Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. J.A.T. (Jan) Rock

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
Fotograaf: Griet Loix

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 4.42
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Jan Rock is universitair docent Nederlandse letterkunde bij de BA- en MA-opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Als cultuurhistorisch onderzoeker is hij verbonden aan het Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN). In zijn onderzoek staat de rol van leespraktijken in het cultuurnationalisme van de Lage Landen centraal.

  Hij is assistent-redacteur van The Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ed. Joep Leerssen, 2016; in gedrukte vorm verschenen bij Amsterdam University Press) en redacteur van Nederlandse Letterkunde.

  Hiervoor was hij als postdoctoraal onderzoeker lid van het facultaire onderzoekszwaartepunt 'Cultural Heritage and Identity' en als docent werkzaam voor de opleidingen Nederlandse taal en cultuur, en Europese Studies en ook bij de opleiding Geschiedenis (KULeuven-KULAK).

  Zijn proefschrift, Papieren monumenten, over de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden tussen 1591 en 1863 verschijnt bij Vantilt. Het werd door het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (UvA) uitgeroepen tot 'Beste Dissertatie van het Jaar'.

 • Curriculum vitae

  Aanstellingen

  sinds 2013

  • universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde, UvA

  2011-2013

  • postdoctoraal onderzoeker bij het Zwaartepunt Cultural Heritage and Identity, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de UvA

  2009-2012

  • docent bij de Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde van de UvA

  2010-2011

  • plaatsvervangend docent bij de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de K.U.Leuven (Kulak)

  2009-2010

  • monitor en leertrajectbegeleider bij Monitoraat Rechten en Criminologische Wetenschappen van de K.U.Leuven

  2004-2008

  • promovendus aan de Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de UvA en aan het Huygens Instituut

  2003-2004

  • wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd van de K.U.Leuven
   Onderzoek in het kader van het Europese onderzoeksnetwerk AREA - Archives of European Archaeology , naar de nationale beeldvorming rond de internationale wetenschappelijke successen van negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse archeologen in België (o.l.v. prof. dr. J. Tollebeek en dr. D. Van Reybrouck).

  Opleiding

  1998-2002

  • Geschiedenis Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, specialisatie Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, aan de K.U.Leuven
  • Scriptietitel: De verkleedkoffer op Clio's zolder. De theatraliteit van de historische schilderkunst in België en Nederland, 1820-1845 (promotor: dr. T. Verschaffel)

  2002-2004

  • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2: Geschiedenis, aan de K.U.Leuven
 • Publicaties

  2022

  • Brolsma, M., Drace-Francis, A., Lajosi, K., Maessen, E., Rensen, M., Rock, J., Rodríguez Pérez, Y., & Snel, G. (Eds.) (2022). Networks, Narratives and Nations: Transcultural Approaches to Cultural Nationalism in Modern Europe and Beyond. Amsterdam University Press. [details]

  2020

  2015

  • Rock, J. (2015). 'Remember Dousa!': Literary historicism and scholarly traditions in Dutch philology before 1860. In T. van Kalmthout, & H. Zuidervaart (Eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands (pp. 147-178). (History of Science and Scholarship in the Netherlands; No. 14). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2014

  • Jongsma, J., & Rock, J. (2014). Verheerlijken, kraken en verguizen: burgerlijke en antiburgerlijke fans rond het Amsterdamse standbeeld van Vondel tussen 1867 en 2010. Spiegel der Letteren, 56(3), 309-334. https://doi.org/10.2143/SDL.56.3.3040764 [details]
  • Rock, J. (2014). A database, nationalist scholarship, and materialist epistemology in Netherlandish philology: The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta from paper to OPAC, 1895-1995. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities. - Vol. 3: The modern humanities (pp. 495-509). Amsterdam University Press. http://www.oapen.org/record/500288 [details]

  2013

  • Rock, J. (2013). De eeuw van de snuffelaar. Het achttiende-eeuwse filologische leven bij G.D.J. Schotel (1807-1892). De Negentiende Eeuw, 37(1), 57-79. [details]

  2009

  • Rock, J. (2009). 'De Ezel die een Leeuwenhuid aangedaan hadt': de ontmaskering van Klaas Kolijn en de Nederlandse filologie (1709-1777). De achttiende eeuw, 41(1), 75-93. [details]
  • Van Reybrouck, D., de Bont, R., & Rock, J. (2009). Material Rhetoric: Spreading Stones and Showing Bones in the Study of Prehistory. Science in Context, 22(2), 195-216. https://doi.org/10.1017/S0269889709002208 [details]

  2018

  2017

  2016

  • Rock, J. (Accepted/In press). Papieren monumenten. Filologie en nationalisme in de Lage Landen, 1591-1863. Nijmegen: Vantilt.

  2014

  2013

  • Rock, J., Franssen, G., & Essink, F. (2013). Literatuur in de wereld: handboek moderne letterkunde. Vantilt. [details]

  2008

  • Rock, J. (2008). Literary monuments and editor’s jokes: nationalism and professionalisation in editions of Lodewijk van Velthem’s 'Spiegel historiael' (1727-1906). In L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout, & M. Mathijsen (Eds.), Texts in multiple versions: histories of editions (pp. 285-313). (Variants; No. 5). Rodopi. [details]

  2014

  • Rock, J., & Weijermars, J. (2014). Jacob van Lennep: een oog op Verlichting, historiezucht en Romantiek. De Negentiende Eeuw, 38(3), 129-132. [details]

  2013

  • Rock, J. (2013). Dubbelrecensie: De kracht van historische details in een literatuursociologisch model [Bespreking van: L. Vandenbussche (2008) Het veld der verbeelding: vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914); C. Verbruggen (2009) Schrijverschap in de Belgische belle époque: een sociaal-culturele geschiedenis]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(1), 141-143. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2013.1.ROCK [details]

  2012

  • Rock, J. (2012). [Bespreking van: R. Honings (2011) Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860]. Nederlandse Letterkunde, 17(2), 16-19. [details]
  • Rock, J. (2012). [Bespreking van: T. Van Hal (2010) ‘Moedertalen en taalmoeders’: het vroegmoderne taalvergelijkende onderzoek in de Lage Landen]. Zeventiende Eeuw, 28(1), 94-96. [details]

  2010

  • Rock, J. (2010). Ridders van de natie en van de academie: de kroniek van Jan van Heelu tussen nationale epiek en internationale geleerdheid 1836-1848. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 97-116). Hilversum: Verloren. [details]

  2009

  • Rock, J. (2009). Gewonnen perkament, gewaarborgde kennis: Joannes Clarisse en de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde als geleerde werkplaats. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 2007-2008, 58-74. http://www.dbnl.org/tekst/_jaa004200801_01/_jaa004200801_01.pdf [details]
  • Rock, J. (2009). Het geluk van kinderen en letteren: de jonge Jan Frans Willems en het literaire historisme voor 1830. In L. Jensen, & L. Kuitert (Eds.), Geluk in de negentiende eeuw: eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam (pp. 206-224, 288-292). Bert Bakker. [details]

  2007

  • Rock, J. A. T. (2007). [Review of: J. Oosterholt. De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst]. De Negentiende Eeuw, 31, 204-205. [details]
  • Rock, J. A. T. (2007). [Review of: M.L. Davies (2006) Historics. Why History Dominates Contemporary Society]. European review of history, 14, 271-274. [details]

  2018

  • Rock, J. A. T. (2018). Mobilizing Philological Technologies: Willem de Vreese's Flemish Nationalism between Narrative and Database. Abstract from Cultural mobilization: Cultural consciousness-raising and national movements in Europe and the world, Amsterdam, Netherlands. https://spinnet.eu/CMS/upload/ConferenceBooklet-online.pdf

  Prijs / subsidie

  • Rock, J. (2010). Beste dissertatie van 2010 (Instituut voor Cultuur en Geschiedenis).

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • Desplenter, Y. (editor), Geerdink, N. (editor), Meijer Drees, M. E. (editor), Missine, L. (editor), Peperkamp, B. J. (editor), Rock, J. A. T. (editor), Sanders, M. (editor), Sintobin, T. (editor), Bernaerts, L. (editor) & Op de Beek, E. A. (editor) (2017-2020). Nederlandse Letterkunde (Journal). https://www.ingentaconnect.com/content/aup/nl
  • Baird, E. (editor), Booton, D. (editor), De Ceuster, F. (editor), Deneire, T. (editor), De Landtsheer, J. (editor), van der Loop, J. T. A. (editor), Proot, G. (editor), Rock, J. A. T. (editor) & White, E. P. (editor) (2016). De Gulden Passer (Journal).
  • Absillis, K. (editor), Baird, E. (editor), Booton, D. (editor), De Ceuster, F. (editor), Deneire, T. (editor), De Landtsheer, J. (editor), van der Loop, J. T. A. (editor), Proot, G. (editor), Rock, J. A. T. (editor) & White, E. P. (editor) (2015). De Gulden Passer (Journal).
  • Absillis, K. (editor), De Ceuster, F. (editor), Van den Eede, L. (editor), De Landtsheer, J. (editor), Proot, G. (editor), Rock, J. (editor), de Schepper, S. (editor) & de Wilde, M. (editor) (2014). De Gulden Passer (Journal).
  • Absillis, K. (editor), De Ceuster, F. (editor), Van den Eede, L. (editor), De Landtsheer, J. (editor), Proot, G. (editor), Rock, J. A. T. (editor), de Schepper, S. (editor) & de Wilde, M. (editor) (2013). De Gulden Passer (Journal).

  Spreker

  • Reijven, M. (speaker), van Bijnen, E. (speaker) & Rock, J. (speaker) (24-1-2024). Retorica in Museums: Tekst, Ruimte, Beeld en Beleving als Overtuigende Middelen, VIOT 2024, Enschede.
  • Rock, J. A. T. (speaker) (20-10-2014). Het Vlaams nationalisme wil de welvaart bewaken, NU! Ego’s van Europa. Hedendaags nationalisme in het Westen, Amsterdam: Spui25. http://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/a145c5a7538141dc989838d815a7497b1d
  • Rock, J. A. T. (speaker) (17-10-2014). The experience of reading. The pleasure of old texts and the establishment of Dutch lexicography and national literary history, Conference Making of the Humanities IV, Rome: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.
  • Rock, J. A. T. (speaker) (30-9-2014). The occasio of scholarly experiences. Ways of understanding the experience of reading in the history of Dutch philology, Workshop: Emotion and Subjectivity 1300-1900, Wassenaar: Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences.
  • Rock, J. (invited speaker) (25-3-2014). Nationalisme en filologie in de Nederlanden, 1600-1900, ULg, Service de néerlandais: Lecture publique, Liège.
  • Rock, J. (invited speaker) (6-2-2014). Books, true knowledge and textual things in the history of Dutch philology, Ravenstein Seminar 2014: Materiality of Literature, Amsterdam.
  • Mathijsen, M. (invited speaker), Rock, J. (invited speaker) & Smits, T. (invited speaker) (13-11-2013). Een quick-fix voor de geschiedenisjunk. Discussie met Marita Mathijsen en Jan Rock over de zucht naar het verleden in de negentiende eeuw, Historisch Cafe, Amsterdam. http://historischcafe.nl/wordpress/?page_id=1357
  • Rock, J. (invited speaker) (27-10-2013). Het kind werd een ding. Over A.M.G. Schmidt, ‘December in de stad’ (1954), De poëzie van A.M.G. Schmidt, Amsterdam: De Nieuwe Liefde.
  • Rock, J. (invited speaker) (16-4-2013). Nieuwe media, oude kennis. De drukpers, standbeelden en een kaartenbak in de geschiedenis van de Nederlandse filologie, Lunchlezing, Den Haag: Huygens ING.
  • Rock, J. A. T. (speaker) (24-3-2013). Een sonnet van de dode waanzin. Hans Andreus lezen in tijden van nostalgie, De poëzie van Hans Andreus, Amsterdam: De Nieuwe Liefde.
  • Rock, J. (speaker) (14-12-2012). De eeuw van de snuffelaar. Hoe Gilles Schotel (1807-1892) de achttiende-eeuwse filologie in stand hield, De achttiende eeuw in de negentiende eeuw, Amsterdam.
  • Rock, J. (speaker) (2-11-2012). The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta from the Seminar to OPAC. Data systems and materialist epistemology in Netherlandish philology (1895-1995), Making of the Humanities III. Third International Conference on the History of the Humanities, Rome.
  • Rock, J. (speaker) (20-4-2012). Voor een vakgeschiedenis zonder nut. Hoe een culturele en amoderne geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek schrijven?, Achter de verhalen 4, Utrecht.
  • Rock, J. (speaker) (16-2-2012). Literary and Philological Societies in the Low Countries: Questions of Political Centralization and Artistic and Scholarly Autonomy, Building Cultural Nations. The Matica and Equivalent Intermediary Structures in Europe, Budapest.
  • Rock, J. (invited speaker) (26-5-2011). Early Dutch Books Online: toetssteen en vervalsingen, Symposium en lancering Early Dutch Books Online, Leiden.
  • Rock, J. (invited speaker) (17-3-2011). Het begin van de Nederlandse filologie, Geesteswetenschappen presenteert... dr. Jan Rock, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Illustere School. http://www.spui25.nl/programma/content/lezingen/2011/03/geesteswetenschappen-presenteert-dr-jan-rock.html
  • Rock, J. (speaker) (11-1-2010). De lange lijnen van de filologie, of: De editeur die niet wil sterven, Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900, Amsterdam.
  • Rock, J. (speaker) (14-2-2009). De natie in noot. Middeleeuwse kronieken tussen nationaal belang en internationale geleerdheid 1836-1863, Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse Lage Landen, Antwerpen.
  • Rock, J. (speaker) (11-12-2008). Gewonnen perkament, gewaarborgde kennis. Joannes Clarisse en de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Bloemlezingen – edities – vertalingen, Den Haag.
  • Rock, J. (speaker) (28-11-2008). "Het geleerdste lichaam van ons vaderland". Tekstediteurs aan de Koninklijke Akademie tussen de natie en het onnut, Nut en nog eens nut? Zelfverstaan, nationalisme en nut in het negentiende-eeuwse wetenschapsbeeld, Amsterdam.
  • Rock, J. (speaker) (26-1-2008). De betekenis van de ontmaskerde Klaas Kolijn voor de Nederlandse filologie, Maskerade en ontmaskering, Utrecht.
  • Rock, J. (speaker) (17-1-2008). Building materials brought to light. The discovery of old Dutch literary fragments and their integration into nationalistic and scientistic discourses (ca. 1700 - ca. 1860), Free Access to the Past. The Past in the Public Sphere, Amsterdam.
  • Rock, J. A. T. (speaker) (17-12-2005). 'Editing Lodewijk van Velthem’s Spiegel historiael and erecting national literary monuments in the Netherlands and in Flanders', Conference: Histories of editions. European Society for Textual Scholarship (ESTS) Conference 2005, Amsterdam.
  • Rock, J. A. T. (speaker) (18-11-2005). 'Dwangarbeid aan het Koninklijk Instituut. J.H. Halbertsma en zijn editie van Jacob van Maerlant', Symposium: Voorschrift en Vrijheid, Amsterdam.

  Andere

  • Leerssen, J. (organiser), Rock, J. (organiser) & Brolsma, M. (organiser) (19-9-2018 - 22-9-2018). Cultural mobilization: Cultural consciousness-raising and national movements in Europe and the world, Amsterdam. organizer (organising a conference, workshop, ...). https://spinnet.eu/activities/culturalmobilization
  • Rock, J. (other) (2014). Member of the jury, VSB Poëzieprijs (other). http://www.vsbpoezieprijs.nl/jury
  • Rock, J. (other) (2012). Expert for the selection procedure of authors' grants, Nederlands Letterenfonds (Dutch Foundation for Literature) (other).
  • Hogervorst, S. (organiser) & Rock, J. A. T. (organiser) (10-6-2008). Wetenschap en rekenschap. De publieke en politieke rol van de historicus, Den Haag (organising a conference, workshop, ...).
  • Petiet, F. (participant), de Groot, K. (participant), Hoogeland, K. J. H. (participant), Jensen, L. E. (participant), Maas, B. F. L. (participant), Pieterse, S. A. (participant) & Rock, J. A. T. (participant) (18-11-2005 - 19-11-2005). Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Hoogeland, K. J. H. (participant), de Groot, K. (participant), Jensen, L. E. (participant), Maas, B. F. L. (participant), Petiet, F. (participant), Pieterse, S. A. (participant) & Rock, J. A. T. (participant) (18-11-2005 - 19-11-2005). organisatie conference Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Rock, J. A. T. (participant), Hoogeland, K. J. H. (participant), de Groot, K. (participant), Jensen, L. E. (participant), Maas, B. F. L. (participant), Petiet, F. (participant) & Pieterse, S. A. (participant) (18-11-2005 - 19-11-2005). Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Maas, B. F. L. (participant), Hoogeland, K. J. H. (participant), de Groot, K. (participant), Jensen, L. E. (participant), Petiet, F. (participant), Pieterse, S. A. (participant) & Rock, J. A. T. (participant) (18-11-2005 - 19-11-2005). Voorschrift en vrijheid, Werkgroep Negentiende Eeuw, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Rock, J. A. T. (other) (2005 - 2008). Lid & secretaris, Promovendiraad van het Huizinga Instituut (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Vrije Basisschool De Kleine Jacob
   Secretaris van de Schoolraad
  • Vrije Basisschool De Kleine Jacob
   Lid van het Oudercomité