Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. W.M.A. (Wouter) Kalkman

Verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Mercatura Honesta)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2018

  • Kalkman, W. M. A. (2018). Precontractuele informatieverplichtingen bij beleggingsverzekeringen en de invloed van de Richtlijn oneerlijke bedingen. Verzekerings-Archief, 95(2), 78-91. [9]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Schuldeisers en levensverzekering: Bespreking van HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564 (Visser/Looyen q.q.). Verzekerings-Archief, 95(1), 4-8. [2]. [details]

  2018

  • Parret, L. Y. M., & Kalkman, W. M. A. (2018). Reactie op "De invloed van het Europees financieel toezichtrecht op het Nederlands privaatrecht" van prof. mr. D. Busch in WPNR 2017/7175: Enkele rechtzettingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7192), 370-374. [details]

  2016

  • Kalkman, W. M. A. (2016). "Nationale-Nederlanden/Van Leeuwen: was de uitspraak het wachten waard?" - een reactie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 33(6), 187-189. [27]. [details]

  2015

  • Kalkman, W. M. A., & van Emden, E. A. L. (2015). Eenzijdig tussentijds wijzigen van verzekeringen al dan niet via een en bloc-clausule. Verzekerings-Archief, 92(3), 145-160. [21]. [details]

  2014

  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2014). Verzamelen van en omgaan met medische gegevens in een woud vol regels: in het geval van medische keuringen en geneeskundige advisering bij particuliere verzekeringen. Verzekerings-Archief, 91(1), 5-21. [2]. [details]

  2011

  • Kalkman, W. M. A. (2011). Hoe sterk is het recht op de uitkering van de derde-begunstigde bij een levensverzekering? Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2011(5), 234-239. [27]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2011). De verzekeraar als pensioenuitvoerder. In R. H. Maatman, R. M. M. J. Bauer, D. Busch, & L. G. Verburg (Eds.), Onderneming en pensioen (pp. 317-362). (Serie onderneming en recht; No. 64). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Kalkman, W. M. A. (2010). Informatieverstrekking aan consumenten bij beleggingsverzekeringen: voortschrijdend inzicht in het denken over kosten, risicopremie(s) en rendement bij beleggingsverzekeringen. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Consument en verzekering (pp. 95-117). (ACIS-serie; Vol. 2). Zutphen: Paris. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2010). Verzekeraars. In D. Busch, D. R. Doorenbos, C. M. Grundmann-van de Krol, R. H. Maatman, M. P. Nieuwe Weme, & W. A. K. Rank (Eds.), Onderneming en financieel toezicht. - 2e dr. (pp. 249-321). (Serie onderneming en recht; No. 57). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Kalkman, W. M. A. (2009). Knelpunten bij beslag op levensverzekeringen. In N. E. D. Faber, H. W. Heyman, C. J. M. Klaassen, C. A. M. Domingus-Schwenke, & C. Rijckenberg (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie (pp. 225-247). (Serie onderneming en recht; No. 49). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2009). De kredietcrisis en het toezicht op verzekeraars. In Pensioen en kredietcrisis (pp. 69-92). (Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht; No. 19). Amersfoort: Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Hendrikse, M. L., & Kalkman, W. M. A. (Eds.) (2008). E-commerce en verzekeringen. Zutphen: Paris. [details]

  2018

  • Kalkman, W. M. A. (2018). Beleggingsverzekering; collectieve actie in het bijzonder over informatie- en waarschuwingsverplichtingen. Pensioen Jurisprudentie, 2018(2), 203-245. [31].
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Hoe digitalisering de kunst van verzekeren verandert. In Digital(ks) Lustrumglossy Jonge Balie Den Haag, Juni 2018 (pp. 28-30)
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Levensverzekering en schuldsanering. WSNP Periodiek, 9(3), 4-11. [15]. [details]
  • Rijkels, J. J., & Kalkman, W. M. A. (2018). Begunstiging bij levensverzekering en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 28(6), 7-10. [29]. [details]

  2017

  • Kalkman, W. M. A. (2017). PJ 2017/129. 129. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 2/05/17, 200.122.450_02, ECLI:NL:GHSHE:2017:1875 Pensioen Jurisprudentie, 2017(8), 799-815. [details]

  2016

  • Kalkman, W. M. A. (2016). Beleggingsverzekeringen. Informatie- en zorgplicht verzekeraar. Veranderende inzichten daarover bij langlopende verzekeringen. Pensioen Jurisprudentie, 2016(11), 1070-1083. [162].

  2015

  • Jonk-van Wijk, B. M., & Kalkman, W. M. A. (2015). Sommenverzekering en levensverzekering. In A. I. M. van Mierlo, & T. Hartlief (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2015-2016 (pp. 1910-1973). (Sdu commentaar. Vermogensrecht). Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Kalkman, W. M. A. (2015). 'Ik wil alleen weten wat ik straks krijg'. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2015(1), 3-5. [1]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk (pp. 5014-5048). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk (pp. 5049-5050). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2015 (pp. 321-524). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Levensverzekering en verzwijging: van zorgvuldig acceptatiebeleid tot terughoudend onderzoek naar de doodsoorzaak. In B. Starink, & M. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen: Dietvorstbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16 oktober 2015 als hoogleraar aan Tilburg University (pp. 85-99). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Rijkels, J. J. (2015). PJ 2015/45. 45. Case note on: Rb Midden-Nederland, 8/10/14, C/16/361521 / HA ZA 14-90, ECLI:NL:RBMNE:2014:4558 Pensioen Jurisprudentie, 2015(3), 224-232. [details]
  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2015). Wet op de medische keuringen. In D. P. Engberts, T. A. M. van den Ende, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 1. - 6e druk (pp. 1429-1460). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • Kalkman, W. M. A. (2014). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2014 (pp. 327-534). Deventer: Kluwer.

  2013

  • Kalkman, W. M. A. (2013). Levensverzekering. - 3e druk. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2013). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2013 (pp. 337-551). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2013). Witboek Pensioenen en kapitaaleisen pensioenfondsen. Wat zou de risico-averse Nederlander willen? Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2013(1), 5-6. [2]. [details]

  2012

  • Jonk-van Wijk, B. M., & Kalkman, W. M. A. (2012). Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 17: Verzekering. Afdeling 3. In A. I. M. van Mierlo, & T. Hartlief (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2012-2013 (pp. 1961-2022). (Sdu commentaar. Vermogensrecht). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2012 (pp. 393-610). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (nr. HD 200.045.767: LJN BP4000: aanwijzing begunstigden op een levensverzekering; uitleg bedoeling verzekeringnemer met betrekking tot de begunstiging). Pensioen Jurisprudentie, 2012(5), 536-544. [85]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof Amsterdam (nr. 200.049.937/01: gezamenlijk verzekeringnemerschap op een levensverzekering en wijziging begunstiging; partnerverklaring en regres). Pensioen Jurisprudentie, 2012(5), 521-536. [84]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof Amsterdam (nr. 200.061.618: AR 2012/20455, LJN BT8650: verhaal op uitkering uit levensverzekering door schuldeisers van een nalatenschap; positie begunstigde (tevens erfgenaam en executeur) jegens schuldeisers). Pensioen Jurisprudentie, 2012(7), 860-69. [131]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (nr. 2011/238: beleggingsverzekering; advisering door assurantietussenpersoon; 'ken uw klant'-beginsel; precontractuele informatieverstrekking over kosten). Pensioen Jurisprudentie, 2012(1), 22-30. [5]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2012). Hypotheek, levensverzekering en niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Welke verrekeningsmaatstaf hanteert de Hoge Raad eigenlijk? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(11), 3-5. [54]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2012). Rb. Breda (vzr.) (nr. 235272 / KG ZA 11-279: LJN BR0641: executoriaal derdenbeslag en wijziging begunstiging van een (gerichte) lijfrenteverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2012(4), 434-443. [69-70]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2012). Interventie door DNB en de Minister van Financiën bij verzekeraars in nood. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2012(6), 36-44. [43]. [details]

  2011

  • Kalkman, W. M. A. (2011). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. Pensioenmemo, 2011, 375-582.
  • Kalkman, W. M. A. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-236/09, LJN BP8290: Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW / Ministerraad). Pensioen Jurisprudentie, 2011(7), 680-702. [96]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33B3D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. 390-L70021, LJN BO8082: beleggingsverzekering, voorlichting door verzekeraar, rol assurantietussenpersoon, eigen schuld verzekeringnemer.). Pensioen Jurisprudentie, 2011(3), 314-327. [41]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BE97D2&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (zaaknr. 2011/239, LJN BU5992: beleggingsverzekeringen; voorschriften omtrent het inzichtelijk maken van de wijze waarop de premie wordt omgezet in units en de wijze waarop kosten en risicopremies in rekening worden gebracht). Pensioen Jurisprudentie, 2011(11), 1148-1157. [167]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B8797D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Rb. Arnhem (zaaknr. 161459 / HARK 07-243, LJN BC1186: afloop levensverzekering door curator; onredelijke benadeling). Pensioen Jurisprudentie, 2011(1), 57-60. [11, 13]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BE622E&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 3986-4015). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 4017-4018). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Kalkman-Bogerd, L. E. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. GCHB 401-S80044, 2010-401, LJN BR5440: Aan arbeidsovereenkomst gerelateerde arbeidsongeschiktheidsverzekering; keuringsverbod; uitsluitingsclausule in strijd met art. 4 lid 6 Wet op de medische keuringen). Pensioen Jurisprudentie, 2011(8), 842-851. [116]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33B4B&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2011). Wet op de medische keuringen. In M. C. I. H. Biesaart, G. R. J. de Groot, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 4e dr. (pp. 1237-1263). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Kalkman, W. M. A. (2010). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen. Pensioenmemo, 2010, 339-546.
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Hof Leeuwarden (nr. 200.023.799/01: beleggingsverzekering; levensverzekeraar; zorgplicht). Pensioen Jurisprudentie, 2010(7), 565-579. [131]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering uit levensverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2010(11), 1029-1033. [194]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Rb. Zwolle-Lelystad (nr. 158520 / HA ZA 09-825: verhaal begrafeniskosten op uitkering uit levensverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2010(11), 1039-1042. [196]. [details]

  2009

  • Dietvorst, G. J. B., de Lange, P. M. C., & Kalkman, W. M. A. (2009). Pensioenmemo 2009. Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Alkmaar (zaaknr. 102187 / HA ZA 08-399, LJN BM2878: beleggingsverzekering; dwaling; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekering onder de effectenwetgeving; transparantie van kosten). Pensioen Jurisprudentie, 2009(7), 845-850. [112]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C61&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Haarlem (zaaknr. 140342 / HA ZA 07-1327, LJN BI7834: beleggingsverzekering; dwaling ten aanzien van het hefboomeffect en het geprognosticeerde rendement). Pensioen Jurisprudentie, 2009(9), 1035-1046. [157]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C84&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Leeuwarden (zaaknr. 70752 / HA ZA 05-539, LJN BF6426: beleggingsverzekering; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekeringen onder de effectenwetgeving; omvang zorgplicht levensverzekeraar). Pensioen Jurisprudentie, 2009(7), 833-844. [110, 111]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C60&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Utrecht (zaaknr. 226574/HA ZA 07-368, LJN BD1963: levensverzekering, overlijden en huwelijksgemeenschap). Pensioen Jurisprudentie, 2009(5), 584-588. [75]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 3721-3749). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 3751-3752). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2009). Aspecten van levensverzekering in het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 19(3), 12-14. [18]. [details]

  2008

  • Kalkman, W. M. A. (2008). Hof Amsterdam (zaaknr. 584/03-e-, LJN BA4836 (Falcon Leven NV / X): levensverzekering en zelfmoord). Pensioen Jurisprudentie, 2008(10), 871-882. [122]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2008). Rb Amsterdam (zaaknr. 361813/HAZA07-307, LJN BC2664 (X / Legal&General Nederland Levensverzekering maatschappij NV): levensverzekering en zelfmoord). Pensioen Jurisprudentie, 2008(10), 883-887. [123]. [details]

  2017

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Nationale Nederlanden Advocaten
   Head Legal, Litigation & Compliance Nationale Nederlanden