Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. B.J. (Bram) Vannieuwenhuyze

Historische Cartografie (bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Cartographiae Historiae Cathedra)
Faculteit der Geesteswetenschappen
Algemene Cultuurwetenschappen
Fotograaf: Bastiaan Heus

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
Postadres
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
 • Biografie

  Bram Vannieuwenhuyze (°1980) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en verdedigde er in 2008 het proefschrift Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Nadien was hij werkzaam als doctor-assistent aan de Universiteit Gent en KU Leuven. Sinds 1 september 2015 is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar historische cartografie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt hij als zelfstandig onderzoeker en gids voor Caldenberga en doceert hij aan de Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI in Anderlecht.

 • Publicaties

  2024

  • Rutte, R. J., Vannieuwenhuyze, B. J., & IJsselstijn, M. (2024). Bibliography on the Origins, Genesis and Spatial Developments of Individual Cities and Towns in the Medieval Low Countries. In B. Vannieuwenhuyze, & R. Rutte (Eds.), The Rise of Cities Revisited: Reflections on Adriaan Verhulst's Vision of Urban Genesis and Developments in the Medieval Low Countries (pp. 203-270). (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 61). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.137104
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2024). Introduction. In B. Vannieuwenhuyze, & R. Rutte (Eds.), The Rise of Cities Revisited: Reflections on Adriaan Verhulst's Vision of Urban Genesis and Developments in the Medieval Low Countries (pp. 13-24). (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 61). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.137095
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Rutte, R. J. (2024). The Rise of Cities Revisited: Reflections on Adriaan Verhulst's Vision of Urban Genesis and Developments in the Medieval Low Countries. (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 61). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.129780

  2023

  2021

  • Braekevelt, J., Buylaert, F., Dumolyn, J., Haemers, J., Keymeulen, S., Lambert, B., Lecuppre-Desjardin, E., Lowagie, H., Pajic, M., Papin, K., Van Bruaene, A-L., Van Gassen, T., & Vannieuwenhuyze, B. (2021). City and state in the Medieval Low Countries: Collected studies by Marc Boone : collected, edited and introduced by his students. (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 52). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.115908 [details]
  • Griffioen, M., Vannieuwenhuyze, B., & Misschaert, I. (2021). Maps in Context: Een webdatabank voor bronnen over oude kaarten en cartografen. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 99(3-4), 963-990. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Dronk Jacob van Deventer wijn in Kortrijk? De whereabouts van een zestiende-eeuwse stadscartograaf. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 99(3-4), 845-898. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Stad in een notendop. Brussel op een initiaal in een laatvijftiende-eeuwse oorkondeninventaris. Brusselse cahiers, 2021/1(52), 195-228. https://doi.org/10.3917/brux.052.0195 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Jongepier, I. (2021). Historische cartografie in België. La cartographie historique en Belgique. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 99(3-4), 803-992.
  • Vannieuwenhuyze, B., & Jongepier, I. (2021). Historische cartografie in België – La cartographie historique en Belgique: Inleiding. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 99(3-4), 807-814. [details]

  2020

  2019

  • Charruadas, P., & Vannieuwenhuyze, B. (2019). La ville en puzzle: Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge. In P. Clark, & D. Menjot (Eds.), Subaltern City? = La ville subalterne?: Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries) = Espaces urbains «subalternes» et périphériques à l'époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles) (pp. 23-44). (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 46). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.117450 [details]
  • Dupont, C., & Vannieuwenhuyze, B. (2019). La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle). In G. Thewes, & M. Uhrmacher (Eds.), Extra muros: Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit = Espaces suburbains au bas Moyen Âge et à l’époque moderne (pp. 27-50). (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen; Vol. 91). Böhlau Verlag. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2019). Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development. In T. Coomans, B. Cattoor, & K. De Jonge (Eds.), Mapping Landscapes in Transformation: Multidisciplinary Methods for Historical Analysis (pp. 217-236). Leuven University Press. https://doi.org/10.11116/9789461662835 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2019). Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 91, 133-151. https://doi.org/10.2143/TD.91.0.3286972 [details]

  2018

  • Dewilde, B., Dumolyn, J., Lambert, B., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). ‘So one would notice the good navigability’: economic decline and the cartographic conception of urban space in late fifteenth and sixteenth-century Bruges. Urban History, 45(1), 2-25. https://doi.org/10.1017/S0963926816000742 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). De ‘vertekstlozing’ van de stad: De vergankelijkheid van publieke opschriften in achttiende-eeuws Brussel. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(1), 95-118. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.1.VANN [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610). Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(2), 140-142. [details]

  2017

  • Dewilde, B., & Vannieuwenhuyze, B. (2017). De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 183, 57-141. [details]
  • Dillen, K., & Vannieuwenhuyze, B. (2017). Bedrieglijke eenvoud: Flandria Borealis tussen kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding. Tijdschrift voor Geschiedenis, 130(4), 521-543. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.4.DILL [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). Ridderstraat, een enigmatische straatnaam. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 89, 259-271. https://doi.org/10.2143/TD.89.0.3265651 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). Who’s who in late-medieval Brussels? In J. Colson, & A. van Steensel (Eds.), Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe (pp. 132-150). (Routledge Research in Early Modern History). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315270951-14 [details]

  2016

  • Kempeneers, P., Leenders, K., Mennen, V., & Vannieuwenhuyze, B. (2016). De Vlaamse waternamen : verklarend en geïllustreerd woordenboek. - Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest. (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling; Vol. 29). Peeters. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B., & Rutte, R. (2016). Medieval Urban Form in the Low Countries: State of Research, Comparative Perspective and Symbolic Meaning. In A. Simms, & H. B. Clarke (Eds.), Lords and Towns in Medieval Europe: The European Historic Towns Atlas Project (pp. 375-398). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315250182-18 [details]

  2015

  • Dewilde, B., & Vannieuwenhuyze, B. (2015). A Tangible Past: History Writing and Property Listing by the Brussels Seven Sorrows Confraternity, c. 1685. In E. S. Thelen (Ed.), The Seven Sorrows Confraternity of Brussels: Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries) (pp. 3-18). (Studies in European Urban History; No. 37). Brepols Publishers. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.103795 [details]
  • Lisson, J., & Vannieuwenhuyze, B. (2015). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. In J. Lisson (Ed.), Zoutleeuw in de middeleeuwen: van platteland tot stad: stadsontwikkeling in de Nederlanden (pp. 29-36). (Studies Stadsgeschiedenis; No. 9). Academia Press. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Reading History Maps: The Siege of Ypres in 1383 Mapped by Guillaume du Tielt. Quaerendo, 45(3-4), 292-321. https://doi.org/10.1163/15700690-12341335 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Who’s who in late medieval Brussels. In S. ter Braake, A. Fokkens, R. Sluijter, T. Declerck, & E. Wandl-Vogt (Eds.), BD2015: Biographical Data in a Digital World 2015: Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a Digital World 2015 : Amsterdam, The Netherlands, April 9, 2015 (pp. 68-73). (CEUR Workshop Proceedings; Vol. 1399). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-1399/paper11.pdf

  2014

  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Vernackt, E. (2014). The Digital Thematic Deconstruction of Historic Town Views and Maps. In K. Lichtert, J. Dumolyn, & M. P. J. Martens (Eds.), Portraits of the City. Representing Urban Space in Later Medieval and Early Modern Europe (pp. 9-31). (Studies in European Urban History (1100-1800); Vol. 31). Brepols Publishers.

  2013

  • Soetaert, A., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Middeleeuws Namen aan Samber en/of Maas: Beeldvorming en vooringenomenheid in stadstopografisch onderzoek. Stadsgeschiedenis, 8(1), 1-18.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Alle wegen leiden naar Brussel. Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, LXXXV, 195-270. https://doi.org/10.2143/TD.85.0.3005371
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). The “Digital Thematic Deconstruction” of early modern urban maps and bird’s-eye views. e-Perimetron, 8(4), 160-177. http://www.e-perimetron.org/Vol_8_4/Vannieuwenhuyze.pdf
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Jacobs, M. (2013). Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, LXXXV, 184-194. https://doi.org/10.2143/TD.85.0.3005370

  2012

  • Ramandt, A., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 84, 185-240. https://doi.org/10.2143/TD.84.0.2189632
  • Vannieuwenhuyze, B. (2012). Brussel, Halle, Vilvoorde: Een topografische vergelijking op basis van de stadsplannen van Jacob van Deventer. Caert-thresoor, 31(3), 67-74. https://caert-thresoor.nl/magazine/jaargang-31-2012-no-3/
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). De beken van middeleeuws Brussel: Complexiteit en maakbaarheid van het waterwegennet in een middeleeuwse stad. In C. Deligne, & T. Soens (Eds.), Steden en water (pp. 73-99). (Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis; Vol. 2010). Academia Press.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Les plans de villes de Jacques de Deventer (XVIe siècle): État de la question et pistes de recherche. Revue du Nord, 94(396), 613. https://www.cairn.info/revue-du-nord-2012-3-page-613.htm
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Les tours urbaines : particularité du Moyen Âge, tabou de la Renaissance? Quelques réflexions basées sur le cas bruxellois. In M. Cunin, & M. Yvernault (Eds.), Monde(s) en mouvement: Mutations et innovations en Europe à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance (pp. 287-299). Presses Universitaires de Limoges.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Twee 14de-eeuwse cautsiderekeningen van Brussel. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 178, 129-174.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Charruadas, P., Devos, Y., & Vrydaghs, L. (2012). The medieval territory of Brussels: A dynamic landscape of urbanisation. In S. Kluiving, & E. B. Guttmann-Bond (Eds.), Landscape Archaeology between Art and Science. From a multi- to an interdisciplinary approach (pp. 223-238). (Landscape and Heritage Research; Vol. 1). Vossiuspers - Amsterdam University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp79m.19

  2011

  • Deligne, C., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2011). La spatialisation de la « pollution » dans les villes médiévales. Réflexions à partir de la toponymie urbaine et du cas de Bruxelles. In I. Parmentier (Ed.), La recherche en histoire de l'environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi (pp. 89). Presses Universitaires de Namur.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2011). De stadsplannen van Jacob van Deventer: staatsgeheim, koffietafelboek, handelswaar of beleidsinstrument? Historisch Geografisch Tijdschrift, 29(3), 130-135.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2011). Le cartographe Jacques de Deventer à Bruxelles. Revue belge de philologie et d'histoire, 89(1-2), 873. https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2011_num_89_2_8140
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2011). L’histoire des origines et du développement de Bruxelles, est-elle née au Moyen Âge ? In V. Lamazou-Duplan (Ed.), Ab urbe condita … Fonder et refonder la ville.: Récits et représentations (second Moyen Âge - premier XVIe siècle) (pp. 377). Presses universitaires de Pau et des pays de l'Adour.

  2010

  • Meijering, S., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Het Brusselse hof van Nassau: De oprichting van een laatmiddeleeuwse stadsresidentie. Revue belge de philologie et d'histoire, 88(2), 349.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Lang en kort in laatmiddeleeuws Brussel. Naamkunde, 37, 11-25.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Speuren naar versterkingen op het Brusselse stadsplan van Jacob van Deventer. In M. Dewilde, A. Ervynck, & F. Becuwe (Eds.), Cenulae recens factae: Een huldeboek voor John De Meulemeester (pp. 367). (Jaarboek Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138' : Novi Monasterii; Vol. 10). Abdijmuseum Koksijde 1138 - Academia Press.

  2009

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2009). Buren, straten en aanknopingspunten: Plaatsbepaling in het laatmiddeleeuwse Brussel (dertiende-zestiende eeuw). Stadsgeschiedenis, 4(2), 97-114.

  2008

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2008). Urban Territories in Late Medieval Brussels: Imagined Frontiers and Responsible Institutions. In L. Klusáková, & L. Teulières (Eds.), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations (pp. 75-86). CLIOHRES.net - Edizioni Plus - Pisa University Press.

  2007

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2007). The study and classification of medieval urban toponymy: the case of late medieval Brussels (13th-16th centuries). Onoma, 42, 189-211.

  2023

  • Vannieuwenhuyze, B. (2023). Kaart vol raadsels. In T. Dijkstra, R. Jagersma, & L. Kuitert (Eds.), Onder druk wordt alles chaos: Boekgeschiedenissen tussen orde en wanorde (pp. 116-127). Uitgeverij Armorica. [details]

  2022

  • Debrabandere, F., Devos, M., Kempeneers, P., Mennen, V., Ryckeboer, H., Van Osta, W., De Grauwe, L., Segers, J., Van Keymeulen, J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2022). De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek: Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave. (Werken van de van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie - Vlaamse Afdeling; Vol. 33). Peeters.
  • Korthals Altes, E., & Vannieuwenhuyze, B. (2022). Nederland op zijn mooist: De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld. Uitgeverij Thoth. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2022). Jacob van Deventers zestiende-eeuwse stedenatlas. Van bewogen boek tot bewegende onderzoekers. Groniek : Historisch Tijdschrift, 54(231), 169-181. https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/39879 [details]

  2021

  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques (1578-1744): [Bespreking van: F. Verheyde (2018) Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques (1578-1744)]. Caert-thresoor, 40(2), 34-35. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Oude kaart in nieuwe kleur: Analyse en inkleuring van Die vermaerde Coopstadt van Amstelredam uit 1544. In J. Bos, S. Claeyssens, E. Geleijns, A. Janssen, M. Lefferts, A. Rademakers, & J. Vandommele (Eds.), Oude boeken, nieuwe podia = Old books, new platforms: liber amicorum voor/for Marieke van Delft (pp. 348-356). Lannoo. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B., Hoornaert, F., & Lagae, V. (2021). Midden in de Middeleeuwen: Een zestiendelige videoreeks over middeleeuws Brussel. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen , 35(1), 32-41. [details]

  2020

  • Vannieuwenhuyze, B., & D'haene, S. (2020). Jacob van Deventers stadsplattegronden van Kortrijk. De Leiegouw, 62(2), 211-245. [details]

  2019

  • Vannieuwenhuyze, B. (2019). Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden = Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer's town plans. Caert-thresoor, 38(2), 4-13. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2019). Eén gerecycleerde schepenbrief, twee onontgonnen pistes voor onderzoek over laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel (Brusselse bronnen, dl. IV). Eigen Schoon en de Brabander, 102(3), 337-348. https://www.esdb.be/product/2019-03-esdb/ [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2019). Oude kaarten op de wip. Agora, 35(4), 8-11. [details]

  2018

  • De Reu, M., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stadswandeling of boekenwijsheid? Achttiende-eeuwse Brusselse opschriftenjagers aan het werk. In T. Colleman, J. De Caluwe, V. De Tier, A-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, & U. Vogl (Eds.), Woorden om te bewaren: Huldealbum voor Jacques Van Keymeulen (pp. 767-785). Skribis. [details]
  • Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stedenatlas Jacob van Deventer: 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - Schakels tussen verleden en heden. Thoth. [details]
  • Van de Voorde, E., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Brabantse verkeerswegen in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 245-256. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). Oud papier? Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 8(1), 133-137. https://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/HEEM_TS1_art_18_oudpapier.pdf [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart? In W. De Baerdemaeker (Ed.), Feestbundel Jaak Ockeley: Bi den helighen Cruce van Assche. Ic wil een goet Brabanter wesen (pp. 498). Koninklijke Heemkring ASCANIA vzw.
  • Vannieuwenhuyze, B., & Welens-Vrydaghs, H. (2018). Tussen feit en fictie: Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 355-384. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B., Kempeneers, P., Leenders, K., & Mennen, V. (2018). Brusselse waternamen. Brusselse cahiers, 2018/1(50), 355-431. https://www.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2018-1-page-355.htm [details]

  2017

  • Horemans, B., & Vannieuwenhuyze, B. (2017). Bâtir pour la cour, bâtir pour la ville. Les architectes-fonctionnaires à Bruxelles (XIVe-XVIIe siècles). In D. Eichberger, P. Lorentz, & A. Tacke (Eds.), The Artist between Court and City (1300-1600) = L’artiste entre la Cour et la Ville = Der Künstler zwischen Hof und Stadt (pp. 120-129). (Artifex. Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte / Sources and Studies in the Social History of the Artist). Michael Imhof Verlag. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). [Bespreking van: S. Vervust (2016) Deconstructing the Ferraris maps (1770-1778) : a study of the map production process and its implications for geometric accuracy]. Caert-thresoor, 36(4), 184-185. https://caert-thresoor.nl/magazine/jaargang-36-2017-no-4/ [details]

  2016

  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Brandpreventie en -bestrijding in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. III). Eigen Schoon en de Brabander, 99(4), 535-552. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). De Hoogstraat in de laatmiddeleeuwse Brabantse steden. Enkele beschouwingen over stadstopografische overeenkomsten en verschillen. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 33, 50-57. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). La cave à vin de la Cour du Coudenberg, propriété de la Ville de Bruxelles à la fin du XVIe siècle. Annales d'Histoire de l'Art & d'Archéologie, 38, 115-132. [details]

  2015

  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Brusselse stadsordonnanties in de databank: wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. II). Eigen Schoon en de Brabander, 98(3), 453-516. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Voorwoord. Eigen Schoon en de Brabander, 98(3), 365-366. [details]

  2014

  • Charruadas, P., Demeter, S., Dierkens, A., Fourny, M., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). A Centre of Power is Established. In V. Heymans, L. Cnockaert, & F. Honoré (Eds.), Coudenberg palace Brussels. From Medieval Castle to Archaeological Site (pp. 54-70). Éditions Mardaga.
  • Gautier, P., Baudry, A., Henne, P., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). "De constructione ecclesiae Rubeae Vallis anno 1511". La construction de l’église du prieuré de Rouge-Cloître (Auderghem, Bruxelles) au début du XVIe siècle selon Gaspar Ofhuys. Mélanges de Science Religieuse, 4, 45-58.
  • Rutte, R. J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin (KNOB), 113(3), 113-131.
  • Vannieuwenhuyze, B. (2014). Brusselse bronnen: de laatmiddeleeuwse stad Brussel en haar uitvalswegen. Eigen Schoon en de Brabander, 97(4), 733-754. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving. (Studia; Vol. 149). Algemeen Rijksarchief.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Ramandt, A. (2014). Compass toponymy and space orientation in the Southern Low Countries before 1800. In J. Tort i Donada, & M. Montagut i Montagut (Eds.), Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences (pp. 1648-1658). (Bibliotheca Tècnica de Política Liguïstica; Vol. 11). Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Charruadas, P., & Loir, C. (2014). The Development of the Coudenberg Road Network. In V. Heymans, L. Cnockaert, & F. Honoré (Eds.), Coudenberg palace Brussels. From Medieval Castle to Archaeological Site (pp. 38-40). Éditions Mardaga.
  • Vernackt, E., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). MAGIS Brugge: a sixteenth-century bird’s-eye view on Bruges as starting point for a dynamic database. In S. Adorno, G. Cristina, & A. Rotondo (Eds.), VI Congresso AISU. VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. Catania, 12-14 settembre 2013 (pp. 2238-2245). Scrimm Edizioni.
  • Vernackt, E., Heirman, A., & Vannieuwenhuyze, B. (2014). MAGIS Brugge: Van zestiende-eeuws vogelvluchtplan tot stadshistorische databank. Caert-thresoor, 33(2), 56-61. https://caert-thresoor.nl/magazine/jaargang-33-2014-no-2/

  2013

  • Haemers, J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Het Charter van Kortenberg en de constitutionele geschiedenis van Brabant. Eigen Schoon en de Brabander, 96(1), 1-22.
  • Leloup, W., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Damme en Sluis: de oorsprong en vroege stadsontwikkeling van twee middeleeuwse Zwinstadjes. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 150(1), 13-56.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). De eden van Kortenberg. Eigen Schoon en de Brabander, XCVI(1), 123-134.

  2012

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). The siege of Ypres (1383) engraved by Guillaume du Tielt: A 17th-century view on 14th-century urban space. In H. Heynen, & J. Gosseye (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network. Brussels, 31 May - 2 June 2012 (pp. 56). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). The ‘Digital Thematic Deconstruction’ of 16th-century urban maps. In S. Vervust, B. Ooghe, & P. De Maeyer (Eds.), Conference Proceedings Mercator Revisited. Cartography in the age of discovery. 25-28 April 2012. International conference - Sint-Niklaas, Belgium (pp. 106-107). University Press.

  2010

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Katten en wolven, modder en mensen: Twee diernamen in middeleeuws Brussel. In Voor Magda: Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 761-772). Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde - Academia Press.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Wegen in beweging (deel 2): De in- en uitvalswegen van laatmiddeleeuws Brussel (13de-15de eeuw). Brusselse cahiers, 42, 3.

  2009

  • Demeter, S., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2009). Onulf, (Onulfus). In Nationaal Biografisch Woordenboek (Vol. 19, pp. 731-734). Koninklijke Academiën van België.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2009). De buurt van de Lakensestraat in laatmiddeleeuws Brussel: Een stedenbouwkundige verkenning. Arduin, 6, 43.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2009). Wegen in beweging: De in- en uitvalswegen van middeleeuws Brussel vóór de 13de eeuw. Brusselse cahiers, 41, 7.

  2008

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2008). De stadsontwikkeling van middeleeuws Brussel: een nieuwe hypothese. Ons Heem. Tijdschrift over lokaal erfgoed in Vlaanderen, 61(4), 28-33.

  2007

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2007). Een middeleeuwse wijk in Brussel : de Lakenstraat en omgeving (Br.). In A. Degraeve, & C. Ortigosa (Eds.), Archaeologia Mediaevalis (Vol. 30, pp. 106-108). Archaeologia Mediaevalis.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2007). Le pavage des rues à Bruxelles au Moyen Âge. In Actes des VIIe Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 26, 27 et 28 août 2004 (pp. 299-307). Editions Safran.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Vandecandelaere, H. (2007). De geschiedenis van het pand La Mondiale (Schildknaapstraat) : een nieuwe hoek in een oude straat (Br.). In A. Degraece, & C. Ortigosa (Eds.), Archaeologia Mediaevalis (Vol. 30, pp. 96-98). Archaeologia Mediaevalis.

  2006

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2006). Espaces périphériques dans une ville médiévale: la ville de Bruxelles entre les deux enceintes au bas moyen âge. Società e Storia, 29, 317-325.

  2024

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2024). Oudenaarde in kaart: Drie nieuwe oude manuscriptkaarten van en voor de stad Oudenaarde. Goud. Geschiedenis van Oudenaarde en omgeving, IV(1), 14-33.

  2023

  • Doedel, J., Huisman, R. W., van Zadelhof, J., & Vannieuwenhuyze, B. (2023). Worden kaarten steeds beter? Drie studenten in gesprek met een docent. De Boekenwereld, 39(1), 30-35. Advance online publication. https://doi.org/10.5117/dbw2023.1.007.vann [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2023). Jacob van Deventer's city maps: military maps or not? In R. Guleij (Ed.), The Great Book of Dutch Maps: Five Centuries of Cartography (pp. 232-237). WBooks. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2023). Een zomer vol kaartontmoetingen: Map encounters tijdens de voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823. Caert-thresoor, 42(4), 14-25.
  • Vannieuwenhuyze, B., Griffioen, M., & van Schaik, A-R. (2023). Oude kaarten lezen: Handboek voor historische cartografie. (Kaarthistorie; Vol. 1). WBooks. [details]

  2022

  • De Maeyer, P., Galand, M., Vannieuwenhuyze, B. J., & Vanthemsche, G. (2022). L’histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes. (2e ed.) Racine.
  • De Maeyer, P., Galand, M., Vannieuwenhuyze, B., & Vanthemsche, G. (2022). De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. (2e ed.) Lannoo. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2022). 8 april 2015. In P. van Gestel-van het Schip, M. Griffioen, R. Storm, & B. Vannieuwenhuyze (Eds.), Atlas amicorum Peter van der Krogt: Ter gelegenheid van het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd = On the occasion of reaching his retirement age = Festschrift anlässlich des Erreichens des Rentenalters (pp. 116-117). (Explokart Studies on the History of Cartography; Vol. 23). Brill Hes & De Graaf. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2022). Jacob van Deventers stadsplattegronden: militaire kaarten, of toch niet? In R. Guleij (Ed.), Het Grote Kaartenboek: Vijf eeuwen cartografie (pp. 232-237). WBooks. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2022). Kaarten op straat en aan de wand. In P. van Gestel-van het Schip, M. Griffioen, R. Storm, & B. Vannieuwenhuyze (Eds.), Atlas amicorum Peter van der Krogt: Ter gelegenheid van het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd = On the occasion of reaching his retirement age = Festschrift anlässlich des Erreichens des Rentenalters (pp. 467-480). (Explokart Studies on the History of Cartography; Vol. 23). Brill Hes & De Graaf. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2022). Samen op de bres? Het modus vivendi tussen geslachten en ambachtsgilden over het beheer van de stadsversterking in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. VI). Les Lignages de Bruxelles. De Brusselse Geslachten, 61(183), 54-76. [details]
  • van Gestel-van het Schip, P., Griffioen, M., Storm, R., & Vannieuwenhuyze, B. (Eds.) (2022). Atlas amicorum Peter van der Krogt: Ter gelegenheid van het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd = On the occasion of reaching his retirement age = Festschrift anlässlich des Erreichens des Rentenalters. (Explokart Studies on the History of Cartography; Vol. 23). Brill Hes & De Graaf. [details]

  2021

  • De Maeyer, P., Galand, M., Vannieuwenhuyze, B., & Vanthemsche, G. (2021). De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. Lannoo. [details]
  • De Maeyer, P., Galand, M., Vannieuwenhuyze, B., & Vanthemsche, G. (2021). L’Histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes. Racine. [details]
  • De Rock, J., & Vannieuwenhuyze, B. (2021). Wonen. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 11(3), 4-5. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). De geschiedenis van België in kaart. In P. De Maeyer, M. Galand, B. Vannieuwenhuyze, & G. Vanthemsche (Eds.), De geschiedenis van België in 100 oude kaarten (pp. 10-15). Lannoo. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Enkele onbekende uittreksels uit de Brusselse stadsrekeningen over werken aan de tweede stadsversterking en aan de waterlopen (Brusselse bronnen, dl. V). Eigen Schoon en de Brabander, 104(4), 429-440. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). Het raadsel van Die Oumarct: Een verwijzing naar textiel in een Brusselse plaatsnaam. In E. Boeles, K. van der Hoek, & R. Storm (Eds.), Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson (pp. 165-172). Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2021). L’histoire de la Belgique par les cartes. In P. De Maeyer, M. Galand, B. Vannieuwenhuyze, & G. Vanthemsche (Eds.), L’Histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes (pp. 10-15). Racine. [details]
  • van der Krogt, P., & Vannieuwenhuyze, B. (2021). Oostende belegerd, koperplaat hersneden: Vier staten van Baptista van Doetecums kaart van het beleg van Oostende, 1601-1604. Caert-thresoor, 40(4), 12-19. [details]

  2020

  • Vannieuwenhuyze, B. (2020). Grootse plannen: [Bespreking van: S. Vrielink (2018) Grootse plannen : de kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880)]. Caert-thresoor, 39(2), 35. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2020). Jacob van Deventer onderweg van Bussum naar L'Echelle. In R. Rutte (Ed.), Kees 65 (pp. 8-19). Uitgeverij Thoth. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2020). Vree wijze wijzerkaart van Brussel. In M. De Rijck, J. Nyssen, K. Van Acker, & W. Van Roy (Eds.), Liber amicorum: Philippe De Maeyer in kaart (pp. 29-37). University Press. [details]

  2019

  • Storm, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2019). Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam. Simulacrum, 27(4), 4-11. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B., van der Vaart, L., van Netten, D., Rygl, S., Casteels, I., & Korver, I. (2019). Tussen Zuidzee en Noordzee: Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713. De Boekenwereld, 35(2), 8-15. [details]
  • van Delft, M., Storm, R., van der Krogt, P., Vannieuwenhuyze, B., Smit, M., Crijns, H., & Prud'homme van Reine, R. (2019). De geschiedenis van Nederland: In 100 oude kaarten. Lannoo. [details]

  2018

  • Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Een man met een plan: Atlas Jacob van Deventer bundelt stadsplattegronden 226 steden. Monumentaal, 2018(3), 14-17. [details]
  • Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stedenatlas Jacob van Deventer: een zestiende-eeuws monsterproject van een man met een plan. De Boekenwereld, 34(2), 54-59. [details]
  • Sleiderink, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Everard t’Serclaes, faits et récits sur un héros bruxellois = Everard t’Serclaes, een Brusselse held in feiten en verhalen. In P. Cordeiro (Ed.), Le monument t'Serclaes = T'Serclaes monument: Restauration et légendes = Restauratie en legendes (pp. 18-43). Mardaga. [details]
  • Van de Voorde, E., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 245-400. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). Pôles de mémoire d’un héros urbain de la fin du Moyen Âge : Everard t’Serclaes dans et autour de Bruxelles = Herinneringspolen van een laatmiddeleeuwse stadsheld: Everard t’Serclaes in en rond Brussel. In P. Cordeiro (Ed.), Le monument t'Serclaes = T'Serclaes monument: Restauration et légendes = Restauratie en legendes (pp. 44-83). Mardaga. [details]

  2017

  • Steketee, H., & Vannieuwenhuyze, B. J. (Guest ed.) (2017). Drieluik over een parel binnen de Amsterdamse erfgoedcollecties: De cartografische verzameling van de Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, (85), 10.
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). Het beeldverhaal van een historisch gebouw op kaart. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, 85, 18. http://www.oudehollandsekerken.nl/data/Magazine_Winter_17_nr85.pdf [details]

  2016

  • Van Herck, H., & Vannieuwenhuyze, B. (2016). Historische wegen en hun erfgoedwaarde: cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op de casus Hoogstraten. M & L : monumenten en landschappen, 35(1), 6-23. http://menl.be/home#/magazine/2016/1 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Geschud, maar nog niet gelegd: Oude kaarten, vergeten verhalen, nieuwe perspectieven. (Oratiereeks; No. 569). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Brussel in vuur en vlam: feiten, preventie, bestrijding en verwerking van historische stadsbranden. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 6(2), 7-25. http://tijd-schrift.be/wp-content/uploads/2016/09/TijdSchrift_rampen_stadsbranden.pdf [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Kaarten op het kruispunt. In M. Hameleers, M. Carnier, A. Alkhoven, & R. Kruk (Eds.), Cartografie: visie op de kaart (pp. 13-21). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; Vol. 15). Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Stadsgeschiedenis en/in kaarten. In M. Hameleers, M. Carnier, P. Alkhoven, & R. Kruk (Eds.), Cartografie: visie op de kaart (pp. 197-207). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; Vol. 15). Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (Author). (2016). Historie in oude kaarten. Web publication or website, UvA Erfgoed. http://www.blogs-uva-erfgoed.nl/historie-in-oude-kaarten/ [details]

  2015

  2014

  • Vannieuwenhuyze, B. (2014). Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel? De ontsluiting van een databank met 32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars. Vlaamse Stam, 50(6), 530-550.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Fietsen en erfgoed: een bewogen geschiedenis. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 4(3), 4-5.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Van Herck, H. (2014). Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden. Trage Wegen vzw.

  2013

  • Jacobs, M., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Sint-Guido, alias Sint-Wijden, in de microtoponymie van Anderlecht. In Sint-Guido van Anderlecht. Eeuwen van volksdevotie (pp. 69-79). Erfgoedcel Brussel.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2013). Het laatmiddeleeuwse Broodhuis: een multifunctioneel complex in hartje Brussel. In B. Vannieuwenhuyze, M-C. Van Grunderbeek, P. Van Brabant, & M. Vrebos (Eds.), Van Broodhal tot Museum van de Stad. Acht eeuwen Brusselse geschiedenis (pp. 2-17). (Historiae Bruxellae; Vol. 17). Museum van de Stad Brussel.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Van Grunderbeek, M-C., Van Brabant, P., & Vrebos, M. (2013). Van Broodhal tot Museum van de Stad: Acht eeuwen Brusselse geschiedenis. (Historia Bruxellae; Vol. 17). Museum van de Stad Brussel.

  2012

  • De Wit, B., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Historisch GIS in de praktijk. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2(3), 76-89. https://www.academia.edu/7657371/Historisch_GIS_in_de_praktijk
  • Sleiderink, R., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Everard T’Serclaes. Beeldvorming en lieux de mémoire rond een Brusselse stadsheld. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, II(1), 6-21.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). De structuur van de stad volgens de zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer. In P. Trio, R. Castelain, G. Van Kerkhoven, & M. De Smet (Eds.), Tijd voor Oudenaarde (pp. 166). Stadsbestuur Oudenaarde.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Goedele, een Brusselse heilige? In Een maagd belaagd: 1300 jaar Heilige Gudula in 20 cultuurhistorische bijdragen (pp. 210-225). Heemkundige Kring De Faluintjes.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2012). Van kaart naar landschap. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, II(3), 4-5.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Lisson, J. (2012). De stadsplannen van Jacob van Deventer. Een schitterende bron voor de stads- en dorpsgeschiedenis. Bladwijzer, 4, 3.

  2011

  • De Meester, J., Vannieuwenhuyze, B. J., & Diericx, F. (2011). Een nieuw Tijd-Schrift met een originele visie. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 1(1), 4-6.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Rutte, R. J. (2011). De opkomst van de steden in de Lage Landen. In De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland (pp. 112-113). Noordhof Atlasproducties.

  2010

  • Sevenants, W., Devroe, A., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van Munsterbilzen (Bilzen, provincie Limburg). Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed.
  • Sevenants, W., Devroe, A., Langohr, R., Mikkelsen, J. H., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2010). Archeologische evaluatie en waardering van de site Keizersberg (Leuven, provincie Vlaams-Brabant). Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed.

  2008

  • Antrop, M., Van Eetvelde, V., Stragier, F., Thoen, E., Vannieuwenhuyze, B. J., Uyttenhove, P., Paeleman, J., & Bulcaen, T. (2008). Ontwikkeling van een methodologie voor de inventarisatie van bebouwde landschappen in het Vlaamse Gewest. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

  2006

  • Vandecandelaere, H., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2006). La Mondiale. Een nieuwe hoek met een oud verleden. La Mondiale nv.

  2024

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2024). A summer full of map encounters: Cartographic literacy and the ordinariness of maps in the Netherlands in 1823. Paper presented at 30th International Conference on the History of Cartography, Lyon, France.

  2023

  • Trachet, J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2023). Les cartes des artistes-cartographes à Bruges, 1557-1572 : des œuvres isolées ou collaboratives ?. Paper presented at Arts(s) et Cartographie(s), Paris, France.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2023). Responding to the Maps Published by Isaak Tirion. Paper presented at ISHMap VII Symposium, Berlin, Germany.

  2022

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2022). Gesneden koek? Cornelis Anthonisz’ vogelperspectief digitaal ontleed. Paper presented at 18de BNA-contactdagen, Amsterdam, Netherlands.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Groot, D. A., van Heteren, E., Honshorst, M., & van Weeren, R. (2022). Een cartografische blik op ramp en succes: Johannes Tidemans verhaalkaart van het beleg en ontzet van Groningen. Paper presented at Bloed, kruit en tranen. Betekenis en herdenking van het rampjaar 1672, 's-Hertogenbisch, Netherlands.

  2021

  • Hurx, M., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2021). The Van Deventer Anachronism: Maps of the Northern and Entire Low Countries from about 1540. Paper presented at Imaginary places, real territories, Paris, France.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2021). Oude kaarten, mooi maar onbetrouwbaar?. Paper presented at UvA, Summer School “History of the Book”, Amsterdam.

  2020

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2020). Oude kaarten, mooi maar onbetrouwbaar?. Paper presented at UvA, Summer School “History of the Book”, Amsterdam.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2020). Recolouring Old Maps. Paper presented at Maps and colours, Hamburg.

  2019

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Assessing and Explaining the Imaginative Nature of Early Modern City and Story Maps. Paper presented at Mapping the Global Imaginary 1500—1900, Stanford, California, United States.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). MArcus Gerards InformatieSysteem Brugge (‘Magic Bruges’). Paper presented at What’s on the map?, Ghent, Belgium.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). The tentacles of cities. Paper presented at URBAN INFRASTRUCTURES AN INTERDISCIPLINARY PLAYSHOP.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Korthals Altes, E. (2019). De achttiende-eeuwse Republiek in woord, beeld en kaart. Paper presented at UvA, Summer School “History of the Book”, Amsterdam.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Demets, L., & Deploige, J. (2019). Imagining and representing cities and urban growth. Paper presented at The Rise of Cities Revisited, Antwerp, Belgium.

  2018

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). De Stedenatlas Jacob van Deventer als drietrapsraket: de cartograaf, zijn stadsplattegronden en vergelijkend stadsmorfologisch onderzoek. Paper presented at De Nederlanden verbeeld, The Hague, Netherlands.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). De Stedenatlas Jacob van Deventer, toegelicht aan de hand van de stadsplattegrond van Enkhuizen. Paper presented at Studiemiddag Werkgroep Geschiedenis Kartografie, Amsterdam.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). De oudste stedenatlassen: kunstzinnig, herkenbaar of betrouwbaar?. Paper presented at UvA, Summer School “History of the Book”, Amsterdam.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). The Conception of Port Infrastructure and Commercial Space in 16.C City Maps. Paper presented at Viscous Space, Delft, Netherlands.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). The ‘Cartographic Identity’ of Sixteenth-Century Port Cities in the North sea Area. Paper presented at 14th International Conference on Urban History. European Association of Urban Historians (EAUH)., Rome, Italy.

  Prijs / subsidie

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • Vannieuwenhuyze, B. (editor) (2023-2025). Caert-thresoor (Journal). https://caert-thresoor.nl/
  • Vannieuwenhuyze, B. (editor) & Jongepier, I. (editor) (2021-2025). Mapping the Past (Journal). https://brill.com/view/serial/MTP
  • Vannieuwenhuyze, B. (editor) (2020-2025). Historische Atlassen (Journal).
  • Vannieuwenhuyze, B. (editor), van der Krogt, P. (editor), van Gestel - van het Schip, P. (editor), Ormeling, F. (editor), Meurer, P. (editor) & Storm, R. (editor) (2020-2025). Explokart Studies in the History of Cartography - Explokart Historisch-Cartografische Studies (Journal). https://brill.com/view/serial/ESHC
  • Vannieuwenhuyze, B. (editor) (2011-2023). Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (Journal). https://historiesvzw.be/tijd-schrift/

  Spreker

  • van Netten, D. (speaker) & Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (28-10-2023). Wereldkaarten en wereldbeeld, Nacht van de Geschiedenis, Amsterdam.
  • van Schaik, A.-R. (speaker), Griffioen, M. (speaker) & Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (22-6-2023). Putting the Fagel Resolution Maps back into Context, Unlocking the Fagel Collection, Dublin.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (13-4-2023). Oude kaarten lezen, GeoVUsie.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (25-11-2022). De geschiedenis van België in 100 oude kaarten, Bibliotheek De Kimpel Bilzen.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (19-11-2022). Cartograaf op eenzame hoogte, Dag van het Gentse historische onderzoek, Ghent.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) & van Schaik, A.-R. (speaker) (31-10-2022). Oude kaarten lezen, Allard Pierson Museum. https://youtu.be/5vikehQe11E
  • Griffioen, M. (speaker) & Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (7-7-2022). Map Transmission in the Early Modern Low Countries, International Conference on the History of Cartography, Bucharest.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (20-5-2022). De geschiedenis van België in 100 oude kaarten, Heemkundige kring Bouveloo.
  • Griffioen, M. (speaker), Vannieuwenhuyze, B. (speaker) & van Schaik, A.-R. (speaker) (13-5-2022). Making a Handbook of Historical Cartography, ISHMap Symposium, Montevideo.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (19-4-2022). De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan, IOED Zuid-Hageland.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (10-3-2022). Stad in een notendop. Brussel op een initiaal in een laatvijftiende-eeuwse oorkondeninventaris, Museum van de Stad Brussel.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (14-12-2021). Honderd oude kaarten in en uit hun context, SteM Sint-Niklaas.
  • Leeflang, J. (speaker), Vannieuwenhuyze, B. (speaker) & van Renswoude, I. (speaker) (26-11-2021). Vuile kaarten. Een nieuwe methode voor het classificeren van annotaties op oude gedrukte kaarten., Boekhistorisch Forum V.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (20-2-2020). De 16de-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan, Cultuurbibliotheek.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (23-1-2020). De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer. Een man met een plan, Raveschotlezing, Ghent.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) & Griffioen, M. (speaker) (17-7-2019). Maps in Context: A new online database linking textual records to old maps, The International Conference on the History of Cartography, Amsterdam.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (12-7-2019). Water, cities and maps in the sixteenth-and seventeenth-century Low Countries, Controlling the Waters, Utrecht.
  • Vannieuwenhuyze, B. (speaker) (22-1-2019). De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan, Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse Erfgoedverenigingen, Kortrijk.

  Andere

  • Vannieuwenhuyze, B. (participant) (27-10-2023). Boekhistorisch Forum VII, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Vannieuwenhuyze, B. (organiser) & Jongepier, I. (organiser) (10-10-2023). Een nieuwe blik op oude kaarten, Brussels (organising a conference, workshop, ...).
  • Vannieuwenhuyze, B. (organiser) & Rutte, R. J. (organiser) (22-11-2019). The Rise of Cities Revisited, Antwerp (organising a conference, workshop, ...).
  • Vannieuwenhuyze, B. (chair) (14-7-2019 - 19-7-2019). The International Conference on the History of Cartography, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).

  2021

  2020

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Caldenberga
   Coördinator - freelance historicus
  • KU Leuven
   Research fellow Onderzoeksgroep Geschiedenis v/d middeleeuwen
  • Topolnymie & Dialectologie
   Commissarislid
  • Heemkunde-Vlaanderen vzw
   Lid van redactieraad van Tijd-Schrift
  • Lid RvB en Algemene Vergadering van
   Koninklijk Historisch Genootschap Vlaams-Brabant en Brussel