Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard lampe

 • Profiel

  Contact

  Het best bereikbaar ben ik met e-mail.

  Onderzoek

  De nadruk bij mijn onderzoek ligt op het gebied van de negentiende eeuw. Mijn studies op het gebied van de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw zijn voor een deel bij elkaar gebracht in Nederlandse literatuur in de Romantiek. In De gemaskerde eeuw heb ik mijn opvattingen over de mentaliteit van de negentiende eeuw beschreven. Voor editeurs en degenen die zich verdiepen in de editiewetenschap stelde ik Naar de letter samen, waarin ik theorie en praktijk van het editeren verbind. Hiervan verscheen in 2010 een nieuwe druk met een toelichting. Hoewel dit boek nog gebruikt wordt, is het toch op veel gebieden gedateerd. Op het gebied van de moderne letterkunde publiceerde ik studies over Harry Mulisch en Hans Faverey. Ter gelegenheid van de aktie Nederland leest heb ik een studie over Twee vrouwen van Harry Mulisch gepubliceerd, waaraan toegevoegd een studie over zijn hele oeuvre. Tevens was ik in 2008 op de website van De Bezige Bij beschikbaar als `Mulisch-consulent'. Sinds zijn overlijden ben ik een van de drie executeurs-testamentair van zijn nalatenschap. Dat ben ik ook voor de dichter Hans Faverey. Onder mijn redactie is verschenen: Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Eind 2013 verscheen de cultuurhistorische monografie Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. In Teylers Museum was er een tentoonstelling aan gewijd. Ik werkte ook mee aan een studie over pornografie in Nederland, Onder de toonbank (2018). In 2018 is de biografie van Jacob van Lennep verschenen , onder de titel Jacob van Lennep, een bezielde schavuit. Het boek werd erg gewaardeerd, hoorde bij de tien beste historische boeken van 2018 en bij de vijf beste biografieen van 2017-2018. Tevens verscheen een heruitgave van de voetreis van Jacob van Lennep in 1823: De zomer van 1823 (2018). Op dit moment werk ik aan een persoonlijke literatuurgeschiedenis van de 19e eeuw. 

  Onderwijs

  In elk studiejaar ben ik beschikbaar voor gastonderwijs en voor cursussen bij de Illustere School. Tutorial-studenten kunnen zich in overleg met hun mentor bij mij aanmelden, met name als het gaat om edities en om negentiende-eeuw studies. Ik heb tutorials begeleid over Willem Kloos, Willem Witsen, de Vereeniging voor Oude Letterkunde etc. Scripties begeleid ik op dezelfde gebieden, maar ook alleen in overleg met de mentor.   

  Dissertatiebegeleiding

  Vanaf september 2004 begeleidde ik het NWO-project The construction of the literary past. Hieraan waren verbonden de aio's Karin Hoogeland, Francien Petiet, Jan Rock en de post-doc Lotte Jensen. De laatste drie hebben hun onderzoek afgerond, Karin Hoogeland rondde haar onderzoek niet af vanwege ziekte. In het kader van dit project verscheen het boek Hirstoriezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Op 19 september 2008 is Saskia Pieterse bij mij cum laude gepromoveerd op een studie over de Ideen van Multatuli. De promoties van Bert Vreeken op Museum Willet en Bram Noot over het katholiek leesonderwijs hebben in 2010 plaatgevonden. Jan Rock promoveerde op 12 november 2010. Zowel Saskia Pieterse als Jan Rock werden promovendus van het jaar. Francien Petiet promoveerde eind 2011 en kreeg belangstelling in de landelijke pers voor haar onderwerp. Behalve aio's begeleid ik ook buitenpromovendi, voor wie ik regelmatig werkbijeenkomsten organiseer. Eerder was ik als promotor of copromotor betrokken bij de promoties van o.a. Lisa Kuitert, Annemarie Doornbos, Goffe Jensma, Lex van de Haterd, Yra van Dijk, Ruud Poortier, Peter Janzen en Frans Oerlemans, Henk Eijssens. Kees Fens en Harry Mulisch kregen uit mijn handen een eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 werd ik bekroond tot supervisor van het jaar door het onderzoeksinstituut ICG. 

  Op dit moment mag ik geen hoofdpromotor meer zijn van een dissertatie. Wel kan ik optreden als tweede promotor en lid zijn van promotiecommissies

  Postacademisch onderwijs en de Illustere School

  Voor de Illustere School van de Universiteit van Amsterdam organiseer en geef ik cursussen over Nederlandse letterkundige onderwerpen. Ik ben ook betrokken bij het HOVO-onderwijs aan de Vrije Universiteit.

  Bestuur

  Tot mijn bestuurswerkzaamheden behoren: bestuur Stichting J.I. de Haan, adviesraad Menno ter Braak Stichting, adviesraad Stichting Willem Witsen,  bestuur Stichting Ons Erfdeel, beoordelingscommissies NWO, peer review beoordelingen De Negentiende Eeuw, beoordelingen Fonds voor de Letteren, lid History of Humanities, adviesraad Limburgs Portaal, voorzitter Stichting Harry Mulisch Huis, lid biografiecommissie Fonds voor de Letteren.

  Vertrouwenspersoon

  Vanaf 15 februari 2020 ben ik een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor de Faculteit Geesteswetenschappen.

  Activiteiten buiten de academie

  De uitstraling van een vak als Nederlandse Letterkunde naar een breed publiek is belangrijk, ook voor de Universiteit. Daarom richt ik me geregeld tot een brede kring van lezers. Ik schreef columns en schrijf artikelen voor NRC, ik geef lezingen door het land, ik ben betrokken bij Spui 25, ik schrijf af en toe voor Het Parool en De Groene, ik nam interviews af voor Het Gesprek en ik neem deel aan openbare discussies. Verder heb ik, samen met enige leden van mijn onderzoeksgroep de website 19e eeuw van de Literatuurgeschiedenis DBNL verzorgd. In mijn pamflet De afwezigheid van het verleden klaag ik de manier waarop in Nederland met het openbare en particuliere verleden omgegaan wordt aan. Voor de componist Joan Berkhemer schreef ik de tekst van de cantate `De dood van Michiel de Ruyter' voor bariton, koor en orkest. Voor Home Academy nam ik een reeks colleges over de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur, over het oeuvre van Harry Mulisch en over De hang naar historie, op. In de Hanlo-lezing 2009 houd ik een pleidooi voor meer creativiteit in de stijl van de wetenschap. De Huizinga-lezing 2009 had als titel: De historische sensatiezucht.  In 2010 hield ik in Gent de Pacificatie-lezing. In hetzelfde jaar sprak ik de eerste Jacob van Lennep-lezing uit, onder de titel Het uitwendig schrijverschap. Een aantal van mijn lezingen, columns en essays is gebundeld in Verliefd op het verleden en Vroeger is ook mooi (2011). Het essay Seks in Limburg (2012) over mijn jeugdervaringen trekt de nodige aandacht, evenals De Limburger als de ander . Ik schreef een uitgebreid artikel over de veranderde natuurbeschouwing in Kasteel Groeneveld. Buitenplaats voor stad en land ( 2012 ). In China gaf ik op 31 augustus 2012 een lezing over Harry Mulisch. Zie  http://www.chinawriter.com.cn/news/2012/2012-08-31/139810.html . In mijn boek Historiezucht, (Vantilt, 2013) dat een uitwerking is van het NWO-project The Construction of the Literary Past, probeer ik een academische benadering te combineren met een toegankelijke stijl en verwerking. In de biografie Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit heb ik dat ook gedaan. Op 28 maart 2020 geef ik de Homeruslezing onder de titel ' Krimp in het Latijn', over het verdwijnen van het Latijn uit de academische wereld.

  Emeritaat

  Op 30 oktober 2009 heb ik een openbaar college gehouden in verband met het bereiken van de pensioenverplichte leeftijd. De titel van mijn college was: De bevrijding van de albatros. Ik blijf beschikbaar voor onderwijs aan de Universiteit: tutorials, begeleiding van scripties, gastcolleges. Ter gelegenheid van het emeritaat is onder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert het boek Geluk in de negentiende eeuw samengesteld (uitgeverij Bert Bakker). Tevens werd mij een album aangeboden: `Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend', Brieven uit de Nederlandse letteren . Dit is gepubliceerd op de DBNL (zie de link hieronder). Ook werd ik toen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

  Brievenalbum De bevrijding van de albatros De bevrijding van de albatros (2)

  Columns NRC

  In NRC publiceerde ik maandelijks een column, vaak over onderwijs en universiteit. Ik ben daarmee gestopt vanwege het bereiken van de pensioenverplichte leeftijd en omdat ik er steeds minder ruimte kreeg, zowel qua omvang als qua inhoud. Hieronder vindt u een selectie van die columns. Sinds 2009 (sept.) zijn die ook op het web te vinden.

  Columns NRC na 9.2009
 • Publicaties

  2014

  • Mathijsen, M. (2014). Het uitwendige schrijverschap: Jacob van Lennep als publieke figuur. De Negentiende Eeuw, 38(3), 133-143. [details]
  • Mathijsen, M. (2014). History Made More Scholarly and Also More Popular: A Nineteenth-Century Paradox. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities. - Vol. 3: The modern humanities (pp. 145-155). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Mathijsen, M. (2014). Klaasje Zevenster: vergif of voorbehoedmiddel? Discussies over de zedelijkheid van Jacob van Lenneps laatste roman. In R. Honings, L. Jensen, & O. van Marion (Eds.), Schokkende boeken! (pp. 55-62). Hilversum: Verloren. [details]

  2013

  2012

  • Mathijsen, M. (2012). Letters as mediators between private and public space. Variants, 8, 9-18. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). 'The Pilgrims': an extraordinary 1841 novel about Jews in the Netherlands. In S. Berger (Ed.), Reading texts on Jews and Judaism in the Low Countries (pp. 129-148). (Studia Rosenthaliana; No. 42-43). Leuven: Peeters. https://doi.org/10.2143/SR.43.0.2175923 [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Inleiding. In M. Mathijsen (Ed.), Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (pp. 7-15, 153, 177). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Manuscriptkeuringen en boekverboden: censuur rond de Franse tijd. In M. Mathijsen (Ed.), Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (pp. 59-74, 162-163, 184-186, 195). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2010

  • Mathijsen, M. (2010). Byron getemd in Nederland. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 120(2), 53-72, 184. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Vijftien jaar 'Naar de letter'. In M. Mathijsen (Ed.), Naar de letter: handboek editiewetenschap. - 4e ongew. opl. [met nawoord] (pp. i-vi). Amsterdam: KNAW Press. [details]

  2009

  • Mathijsen, M. (2009). Der moederen boek: een beknopt overzicht van het optreden van vrouwelijke editeurs en hoogleraren in de Nederlandse letterkunde. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119(3), 347-357, 429-430. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Genetic textual editing: the end of an era. In G. Mitterauer, U. Müller, M. Springeth, & V. Vitzthum (Eds.), Was ist Textkritik?: zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft (pp. 233-240). (Beihefte zu Editio; Vol. 28). Tübingen: Niemeyer. https://doi.org/10.1515/9783484970786.4.233 [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Hoe perfide was Albion? Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland. ZL, 8(2), 2-19. [details]

  2008

  • Mathijsen, M. (2008). Gevaarlijke ontmoetingen: de functie van literatuur in de negentiende eeuw. In I. B. Kalla, & B. Czarnecka (Eds.), Neerlandistische ontmoetingen: trefpunt Wrocław (pp. 174-184). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. [details]

  2007

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Genot is deugd. Een verkenning in de verschuivingen in het denken over genot in de negentiende eeuw'. De Negentiende Eeuw, 31(2), 73-81. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Over de historische letterkunde, over historische romans en Het Huis Lauernesse'. Neerlandistiek.nl, 07(06d), 1-8. [details]

  2013

  • Mathijsen, M. (2013). Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt. [details]

  2012

  • Heumakers, A., Mathijsen, M., & Saal, K. (2012). Logboek: 1991-1992. (Nagelaten werk van Harry Mulisch; No. 2). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2010

  • Bemong, N., Kemperink, M., Mathijsen, M., & Sintobin, T. (2010). Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Hilversum: Verloren. [details]
  • Bemong, N., Kemperink, M., Mathijsen, M., & Sintobin, T. (2010). Het spanningsveld van het nationale denken: ter inleiding. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 7-13). Hilversum: Verloren. [details]
  • Jensen, L., Leerssen, J., & Mathijsen, M. (2010). Free access to the past: romanticism, cultural heritage and the nation. (National cultivation of culture; No. 2). Leiden [etc.]: Brill. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De paradox van het internationale nationalisme in Nederland 1830-1840. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 49-64). Hilversum: Verloren. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Realisme. In G. J. van Bork, & N. Laan (Eds.), Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur (pp. 93-125). Bussum: Coutinho. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). The emancipation of the past, as due to the Revolutionary French ideology of Liberté, Egalité, Fraternité. National Cultivation of Culture, 2, 21-41. https://doi.org/10.1163/ej.9789004180291.i-334.10 [details]

  2009

  • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Een vriend komt thuis: Jacob Israël de Haan-nummer. (Uitgelezen Boeken; No. jrg. 13, nr. 2). Amsterdam: De Buitenkant. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Het WNT: een weinig bezocht museum van de taal. In J. Tollebeek, & H. te Velde (Eds.), Het geheugen van de Lage Landen (pp. 52-59). Rekkem: Ons Erfdeel. [details]
  • Pleij, H., van Gemert, L., & Mathijsen, M. (2009). De verbeelding van de stad in de literatuur: van de Middeleeuwen tot eind negentiende eeuw. In L. Lucassen, & W. Willems (Eds.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (pp. 124-151, 279-281). Amsterdam: Bert Bakker. [details]

  2008

  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 9-11). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). 'Den echten kindertoon': over jeugdliteratuur rond 1830-1850 en de kritiek daarop. Literatuur zonder Leeftijd, 22(77), 100-111. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Haastig, eigenmachtig en symbiotisch: hoe Jacob van Lennep 'De Gedichten van den Schoolmeester' maakte. Nieuw letterkundig magazijn, 26(1), 21-28. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Koffie verkeerd: Batavus Droogstoppel. In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 76-81). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Notes. In R. Dagnino (Ed.), De vijver in het meer: catalogus van de bibiotheek van Hans Faverey (pp. 24-32). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Stages in the development of Dutch literary historicism. In D. van Hulle, & J. Leerssen (Eds.), Editing the nation's memory: textual scholarship and nation-building in nineteenth-century Europe (pp. 287-303). (European studies; No. 26). Amsterdam: Rodopi. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Ten geleide. In H. Pleij (Ed.), Komt een vrouwtje bij de drukker… Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen (pp. 7-11). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Toelichting. In R. Dagnino (Ed.), De vijver in het meer: catalogus van de bibliotheek van Hans Faverey (pp. 5-14). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Woutertjes model: de betekenis van Woutertje Pieterse voor de Nederlandse (jeugd)literatuur. www.woutertjepieterseprijs.nl, 2008. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Woutertjes model: de betekenis van Woutertje Pieterse voor de Nederlandse (jeugd)literatuur: toespraak bij gelegenheid van de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs 2008. Literatuur zonder Leeftijd, 22(76), 165-173. [details]

  2007

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Spoorloos verdwijnen in de plooien van de geschiedenis? De eerste versie van De aanslag van Harry Mulisch'. In D. van Hulle, & e.a. (Eds.), Versions and Interpretations/ Versies en interpretaties (pp. 61-75). (ALW-Cahier; No. 26). [details]

  2006

  • Bank, J. T. M., & Mathijsen, M. (2006). Nederland in de negentiende eeuw. (Plaatsen van herinnering). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Brinkman, H., Lernout, G., & Mathijsen, M. (2006). Histories of editions. In L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout, & M. Mathijsen (Eds.), Texts in multiple versions: histories of editions (pp. 243-247). (Variants; No. 5). Amsterdam [etc.]: Rodopi. [details]
  • Giuliani, L., Brinkman, H., Lernout, G., & Mathijsen, M. (2006). Texts in multiple versions: histories of editions. (Variants; No. 5). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Verzen voor vaderlanders'. In Hendrik Tollens Cz. 1780-1856 (pp. 7-14). Rijswijk: Museum Rijswijk. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). Hendrik Tollens Cz. 1780-1856. Rijswijk: Museum Rijswijk. [details]

  2015

  • Mathijsen, M. (2015). Die Bombardierung Dresdens und Harry Mulischs literarisches Anliegen. In G. Pieken, & G. Kunert (Eds.), Schlachthof 5: Dresdens Zerstörung in Literarischen Zeugnissen: eine Ausstellung zum 13. Februar 1945 (pp. 70-80). Dresden: Sandstein Verlag. [details]

  2014

  • Mathijsen, M. (2014). Oprecht zelotisme of tijdelijke bevlieging? Keerpunten in het leven van Jacob van Lennep. Tijdschrift voor Biografie, 3(1), 4-11. [details]
  • Mathijsen, M. (2014). Travestieën van klassieke helden in het werk van Harry Mulisch: Orpheus, Oidipous en Ikaros. In R. Bindels (Ed.), Harry Mulisch Cahier (pp. 25-28). Heerlen: Schunck. [details]

  2013

  • Mathijsen, M. (2013). Moeders, minnaressen, echtgenoten, hartsvriendinnen en bijzitten: Jacob van Lennep en de vrouwen. In R. Honings, & O. Praamstra (Eds.), Ellendige levens: Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw (pp. 97-108). Hilversum: Verloren. [details]

  2012

  • Mathijsen, M. (2012). De bruiloft van Jacob Stootgraag: pornografie in de negentiende eeuw in Nederland. In J. van Driel, & R. Honings (Eds.), Pornografie in de Nederlandse literatuur (pp. 45-61, 282-284). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. [details]
  • Mathijsen, M. (2012). De drang naar buiten. In Kasteel Groeneveld: buitenplaats voor stad en land (pp. 103-147). Bussum: Thoth. [details]
  • Mathijsen, M. (2012). Nawoord: Max Havelaar als overlever. In Max Havelaar (pp. 345-356). (Perpetua reeks). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. [details]
  • Mathijsen, M., & Weijermars, J. (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk: de ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. (Noord en Zuid onder Willem I; No. 1). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond/Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). Het uitwendige schrijverschap: Jacob van Lennep als publieke figuur. Amsterdam: Februari Boekhandels. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). De geliefdste dichter van de negentiende eeuw. In M. Mathijsen, & H. Eijssens (Eds.), Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (pp. 22-29). Velp: Jansen & De Feijter. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). De onvoltooide. In A. Heumakers, M. Mathijsen, & K. Saal (Eds.), De tijd zelf: drieluik (pp. 35-70). ([Nagelaten werk van Harry Mulisch]; No. [1]). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Het leven van Peter de Génestet (1829-1861). In M. Mathijsen, & H. Eijssens (Eds.), Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (pp. 8-21). Velp: Jansen & De Feijter. [details]
  • Mathijsen, M., & Eijssens, H. (2011). Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver. Velp: Jansen & De Feijter. [details]

  2010

  • Mathijsen, M. (2010). Historische sensatiezucht: over de moraal van de geschiedenis: Huizinga-lezing 2009. Amsterdam: Prometheus [etc.]. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Relatiebemiddelaars voor en na de scheiding van tafel en bed: 1830 en de Nederlandse en Vlaamse literatuur. (Pacificatielezing; No. 27). Gent: Academia Press. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De Januskop van Jacob van Lennep. In I. Sorgdrager, & D. van der Meulen (Eds.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’: Multatuli contra Van Lennep (pp. 22-38). Amsterdam: Lubberhuizen. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De vermanende vinger van de literatuur. Jan Campert-stichting jaarboek, 2009, 86-94. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Romantischer dan romantisch: Bilderdijk herzien. In M. Brock, A. Jaeggi, M. Mathijsen, M. Moormann, C. van Steijnen, A. G. van der Steur, & P. van Zonneveld (Eds.), Bij Haarlems bul-gebulk (pp. 5-12). (De zingende zaag; No. [40]). Haarlem: Stichting Bilderdijk. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Slaapmuts of huisdrukker? Joost de Ruyter als eerste uitgever van Max Havelaar. In I. Sorgdrager, & D. van der Meulen (Eds.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’: Multatuli contra Van Lennep. (pp. 51-62). Amsterdam: Lubberhuizen. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Verantwoording. In H. Faverey (Ed.), Gedichten 1962-1990 (pp. 905-979). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]

  2009

  • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Inleiding: Jacob Israël de Haan: De Stichting en het nummer. Uitgelezen boeken, 13(2), 1-4. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Een Grand Tour door Nederland: de voetreis van Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep in 1823. Armada, 15(55), 17-24. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Joseph Alberdingk Thijm op de preekstoel van de Nieuwe Kerk. In J. Blansjaar, B. Kuyper, & W. Vogel (Eds.), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen: een vriendenboek voor Nop Maas: uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009 (pp. 136-144). Haarlem: Vogelperspectief. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Van boeken geleende ogen. Over Multatuli, 31(62), 2-14. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Zakdoeken gereed? Over de betekenis van persoonlijke brieven en dagboeken in een wetenschappelijke collectie. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 2007-2008, 43-57. [details]

  2008

  • Mathijsen, M. (2008). Twee vrouwen en meer: over het werk van Harry Mulisch. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). De eeuw van de passie. In J. Zwagerman (Ed.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (pp. 931-936). Amsterdam: Prometheus. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Kijken met andermans ogen: Geertruida Bosboom-Toussaint. In K. de Bakker (Ed.), Hier begint de victorie: schrijvers over Alkmaar: van Bosboom-Toussaint tot Zwagerman (pp. 113-130). Schoorl: Conserve. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). The underbelly of literature: pornography in the nineteenth-century Netherlands. The Low Countries, 16, 38-49. [details]

  2007

  • Mathijsen, M. (2007). De gemaskerde eeuw. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Laat de bronnen spreken: particuliere brieven als historische bron'. In P. Stokvis (Ed.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 51-68). Amsterdam. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Oorlog met de tijd. Harry Mulisch' worsteling met het oerboek'. Ons Erfdeel, 50, 36-47 & 104-105. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Stokvis, P. (2007). 'Literatuur en maatschappij. Het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910'. In P. Stokvis (Ed.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 385-407). Amsterdam. [details]

  2006

  • Mathijsen, M. (2006). 'De mens in de dichter. Het leven van Everhardus Johannes Potgieter. Biografie Bulletin, 16(3), 34-38. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Amsterdam: Leliegracht 25. De Gids en het blijvend debat'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 108-121). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Amsterdam: het Concertgebouw. Inleiding'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 14-21). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Frederiksoord en de droom van een wereld zonder armoede. Landbouwkoloniën in eigen land'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 82-95). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Gerrit van de Linde (1808-1858). A Dutch Poet and Schoolmaster in Highgate'. Hornsey Historical Society Bulletin, 47, 2-7. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Literatuur als levertraan'. In K. Hilberdink, & S. Wagenaar (Eds.), Leescultuur onder vuur. Zes voordrachten over geletterdheid (Publicaties Raad voor Geesteswetenschappen; No. 10). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Voorwoord'. In J. J. Oversteegen (Ed.), Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (pp. I-IV). (Athenaeum Boekhandel Canon). Amsterdam: AUP. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., Vaessens, T. L., & Laan, N. T. J. (2006). 'Nawoord'. In T. van Deel (Ed.), Voortgezette schepping (pp. 91-93). Amsterdam. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden