For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. A.W. (Wouter) Hins

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Introduction

  Wouter Hins was an Associate Professor of Constitutional and Administrative Law at the University of Amsterdam (60%) and Professor of Media Law at Leiden University (40%). Since his pension in 2018, he has continued teaching in Amsterdam as well as in Leiden. He takes a special interest in the law on mass communications, in particular media freedom and accountability, regulatory problems and access to government information.

 • Publications

  2014

  • Hins, A. W. (2014). De rol van de media in integriteitskwesties: het internationale perspectief. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 18, 209-221. [details]
  • Hins, W. (2014). Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM. Mediaforum, 26(4), 110-113. [details]

  2013

  • Hins, W. (2013). De journalistieke exceptie en de bescherming van persoonsgegevens: laveren tussen twee grondrechten. Mediaforum, 25(4), 98-104. [details]
  • Hins, W. (2013). De toegang tot overheidsinformatie. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht (pp. 151-159). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]

  2011

  • Hins, A. W., & Schuijt, G. A. I. (2011). Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011. Auteurs & Media, 2011(3), 287-305. [details]
  • Hins, W. (2011). Openbaarheid van documenten als grondrecht. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 109-120). Nijmegen: Ars Aequi. [details]
  • van Eijk, N. A. N. M., & Hins, A. W. (2011). Verdeling van radiofrequenties. In F. J. van Ommeren, W. den Ouden, & C. J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 45-70). (NILG: markt, overheid & recht; No. 1). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2021

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2021). Hoofdstukken Grondrechten. (5e ed.) (Ars Aequi Handboeken). Ars Aequi Libri. [details]

  2019

  2016

  2015

  • Angelopoulos, C., Brody, A., Hins, W., Hugenholtz, B., Leerssen, P., Margoni, T., ... van Hoboken, J. (2015). Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation. Amsterdam: Institute for Information Law (IViR). [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2014). Hoofdstukken grondrechten. (3e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication or website http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2011

  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2011). Persvrijheidsmonitor Nederland 2010. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Plurality of political opinions and the concentration of media. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the eighteenth International Congress of Comparative Law: Washington 2010 (pp. 469-494). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]
  • Hins, A. W., & Nieuwenhuis, A. J. (2010). Hoofdstukken grondrechten. Nijmegen: Ars Aqui Libri. [details]
  • Hins, W. (2010). CJEU (Case C-73/07: Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy). Case note on: CJEU, 16/12/08 Common Market Law Review, 2010(1), 215-233. [details]
  • Hins, W. (2010). Computercriminaliteit en historisch besef. Mediaforum, 22(10), 309. [details]
  • Hins, W. (2010). Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing. In L. Mommers, H. Franken, J. van den Herik, F. van der Klaauw, & G-J. Zwenne (Eds.), Het binnenste buiten: liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden (pp. 93-107). (Meijersreeks; No. MI 174). Leiden: eLaw. [details]

  2009

  • Hins, W. (2009). Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest 'Sanoma tegen Nederland'. Mediaforum, 21(5), 202-206. [details]

  2008

  • Chavannes, R., & Hins, W. (2008). Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia. Mediaforum, 20(2), 49-50. [details]
  • Hins, W. (2008). Eens openbaar, altijd openbaar?: over de status van uitgelekte informatie. In N. A. N. M. van Eijk, & P. B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (pp. 149-160). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
  • Hins, W. (2008). Haatzaaiende zenders en de nieuwe Mediawet. Mediaforum, 20(4), 164-167. [details]
  • Hins, W. (2008). Het ijzeren geheugen van internet. Ars Aequi, 57(7/8), 558-564. [details]
  • Hins, W. (2008). Wat is een journalist? Mediaforum, 20(5), 189-190. [details]
  • Hugenholtz, B., Visser, D., & Hins, W. (2008). Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 32(4), 94-98. [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) (2017). Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden. Mediaforum, 29(7/8), 225-234, I-XVI. [details]

  2016

  • Hins, A. W. (2016). EHRC 2016/8. 8. Case note on: EHRM, 13/10/15, 37428/06, ECLI:CE:ECHR:2015:1013JUD003742806 (Bremner t. Turkije). EHRC. European Human Right Cases, 17(1), 31-34. [details]
  • Hins, W. (2016). EHRM (931/13: Satamedia/Finland). 1. Case note on: EHRM, 21/07/15, ECLI:CE:ECHR:2015:0721JUD000093113 Mediaforum, 28(1), 16-21. [details]
  • Hins, W. (2016). Poolse toestanden bij de publieke omroep? De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel, 6(61). [details]

  2015

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 18e druk. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2015). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, Instellingswet ACM, de Wet bescherming persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 5e druk (pp. 811-846). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2015). Rb. Midden-Nederland zp Utrecht (zaaknummer UTR 14/5509: RTL/Min. van Financiën). 4. Case note on: Rb. Midden-Nederland zp Utrecht, 11/09/14, ECLI:NL:RBMNE:2014:4134 Mediaforum, 27(1), 46-48. [details]

  2014

  2013

  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 126, 7166-7167. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 127, 7231-7232. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 128, 7302-7303. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 129, 7372-7373. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2013). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 4e dr. (pp. 679-719). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2013). EHRM (no. 39315/06: De Telegraaf e.a/Nederland). 1. Case note on: EHRM, 22/11/12 Mediaforum, 25(1), 25-30. [details]
  • Hins, W. (2013). Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo (Vzr.) (Pretium/Wegener). 29-30. Case note on: Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo, 30/08/13 Mediaforum, 25(11/12), 284-287. [details]

  2012

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. -17e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2012). HvJ EU (C-70/10: Scarlet Extended NV / SABAM). EHRC. European Human Right Cases, 2012(3), 373-379. [35]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2012/35 [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 122, 6873-6874. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 123, 6949-6950. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 124, 7026-7027. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 125, 7094-7095. [details]
  • Hins, A. W. (2012). [Bespreking van: J. Gerards (2011) EVRM: algemene beginselen]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 3(3), 322-325. [details]
  • Hins, W. (2012). ABRvS (RTL/Minister van Algemene Zaken: [zaak nr. 10/1129]). 4. Case note on: ABRvS, 12/10/11 Mediaforum, 24(2), 59-61. [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2012). Persvrijheidsmonitor Nederland 2011. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2011

  • Hins, A. W. (2011). EHRM (rolnummer 18990/05: Wizerkaniuk / Polen). EHRC. European Human Right Cases, 2011(9), 1539-1553. [129]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2011/129 [details]
  • Hins, A. W. (2011). EHRM (rolnummer 48009/08: Mosley / Verenigd Koninkrijk). EHRC. European Human Right Cases, 2011(8), 1276-1292. [108]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2011/108 [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 118, 6620-6621. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 119, 6687-6688. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 120, 6748-6749. [details]
  • Hins, A. W. (2011). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 121, 6812-6813. [details]
  • Hins, W. (2011). ABRvS (Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W Leiden). 11. Case note on: ABRvS, 19/01/11 Mediaforum, 23(4), 121-125. [details]
  • Hins, W. (2011). De Wob op de schop. Ars Aequi, 60(5), 334-335. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Hins, A. W. (2011). Hoofdstukken grondrechten. (2e ed.) Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 114, 6402-6403. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 115, 6464-6465. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 116, 6512-6513. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 117, 6562-6564. [details]
  • Hins, W. (2010). ABRvS (Moeders van Srebrenica/Minister van Defensie). 15. Case note on: ABRvS, 3/03/10 Mediaforum, 22(5), 181-184. [details]
  • Hins, W., & Zwenne, G-J. (2010). Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media. Leiden: eLaw. [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2010). Persvrijheidsmonitor Nederland 2009. Diemen: AMB. [details]

  2009

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2009). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 16e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2009). EHRM (37374/05: [Társaság a Szabadságjogokért tegen Hongarije]). EHRC. European Human Right Cases, 2009(10-7), 808-815. [74]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2009/74 [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 110, 6197-6198. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 111, 6248-6249. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 112, 6296-6297. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 113, 6351-6352. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2009). Mediawet. In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatierecht: de tekst van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming persoonsgegevens en bepalingen uit de Mediawet, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 3e dr. (pp. 501-537). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2009). HvJ EG (Turco/Raad van de Europese Unie). 1. Case note on: HvJ EG, 1/07/08 Mediaforum, 21(1), 20-27. [details]

  2008

  Others

  • Hins, W. (participant) (7-6-2016). Expert meeting Eerste Kamer, Den Haag. Expertmeeting van de Eerste Kamer inzake de Wet open overheid (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Commissariaat voor de Media
   Lid Bezwaarschriftencommissie
  • Stichting Leids Universiteits Fonds
   Bijzonder hoogleraar
  • Universiteit Leiden
   Hoogleraar