Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. mr. A.W. (Wouter) Hins

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Introductie

  Wouter Hins is gastdocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Mediarecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek is gericht op het recht inzake massamedia, in het bijzonder onrechtmatige publicaties, ordeningsvraagstukken, vrijheid van nieuwsgaring en de toegang tot overheidsinformatie. Voor zijn pensionering in 2018 was hij voor 60% werkzaam in Amsterdam als universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht en voor 40% in Leiden als hoogleraar Mediarecht. Momenteel doceert hij in Leiden het keuzevak Mediarecht voor bachelorstudenten en in Amsterdam het keuzevak Media en Democratie voor masterstudenten Staats- en bestuursrecht.

 • Publicaties

  2014

  • Hins, A. W. (2014). De rol van de media in integriteitskwesties: het internationale perspectief. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 18, 209-221. [details]
  • Hins, W. (2014). Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM. Mediaforum, 26(4), 110-113. [details]

  2013

  • Hins, W. (2013). De journalistieke exceptie en de bescherming van persoonsgegevens: laveren tussen twee grondrechten. Mediaforum, 25(4), 98-104. [details]
  • Hins, W. (2013). De toegang tot overheidsinformatie. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht (pp. 151-159). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]

  2011

  • Hins, A. W., & Schuijt, G. A. I. (2011). Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011. Auteurs & Media, 2011(3), 287-305. [details]
  • Hins, W. (2011). Openbaarheid van documenten als grondrecht. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 109-120). Nijmegen: Ars Aequi. [details]
  • van Eijk, N. A. N. M., & Hins, A. W. (2011). Verdeling van radiofrequenties. In F. J. van Ommeren, W. den Ouden, & C. J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 45-70). (NILG: markt, overheid & recht; No. 1). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2019

  • Hins, W. (2019). [Review of: A. Kuczerawy (2018) Intermediary Liability and Freedom of Expression in the EU: from concepts to safeguards]. Common Market Law Review, 56(4), 1154-1155. [details]

  2016

  • Hins, W. (2016). Mediavrijheid onder toezicht. Ars Aequi, 65(9), 606-613. [details]

  2015

  • Angelopoulos, C., Brody, A., Hins, W., Hugenholtz, B., Leerssen, P., Margoni, T., ... van Hoboken, J. (2015). Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation. Amsterdam: Institute for Information Law (IViR). [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2014). Hoofdstukken grondrechten. - 3e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site, Retrieved from http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2011

  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2011). Persvrijheidsmonitor Nederland 2010. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Plurality of political opinions and the concentration of media. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the eighteenth International Congress of Comparative Law: Washington 2010 (pp. 469-494). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]
  • Hins, A. W., & Nieuwenhuis, A. J. (2010). Hoofdstukken grondrechten. Nijmegen: Ars Aqui Libri. [details]
  • Hins, W. (2010). Computercriminaliteit en historisch besef. Mediaforum, 22(10), 309. [details]
  • Hins, W. (2010). Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing. In L. Mommers, H. Franken, J. van den Herik, F. van der Klaauw, & G-J. Zwenne (Eds.), Het binnenste buiten: liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden (pp. 93-107). (Meijersreeks; No. MI 174). Leiden: eLaw. [details]
  • Hins, W., (2010). Case note: CJEU (Case C-73/07: Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy), Dec 16, 2008. (Common Market Law Review; Vol. 2010, No. 1). [details]

  2009

  • Hins, W. (2009). Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest 'Sanoma tegen Nederland'. Mediaforum, 19(5), 202-206. [details]

  2008

  • Chavannes, R., & Hins, W. (2008). Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia. Mediaforum, 20(2), 49-50. [details]
  • Hins, W. (2008). Eens openbaar, altijd openbaar?: over de status van uitgelekte informatie. In N. A. N. M. van Eijk, & P. B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (pp. 149-160). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
  • Hins, W. (2008). Haatzaaiende zenders en de nieuwe Mediawet. Mediaforum, 20(4), 164-167. [details]
  • Hins, W. (2008). Het ijzeren geheugen van internet. Ars Aequi, 57(7/8), 558-564. [details]
  • Hins, W. (2008). Wat is een journalist? Mediaforum, 20(5), 189-190. [details]
  • Hugenholtz, B., Visser, D., & Hins, W. (2008). Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 32(4), 94-98. [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Hins, A. W., Janssen, E. H., Jebbink, W. H., Kesar, N., Korthals Altes, W. F., ... van Woudenberg, J. H. (2017). Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden. Mediaforum, 29(7/8), 225-234, I-XVI. [details]

  2016

  • Hins, A. W., (2016). Case note: EHRM (rolnummer 37428/06: Bremner tegen Turkije), No. 8, No. ECLI:CE:ECHR:2015:1013JUD003742806, Oct 13, 2015. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • Hins, W. (2016). Poolse toestanden bij de publieke omroep? De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel, 6(61). [details]
  • Hins, W., (2016). Case note: EHRM (931/13: Satamedia/Finland), No. 1, No. ECLI:CE:ECHR:2015:0721JUD000093113, Jul 21, 2015. (Mediaforum; Vol. 2016, No. 1). [details]

  2015

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 18e druk. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2015). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, Instellingswet ACM, de Wet bescherming persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 5e druk (pp. 811-846). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Hins, W., (2015). Case note: Rb. Midden-Nederland zp Utrecht (zaaknummer UTR 14/5509: RTL/Min. van Financiën), No. 4, No. ECLI:NL:RBMNE:2014:4134, Sep 11, 2014. (Mediaforum; Vol. 2015, No. 1). [details]

  2014

  • Hins, A. W. (2014). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 130, 7441-7442. [details]
  • Hins, A. W. (2014). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 131, 7515-7517. [details]
  • Hins, A. W. (2014). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 132, 7592-7593. [details]
  • Hins, A. W., (2014). Case note: EHRM (rolnummer 56925/08: A.B. tegen Zwitserland), No. 207, Jul 01, 2014. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2014, No. 9). [details]
  • Hins, W., (2014). Case note: ECJ (Grand Chamber) (case C-283/11: Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk: the freedom to conduct a business and the right to receive information for free), Jan 22, 2013. (Common Market Law Review; Vol. 2014, No. 2). [details]

  2013

  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 126, 7166-7167. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 127, 7231-7232. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 128, 7302-7303. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 129, 7372-7373. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2013). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 4e dr. (pp. 679-719). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, W., (2013). Case note: EHRM (no. 39315/06: De Telegraaf e.a/Nederland), No. 1, Nov 22, 2012. (Mediaforum; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Hins, W., (2013). Case note: Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo (Vzr.) (Pretium/Wegener), No. 29 en 30, Aug 30, 2013. (Mediaforum; Vol. 2013, No. 11/12). [details]

  2012

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. -17e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 122, 6873-6874. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 123, 6949-6950. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 124, 7026-7027. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 125, 7094-7095. [details]
  • Hins, A. W. (2012). [Bespreking van: J. Gerards (2011) EVRM: algemene beginselen]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 3(3), 322-325. [details]
  • Hins, A. W., (2012). Case note: HvJ EU (C-70/10: Scarlet Extended NV / SABAM), No. 35, Nov 24, 2011. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2012, No. 3). [details]
  • Hins, W., (2012). Case note: ABRvS (RTL/Minister van Algemene Zaken: [zaak nr. 10/1129]), No. 4, Oct 12, 2011. (Mediaforum; Vol. 2012, No. 2). [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2012). Persvrijheidsmonitor Nederland 2011. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2011

  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 118, 6620-6621. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 119, 6687-6688. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 120, 6748-6749. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 121, 6812-6813. [details]
  • Hins, A. W., (2011). Case note: EHRM (rolnummer 18990/05: Wizerkaniuk / Polen), No. 129, Jul 05, 2011. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2011, No. 9). [details]
  • Hins, A. W., (2011). Case note: EHRM (rolnummer 48009/08: Mosley / Verenigd Koninkrijk), No. 108, May 10, 2011. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2011, No. 8). [details]
  • Hins, W. (2011). De Wob op de schop. Ars Aequi, 60(5), 334-335. [details]
  • Hins, W., (2011). Case note: ABRvS (Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W Leiden), No. 11, Jan 19, 2011. (Mediaforum; Vol. 2011, No. 4). [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Hins, A. W. (2011). Hoofdstukken grondrechten. - 2e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 114, 6402-6403. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 115, 6464-6465. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 116, 6512-6513. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 117, 6562-6564. [details]
  • Hins, W., & Zwenne, G-J. (2010). Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media. Leiden: eLaw. [details]
  • Hins, W., (2010). Case note: ABRvS (Moeders van Srebrenica/Minister van Defensie), No. 15, Mar 03, 2010. (Mediaforum; Vol. 2010, No. 22-5). [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2010). Persvrijheidsmonitor Nederland 2009. Diemen: AMB. [details]

  2009

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2009). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 16e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 110, 6197-6198. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 111, 6248-6249. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 112, 6296-6297. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 113, 6351-6352. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2009). Mediawet. In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatierecht: de tekst van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming persoonsgegevens en bepalingen uit de Mediawet, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 3e dr. (pp. 501-537). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W., (2009). Case note: EHRM (37374/05: [Társaság a Szabadságjogokért tegen Hongarije]), No. 74, Apr 14, 2009. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2009, No. 10-7). [details]
  • Hins, W., (2009). Case note: HvJ EG (Turco/Raad van de Europese Unie), No. 1, Jul 01, 2008. (Mediaforum; Vol. 2009, No. 21-1). [details]

  2008

  • Hins, A. W. (2008). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 106, 5560-5561. [details]
  • Hins, A. W. (2008). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 107, 6037-6038. [details]
  • Hins, A. W. (2008). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 108, 6090-6091. [details]
  • Hins, A. W. (2008). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 109, 6140-6141. [details]
  • Hins, W., (2008). Case note: CBB (SLAM!FM t. Minister van EZ en Radio 538), Dec 05, 2007. (Mediaforum; Vol. 2008, No. 20/3). [details]
  • Hins, W., (2008). Case note: EHRM (Persvrijheid en journalistieke ethiek), Jun 05, 2007. (NJCM-Bulletin; Vol. 2008, No. 1). [details]

  Andere

  • Hins, W. (participant) (7-6-2016). Expert meeting Eerste Kamer, Den Haag, Netherlands. Expertmeeting van de Eerste Kamer inzake de Wet open overheid (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Commissariaat voor de Media
   Lid Bezwaarschriftencommissie
  • Stichting Leids Universiteits Fonds
   Bijzonder hoogleraar
  • Universiteit Leiden
   Hoogleraar