Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. E.C.G. (Elisabeth) Okhuizen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Belastingrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 107
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publicaties

  2009

  • Okhuizen, E. C. G. (2009). De regeling inzake ambtshalve vermindering: toe aan herziening! Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 11(6), 10-18. [details]

  2019

  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Beslistermijn op bezwaar tegen WOZ van één jaar kan met zes weken worden verdaagd. 976. Case note on: HR, 5/04/19, 18/00309, ECLI:NL:HR:2019:494 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(16). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU. 1452. Case note on: PHR, 22/03/19, 18/02951, ECLI:NL:PHR:2019:276 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(23). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). In WOZ-procedure van huurder kan in cassatieprocedure de eigenaar als derde-belanghebbende worden opgeroepen. 2434. Case note on: HR, 13/09/19, 18/00010, ECLI:NL:HR:2019:1315 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(40). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Ontbreken rechtsmiddelverwijzing kan leiden tot verschoonbare termijnoverschrijding. 2679 . Case note on: HR, 18/10/19, ECLI:NL:HR:2019:1595 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(44). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Wanneer geen cassatieberoep wordt ingesteld tegen hofuitspraak waarin zaak partieel wordt teruggewezen naar rechtbank worden definitieve oordelen van hogerberoepsrechter onherroepelijk. 1818. Case note on: HR, 12/07/19, 18/02955, ECLI:NL:HR:2019:1084 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(29). [details]

  2018

  • Okhuizen, E. (2018). Inleiding. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 21-27). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E. (2018). Verstrikt in de netten van de onzakelijke lening, een pleidooi voor eenvoud. Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(2), [18]. [details]
  • Okhuizen, E. (2018). Wijzen van heffing. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 29-134). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Belastingrechter is bevoegd inzake beroep tegen inhouding op loon van militair ambtenaar. 2008. Case note on: PHR, 25/07/18, 18/00352, ECLI:NL:PHR:2018:836 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(35-36). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Geen matiging schadevergoeding overschrijding redelijke termijn als zaken niet gezamenlijk zijn behandeld. 2785. Case note on: HR, 16/11/18, ECLI:NL:HR:2018:2119 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(49). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Kantooractiviteiten in Duitsland betekenen nog geen toepassing van EU-recht, toetsing procedure aanslag IB aan Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet aan de orde. 2489. Case note on: PHR, 25/09/18, 16/02230, ECLI:NL:PHR:2018:1056 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(44). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Te laat opgelegde aanslag raakt geldigheid verliesvaststellingsbeschikking niet. 558. Case note on: HR, 23/02/18, ECLI:NL:HR:2018:264 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10). [details]
  • Okhuizen, E. C. G., & Pieterse, L. J. A. (Eds.) (2018). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (4e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E., & Jansen, D. (2018). De fiscale bestuurlijke boete. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 375-422). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]

  2017

  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Als zaken van verschillende belanghebbenden gezamenlijk worden behandeld kan schadevergoeding alleen worden gematigd als de hoofdzaken betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. 2944. Case note on: HR, 17/11/17, ECLI:NL:HR:2017:2875 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Bij toepassing art. 80a Wet RO voegt de Hoge Raad geen standaardoverwegingen toe. 2051. Case note on: HR, 11/08/17, ECLI:NL:HR:2017:1609 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(34). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Boete ten onrechte verminderd als belanghebbende geen nadeel heeft geleden van schending vormvoorschrift. 1853. Case note on: HR, 30/06/17, ECLI:NL:HR:2017:1175 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(30). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Hoge Raad onderzoekt postverzending naar aanleiding van herzieningsverzoek. 35. Case note on: HR, 23/12/16, ECLI:NL:HR:2016:2902 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(1). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Hoge Raad trekt eerdere arresten in vanwege administratieve vergissing en stelt zelf vergoeding immateriële schade vast. 2945. Case note on: HR, 17/11/17, ECLI:NL:HR:2017:2874 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Overzichtsconclusie toepassing art. 80a Wet RO. 981. Case note on: PHR, 29/03/17, ECLI:NL:PHR:2017:198 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(16). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Verzoek om vergoeding immateriële schade behandelen met toepassing van art. 8:88 Awb. 795. Case note on: HR, 17/03/17, ECLI:NL:HR:2017:440 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(13). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (Ed.) (2017). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (3e, herz. ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2016

  • Okhuizen, E. C. G. (2016). CRvB (nr. 14/4807). Administratiefrechtelijke Beslissingen.
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Financiële positie door regimewijziging kansspelautomaten is volgens A-G Ettema niet beslissend voor beoordeling 'buitensporige last'. Structureel verliesgevende positie door regimewijziging kansspelautomaten is volgens A-G Ettema niet beslissend voor beoordeling 'buitensporige last'. 2847-2848. Case note on: PHR, 30/09/16, 15/04187, ECLI:NL:PHR:2016:1035 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Gemeenschapsrecht breekt nationale bezwaartermijn niet open. 404. Case note on: HR, 18/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3465 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(2). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Informatiebeschikking kan betrekking hebben op meer belastingmiddelen en belastingjaren, maar niet op middel waaraan belanghebbende niet is onderworpen. 348. Case note on: HR, 11/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3489 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(1). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Overzichtsarrest Hoge Raad over toepassing van art. 80a Wet RO. 2466. Case note on: HR, 7/06/16, ECLI:NL:HR:2016:1005 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(41). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Overzichtsarrest vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn. 752. Case note on: HR, 19/02/16, ECLI:NL:HR:2016:252 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(9). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Voor bezwaar inzake aangiftebelasting dient proceskostenvergoeding te worden toegekend. 1626. Case note on: HR, 10/06/16, 15/02941, ECLI:NL:HR:2016:1127 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(25). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Voor ‘samenhangende zaken’ is beslissend of werkzaamheden gemachtigde nagenoeg identiek konden zijn. 976. Case note on: HR, 18/03/16, ECLI:NL:HR:2016:420 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(13). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (Ed.) (2016). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (3e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2013

  • Okhuizen, E. C. G. (2013). De binding van de belastingplichtige aan de aangifte; over standpunten en keuzes en andere bindingskwesties. MBB. Belastingbeschouwingen, 82(11), 349-359. [4]. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Gronden voor boeten zijn tijdig meegedeeld. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(46), [2162]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2162 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). HR (nr. 12/02697, LJN BZ4198: ressorteerbepaling stelt niet bevoegdheid van inspecteur vast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(27), [1336]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-1336 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). HR (nr. 13/00281: bij beroep tegen niet tijdig beslissen (art. 6:12 Awb) mocht zitting niet achterwege blijven). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(50), [2385]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2385 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(4), 11-18. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel II). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(5), 8-14. [details]

  2010

  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G IJzerman) (nr. 09/04360, LJN BN3529: hof heeft verzoek om uitstel van de zitting ten onrechte afgewezen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(36), 26-28. [2066]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2066 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G Van Ballegooijen) (nr. 09/00367, LJN BK6059: tegen afwijzende uitspraak op herzieningsverzoek staat beroep in cassatie open). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(1), 71-73. [34]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_34 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G Wattel) (nr. 09/04035, LJN BN7194). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(41), 28-30. [2304]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2304 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 08/01707, LJN BL6423: belastingrechter niet bevoegd in procedure over informatieverzoek). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(11), 43-44. [666]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_666 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/00434, LJN BM8053: omvang van geschil wordt bepaald door aangevoerde stellingen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(43), 31-32. [2438]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2438 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/01755, LJN BM3280: geobjectiveerde bewustheid nodig voor omkering bewijslast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(22), 11-22. [1232]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_1232 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/01951, LJN BL3602: rechtbank spreekt te vlug een niet-ontvankelijkverklaring uit). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(8), 24-25. [447]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_447 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 10/01886, LJN BO5992: met aantekening in postboek is niet aannemelijk gemaakt dat bezwaarschrift ter post is bezorgd). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(50), 43-44. [2831]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2831 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Ned. tijdschrift voor fiscaal recht
   auteur
  • PAOB
   docent
  • Centrale Raad van Beroep
   raadsheer
  • Centrale Raad van Beroep
   raadsheer