Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. prof. dr. M.B.M. (Marco) Loos

Privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: Liesbeth Dingemans

Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij als aio verbonden geweest aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, waar hij in 1998 is gepromoveerd op het proefschrift De energieleveringsovereenkomst (promotor: prof. mr. E.H. Hondius).

  Van 1997 tot 2001 is hij als universitair docent en postdoc verbonden geweest aan het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht van de Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg). Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. In 2005 en 2006 was hij directeur van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht (AIP), van 2007 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht A. Van 2009 tot 2014 was hij voorzitter van de Universitaire Commissie Onderwijs, een adviescollege aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2004-2016 was hij voorzitter van de Opleidingscommissie (Nederlandstalige) Masters, vanaf 2014 is hij voorzitter van de Opleidingscommissie Notarieel recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In de periode van 2011 tot 2013 was hij Opleidingsdirecteur Bachelor Rechtsgeleerdheid, vanaf 2016 is hij Opleidingsdirecteur Master European Private Law. Sinds 2012 is hij tevens lid van de facultaire ondernemingsraad.

  Hij publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht. In 2013 verscheen de tweede druk van een monografie van zijn hand over algemene voorwaarden; een derde druk van een monografie over consumentenkoop is in 2014 verschenen. Voornamelijk tezamen met anderen heeft Loos voorts onder meer boeken en rapporten gepubliceerd over Service Contracts (2007) en Mandate Contracts (2012), over Digital content (2011 en 2012), de herziening van het Europese consumentenrecht (2008) en de privaatrechtelijke handhaving van het consumentenrecht (2010). Hij is medeverantwoordelijk voor een uitgebreide studie voor de Europese Commissie naar de juridische aspecten over digitale inhoud (2011) en een studie naar de gedragingen van consumenten ten aanzien van algemene voorwaarden (2016).

  Marco is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken; van 2010 tot 2016 was hij voorzitter van de alumnivereniging Oudemanhuispoort en van 2012 tot 2016 was hij voorzitter van de wetenschappelijke vereniging Studiekring Prof. mr. J. Offerhaus. Voorts is hij vaste medewerker van het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en van het Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk recht en lid van de adviesraad van de European Consumer and Market Law Review (EuCML, voorheen Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht). Hij maakt deel uit van het College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF, sinds 2012) en de Raad van Toezicht van de Consumentenbond (sinds 2015). Praktische ervaring heeft hij als raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Hertogenbosch (sinds 2015), als rechter-plaatsvervanger bij de arrondissmentsrechtbank Oost-Brabant (2004-2014), als voormalig lid en secretaris van de geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven NVM, 1994-2010) en als voormalig voorzitter bij de Geschillencommissie Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenklachten (2005-2007).

 • Nevenwerkzaamheden

  Bestuurslid International Association for Consumer Law (F)

  Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving  (F)

  Lid adviesraad Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht  (F)

  Lid adviesraad boekenserie European Economic Law and Regulation (Uitgeverij Springer) (F)

  Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (F)

  Voorzitter vereniging Studiekring Prof. Mr. J. Offerhaus (wetenschappelijke vereniging op het gebied van het privaatrecht) (F)

  Lid redactie Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (2008-2014 hoofdredacteur) (F)

  Rechter-plaatsvervanger, arrondissementsrechtbank Oost-Brabant (F) (BA)

  Lid van de Adviesraad van het IT Law Program 2015-2020, University of Tartu (Estland) (F)

  Visiting professor University of Tartu (Estland, 2015-2020) (F) (BA)

  Docent postacademisch onderwijs (F) (deels B, deels BA) 

  Juridisch advies (F) (B) 

   

  Awards:

  Honorary member of the Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (Italy, 2014) and of the Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (2012) (F)

   

   

 • Publicaties

  2020

  • Loos, M. B. M. (2020). The modernization of European Consumer Law (continued): More meat on the bone after all. European Review of Private Law, 28(2), 407-423.

  2019

  • Loos, M. B. M. (2019). Consumentenkoop. (4 ed.) Deventer: Deventer.
  • Loos, M. B. M. (2019). Herziening regelingen kooprecht en digitale inhoud aanstaande. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2019(3), 106-116. [details]
  • Loos, M. B. M. (2019). Modernisering van het Europese consumentenrecht: meer vlees op het bot (I). Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 25(5/6), 137-141. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202019025506004 [details]
  • Loos, M. B. M. (2019). Modernisering van het Europese consumentenrecht: meer vlees op het bot (II). Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 25(7/8), 188-192. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202019025708002 [details]
  • Loos, M. B. M. (2019). The modernization of European Consumer Law: A pig in a poke? European Review of Private Law, 27(1), 113-134. [details]
  • Loos, M. B. M. (2019). Towards Civil Justice in the EU: the European Commission’s New Deal for Consumers: An introduction to this issue. European Review of Private Law, 27(6), 1219-1225. [details]

  2018

  2017

  • Loos, M. (2017). Double Dutch: On the role of the transparency requirement with regard to the language in which standard contract terms for B2C-contracts must be drafted. EuCML, 6(2), 54-59. [details]
  • Loos, M. (2017). Machine-to-Machine Contracting in the Age of the Internet of Things. In R. Schulze, D. Staudenmayer, & S. Lohsse (Eds.), Contracts for the supply of digital content: regulatory challenges and gaps: Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy II (pp. 59-81). Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845281391 [details]

  2016

  • Loos, M. (2016). Art. 70-71: Incorporation and making available of standard contract terms. In A. Colombi Ciacchi (Ed.), Contents and effects of contracts - Lessons to Learn from the Common European Sales Law (pp. 179-202). (Studies in European Economic Law and Regulation; Vol. 7). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28074-5_11 [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). De taal van algemene voorwaarden. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(6), 269-272. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). Enforcing consumer rights through ADR at the detriment of consumer law. European Review of Private Law, 24(1), 61-79. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). Europese harmonisatie van online en op afstand verkoop van zaken en de levering van digitale inhoud (I). Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 22(3), 114-120. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202016022003007 [details]
  • Loos, M., & Luzak, J. (2016). Wanted: a bigger stick. On unfair terms in consumer contracts with online service providers. Journal of Consumer Policy, 39(1), 63-90. https://doi.org/10.1007/s10603-015-9303-7 [details]

  2015

  • Loos, M. B. M. (2015). Consumentenbescherming bij de consumentenverkoop van auto’s. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146(7062), 423-424. [details]
  • Loos, M. B. M. (2015). Transparency of standard terms under the Unfair Contract Terms Directive and the Proposal for a Common European Sales Law. European Review of Private Law, 23(2), 179-193. [details]

  2014

  • Loos, M. B. M. (2014). Consumentenovereenkomsten tot levering van digitale inhoud onder het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2014(1), 2-13. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). Geschillenbeslechting door e-Court vanuit consumentenrechtelijk perspectief bezien. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145(7003), 92-98. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). The regulation of digital content B2C contracts in CESL. Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, 3(3), 146-159. [details]

  2013

  • Helberger, N., Loos, M. B. M., Guibault, L., Mak, C., & Pessers, L. (2013). Digital content contracts for consumers. Journal of Consumer Policy, 36(1), 37-57. https://doi.org/10.1007/s10603-012-9201-1 [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Consumentenrecht in de lucht: ontwikkelingen in het Europees passagiers-luchtvervoerrecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 19(1/2), 58-67. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Ontwikkelingen in het Europees Consumentenrecht in 2012. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 19(3), 102-113. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Reisovereenkomst 2008-2012. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2013(1), 21-29. [details]
  • Loos, M. B. M., & Bueno Díaz, O. (2013). Mandate contracts: (PEL MC). (Principles of European law; No. 10). Munich/Oxford: Sellier/Oxford University Press. [details]
  • Loos, M. B. M., & Schelhaas, H. (2013). Commercial sales: the Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention. European Review of Private Law, 21(1), 105-130. [details]

  2012

  • Loos, M. B. M. (2012). De algemene voorwaarden-regeling in het voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees kooprecht: een vergelijking met het Nederlandse recht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 29(5), 166-175. [24]. [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Rechtsgevolgen van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6940), 561-562. [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Standard contract terms regulation in the proposal for a common European sales law. Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 20(4), 776-796. [details]

  2011

  • Loos, M. (2011). Harmonisatie van het consumentencontractenrecht. Nederlands Juristenblad, 86(7), 408-414. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Consumentenbescherming en het Optionele Instrument van contractenrecht. Maandblad voor Vermogensrecht, 21(7/8), 191-201. [details]
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2011). Ontwikkelingen betreffende het voorstel voor een Richtlijn consumentenrechten: de positie van de Raad en het Europees Parlement. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 17(5), 168-177. [details]
  • Loos, M., Helberger, N., Guibault, L., & Mak, C. (2011). The regulation of digital content contracts in the Optional Instrument of contract law. European Review of Private Law, 19(6), 729-758. [details]
  • Luzak, J. A., & Loos, M. B. M. (2011). Nowa dyrektywa w sprawie praw konsumentów. Kwartalnik Prawa Prywatnego, XX(4), 1019-1041. [details]

  2018

  • Loos, M. B. M. (2018). Algemene voorwaarden. (3e ed.) (Boom Masterreeks). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2017

  • Loos, M. B. M. (2017). Not good but certainly content: The proposals for European harmonisation of online and distance selling of goods and the supply of digital content. In I. Claeys, & E. Terryn (Eds.), Digital contents & Distance sales: New developments at EU level (pp. 3-53). Cambridge: Intersentia. [details]

  2016

  2015

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2015). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2015/2016. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. (2015). Consumentenovereenkomsten tot levering van digitale inhoud na de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten. Mediaforum, 27(3), 94-102. [details]
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2015). Economic Study on Consumer Digital Content Products. London: ICF Consulting Services Limited.
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2015). Questionnaire: The Netherlands, Dutch law, Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online. University of Amsterdam.
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2015). Questionnaire on contract rules for online purchases of digital content and tangible goods. The Netherlands. In Public consultation on contract rules for online purchases of digital content and tangible goods. Responses to the questionnaire. Academics Brussels: European Commission. [details]
  • Loos, M. B. M., Mak, C., Hugenholtz, P. B., & Helberger, N. (2015). Questionnaire on Digital Content Services for Consumers. University of Amsterdam.
  • Luzak, J. A., & Loos, M. B. M. (2015). Study on consumers' attitudes towards terms and conditions. Ecorys?.
  • Samoy, I., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2015). Information and notification duties. (Ius Commune Europaeum; No. 141). Cambridge: Intersentia. [details]

  2014

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2014). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2014/2015. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). Consumentenkoop. - 3e dr. (Monografieën Nieuw BW. B-serie; No. 65b). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). De reisovereenkomst (titel 7.7A BW). In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 141-200). (Serie onderneming en recht; No. 81-II). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). The regulation of digital content B2C contracts in CESL. In K. Purnhagen, & P. Rott (Eds.), Varieties of European economic law and regulation: liber amicorum for Hans Micklitz (pp. 611-634). (Studies in European economic law and regulation; No. 3). Cham [etc.]: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04903-8_30 [details]
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2014). Consumer law compliance in on-line services. Brussels: BEUC (The European Consumer Organisation). [details]
  • Loos, M. B. M., & Samoy, I. (2014). The position of small and medium-sized enterprises in European contract law: an introduction. In M. B. M. Loos, & I. Samoy (Eds.), The position of small and medium-sized enterprises in European contract law (pp. 1-8). (Ius commune: European and comparative law series; No. 121). Cambridge: Intersentia. [details]
  • Loos, M. B. M., & Samoy, I. (Eds.) (2014). The position of small and medium-sized enterprises in European contract law. (Ius commune: European and comparative law series; No. 121). Cambridge: Intersentia. [details]
  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site, Retrieved from http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2013

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2013). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2013/2014. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Helberger, N., Guibault, L., Loos, M., Mak, C., Pessers, L., & van der Sloot, B. (2013). Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework. (Information law series; No. 28). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details]
  • Loos, M. (2013). Conformity and non-conformity of digital content. In N. Helberger, L. Guibault, M. Loos, C. Mak, L. Pessers, & B. van der Sloot (Eds.), Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework (pp. 81-111). (Information law series; No. 28). Alphen aan den Rijn [etc.]: Kluwer Law International. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Algemene voorwaarden. - 2e druk. (Boom Masterreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Incorporation and unfairness of standard contract terms under the proposal for a Common European Sales Law. In L. Moccia (Ed.), The making of European private law: why, how, what, who (pp. 191-203). München: Sellier European Law Publ.. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Right of withdrawal - interoperability of directives. In E. Terryn, G. Straetmans, & V. Colaert (Eds.), Landmark cases of EU consumer law. In honour of Jules Struyck (pp. 545-558). Cambridge: Intersentia. [details]

  2012

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2012). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2012/2013. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Hesselink, M. W., & Loos, M. B. M. (2012). Unfair contract terms in B2C contracts. Brussels: European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C. [details]
  • Keirse, A. L. M., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2012). Alternative ways to Ius Commune: the Europeanisation of private law. (Ius commune europaeum; No. 105). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia. [details]
  • Keirse, A. L. M., Lindenbergh, S. D., Loos, M. B. M., & Verheij, A. J. (Eds.) (2012). Beter burgerlijk recht. Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). De totstandkoming en bedenktijdregeling van op afstand gesloten energieleveringsovereenkomsten. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2012(1), 6-10. [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Sales law in the DCFR. In V. Sagaert, M. Storme, & E. Terryn (Eds.), The Draft Common Frame of Reference: national and comparative perspectives (pp. 453-489). (Ius Commune reeks; Vol. 99). Cambridge: Intersentia. https://doi.org/10.2139/ssrn.1640525 [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Scope and application of the Optional Instrument. In D. Voinot, & J. Sénéchal (Eds.), Vers un droit européen des contrats spéciaux = Towards a European law of specific contracts (pp. 117-150). Bruxelles: Larcier. [details]
  • Loos, M. B. M., & Keirse, A. L. M. (2012). The optional instrument and the Consumer Rights Directive: alternative ways to a new ius commune in contract law. In A. L. M. Keirse, & M. B. M. Loos (Eds.), Alternative ways to Ius Commune: the Europeanisation of private law (pp. 1-20). (Ius commune europaeum; No. 105). Cambridge [etc.]: Intersentia. [details]
  • Loos, M. B. M., & Mak, C. (2012). Remedies for buyers in case of contracts for the supply of digital content. Brussels: European Parliament. [details]
  • Loos, M. B. M., & Schelhaas, H. N. (2012). Het Weens Koopverdrag en het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht: de positie van de commerciële koper. In A. A. H. van Hoek, R. J. Q. Klomp, M. B. M. Loos, A. E. Oderkerk, J. A. Pontier, & J. W. Rutgers (Eds.), Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012) (pp. 83-97). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Luzak, J., & Loos, M. B. M. (2012). Report on the transposition of consumer law Directives in the Netherlands. Brussels: European Commission.
  • Samoy, I., & Loos, M. B. M. (2012). Introduction. In I. Samoy, & M. B. M. Loos (Eds.), Linked contracts (pp. 1-7). (Ius commune europaeum; No. 103). Cambridge [etc.]: Intersentia. [details]
  • Samoy, I., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2012). Linked contracts. (Ius commune europaeum; No. 103). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia. [details]
  • van Hoek, A. A. H., Klomp, R. J. Q., Loos, M. B. M., Oderkerk, A. E., Pontier, J. A., & Rutgers, J. W. (Eds.) (2012). Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2011

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2011). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2011/2012. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (Eds.) (2011). Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. (2011). Individual private enforcement of consumer rights in civil courts in Europe. In R. Brownsword, H. W. Micklitz, L. Niglia, & S. Weatherill (Eds.), The foundations of European private law (pp. 487-511). Oxford: Hart. https://doi.org/10.2139/ssrn.1535819 [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten. In E. H. Hondius, & G. J. Rijken (Eds.), Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument. - 3e dr. (pp. 69-114). Zutphen: Paris. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). De Wet-Van Dam en de stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen en abonnementen. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2011(6), 225-228. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Naar een optioneel instrument. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 157-176). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Service contracts. In A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. Mak, & C. E. du Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (pp. 757-785). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details]
  • Loos, M. B. M., Helberger, N., Guibault, L., Mak, C., Pessers, L., Cseres, K. J., ... Tigner, R. (2011). Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts. - Final report: Comparative analysis, law & economics analysis, assessment and development of recommendations for possible future rules on digital content contracts. (Digital content contracts for consumers). Amsterdam: University of Amsterdam, Centre for the Study of European Contract Law [etc.]. [details]

  2010

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2010). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2010/2011. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Laine, J., Rochfeld, J., Brunaux, G., Tigner, R., Rott, P., Csehi, Z., ... Braucher, J. (2010). Comparative analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content services. - Report 1: Country reports. (Digital content services for consumers). Amsterdam: University of Amsterdam, Centre for the Study of European Contract Law; Institute for Information Law. [details]
  • Loos, M. (2010). Consumer sales law in the proposal for a Consumer Rights Directive. European Review of Private Law, 2010(1), 15-55. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Cost and fee allocation in civil procedure. Electronic Journal of Comparative Law, 14.3, 11. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Cost and fee allocation in civil procedure. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2010, 185-196. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). De gebruiksvergoeding bij de ontbonden koop op afstand: het onderscheid tussen 'gebruiken' en 'uitproberen'. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 16(1), 27-31. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Full harmonisation as a regulatory concept and its consequences for the national legal orders: the example of the Consumer rights directive. In M. Stürner (Ed.), Vollharmonisierung im Europäischen Verbraucherrecht? (pp. 47-98). (GPR Praxis: Schriften zum Gemeinschaftsprivatrecht; No. 13). München: Sellier European Law Publishers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Individuele handhaving van het consumentenrecht. In M. B. M. Loos, & W. H. van Boom (Eds.), Handhaving van het consumentenrecht (pp. 13-127). (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2009). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Ontwerp-Kaderrichtlijn Consumentenrechten. In D. M. Curtin, R. H. van Ooik, & T. A. J. A. Vandamme (Eds.), Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland (pp. 91-106, 142-143). Den Haag: Ministerie van Justitie. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd bij de koop van onroerende zaken. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2010(6), 552-559. [details]
  • Loos, M. B. M., & van Boom, W. H. (2010). Handhaving van het consumentenrecht. (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2009). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M., & van Boom, W. H. (2010). Inleiding. In M. B. M. Loos, & W. H. van Boom (Eds.), Handhaving van het consumentenrecht (pp. 9-11). (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2009). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Hesselink, M. W., & Loos, M. B. M. (2009). Inleiding. In M. W. Hesselink, & M. B. M. Loos (Eds.), Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten: een Nederlands perspectief (pp. 7-13). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Hesselink, M. W., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2009). Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten: een Nederlands perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. (2009). Rights of withdrawal. In G. Howells, & R. Schulze (Eds.), Modernising and harmonising consumer contract law (pp. 237-277). München: Sellier European Law Publishers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2009). A critical analysis of the proposal for a consumer rights directive. Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Loos, M. B. M. (2009). De koopregeling in het voorstel voor een richtlijn consumentenrechten. (Studiekring ‘Prof. mr. J. Offerhaus’; No. nieuwe reeks 12). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2009). Algemene voorwaarden onder de voorgestelde richtlijn consumentenrechten. In M. W. Hesselink, & M. B. M. Loos (Eds.), Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten: een Nederlands perspectief (pp. 183-201). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2009). Volledige harmonisatie van het Europese consumentenrecht: voorzichtigheid geboden! Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2009(2), 33-36. [details]

  2008

  • Barendrecht, J. M., van Gulijk, S., Jansen, C. E. C., & Loos, M. B. M. (2008). Principles of European Law on Service Contracts (PEL SC) in bouwcontactenrechtelijk perspectief. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2008(8), 689-705. [details]
  • Loos, M. (2008). Le droit de rétraction en droit néerlandais. In E. Terryn (Ed.), Le droit de rétraction. Une analyse de droit comparé. Droits européen, allemand, français, néerlandais et belge (pp. 35-62). Bruxelles: Larcier. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union - country report The Netherlands. Brussels: European Commission. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Review of the European consumer acquis. (GPR Praxis, Schriften zum Gemeinschaftsprivatrecht). Munich: Sellier. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Herziening van het Europese consumentenrecht, deel I. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 14(1-2), 29-39. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Herziening van het Europese consumentenrecht, deel II. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 14(3), 74-83. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Herziening van het consumentenrecht: een teleurstellend richtlijnvoorstel. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(5), 173-178. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Oneerlijke handelspraktijken. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(1), 1-3. [details]

  2020

  • Loos, M. B. M. (2020). Transparantievereiste versus contraproferentem-regeling: De worsteling van de Hoge Raad met algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2020(1), 6-11.
  • Loos, M. B. M., (2020). Transparency Under the UCTD: Could You Please Explain what these Terms are Supposed to Mean? Case note to CJEU, C-51/17 OTP Bank and OTP Faktoring, No. C-51/17, 3 p., Sep 20, 2018. (Journal of European Consumer and Market Law; Vol. 2020/1, No. p. 25-27).

  2019

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2019). Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht. Boom juridisch.
  • Loos, M. B. M., (2019). Case Note: Rb. Rotterdam (nr. 7838210 VZ VERZ 19-13062: Kantonrechter Rotterdam verslikt zich in Small claims procedure), No. 7838210, No. ECLI:NL:RBROT:2019:7159, Sep 06, 2019.
  • Loos, M. B. M., (2019). Noot bij Hof van Justitie 20 september 2018, ECLI:EU:C:2018:750 (OTP Bank/Ilyès en Kiss), No. C-51/17, 4 p., Sep 20, 2018.

  2018

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2018). Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht 2018/2019. (Boom Jurisprudentie en Documentatie). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Loos, M. (2018). [Review of: O. Lando, M.-L. Holle, T. Håstad, B.-E. Konow, P. Møgelvang-Hansen, S. Nystén-Haarala, Á. Ólafsdottir, L. Zackariasson (2016) Restatement of Nordic Contract Law]. Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 26(4), 971-973. [details]
  • Loos, M. B. M. (2018). [Review of: C. Goanţă (2016) Convergence in European Consumer Sales Law: A Comparative and Numerical Approach]. EuCML, 7(3), 131-132. [details]
  • Loos, M. B. M., (2018). Case note: Hof ’s-Hertogenbosch (nr. 200.220.912_01: X/Y Juweliers B.V.), No. ECLI:NL:GHSHE:2018:831, Feb 27, 2018. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken ; Vol. 2018, No. 5).
  • Loos, M. B. M., (2018). Case note: Rb. Oost-Brabant (nr. 5786367 / 17-2448: Claimingo/Ryanair Ltd.), No. ECLI:NL:RBOBR:2018:3169 , Jun 28, 2018. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken; Vol. 2018, No. 5).

  2017

  • Chavannes, M. E., Loos, M. B. M., Tjong Tjin Tai, T. F. E., Loof, W., Hildebrandt, M., Neppelenbroek, E. D. C., ... Berendsen, E. (2017). Tweede paneldiscussie over privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk preadvies. In Verslag van de op 10 juni 2016 te Haarlem gehouden algemene vergadering over: Homo Digitalis (pp. 55-83). (Handeling Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 146 (2016), No. 2). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2017). [Bespreking van: M.T. Beumers, W.H. van Boom, M.A. Loth (2016)Aansprakelijkheidsrecht en maatmens : preadvies van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2017(6), 292. [details]
  • Loos, M. B. M., (2017). Case note: HvJ EU (nr. C-149/15: Verkoop van en garanties voor consumptiegoederen. Werkingssfeer. Begrip 'verkoper’. Tussenpersoon. Buitengewone omstandigheden), No. 322, No. ECLI:EU:C:2016:217, Apr 07, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 38).
  • Loos, M. B. M., (2017). Case note: HvJ EU (nr. C-42/15: Home Credit Slovakia/Bíróová), No. 404, No. ECLI:EU:C:2016:842, Nov 09, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 46/47).
  • Loos, M. B. M., (2017). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-119/15: Biuro podróży Partner), No. 405, No. ECLI:EU:C:2016:987, Dec 21, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 46/47).
  • Loos, M. B. M., van Boom, W. H., & van Schagen, E. (2017). Study to support the Fitness Check of EU Consumer Law - Country report The Netherlands. In Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law: Final report Part 3 - Country reporting (pp. 839-882). Berlin: Civic Consulting. https://doi.org/10.2838/91278 [details]
  • Mak, V., & Loos, M. B. M. (2017). Geschillencommissie, wees transparant! Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2017(2), 72-77. [details]

  2016

  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T., & Loos, M. B. M. (Eds.) (2016). Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2016/2017. (Boom jurisprudentie en documentatie). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). Reisovereenkomst 2012-2015. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 107-121. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). The presumption of non-conformity in European consumer sales law : bespreking van het proefschrift van K. Sikorska LLM [Bespreking van: K. Sikorska (2015) The presumption of non-conformity in European consumer sales law]. Maandblad voor Vermogensrecht, 26(1), 17-19. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672016014001004 [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Bespreking van: E. Lievens, E. Wauters, P. Valcke (2015) Sociale media anno 2015: actuele juridische aspecten]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 139-140. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Bespreking van: G. Straetmans, R. Steennot (2015) Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 140-141. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Bespreking van: P. Valcke, P.J. Valgaeren, E. Lievens (2013) Sociale media: actuele juridische aspecten]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 139. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Bespreking van: R. Schulze, D. Staudenmayer (2016) Digital revolution: challenges for contract law in practice]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 139. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Bespreking van: Z.S. Tang (2015) Electronic consumer contracts in the conflict of laws. - 2nd. ed.]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 139. [details]
  • Loos, M. B. M. (2016). [Review of: M. Lehmann (2015) Common European Sales Law meets reality]. Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 24(4), 1015-1016. [details]
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 200.168.411/01: Verwijzing naar algemene voorwaarden in technische omschrijving), No. 174, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:5258, Dec 15, 2015. (Tijdschrift voor Bouwrecht; Vol. 2016, No. 11).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof Den Haag (Annuleringsbeding bij mbo-opleiding), No. ECLI:NL:GHDHA:2016:486, Mar 08, 2016. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2016, No. 5).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof van Justitie (Banif Plus Bank/Lantos), No. 371, No. ECLI:EU:C:2015:794, Dec 03, 2015. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2016).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof van Justitie (Costea), No. 339, No. ECLI:EU:C:2015:538, Sep 03, 2015. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2016, No. 36).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof van Justitie (Van der Lans/KLM), No. 340, No. ECLI:EU:C:2015:538, Sep 17, 2015. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2016, No. 36).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Hof van Justitie, No. ECLI:EU:C:2015:782, Nov 26, 2015. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2016, No. 3).
  • Loos, M. B. M., (2016). Case note: Rb. Midden-Nederland (zaaknr. 4667513), No. ECLI:NL:RBMNE:2016:4541, Aug 11, 2016. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken ; Vol. 2016, No. 6).

  2015

  • Loos, M. (2015). Access to justice in consumer law. Recht der Werkelijkheid, 36(3), 113-126. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242015036003010 [details]
  • Loos, M. B. M. (2015). Van de redactie. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2015(2), 53-54. [details]
  • Loos, M. B. M., (2015). Case note: Rb. Noord-Holland (zaaknr. 2907679 CV EXPL 14-2169: X/Richèl B.V.), No. ECLI:NL:RBNHO:2014:12536, Nov 13, 2014. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2015, No. 2). [details]
  • Samoy, I., & Loos, M. B. M. (2015). Information and notification duties - an introduction. In I. Samoy, & M. B. M. Loos (Eds.), Information and notification duties (pp. V-XI). (Ius Commune Europaeum; No. 141). Cambridge: Intersentia. [details]
  • Tamboer, S., & Loos, M. B. M. (2015). Consumentenkoop. - 2e dr. (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Loos, M. B. M. (2014). Comparative law analysis of national consumer protection measures of members states laws with the corresponding provisions in the proposal for the Regulation on Common European Sales Law (COM(2011) 635).Questionnaire on Dutch law. Brussels: European Commission.
  • Loos, M. B. M. (2014). Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden. ORP, 5(1), 23-31. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). Die VRRL: Umsetzung (fast) erledigt - Angleichung erreicht? Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, 3(4), 215-216. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). Herziening Richtlijn pakketreizen. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2014(2), 59-65. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). Implementation of CRD (almost) completed, harmonisation achieved? Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, 3(4), 213-214. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). [Review of: N. Reich, H.-W. Micklitz (2014) European consumer law. - 2nd ed. - (Ius Communitatis series ; 5)]. European Review of Private Law, 22(6), 1073-1074. [details]
  • Loos, M. B. M. (2014). [Review of: N. Reich, H.-W. Micklitz (2014) European consumer law]. European Review of Private Law, 22(6), 1073-1074. [details]
  • Loos, M. B. M., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/04341), No. ECLI:NL:HR:2014:1385, Jun 13, 2014. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Loos, M. B. M., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (koop op afstand, levering van energie, schending informatieplicht, ontbinding tijdens bedenktijd, betaling voor al geleverde energie), No. ECLI:NL:GHSHE:2013:2637, Jun 18, 2013. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2014, No. 3). [details]
  • Loos, M. B. M., (2014). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 200.084.305-01: X en Y/Direkt Wonen Verhuur Makelaars Holding), No. ECLI:NL:GHAMS:2014:2834, Jul 15, 2014. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Loos, M. B. M., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) (zaaknr. 200.121.925-01), No. ECLI:NL:GHARL:2014:1388, Feb 25, 2014. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Loos, M. B. M., (2014). Case note: Rb. Oost-Brabant (ktr. 's-Hertogenbosch) (zaaknr. 2796388 / 317, rolnr. 14-1634: X/Qplaza), No. ECLI:NL:RBOBR:2014:3396, Jun 26, 2014. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2014, No. 6). [details]

  2013

  • Loos, M. (2013). Onvolkomenheden bij de implementatie van de richtlijn consumentenrecht. Nederlands Juristenblad, 88(38), 2684-2685. [2255]. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Choosing between CISG and CESL: a comparison between the Common European Sales Law and the Vienna Sales Convention from the perspective of commercial parties. In M. Jurčová, & J. Štefanko (Eds.), Proposal for a regulation on a Common European Sales Law: a new legal regime for domestic and cross-border trade (pp. 36-54). Trnava: Trnava University. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Naschrift prof. mr. M.B.M. Loos: [bij: Niemöller, F. & Maertzdorff, I.G.B. Reactie op ‘Consumentenrecht in de lucht: ontwikkelingen in het Europees Passagiersluchtvervoerrecht’]. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 19(6), 225. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Preface to this volume. In M. B. M. Loos, & O. Bueno Díaz (Eds.), Mandate contracts (PEL MC) (pp. xii). (Principles of European law; No. 10). Munich: Sellier. [details]
  • Loos, M. B. M. (2013). Van de redactie. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2013(4), 153. [details]
  • Loos, M. B. M., (2013). Case note: Geschillencommissie Recreatie (dossiernr. 65711), Apr 04, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Loos, M. B. M., (2013). Case note: Geschillencommissie Thuiswinkel (dossiernr. 67957), Sep 25, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2013, No. 4). [details]
  • Loos, M. B. M., (2013). Case note: HR (ECLI:NL:HR:2013:691: ambtshalve toetsing volgens de Hoge Raad), Sep 13, 2013. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Loos, M. B. M., (2013). Case note: Ktr. Haarlem (LJN BY6890: X/Autobedrijf Y), Sep 19, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2013, No. 3). [details]
  • Loos, M. B. M., (2013). Case note: Rb. Utrecht (LJN BW5843: Consumentenbond/Multisafe BV), May 16, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2013, No. 1). [details]

  2012

  • Loos, M. B. M. (2012). Cost and fee allocation in the Netherlands. In M. Reimann (Ed.), Cost and fee allocation in civil procedure : a comparative study (pp. 219-227). (Ius gentium; No. 11). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2263-7_19 [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Overeenkomsten tot levering van digitale inhoud. In A. L. M. Keirse, S. D. Lindenbergh, M. B. M. Loos, & A. J. Verheij (Eds.), Beter burgerlijk recht: jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 169-177). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M. (2012). Van de redactie. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2012(1), 1. [details]
  • Loos, M. B. M., (2012). Case note: HR (LJN BU7412, RvdW 2011, 1541, Prg. 2012, 29 m.nt. P.J.M. Ros: Schriftelijkheidsvereiste bij de koop van woningen door particulieren), No. 20, Dec 09, 2011. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; Vol. 2012, No. 4). [details]
  • Loos, M. B. M., (2012). Case note: Hof Leeuwarden (LJN BV6422: X/Apart Meubel- en Interieurbouw), Feb 21, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2012, No. 4). [details]
  • Loos, M. B. M., (2012). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-618/10: Banesto/Calderón Camino), Jun 14, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Loos, M. B. M., (2012). Case note: Rb. Utrecht (zaaknr. 775652 UC EXPL 11-15357 VS/4192: extra kosten indien niet betaald wordt per automatische incasso), Apr 11, 2012. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2012, No. 5). [details]

  2011

  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Voorwoord. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 5-6). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Individuele handhaving van het consumentenrecht bij de burgerlijke rechter. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 19(1), 1-11. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). Overeenkomsten tot levering van digitale inhoud. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 28(10), 591-594. [81]. [details]
  • Loos, M. B. M. (2011). [Review of: H.-W. Micklitz, et al. (2009) Understanding EU consumer law]. Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 19(2), 447-448. [details]
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2011). De nieuwe Richtlijn consumentenrechten. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2011(5), 184-191. [details]
  • Loos, M. B. M., & Luzak, J. A. (2011). Richtlijn consumentenrechten in eindfase. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 17(7), 249-252. [details]
  • Loos, M. B. M., (2011). Case note: Hof Amsterdam (Rolnr. 200.058.886/01), Aug 03, 2010. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Loos, M. B. M., (2011). Case note: Hof Amsterdam (Zaaknr. 200.000.925/01), Feb 23, 2010. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2011, No. 1). [details]

  2010

  • Loos, M. B. M. (2010). 25 jaar 'Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken' en 25 jaar consumentenrecht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2010(1), 1-2. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). Dynamic packaging en de Hoge Raad: waar is de reisorganisator gebleven? Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 16(8), 261-264. [details]
  • Loos, M. B. M. (2010). [Review of: J. Basedow, et al. (2009) Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 7(6), 280-281. [details]
  • Loos, M. B. M., (2010). Case note: Arbitrage Instituut Bouwkunst (No. 1200-0584: dubbele verwijzing en battle of forms), No. 222, Aug 12, 2010. (Tijdschrift voor Bouwrecht; Vol. 2010, No. 12). [details]
  • Loos, M. B. M., (2010). Case note: Arbitrage Instituut Bouwkunst (No. 1200-0592: doorverwijzing algemene voorwaarden), No. 223, Aug 31, 2010. (Tijdschrift voor Bouwrecht; Vol. 2010, No. 12). [details]
  • Loos, M. B. M., (2010). Case note: HvJ EG (Zaak C-489/07: Messner/Firma Stefan Krüger: [vergoeding bij gebruik, niet bij enkel uitproberen]), Sep 03, 2009. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2010, No. 1). [details]
  • Loos, M. B. M., (2010). Case note: Rb. Groningen (rolnr. 115469/HA ZA 10-45: LJN BM1402: Visa Card Services/X: [ambtshalve toetsing, 'Dutch style']), Mar 31, 2010. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2010, No. 5). [details]
  • Loos, M. B. M., (2010). Case note: Rb. Middelburg (sector kanton, locatie Terneuzen) (rolnr. 186102/09-1042: LJN BL6408), Dec 09, 2009. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2010, No. 4). [details]

  2009

  • Loos, M. B. M. (2009). Algemene voorwaarden onder de voorgestelde richtlijn consumentenrechten. Vermogensrechtelijke Analyses, 6(2), 58-76. [details]
  • Loos, M. B. M., (2009). Case note: Geschillencommissie Installerende Bedrijven (dossiernr. INS07-0173), May 29, 2008. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Loos, M. B. M., (2009). Case note: Geschillencommissie Recreatie (dossiernr. REC08-0082), Mar 18, 2009. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Loos, M. B. M., (2009). Case note: Geschillencommissie Voertuigen (dossiernr. VOE08-0307), Nov 14, 2008. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2009, No. 6). [details]
  • Loos, M. B. M., (2009). Case note: HvJ EG (zaak C-243/08: Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Györfi), Jun 04, 2009. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2009, No. 5). [details]

  2008

  • Loos, M. (2008). Een auto die na 3 jaar kapot gaat? Pech gehad! Nederlands Juristenblad, 83(37), 2370-2371. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Review of the European consumer acquis. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 5(3), 117-122. https://doi.org/10.1515/gpr.2008.5.3.117 [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). Rights of withdrawal. Jahresheft / Internationale Juristenvereinigung Osnabrück, 15, 19-57. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). [Bespreking van: F. Denkinger (2007) Der Verbraucherbegriff: eine Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(6), 245-246. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). [Bespreking van: R. Steennot, S. Dejonghe (2007) Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(2), 85-86. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). [Review of: F. Denkinger (2007) Der Verbraucherbegriff: eine Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2008(6), 280-281. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). [Review of: H.G. Bamberger, H. Roth (2007) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. - Bd. 1: §§ 1-610, CISG.- 2. Aufl.]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2008(1), 15-17. [details]
  • Loos, M. B. M. (2008). [Review of: T.H.M. van Wechem (2007) Toepasselijkheid van algemene voorwaarden]. Maandblad voor Vermogensrecht, 18(1), 17-19. [details]
  • Loos, M. B. M., (2008). Case note: HR (Zaaknr. C06/078HR: NJ 2007, 344: Maclaine Pont/Mensportcentrum Udo de Haan), Jul 21, 2007. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2008, No. 3). [details]
  • Loos, M. B. M., (2008). Case note: Hof Arnhem (Rolnr. 2005/875: LJN AX6541: X/Stal van Bortel), May 02, 2006. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2008, No. 4). [details]
  • Loos, M. B. M., (2008). Case note: Rb. Haarlem, Ktr. Zaandam (rolnr. 372633 / CV EXPL 08-891: LJN BD6190: Lindorff Purchase B.V./Y), Jun 26, 2008. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2008, No. 5). [details]

  Spreker

  • Loos, M. (speaker) (18-7-2017). Fighting the market of lemons of Terms & Conditions, International Association of Consumer Law.
  • Loos, M. (speaker) (12-1-2017). Digital Content Directive – Challenges and missed opportunities, European Parliament.
  • Loos, M. (speaker) (12-1-2017). Digital Content Directive – Challenges and missed opportunities, European Parliament, S&D party.
  • Loos, M. (speaker) (27-10-2016). Machine-to-Machine contracting in the age of the Internet of Things, Conference Contracts for the Supply of Digital Content, Münster, Germany.
  • Loos, M. (speaker) (21-4-2016). Remedies for non-conformity of digital content, Consumers in the Digital Internal Market, Berlin, Germany.

  Andere

  • Loos, M. (participant) (12-5-2017). Recent Developments in the Digital Single Market, Brussels, Belgium. Seminar (participating in a conference, workshop, ...).
  • Loos, M. (participant) (10-5-2016). Interview as an expert for the EC study of the impact of national procedural laws ans practices on the free circulation of judgements and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU law (other).
  • Loos, M. (participant) (1-4-2016 - 2-4-2016). Lecture 'E-commerce' as visiting Professor at the University of Tartu (Estonia) (other).
  • Loos, M. (visiting researcher) (2015 - 2017). University of Tartu (visiting an external institution).

  2020

  • Leone, C. (2020). The missing stone in the Cathedral: Of unfair terms in employment contracts and coexisting rationalities in European contract law. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • IACL
   Lid bestuur (sinds juli 2017: vice-president)
  • Rechtspraak
   raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch
  • University of Tartu, Estland
   Visiting Professor
  • University of Tartu, Estland
   Lid van de Adviesraad, van het IT Law Program 2015-2020
  • Consumentenbond
   Lid Raad van Toezicht
  • Uitgeverij Paris
   Redactielid Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken
  • Stichting Beroepsopleiding Advocaten
   facultaire vertegenwoordiger in beroepsopleiding advocatuur (NOvA)
  • Uitgeverij Boom
   Medewerker Nederlandse Tijdschrift voor Europees Recht
  • Studiekring mr. J. Offerhaus
   Voorzitter
  • Huurcommissie
   Lid Raad van Advies
  • Stichting toetsing verzekeraars
   Bestuurslid
  • Stichting toetsing verzekeraars
   Bestuurslid