For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis

Faculty of Economics and Business
Sectie Economics of Taxation
Photographer: FEB

Visiting address
 • Roetersstraat 11
 • Room number: 5.24
Postal address
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Publications

  2019

  • Heithuis, E. J. W. (Ed.) (2019). Compendium Vennootschapsbelasting. (18e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2013

  • Heithuis, E. J. W. (2013). TBS-regeling in internationaal verband. In J. A. G. van der Geld, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Rijkersbundel: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.C. Rijkers (pp. 179-185). Tilburg: Tilburg University. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2013). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting. - 9e herz. druk. (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Kluwer. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2013). Compendium vennootschapsbelasting: inclusief hoofdstuk over Tax Accounting. - 12e druk. Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2012). Compendium vennootschapsbelasting. (11e ed.) Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Heithuis, E. J. W. (2011). ''At arms' length" -beginsel en onzakelijke leningen. In P. Kavelaars (Ed.), Totaalwinst: bijdragen aan het op 17 juni 2011 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip totaalwinst (pp. 43-57). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Heithuis, E. J. W. (2011). 'Quick win' in de bedrijfsopvolgingsregelingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(43), 8-11. [2358]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010. - 2e dr. (Fiscaal actueel; No. 8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Art. 4.14 Wet IB 2001: De kip met de gouden eieren. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(35), 1-4. [1905]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Immigratie, emigratie, geboorte, overlijden en einde en aanvang buitenlandse belastingplicht in box 3 vanaf 2011. In P. Kavelaars (Ed.), Maatschappelijk ingesteld: opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 49-52). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Schenking van ab-aandelen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6930), 1532-1537. [details]
  • Heithuis, E. J. W., & van den Hurk, R. J. M. M. (2011). BNB 2008/168: What's new? Een reactie op N.M. Ligthart en A.O. Lubbers: welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling? WFR 2011/420. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6912), 862-865. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2011). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting. - 7e dr. (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Kluwer. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Nies, I. (2011). Compendium vennootschapsbelasting. (10e ed.) Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2019

  • Heithuis, E. J. W. (2019). Bijzondere regelingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 475-508). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Inleiding. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 1-14). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Subjectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 15-45). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Tarief en wijze van heffing. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 469-474). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2019). Verliesrekening. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 441-467). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Heithuis, E. J. W. (2018). Bijzondere regelingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 479-512). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Inleiding. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 1-13). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Subjectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 15-44). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Tarief en wijze van heffing. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 471-478). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2018). Verliesrekening. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 441-469). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (Ed.) (2018). Compendium Vennootschapsbelasting. (17e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Heithuis, E. J. W. (2017). Bijzondere regelingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 473-506). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2017). Inleiding. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 1-14). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2017). Subjectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 15-43). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2017). Tarief en wijze van heffing. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 465-472). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2017). Verliesrekening. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 437-464). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (Ed.) (2017). Compendium Vennootschapsbelasting. (16e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., de Smit, R. C., & Vollebregt, H. A. (2016). Compendium Vennootschapsbelasting. (15e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Heithuis, E. (2015). Het einde van de fiscale eenheid Vpb in zicht? Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7114), 1136-1137. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Schaf de HIR af! En voer het bijzondere tarief weer in! Vakstudie Nieuws, 70(26), [26.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Van Dijkhuizen en Van Weeghel ‘revisited’. Vakstudie Nieuws, 70(4), [4.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Van vermogensrendement naar … vermogensrendement! Vakstudie Nieuws, 70(50), [50.0]. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Verliezen en fiscale eenheid. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 3(4), 14-19. [details]
  • Heithuis, E. (2015). Waarom verlaging lastendruk op arbeid niet leidt tot meer banen. Vakstudie Nieuws, 70(65), [65.0]. [details]
  • Heithuis, E. (Author). (2015). Voorstellen box 3-heffing zo gek nog niet!. Web publication/site, TaxLive. Retrieved from http://taxlive.nl/-/column-heithuis-voorstellen-box-3-heffing-zo-gek-nog-niet- [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). Belastinguitgaven. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(18), [1336]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/02261: Terbeschikkingstellingsregeling; afwaardering regresvordering; motieven voor aanvaarden hoofdelijke aansprakelijkheid voor door echtgenoot aangegane lening). 12. Case note on: HR, 26/09/14, ECLI:NL:HR:2014:2781; ECLI:NL:PHR:2014:355 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2). [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/02359: Premie voor verkoopopties aandelen niet aftrekbaar van het inkomen uit aanmerkelijk belang als het optierecht niet is uitgeoefend). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(1), [1]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86A4D&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/04327: Geen aftrek van aan een stichting betaalde erfpachtcanon nu de woning het vermogen van de oprichters niet heeft verlaten). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2), [11]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86B19&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (13/05105: Vernietiging met terugwerkende kracht van overeenkomst tot verkoop aandelen: aanmerkelijkbelangwinst gerealiseerd in jaar van verkoop). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(1), [6]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C86D33&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). HR (14/00955: Resultaat uit overige werkzaamheden: afwaardering regresvordering uit hoofdelijke aansprakelijkheid grootaandeelhouder voor door BV aangegane lening). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2), [13]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C876B5&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2015). Het einde van de fiscale eenheid Vpb in zicht! Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7120), 1348-1352. [details]
  • Heithuis, E. J. W., Kavelaars, P., & Schuver, B. F. (2015). Inkomstenbelasting: alsmede hoofdzaken loonbelasting (11e herz. druk). (Fiscale studieserie; No. 35). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Lemmens, R. H. J., & Heithuis, E. J. W. (2015). Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Fiscaal praktijkblad, 2015(6), 4-9. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2015). Compendium vennootschapsbelasting. (14e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Heithuis, E. (2013). Gelijk of niet gelijk: 'That is the question'. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 1(1), 6-7. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). 's Hogen Raads wegen zijn ondoorgrondelijk. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(6998), 510-511. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Applausje voor de Hoge Raad (2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7009), 866-867. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/00538, LJN BW7728: terbeschikkingstellingsregeling; jaar van afrekening bij beëindiging pacht met terugwerkende kracht). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(15), 3259-3286. [158]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C335C3&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/01418, LJN BW4753: gedeeltelijke afkoop pensioen door inwoner België leidt in Nederland tot belastingheffing over volledige pensioenaanspraak). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(7), 1330-1354. [73]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C201CD&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02105, LJN BX7157: aanvang terbeschikkingstelling bij borgstelling; verplichting uit borgstelling rechtstreeks met regresvordering samenhangende schuld). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 186-197. [12]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C05315&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02127, LJN BW4756: Nederlandse belastingheffing over gebruikelijk loon is niet in strijd met het Verdrag met België 2001; afroommethode niet toepasselijk). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(7), 1305-1330. [72]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C201CC&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/02321, LJN BW4102: aanmerkelijk belang; aandelen in een BV gehouden via een vereniging). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(4), 923-955. [42]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0FF15&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/03377, LJN BX4024: waarde economisch verkeer kapitaalverzekering waarvoor geen markt bestaat; overgang van met eigen BV gesloten kapitaalverzekeringen). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(4), 1040-1059. [49]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0FF1C&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/03600, LJN BX4034: terbeschikkingstellingsregeling niet van toepassing wegens ontbreken aanmerkelijk belang; fraus legis; proceskostenvergoeding). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(14), 3171-3197. [155]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C323E1&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (11/04954, LJN BW7752: Pachtbeëindiging om niet vormt uitdeling; inkomen uit aanmerkelijk belang; correctie resultaat overige werkzaamheden). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(15), 3286-3296. [159]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C3361A&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/02062, LJN BY5288: uitstelfaciliteit bij vervreemding aanmerkelijkbelangaandelen geldt niet als de overdrachtsprijs niet geheel). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(3), 720-725. [33]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C1014D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/03088, LJN BZ2735: lening die bij aangaan zakelijk was, kan door onzakelijk handelen crediteur gedurende looptijd onzakelijk worden; bewijslast). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(14), 2907-2915. [148]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C31FEF&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). HR (12/04193, LJN BZ9156: aandeelhouderschap vloeit voort uit verstrekking geldlening; geen onzakelijke lening). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(16), 3583-3592. [171]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C3AD9B&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Is het verlies op een onzakelijke lening 'omlaag' in de tbs-sfeer respectievelijk 'opzij' aftrekbaar? Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7014), 998-1004. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Onzakelijke lening omlaag en opzij in de tbs-en VpB-sfeer. Is verlies aftrekbaar? Fiscaal praktijkblad, 2013(18), 16-19. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Over belastingen 2.0. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7015), 1062-1069. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2013). Van Dijkhuizen en de dga. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(29), 1395. [details]

  2011

  • Heithuis, E. J. W. (2011). De huwelijksgoederengemeenschap en het ab-belang: elk voordeel heb z'n nadeel. Vakblad voor de MKB - Adviseur, 2011(2), 11-14.
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Frans, waar is de eenvoud gebleven? Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6926), 1362-1363. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). In gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten in de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in 2011. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(3), 3-5. [9]. [details]
  • Heithuis, E. J. W. (2011). Overlijden van in gemeenschap van goederen gehuwde aanmerkelijkbelanghouders en de doorschuifregeling van artikel 4.17a Wet IB 2001. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(4), 5-7. [15]. [details]

  2017

  • Speet, N. G. H. (2017). Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Wolters Kluwer
   Redacteur, auteur, docent
  • BDO Accountants & Belastingadviseurs
   Wetenschappelijk adviseur
  • Rechtbank Den Haag
   Rechter-plaatsvervanger