Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. T. (Tatiana) Markaki

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen
Fotograaf: Laila Cohen

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 317
Postadres
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel
  Heraklion (Venetian Candia), Crete: the Venetian Castello a Mare in the entrance of the port

  Van Kreta naar Amsterdam

  Tatiana Markaki is geboren in Heraklion, Kreta. Ze heeft in Athene gestudeerd: Geschiedenis en Archeologie (BA, cum laude, Faculteit der Letteren, Universiteit van Athene) en Piano Performance (BA, cum laude, Nationaal Conservatorium). Voor een vervolgstudie op het gebied van de geschiedenis van het Venetiaanse Kreta heeft Markaki de doctoraalstudie Helleense Studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een deel van de notariële akten van de Kretenzische notaris M. Varouchas uit de 16e-17e eeuw grondig bestudeerd. Deze akten zijn uitgegeven door prof. dr. Arnold van Gemert en prof. dr. Wim Bakker die jarenlang verbonden zijn geweest aan de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA. Vervolgens heeft Markaki als beursaal van de Griekse Akademie van Wetenschappen en van het Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini te Venetië uitgebreid archiefonderzoek verricht naar notariële akten van het Venetiaanse Kreta in het Rijksarchief van Venetië. Vanaf 1995 werkt Markaki als docent Cultuurkunde en Taalvaardigheid Nieuwgrieks bij de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur. Vanaf september 2013 is zij programmateamleider van dezelfde opleiding. Tegelijkertijd verricht zij werkzaamheden als freelance beëdigd tolk-vertaler Grieks en als adviseur/trainer bij verschillende interculturele (onderwijs)projecten.

 • Onderzoek

  Cultuur en Taal of Taal en Cultuur?

  Markaki's onderzoeksinteresse gaat uit naar aspecten zowel van de Griekse taal (met name Nieuwgriekse lexicografie en vertalen) als van de sociaal-economische geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Kreta gedurende de Venetiaanse overheersing (1211-1669). Op het gebied van geschiedenis is het onderzoek gericht op de bruidsschat en uitzet die vrouwen op Kreta bij hun huwelijk naar hun nieuwe huishouden meebrachten. Door huwelijkscontracten en inventarissen - geschreven in het Grieks en Italiaans, Venetiaans en Kretenzisch - te bestuderen probeert Markaki huwelijkspatronen en consumptiepatronen in kaart te brengen. Hiermee wordt getracht om een bijdrage te leveren aan de kennis van "Ιστορία του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού" (Geschiedenis van de Griekse wereld in de periode van de Venetiaanse overheersing), die tot nu toe onderbelicht is gebleven in vergelijking met andere periodes van de Griekse geschiedenis.

  Op het gebied van taal focust Markaki voornamelijk op het vertalen van Nederlandse literaire non-fictie in het Grieks, de lexicografie van het Nieuwgrieks en het ontwikkelen van lesmateriaal voor het taalvaardigheidsonderwijs in het Nieuwgrieks.

  Cultuurgeschiedenis van Kreta

  Onderzoeksproject: Women and Material Culture in Venetian Crete (16th-17th century)

  Dit onderzoeksproject heeft geresulteerd in een promotietraject dat deels is gefinancierd door: a) de FGw, Universiteit van Amsterdam (middelen uit het investeringsplan Duurzame Geesteswetenschappen); b) de Griekse Akademie van Wetenschappen in Athene, Griekenland i.s.m. het Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini in Venetië, Italië.

  Dissertatie: Objects and Identities: Dowry and Material Culture in Venetian Crete in Regional and European Context (1600-1645)

  Zie: http://hdl.handle.net/11245.1/88113211-ad31-46df-839d-983825f03745

  Samenvatting: Kreta stond ca. 450 jaar onder Venetiaans bestuur (1211-1669). In de periode 1570 tot 1669 was Kreta de grootste en belangrijkste kolonie van Venetië in het Oostelijk Middellandse Zeegebied. Deze periode wordt gekenmerkt door welvaart en een bloeiende stedelijke economie en cultuur, die volgens enkele onderzoekers te vergelijken is met de cultuur van de Italiaanse Renaissance.                            

  Doel van het onderzoek is de sociaal-economische en met name de culturele functie van de bruidsschat, die de bruid in het nieuwe gezin meebracht, gedurende deze belangrijke periode te bestuderen, zowel in de hoofdstad van Kreta, Candia (het huidige Heraklion), als op het platteland. Op deze wijze worden aspecten van het dagelijks leven op Kreta in de eerste helft van de 17 e eeuw aan het licht gebracht (1600-1669).

  Ongepubliceerde huwelijksovereenkomsten en de daarbij horende inventarissen uit het archief Notai di Candia, dat onderdeel uitmaakt van het Rijksarchief te Venetië, zijn de te gebruiken primaire bronnen. Ze worden met name kwantitatief geanalyseerd om op de meest exacte wijze informatie te verschaffen over de diversiteit van de materiële cultuur en de patronen van consumptiegedrag van de bewoners van Kreta. De samenstelling van de bruidsschaten, de keuzes van de familie van de bruid en van de bruid zelf omtrent de kwantiteit, de kwaliteit en de waarde van het roerend goed, het onroerend goed en het geld dat contant wordt gegeven spelen een belangrijke rol bij het bestuderen van de culturele aspecten van de bruidsschat. Daarbij zijn onderzoeksvragen over de culturele invloed van Venetië op de materiële cultuur op Kreta en het traditionele karakter van de bruidsschat, als ook de nieuwe trends, van wezenlijk belang. Doel is het in kaart brengen en interpreteren van consumptiepatronen en vormen van materiële cultuur. De beschrijving van de ontwikkelingen rond consumptie en de materiële cultuur van het huishouden op Kreta betreft twee verschillende regio's (stad & platteland) en sociale groepen (elite & non elite). De sociaal-economische aspecten van de bruidsschat focussen op de rol die de bruidsschat speelt als middel van sociale mobiliteit.

  Lexicografie

  Onderzoeksproject: Woordenboekproject Nieuwgrieks

  Dit project is gefinancierd door de Nederlandse Taalunie (NTU) en de FGw, UvA.

  - maart 1997 tot maart 1998 (opzet lexicografisch project);     

  - maart 1998 tot augustus 2004 (redacteur en vertaler);

  - 2009 - heden: vervolgproject: realisatie van een (elektronisch beschikbaar) 2e druk van beide delen van het Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks.

  wiki-pagina Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks

  Wetenschappelijke publicaties (in het Grieks)

  1. "Onderwijs en Muziek in Griekse regio's tijdens de Venetiaanse heerschappij" in: Ch. Maltezou (red), Venetiae quasi alterum Byzantium. Aspecten van de Griekse geschiedenis tijdens het Venetiaans bestuur opgrond van archiefstukken, Athene 1993: 375-383, 399-433.

  2. "Het Venetiaanse Candia op grond van de reisbeschrijving van de Nederlander M.Seusenius (1602)" in: Anthi Chariton , Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia,Venezia 1998: 289-299.

  3. "De huwelijksovereenkomsten als bron bij het historisch en antropologisch onderzoek van Kreta tijdens het Venetiaans bestuur (1600-1648)"', Cretan Studies 6(1998): 71-88.         

  4. "De rol van kleding in de huwelijksovereenkomsten opgemaakt door de notaris M.Varouchas (1597-1613)", Akten van het VIII Internationaal Congres voor Kretenzische Studiën , Heraklion 2000: 81-93.     

  5. Sapientissimi Imperatoris Leonis Oracula & Anonymi Narratio de Vero Imperatore. The Oracles of the Most Wise Emperor Leo & The Tale of the True Emperor (Amstelodamensis Graecus VI E 8). Text, Translation and Introduction, edited by W.G. Brokkaar, with the collaboration of J. A. Aalberts, J. I. Beijerman-Averink, A. S.M. Bot, M. C. Janssen, D. R.J. Koster, M. D. Lauxtermann,T. Markaki, P. Motsenigou, S. Stamboulidou, J.H. M. Wennekendonk-Visser. In honour of Prof. Dr. A.F. van Gemert on the occasion of his retirement. Amsterdam 2002.

  6. "Woordenboekproject Nieuwgrieks -Nederlands en Nederlands -Nieuwgrieks" in: I.N. Kazazis (red.), De lexicografie van het Oudgrieks, Middelgrieks en Nieuwgrieks. Huidige stand van zaken en perspectieven omtrent de lopende lexicografische projecten. Akten van de Internationale Conferentie d.d. 9 november 1997. Centrum voor de Griekse Taal, Thessaloniki 2003: 121-126.     

  7. "Het Nieuwgrieks en de overige moderne talen aan de Universiteit van Amsterdam (1997-2007)", paper voor het 1e Internationaal Congres voor Nieuwgriekse Studiën, Athene 3-5 juli 2008: 59-63.   

  8. "...Nog drie houten beschilderde kisten ter waarde van 36 ducati... Bijdrage aan de studie van de materiële cultuur in het Venetiaanse Candia tijdens de Kretenzische Oorlog (1647-1650)" in: Akten van het XI   Internationaal Congres voor Kretenzische Studiën, Rethymno 2011 (te verschijnen).    

  9. "Taalonderwijs en vorming van muzikale identiteit: Griekse populaire muziek en taalverwerving Nieuwgrieks in de Webklas light Nieuwgrieks van de Universiteit van Amsterdam" in: Akten van IV Congres van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studiën , Granada 2010.

  Populariserende publicaties

  1. "Taal- en cultuuronderwijs bij de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur" in: Nieuwsbriefnr. 1, jaargang 6, november 2003: 8-11. LeerstoelgroepTweede-taalverwerving,Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

  2. "De Kretenzische Renaissance (1570-1669): de historische en sociale context van de Erotokritos " (i.s.m.I. Manousakis-vanBommel) in: Lychnari 5, 2008: 30-32.

  3. "Het Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands en Nederlands-Nieuwgrieks: de totstandkoming en het belang van een groot lexicografisch project" in: Nieuwsbrief nr. 2, jaargang 11 , juli 2009: 7-10. Leerstoelgroep Tweede taalverwerving, Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA. 

   

  Boeken vertaald uit het Nederlands naar het Grieks

  1. R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix και Iστορία, Mαμούθ κόμιξ, Aθήνα 2002, pp. 223. [R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix en de waarheid, Bert Bakker, Amsterdam 1997]

  2. R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix και Aθήνα. Eμπρός για το χρυσό στην Oλυμπιάδα, Mαμούθ κόμιξ, Aθήνα 2004, pp. 110. [R.van Royen & S. van der Vegt, Asterix en Athene. Op naar Olympisch goud, Bert Bakker, Amsterdam 2004]. Beide boeken bespreken de historiciteit van de Asterix-stripverhalen.

  3. Jan de Kinder, Κόκκινο, ή γιατί ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2014 [Jan de Kinder, Rood of waarom pesten niet grappig is, uitgeverij De Eenhoorn].

  Mederedacteur bij de ontwikkeling van lesmateriaal voor taalvaardigheid Nieuwgrieks

  Th. Vrana, I. Ioannidou, Ik leer Grieks-μαθαίνω ελληνικά II , Leeuwarden 1997 (leergang Nieuwgrieks voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, bestaande uit twee lesboeken en twee werkboeken ontwikkeld in het Advies- en Begeleidingscentrum voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam (ABC).

 • Onderwijs

  Courses in Dutch

  Griekenland en Cyprus: van de Ottomaanse tijd tot heden (propedeuse, Open UvA college)

  Het doel van deze module is het verwerven van globale kennis van en enig inzicht in de politieke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in het hedendaagse Griekenland (met nadruk op de periode 1860-heden) en het leren die ontwikkelingen in verband te brengen met hedendaagse cultuuruitingen en maatschappelijke problemen. De colleges starten met de periode na de oprichting van de Griekse staat (1832). Vervolgens wordt een aantal belangrijke fasen en gebeurtenissen uit de laatste 150 jaar van de Nieuwgriekse geschiedenis mede aan de hand van audiovisueel materiaal chronologisch behandeld. Speciale aandacht wordt besteed aan de sleutelpositie van Griekenland tussen Oost en West, de gevolgen van de beide wereldoorlogen voor Griekenland en de ontwikkelingen die tot de huidige “Griekse crisis” hebben geleid. Zowel de hedendaagse politiek, economie en maatschappelijke kwesties als de betrekkingen met de Europese Unie en de buurlanden (Turkije,  Albanië, Noord Macedonië, Cyprus) komen uitvoerig aan bod. Thema’s als het nationalisme, de opkomst van extreemrechts, de immigratieproblematiek en de rol van rechts en links in de Griekse politiek passeren ook de revue. De vakliteratuur is in het Engels en de colleges in het Nederlands.                 

  Courses in Greek and English (2nd year, 1st semester)

  1. Modern Greek Language and Literature 1

  2. Modern Greek Language and Literature 2

  Doel van deze modules in het 2e jaar is het aanbrengen en versterken van de actieve taalvaardigheid en de verdere oefening van de receptieve vaardigheden met keuze van onderwerpen en teksten op het gebied van de Nieuwgriekse letterkunde.

  Courses in English

  1. Project Athens (1st year, 2nd semester, Open UvA college)

  Every city seems to recall its history in the way it presents itself. The older the city, the more ‘layers’ can be distinguished in the story it tells to residents and visitors. This is also the case with Athens. There is much to discover in the history of Athens as it is solidified in stone and ‘piled up’ in the urban space. By examining artefacts and forms of architecture that usually escape attention, but also through careful study of the shifting functions and meanings of the same building or monument over time, we get a more nuanced picture of the city. How are monuments and certain spaces used, reused (or abused) in Athens over the years? How many ‘layers’ can be distinguished in the story that a monument tells us? Students get to know the multilayered history of Athens on the basis of the study of the changing use of certain monuments. It is a first, thorough introduction to various aspects of urban history (topography, geography, history, art history, archaeology, architecture and anthropology). The emphasis is on the Ottoman period of Athens that so far has received little attention, on the transition to that of the Greek nation-state and on the transformation of Ottoman Athens to a (West) European city.

  2. Memory and Conflict: Greece, Turkey and Cyprus (2nd year, 1st semester)

  3. Venice, Byzantium and the Greek World (2nd year, 1st semester, Open UvA college)

  4. The Mediterranean and Europe: Contacts, Conflicts, Confluences (3rd year, 1st semester)

  5. Islamicate Art across the Mediterranean World (3rd year, 2nd semester)

  Begeleiding van Bachelorscripties (selectie)

  • Froukje Mijnen, Het immigratiebeleid van Griekenland.
  • Annemarie Oosting, De Nederlandse Pers en de Griekse crisis (2010-2012). De berichtgeving in De Volkskrant. 
  • Niki Makri-Makridou, Extreemrechts in Griekenland: De opkomst van de Gouden Dageraad in de Griekse politiek.
  • Annemieke Swaans,  Fotis Kontoglou (1896-1965): schilder tussen traditie en moderniteit.
  • Milou Versluis: De EU en de privatisering van Thessaloniki Airport: een kijkje achter de schermen.

  Begeleiding van Masterscripties (selectie)

  •  Agnes Dijk, De berichtgeving over de oorlog in Kosovo in de Griekse en de Nederlandse Pers.
  • Athanassios Dialektopoulos, Η πορεία μετάβασης της βυζαντινής λατρευτικής εικόνας σε πίνακα θρησκευτικής ζωγραφικής κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας στον ελληνικό κόσμο. Ιδεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
  • Alexandra Feitsma, Ο σημιτικός χαρακτήρας και τα ελληνικά στοιχεία της διαλέκτου των Μαρωνιτών της Κύπρου.
  • Alkiviadis Delantonis, Η Ιδεολογία στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη (1211-1669).

   

   

 • Overige functies

  Bestuurlijke functies

  • Programmateamleider & voorlichter  opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur
  • Voorzitter Opleidingscommissie (OC) Nieuwgriekse taal en cultuur
  • Coördinator Minor Mediterranean Studies.
  • Lid Ondernemingsraad (OR) Faculty of Humanities: 2015-2018 en 2021-2024. Lid P&O commissie en commissie Veiligheid.
  • Lid dagelijks bestuur Centrale Ondernemingsraad (COR, UvA): 2015-2017.
  • Lid Centrale Ondernemingsraad (COR, UvA): 2021-2024, lid HRM-commissie.
  • Organisator Internationaal Certificaatsexamen Nieuwgrieks in Nederland (i.s.m. het Centrum voor de Griekse Taal te Thessaloniki KEΓ & het Griekse Ministerie voor Onderwijs).
  • Voorzitter Nederlands Genootschap Nieuwgriekse Studies (NGNS): 2015-2023
  • Initiatiefnemer, oprichter & eindverantwoordelijk voor de Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies, UvA.
  • Bestuurslid Europees Genootschap Nieuwgriekse Studies (EENS): 2014-2022
  • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Nederlands Instituut in Athene (NIA): 2020-2023

  Overige functies

  1. Freelance beëdigd tolk-vertaler Grieks (inschrijving in het  Rbtv)
  2. Trainer KIT Intercultural Professionals (programma Country Culture Insights: Greece)
  3. Ontwikkelaar Webklassen light  Taal en Letterkunde, UvA. Deze webklassen zijn ontwikkeld in 14 websites voor alle opleidingen van het Departement Taal & Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA (in de periode 2008-2010): Nieuwgrieks, Duits, Roemeens, Hebreeuws, Arabisch, Grieks & Latijn, Slavische talen (Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch), Spaans, Scandinavische talen (Zweeds, Noors, Deens), Engels, Frans, Italiaans, Literatuurwetenschap, Taalwetenschap, Nederlandse Gebarentaal (NGT).

  Overige activiteiten: Het maatschappelijk debat over de Griekse crisis

  Tatiana Markaki heeft in haar functie als voorlichter van de opleiding Nieuwgrieks geprobeerd via Griekse en Nederlandse media een bijdrage te leveren aan het schetsen van een genuanceerd beeld over de Griekse crisis. Hieronder volgt een selectie van haar mediaoptredens: 

  • 2015, 29 juni: oprichting en presentatie van de nieuwe informatiebron over de Griekse crisis: de Nederlands-Grieke Mediacirkel.
  • 2012, 14 maart: opiniestuk "De Grieken voelen zich niet gered" in: FoliaMagazine 24: 2
  • 2012, 5 maart: interview Grieks TV-programma Προσωπικά (publieke omroep NET). Thema: de Nederlandse-Griekse betrekkingen tijdens de Griekse crisis.
  • 2011, 3 november: artikel "Papandreou kon zijn volk niet langer negeren". Interview gegeven aan Maarten van Wijk, Algemeen Dagblad.
  • 2011, 1 november: interview Persbureau ANP & NOS Radio 1 journaal . Thema: het Griekse referendum.
  • 2011, 30 september: opiniestuk " Griekse problemen te moeilijk voor populisten" in: Dagblad Trouw (gepubliceerd op de site van de Nederlands-Griekse Mediacirkel).
  • 2011, 23 september: interview " Man & Paard" in: Villamedia (gepubliceerd op de site van de Nederlands-Griekse Mediacirkel).
  • 2011, 14 september: gast bij live TV-programma Pauw en Witteman (VARA, Nederland 1).

  Culturele activiteiten van de UvA

  Optredens binnen en buiten de UvA met Griekse muziek (zang en pianobegeleiding).

 • Publicaties

  2022

  • Markaki, T. (2022). Innovations and the art of deception: mixed cloths in Venetian Crete (17th century). In G. Nigro (Ed.), La moda come motore economico: innovazione di processo e prodotto, nuove strategie commerciali, comportamento dei consumatori / Fashion as an economic engine: process and product innovation, commercial strategies, consumer behavior (pp. 15-24). (Datini Studies in Economic History; Vol. 2). Firenze University Press. https://doi.org/10.36253/978-88-5518-565-3.04 [details]

  2021

  • Markaki, T. (2021). Κρητικός Πόλεμος, γυναίκες και καθημερινός βίος: οι καταγραφές κινητών στο Χάνδακα (1646-1655). In ΓΙΑΝΝΗΣ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Ed.), KPHTIKOΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1645-1669). Άγνωστες πτυχές.: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (pp. 203-214). Municipal Library of Heraklion.
  • Markaki, T. (2021). ‘Στο Κάστρον επαντρεύθηκε…’: Γαμήλιες πρακτικές στον Χάνδακα του Βιτσέντζου Κορνάρου. In Ε. Κ. Σ. Κατσαραπίδης (Ed.), Ερωτόκριτος: αισθητική, ιστορία, κριτική: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (pp. 148-154). Center of Cretan Literature.

  2015

  • Markaki, T. (2015). Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia. In K. A. Dimadis (Ed.), 5th European Congress of Modern Greek Studies, Thessaloniki: Proceedings: Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature. - vol 5 (pp. 207-220). Athens: European Society of Modern Greek Studies. [details]

  2018

  • Markaki, T. (2018). ... άλες τρις κασέλες ταλπεδένιες σγουραφιστές, δουκάτα 36. Συμβολή στη μελέτη του υλικού πολιτισμού στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα (1647-1650). In ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΑ΄ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011): ΤΟΜΟΣ Β1 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (Vol. B1, pp. 141-157). Rethymnon Society of Historical and Ethnographical Studies. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/d/5/metadata-1525688525-459146-20835.tkl

  2017

  • Markaki, T. (2017). Υλικά αγαθά σε αέναο ταξίδι: Η περίπτωση της vestura στοv βενετοκρατούμενο Χάνδακα . In Proceedings of the 12th International Congress of Cretan Studies Heraklion: Society of Cretan Historical Studies. [details]

  2011

  • Markakē, T. (2011). Politikes sugkrotēsēs mousikēs tautotētas: sugchronē ellēnikē mousikē kai ekmathēsē glōssas sto diadiktuako topo 'Webklas light Nieuwgrieks' tou Universiteit van Amsterdam. In K. A. Dēmadēs (Ed.), Tautotētes ston ellēniko kosmo (apo to 1204 eōs sēmera): D' Eurōpaïko Sunedrio Neoellēnikōn Spoudōn: Granada, 9-12 Septembriou 2010: praktika = Identities in the Greek world (from 1204 to the present day): 4th European Congress of Modern Greek Studies: Granada, 9-12 September 2010: proceedings. - Tomos E' = Vol. 5 (pp. 645-659). Athēna: Eurōpaïkē Etaireia Neoellēnikōn Spoudōn. [details]

  2008

  • Markaki, T. (2008). Η Nεοελληνική και οι άλλες σύγχρονες γλώσσες στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ κατά την τελευταία δεκαετία (1997-2007). In Γραπτές εισηγήσεις: 1º Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2008, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (pp. 59-63). Αθήνα: Δήμος Αθηναίων [etc.]. [details]
  • van Gemert, A., Lauxtermann, M., Janssen, M., Wennekendonk-Visser, M., Boletsi, M., Bot, A., ... Zervou, R. (2008). Prisma μεγάλο Ελληνο-ολλανδικό λεξικό = Prisma groot woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands. Houten: Prisma Woordenboeken en Taaluitgaven. [details]

  2003

  • Markaki, T. (2003). Programma syntaxis Ellino-ollandikou/Ollando-ellinikou lexikou. In I. N. Kazazis (Ed.), The lexicography of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature (pp. 121-126). Thessaloniki: Ministry of National Education and Religious Affairs & Centre for the Greek Language.

  2002

  • Brokkaar, W. G., Koster, D. R. J., Lauxtermann, M. D., Janssen, M. C., Markaki, T., Wennekendonk-Visser, J. H. M., ... Aalberts, J. A. (2002). Sapientissimi Imperatoris Leonis Oracula & Anonymi Narratio de Vero Imperatore. The Oracles of the Most Wise Emperor Leo & The Tale of the True Emperor (Amstelodamensis Graecus VI E 8). Text, Translation and Introduction. Amsterdam: vakgroep Nieuwgriekse taal en cultuur.

  2000

  • Markaki, T. (2000). To endyma stis ektimiseis proikas tou M. Varoucha (1597-1613). In T. Detorakēs, & S. Papadakē-Oekland (Eds.), Pepragmena E' diethnous Krētologikou Sunedriou : Ērakleio, 9-14 Septembriou 1996. - T. B: Buzantinē kai mesaiōnikē periodos (pp. 81-93). Ērakleio: Etairia Krētikōn Istorikōn Meletōn.

  1998

  • Markaki, T. (1998). O Venetokratoumenos Chandakas stis arches tou 17ou aiōna kata tēn aphēgēsē tou Ollandou proskynētē Martinus Seusenius. In N. Panagiōtakēs (Ed.), Anthē Charitōn: meletēmata heortia syngraphenta hypo tōn hypotrophōn tou Hellēnikou Institoutou Vyzantinōn kai Metavyzantinōn Spoudōn tēs Venetias epi tē pentakosietēridi apo tēs hidryseōs tēs Hellēnorthodoxou koinotētos Venetias = studi celebrativi scritti dai borsisti dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia in occasione dei cinquecento anni dalla fondazione della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia (pp. 289-299). (Biblioteca dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia; No. 18). Venezia: Hellēnikon Institouton Vyzantinōn kai Metavyzantinōn Spoudōn tēs Venetias. [details]
  • Markakē, T. (1998). Sumfōnētika gamou kai proikōes dikaiopraxies ōs pēges ereunas tēs koinōnikēs istorias kai anthrōpologias stē benetokratoumenē Krētē (1600-1648). Cretan Studies, 6, 71-88. [details]

  1993

  • Markaki, T. (1993). I dimiourgia koinon politismikon glosson. Paideia kai Mousiki. Archeiaka tekmiria kai vivliografia. In C. Maltezou (Ed.), Venetiae quasi alterum Byzantium. Opseis tis Istorias tou Venetokratoumenou Ellinismou. Archeiaka tekmiria. (pp. 399-433). Athens: Foundation of Greek Culture.
  • Markaki, T. (1993). I dimiourgia koinon politismikon glosson. Paideia kai Mousiki. In C. Maltezou (Ed.), Venetiae quasi alterum Byzantium. Opseis tis Istorias tou Venetokratoumenou Ellinismou. Archeiaka tekmiria. (pp. 375-383). Athens: Foundation of Greek Culture.

  2016

  • Markaki, T. (2016). Commentaar op de Griekse crisis [Bespreking van: J. Hinrichs, S. el Sherbini (2016) De Griekse crisis: een land op zoek naar zijn plaats in Europa]. Lychnari : Verkenningen in het Griekenland van Nu, 2016(1), 46. [details]

  Lidmaatschap / relevante positie

  • Markaki, T. (2020-2024). Chair, Wetenschappelijke Adviesraad Nederlands Instituut te Athene.
  • Markaki, T. (2018-2022). Board member until October 2022, European Society of Modern Greek Studies. https://www.eens.org/
  • Markaki, T. (2018-2021). Toezicht houden op de activiteiten en de financieën van het Nederlands Instituut in Athene., Wetenschappelijke Adviesraad Nederlands Instituut te Athene.
  • Markaki, T. (2015-2019). Dutch Society of Modern Greek Studies (NGNS). http://www.nieuwgrieksestudies.nl/
  • Markaki, T. (2014-2018). Board member of the European Society of Modern Greek Studies., European Society of Modern Greek Studies. http://www.eens.org/

  Mediaoptreden

  • Markaki, T. (31-10-2019). International Congress (1-3 November 2019) on the Cretan War (1645-1669) [Radio] SKAI RADIO. Daily life during the Cretan War (1645-1669) in Candia (Heraklion).
  • Markaki, T. (03-11-2011). Papandreou kon zijn volk niet langer negeren [Print] Algemeen Dagblad. Papandreou kon zijn volk niet langer negeren.
  • Markaki, T. (23-09-2011). Man & Paard. Interview door Raymond Krul [Print] Villamedia, vakblad over Journalistiek, Villamedia. Man & Paard. Interview door Raymond Krul.

  Tijdschriftredactie

  • Markaki, T. (editor) (2019-2024). Pharos: journal of the Netherlands Institute in Athens (Journal).

  Spreker

  • Markaki, T. (speaker) (7-10-2022). Γυναικεία μόδα και ανατρεπτικές τάσεις στη βενετοκρατούμενη κρητική ύπαιθρο: η περίπτωση της Φουρνής Λασιθίου τον 17ο αιώνα, 13th International Congress of Cretan Studies, Agios Nikolaos.
  • Markaki, T. (invited speaker) (2-11-2019). Κρητικός Πόλεμος, γυναίκες και καθημερινός βίος: οι απογραφές κινητών στον Χάνδακα (1646-1652), Άγνωστες πτυχές του Κρητικού Πολέμου (1645-1669), Heraklion.
  • Markaki, T. (invited speaker) (30-10-2019). Γαμήλιες πρακτικές στο Χάνδακα του Βιτσέντζου Κορνάρου: μια ματιά στις κρητολογικές σπουδές του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, Ψηφίδες Κρητικής Ιστορίας, Heraklion.
  • Markaki, T. (speaker) (21-6-2019). "Στο Kάστρον επαντρεύθηκε…": Γαμήλιες πρακτικές στο Χάνδακα του Βιτσέντζου Κορνάρου (1590-1613), Ερωτόκριτος: αισθητική, ιστορία, κριτική, Rethymnon.
  • Markaki, T. (invited speaker) (3-12-2018). Family, dowry and material culture in Venetian Crete (17th century), The Greek-Latin World (13th-18th century), Athens.
  • Markaki, T. (speaker) (21-11-2018). Heraklion in de “Renaissance”: Candida alias civitas Venetiarum apud Levantem?. http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-november-2018-varialezing/
  • Markaki, T. (invited speaker) (21-2-2018). Heraklion during the "Cretan Renaissance", University of Gent.
  • Markaki, T. (speaker) (23-9-2016). Υλικά αγαθά σε αέναο ταξίδι: η περίπτωση της vestura στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα, 12th International Congress of Cretan Studies, Heraklion, Crete.
  • Markaki, T. (speaker) & d'Amora, R. (speaker) (17-2-2015). The Greek-Turkish War: 1919-1922, Lecture organised by the Dutch Society for Modern Greek Studies, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (28-11-2014). El Greco 1541-1567: de eerste stappen van een kosmopolitische kunstenaar, In het spoor van El Greco: manifestatie nav de 400 jaar na de dood van de Kretenzische kunstenaar, OMHP, UvA, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (2-10-2014). Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia, Paper for the 5th European Congress of Modern Greek Studies, Thessaloniki, Greece. http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/markaki_tatiana.pdf
  • Markaki, T. (speaker) (25-4-2013). De hedendaagse Griekse politiek: Nationalisme in Griekenland, Congres opleiding Europese Studies, UvA: Hedendaags nationalisme binnen de Europese Unie, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (11-5-2012). "Mια κασελα ταλπεδενια στιμαδι υπερπυρα 30…" - Materiële cultuur en consumptiepatronen in Venetiaans Candia tijdens de Kretenzische Oorlog (1647-1650), Varia-lezing Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (6-2-2012). Nees technologies kai nees prokliseis sti didaskalia ton ellinikon os xenis glossas se ollandofonous stin polipolitismiki Evropi, 21e Congres "Evropi: Koinonia kai Paideia". Organisatie: Coördinator Grieks Onderwijs in Noord-West Europa & Directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie, Brussel.
  • Markaki, T. (speaker) (22-9-2011). "…ales tris kaseles talpedenies sgourafistes, ducata 36 …". Symvoli sti meleti tou ylikou politismou sto venetokratoumeno Chandaka tin periodo tou Kritikou polemou (1647-1650), XI International Congres of Cretan Studies, Rethymnon, Crete.
  • Markaki, T. (speaker) (9-3-2011). Webklas light Taal en Letterkunde: een nieuw voorlichtingsinstrument van het Departement Taal & Letterkunde van de UvA, Symposium VSNU Platform Aansluiting VWO-WO, Utrecht.
  • Markaki, T. (speaker) (20-1-2011). Webklas light Taal & Letterkunde: voorlichting en studiesucces., UvA Onderwijs Symposium: Studiesucces., Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (10-11-2010). Webklas light Taal & Letterkunde: de kleine talen in de schijnwerpers, ICT-congres Dé Onderwijsdagen 2010 Innovatie en Realiteit, Utrecht.
  • Markaki, T. (speaker) (11-9-2010). Politikes sygkrotisis mousikis taftotitas: sygchroni elliniki mousiki kai ekmathisi glossas sto diadiktiako topo Webklas light Nieuwgrieks tou Universiteit van Amsterdam., IV Congres of the European Association of Modern Greek Studies, Granada, Spain.
  • Markaki, T. (speaker) (18-5-2010). Webklas light Nieuwgrieks, Symposium over het Onderwijs in het Grieks in Nederland, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (23-5-2009). Het "Prisma Groot Woordenboek Nederlands -Nieuwgrieks & Nieuwgrieks -Nederlands": de totstandkoming van een groot lexicografisch project, Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Instituut in Athene (VVNIA), Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (9-3-2009). Het belang van het Woordenboekproject Nieuwgrieks, Persconferentie georganiseerd door de Nederlandse Ambassade en het Nederlands Instituut in Athene, Nederlands Instituut in Athene.
  • Markaki, T. (speaker) (7-3-2009). The "Prisma Comprehensive Dutch-Greek & Greek-Dutch Dictionary": facts and numbers, Onderwijs-HELEXPO, Athene.
  • Markaki, T. (speaker) (26-9-2008). Renaissance Crete (1570-1669). The historical and social context of the Erotokritos, Varia-colleges (lezingen) georganiseerd door de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (10-11-1997). Γαμήλιες σχέσεις, προικοδότηση και κατανάλωση στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα (1600-1648), Eλληνολατινική Aνατολή: 1st International Conference MA-students Modern Greek History in honour of Gunnar Hering, University of Athens, Athens.
  • Markaki, T. (speaker) (9-11-1997). Programma syntaxis Ellino-ollandikou/Ollando-ellinikou lexikou, International Conference: The lexicography of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature. Present state and prospects of current major projects., Thessaloniki, Greece.
  • Markaki, T. (speaker) (20-6-1997). Symfonitika gamou kai proikoes dikaiopraxies os piges erevnas tis koinonikis istorias kai anthropologias sti Venetokratoumeni Kriti, Internationaal Symposium ter ere van prof. dr. W. Bakker: De historische en sociale context van de literatuur van de Kretenzische Renaissance, Amsterdam.
  • Markaki, T. (speaker) (12-9-1996). To endyma stis ektimiseis proikas tou M. Varoucha (1597-1613), VIII International Congress of Cretan Studies, Heraklion, Crete.

  2018

  • Markaki, T. (2018). Objects and identities: Dowry and material culture in Venetian Crete in regional and European context (1600-1645). [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Zelfstandig ondernemer
   Beedigd tolk-vertaler Grieks