For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. W.M.A. (Wouter) Kalkman

Insurance Law (on behalf of the Foundation Mercatura Honesta)
Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2018

  • Kalkman, W. M. A. (2018). Precontractuele informatieverplichtingen bij beleggingsverzekeringen en de invloed van de Richtlijn oneerlijke bedingen. Verzekerings-Archief, 95(2), 78-91. [9]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Schuldeisers en levensverzekering: Bespreking van HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564 (Visser/Looyen q.q.). Verzekerings-Archief, 95(1), 4-8. [2]. [details]

  2018

  • Parret, L. Y. M., & Kalkman, W. M. A. (2018). Reactie op "De invloed van het Europees financieel toezichtrecht op het Nederlands privaatrecht" van prof. mr. D. Busch in WPNR 2017/7175: Enkele rechtzettingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7192), 370-374. [details]

  2016

  • Kalkman, W. M. A. (2016). "Nationale-Nederlanden/Van Leeuwen: was de uitspraak het wachten waard?" - een reactie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 33(6), 187-189. [27]. [details]

  2015

  • Kalkman, W. M. A., & van Emden, E. A. L. (2015). Eenzijdig tussentijds wijzigen van verzekeringen al dan niet via een en bloc-clausule. Verzekerings-Archief, 92(3), 145-160. [21]. [details]

  2014

  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2014). Verzamelen van en omgaan met medische gegevens in een woud vol regels: in het geval van medische keuringen en geneeskundige advisering bij particuliere verzekeringen. Verzekerings-Archief, 91(1), 5-21. [2]. [details]

  2011

  • Kalkman, W. M. A. (2011). Hoe sterk is het recht op de uitkering van de derde-begunstigde bij een levensverzekering? Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2011(5), 234-239. [27]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2011). De verzekeraar als pensioenuitvoerder. In R. H. Maatman, R. M. M. J. Bauer, D. Busch, & L. G. Verburg (Eds.), Onderneming en pensioen (pp. 317-362). (Serie onderneming en recht; No. 64). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Kalkman, W. M. A. (2010). Informatieverstrekking aan consumenten bij beleggingsverzekeringen: voortschrijdend inzicht in het denken over kosten, risicopremie(s) en rendement bij beleggingsverzekeringen. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Consument en verzekering (pp. 95-117). (ACIS-serie; Vol. 2). Zutphen: Paris. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2010). Verzekeraars. In D. Busch, D. R. Doorenbos, C. M. Grundmann-van de Krol, R. H. Maatman, M. P. Nieuwe Weme, & W. A. K. Rank (Eds.), Onderneming en financieel toezicht. - 2e dr. (pp. 249-321). (Serie onderneming en recht; No. 57). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Kalkman, W. M. A. (2009). Knelpunten bij beslag op levensverzekeringen. In N. E. D. Faber, H. W. Heyman, C. J. M. Klaassen, C. A. M. Domingus-Schwenke, & C. Rijckenberg (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie (pp. 225-247). (Serie onderneming en recht; No. 49). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2009). De kredietcrisis en het toezicht op verzekeraars. In Pensioen en kredietcrisis (pp. 69-92). (Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht; No. 19). Amersfoort: Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Hendrikse, M. L., & Kalkman, W. M. A. (Eds.) (2008). E-commerce en verzekeringen. Zutphen: Paris. [details]

  2018

  • Kalkman, W. M. A. (2018). Beleggingsverzekering; collectieve actie in het bijzonder over informatie- en waarschuwingsverplichtingen. Pensioen Jurisprudentie, 2018(2), 203-245. [31].
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Hoe digitalisering de kunst van verzekeren verandert. In Digital(ks) Lustrumglossy Jonge Balie Den Haag, Juni 2018 (pp. 28-30)
  • Kalkman, W. M. A. (2018). Levensverzekering en schuldsanering. WSNP Periodiek, 9(3), 4-11. [15]. [details]
  • Rijkels, J. J., & Kalkman, W. M. A. (2018). Begunstiging bij levensverzekering en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 28(6), 7-10. [29]. [details]

  2017

  • Kalkman, W. M. A. (2017). PJ 2017/129. 129. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 2/05/17, 200.122.450_02, ECLI:NL:GHSHE:2017:1875 Pensioen Jurisprudentie, 2017(8), 799-815. [details]

  2016

  • Kalkman, W. M. A. (2016). Beleggingsverzekeringen. Informatie- en zorgplicht verzekeraar. Veranderende inzichten daarover bij langlopende verzekeringen. Pensioen Jurisprudentie, 2016(11), 1070-1083. [162].

  2015

  • Jonk-van Wijk, B. M., & Kalkman, W. M. A. (2015). Sommenverzekering en levensverzekering. In A. I. M. van Mierlo, & T. Hartlief (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2015-2016 (pp. 1910-1973). (Sdu commentaar. Vermogensrecht). Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Kalkman, W. M. A. (2015). 'Ik wil alleen weten wat ik straks krijg'. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2015(1), 3-5. [1]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk (pp. 5014-5048). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk (pp. 5049-5050). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2015 (pp. 321-524). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2015). Levensverzekering en verzwijging: van zorgvuldig acceptatiebeleid tot terughoudend onderzoek naar de doodsoorzaak. In B. Starink, & M. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen: Dietvorstbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16 oktober 2015 als hoogleraar aan Tilburg University (pp. 85-99). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Rijkels, J. J. (2015). PJ 2015/45. 45. Case note on: Rb Midden-Nederland, 8/10/14, C/16/361521 / HA ZA 14-90, ECLI:NL:RBMNE:2014:4558 Pensioen Jurisprudentie, 2015(3), 224-232. [details]
  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2015). Wet op de medische keuringen. In D. P. Engberts, T. A. M. van den Ende, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 1. - 6e druk (pp. 1429-1460). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • Kalkman, W. M. A. (2014). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2014 (pp. 327-534). Deventer: Kluwer.

  2013

  • Kalkman, W. M. A. (2013). Levensverzekering. - 3e druk. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2013). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2013 (pp. 337-551). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2013). Witboek Pensioenen en kapitaaleisen pensioenfondsen. Wat zou de risico-averse Nederlander willen? Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2013(1), 5-6. [2]. [details]

  2012

  • Jonk-van Wijk, B. M., & Kalkman, W. M. A. (2012). Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 17: Verzekering. Afdeling 3. In A. I. M. van Mierlo, & T. Hartlief (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2012-2013 (pp. 1961-2022). (Sdu commentaar. Vermogensrecht). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2012 (pp. 393-610). Deventer: Kluwer.
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (nr. HD 200.045.767: LJN BP4000: aanwijzing begunstigden op een levensverzekering; uitleg bedoeling verzekeringnemer met betrekking tot de begunstiging). Pensioen Jurisprudentie, 2012(5), 536-544. [85]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof Amsterdam (nr. 200.049.937/01: gezamenlijk verzekeringnemerschap op een levensverzekering en wijziging begunstiging; partnerverklaring en regres). Pensioen Jurisprudentie, 2012(5), 521-536. [84]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Hof Amsterdam (nr. 200.061.618: AR 2012/20455, LJN BT8650: verhaal op uitkering uit levensverzekering door schuldeisers van een nalatenschap; positie begunstigde (tevens erfgenaam en executeur) jegens schuldeisers). Pensioen Jurisprudentie, 2012(7), 860-69. [131]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2012). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (nr. 2011/238: beleggingsverzekering; advisering door assurantietussenpersoon; 'ken uw klant'-beginsel; precontractuele informatieverstrekking over kosten). Pensioen Jurisprudentie, 2012(1), 22-30. [5]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2012). Hypotheek, levensverzekering en niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Welke verrekeningsmaatstaf hanteert de Hoge Raad eigenlijk? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(11), 3-5. [54]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2012). Rb. Breda (vzr.) (nr. 235272 / KG ZA 11-279: LJN BR0641: executoriaal derdenbeslag en wijziging begunstiging van een (gerichte) lijfrenteverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2012(4), 434-443. [69-70]. [details]
  • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2012). Interventie door DNB en de Minister van Financiën bij verzekeraars in nood. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2012(6), 36-44. [43]. [details]

  2011

  • Kalkman, W. M. A. (2011). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. Pensioenmemo, 2011, 375-582.
  • Kalkman, W. M. A. (2011). HvJ EU (zaaknr. C-236/09, LJN BP8290: Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW / Ministerraad). Pensioen Jurisprudentie, 2011(7), 680-702. [96]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33B3D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. 390-L70021, LJN BO8082: beleggingsverzekering, voorlichting door verzekeraar, rol assurantietussenpersoon, eigen schuld verzekeringnemer.). Pensioen Jurisprudentie, 2011(3), 314-327. [41]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BE97D2&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (zaaknr. 2011/239, LJN BU5992: beleggingsverzekeringen; voorschriften omtrent het inzichtelijk maken van de wijze waarop de premie wordt omgezet in units en de wijze waarop kosten en risicopremies in rekening worden gebracht). Pensioen Jurisprudentie, 2011(11), 1148-1157. [167]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B8797D&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Rb. Arnhem (zaaknr. 161459 / HARK 07-243, LJN BC1186: afloop levensverzekering door curator; onredelijke benadeling). Pensioen Jurisprudentie, 2011(1), 57-60. [11, 13]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BE622E&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 3986-4015). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 4017-4018). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Kalkman-Bogerd, L. E. (2011). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. GCHB 401-S80044, 2010-401, LJN BR5440: Aan arbeidsovereenkomst gerelateerde arbeidsongeschiktheidsverzekering; keuringsverbod; uitsluitingsclausule in strijd met art. 4 lid 6 Wet op de medische keuringen). Pensioen Jurisprudentie, 2011(8), 842-851. [116]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33B4B&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2011). Wet op de medische keuringen. In M. C. I. H. Biesaart, G. R. J. de Groot, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 4e dr. (pp. 1237-1263). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Kalkman, W. M. A. (2010). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen. Pensioenmemo, 2010, 339-546.
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Hof Leeuwarden (nr. 200.023.799/01: beleggingsverzekering; levensverzekeraar; zorgplicht). Pensioen Jurisprudentie, 2010(7), 565-579. [131]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering uit levensverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2010(11), 1029-1033. [194]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2010). Rb. Zwolle-Lelystad (nr. 158520 / HA ZA 09-825: verhaal begrafeniskosten op uitkering uit levensverzekering). Pensioen Jurisprudentie, 2010(11), 1039-1042. [196]. [details]

  2009

  • Dietvorst, G. J. B., de Lange, P. M. C., & Kalkman, W. M. A. (2009). Pensioenmemo 2009. Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Alkmaar (zaaknr. 102187 / HA ZA 08-399, LJN BM2878: beleggingsverzekering; dwaling; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekering onder de effectenwetgeving; transparantie van kosten). Pensioen Jurisprudentie, 2009(7), 845-850. [112]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C61&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Haarlem (zaaknr. 140342 / HA ZA 07-1327, LJN BI7834: beleggingsverzekering; dwaling ten aanzien van het hefboomeffect en het geprognosticeerde rendement). Pensioen Jurisprudentie, 2009(9), 1035-1046. [157]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C84&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Leeuwarden (zaaknr. 70752 / HA ZA 05-539, LJN BF6426: beleggingsverzekering; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekeringen onder de effectenwetgeving; omvang zorgplicht levensverzekeraar). Pensioen Jurisprudentie, 2009(7), 833-844. [110, 111]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C33C60&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Rb Utrecht (zaaknr. 226574/HA ZA 07-368, LJN BD1963: levensverzekering, overlijden en huwelijksgemeenschap). Pensioen Jurisprudentie, 2009(5), 584-588. [75]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 3721-3749). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 3751-3752). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2009). Aspecten van levensverzekering in het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 19(3), 12-14. [18]. [details]

  2008

  • Kalkman, W. M. A. (2008). Hof Amsterdam (zaaknr. 584/03-e-, LJN BA4836 (Falcon Leven NV / X): levensverzekering en zelfmoord). Pensioen Jurisprudentie, 2008(10), 871-882. [122]. [details]
  • Kalkman, W. M. A. (2008). Rb Amsterdam (zaaknr. 361813/HAZA07-307, LJN BC2664 (X / Legal&General Nederland Levensverzekering maatschappij NV): levensverzekering en zelfmoord). Pensioen Jurisprudentie, 2008(10), 883-887. [123]. [details]

  2017

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Nationale Nederlanden Advocaten
   Head Legal, Litigation & Compliance Nationale Nederlanden