-1363. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). In gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten in de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in 2011. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(3), 3-5. [9]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Overlijden van in gemeenschap van goederen gehuwde aanmerkelijkbelanghouders en de doorschuifregeling van artikel 4.17a Wet IB 2001. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(4), 5-7. [15]. [details]

  2017

  • Speet, N. G. H. (2017). Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Wolters Kluwer
   Redacteur, auteur, docent
  • BDO Accountants & Belastingadviseurs
   Wetenschappelijk adviseur
  • Rechtbank Den Haag
   Rechter-plaatsvervanger