For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

prof. dr. B.J. (Bram) Vannieuwenhuyze

Historische Cartografie (bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Cartographiae Historiae Cathedra)
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
Photographer: Dirk Gillissen

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
Postal address
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
Contact details
 • Biografie

  Bram Vannieuwenhuyze (°1980) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en verdedigde er in 2008 het proefschrift Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Nadien was hij werkzaam als doctor-assistent aan de Universiteit Gent en KU Leuven. Sinds 1 september 2015 is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar historische cartografie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt hij als zelfstandig onderzoeker en gids voor Caldenberga en doceert hij aan de Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI in Anderlecht.

 • Publications

  2019

  • Charruadas, P., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). La ville en puzzle: Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge. In P. Clark, & D. Menjot (Eds.), Subaltern City? Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries): La ville subalterne? Espaces urbains « subalternes » et périphériques à l'époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles) (pp. 23). (Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH); Vol. 46). Turnhout: Brepols Publishers. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.117450
  • Dupont, C., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle). In G. Thewes, & M. Uhrmacher (Eds.), Extra muros: Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit – Espaces suburbains au bas Moyen Âge et à l’époque moderne (pp. 27). (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen; Vol. 91). Köln: Böhlau Verlag.
  • Storm, R., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam. Simulacrum, 27(4), 4.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden. Caert-thresoor, 38(2), 4.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development. In T. Coomans, B. Cattoor, & K. De Jonge (Eds.), Mapping Landscapes in Transformation: Multidisciplinary Methods for Historical Analysis (pp. 217). Leuven: Leuven University Press.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer's town plans. Caert-thresoor, 38(2), 4.

  2018

  • Dewilde, B., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 183, 57-141.
  • Dewilde, B., Dumolyn, J., Lambert, B., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). ‘So one would notice the good navigability’: economic decline and the cartographic conception of urban space in late fifteenth and sixteenth-century Bruges. Urban History, 45(1), 2-25. https://doi.org/10.1017/S0963926816000742
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). De ‘vertekstlozing’ van de stad: De vergankelijkheid van publieke opschriften in achttiende-eeuws Brussel. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(1), 95-118. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.1.VANN [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610). Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(2), 140-142. [details]

  2017

  • Dillen, K., & Vannieuwenhuyze, B. (2017). Bedrieglijke eenvoud: Flandria Borealis tussen kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding. Tijdschrift voor Geschiedenis, 130(4), 521-543. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.4.DILL [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). Ridderstraat, een enigmatische straatnaam. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 89, 259-271. https://doi.org/10.2143/TD.89.0.3265651 [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2017). Who’s who in late-medieval Brussels? In J. Colson, & A. van Steensel (Eds.), Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe (pp. 132-150). (Routledge Research in Early Modern History). London : Routledge. [details]

  2016

  • Kempeneers, P., Leenders, K., Mennen, V., & Vannieuwenhuyze, B. (2016). De Vlaamse waternamen : verklarend en geïllustreerd woordenboek. - Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest. (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling; Vol. 29). Leuven - Paris - Bristol: Peeters. [details]

  2015

  • Dewilde, B., & Vannieuwenhuyze, B. (2015). A Tangible Past: History Writing and Property Listing by the Brussels Seven Sorrows Confraternity, c. 1685. In E. S. Thelen (Ed.), The Seven Sorrows Confraternity of Brussels: Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries) (pp. 3-18). (Studies in European Urban History; No. 37). Turnhout: Brepols Publishers. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.103795 [details]
  • Lisson, J., & Vannieuwenhuyze, B. (2015). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. In J. Lisson (Ed.), Zoutleeuw in de middeleeuwen: van platteland tot stad: stadsontwikkeling in de Nederlanden (pp. 29-36). (Studies Stadsgeschiedenis; No. 9). Gent: Academia Press. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Reading History Maps: The Siege of Ypres in 1383 mapped by Guillaume du Tielt. Quaerendo, 45(3-4), 292-321. https://doi.org/10.1163/15700690-12341335
  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Who’s who in late medieval Brussels. CEUR Workshop Proceedings, 1399, 68-73.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Rutte, R. J. (2015). Medieval Urban Form in the Low Countries: State of Research, Comparative Perspective and Symbolic Meaning. In A. Simms, & H. B. Clarke (Eds.), Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project (pp. 375-398). Farnham - Burlington: Ashgate.

  2014

  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Vernackt, E. (2014). The Digital Thematic Deconstruction of Historic Town Views and Maps. In K. Lichtert, J. Dumolyn, & M. P. J. Martens (Eds.), Portraits of the City. Representing Urban Space in Later Medieval and Early Modern Europe (Vol. 31, pp. 9-31). (Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH); Vol. 31). Turnhout: Brepols Publishers.

  2019

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2019). Eén gerecycleerde schepenbrief, twee onontgonnen pistes voor onderzoek over laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel (Brusselse bronnen, dl. IV). Eigen Schoon en de Brabander, 102(3), 337.

  2018

  • De Reu, M., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stadswandeling of boekenwijsheid? Achttiende-eeuwse Brusselse opschriftenjagers aan het werk. In T. Colleman, J. De Caluwe, V. De Tier, A-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, & U. Vogl (Eds.), Woorden om te bewaren: Huldealbum voor Jacques Van Keymeulen (pp. 767-785). Gent: Skribis. [details]
  • Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stedenatlas Jacob van Deventer: 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - Schakels tussen verleden en heden. Bussum: Thoth. [details]
  • Van de Voorde, E., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Brabantse verkeerswegen in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 245-256. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2018). Oud papier? Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 8(1), 133-137. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart? In W. De Baerdemaeker (Ed.), Feestbundel Jaak Ockeley: Bi den helighen Cruce van Assche. Ic wil een goet Brabanter wesen (pp. 498). Asse: Koninklijke Heemkring ASCANIA vzw.
  • Vannieuwenhuyze, B., & Welens-Vrydaghs, H. (2018). Tussen feit en fictie: Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 355-384. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B., Kempeneers, P., Leenders, K., & Mennen, V. (2018). Brusselse waternamen. Brusselse cahiers, 2018/1(50), 355-431. [details]

  2017

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2017). Deconstructing the Ferraris Maps (1770-1778). A study of the map production process and its implications for geometric accuracy / Soetkin Vervust: Gent: Faculty of Sciences - Department of Geography - Ghent University, 2016. Caert-thresoor, 36(4), 184.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Horemans, B. (2017). Bâtir pour la cour, bâtir pour la ville. Les architectes-fonctionnaires à Bruxelles (XIVe-XVIIe siècles). In D. Eichberger, P. Lorentz, & A. Tacke (Eds.), The Artist between Court and City (1300-1600). L’artiste entre la Cour et la Ville. Der Künstler zwischen Hof und Stadt (pp. 120). (Artifex. Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte / Sources and Studies in the Social History of the Artist). Petersberg: Michael Imhof Verlag.

  2016

  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Brandpreventie en -bestrijding in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. III). Eigen Schoon en de Brabander, 99(4), 535-552. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). La cave à vin de la Cour du Coudenberg, propriété de la Ville de Bruxelles à la fin du XVIe siècle. Annales d'Histoire de l'Art & d'Archéologie, 38, 115-132. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2016). De Hoogstraat in de laatmiddeleeuwse Brabantse steden: Enkele beschouwingen over stadstopografische overeenkomsten en verschillen. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 33, 50. [75].

  2015

  • Vannieuwenhuyze, B. (2015). Brusselse stadsordonnanties in de databank: wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. II). Eigen Schoon en de Brabander, 98(3), 453-516. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2015). Voorwoord. Eigen Schoon en de Brabander, 98(3), 365-366.

  2014

  • Charruadas, P., Demeter, S., Dierkens, A., Fourny, M., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). A Centre of Power is Established. In V. Heymans, L. Cnockaert, & F. Honoré (Eds.), Coudenberg palace Brussels. From Medieval Castle to Archaeological Site (pp. 54-70). Brussels: Éditions Mardaga.
  • Gautier, P., Baudry, A., Henne, P., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). "De constructione ecclesiae Rubeae Vallis anno 1511". La construction de l’église du prieuré de Rouge-Cloître (Auderghem, Bruxelles) au début du XVIe siècle selon Gaspar Ofhuys. Mélanges de Science Religieuse, 4, 45-58.
  • Rutte, R. J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin (KNOB), 113(3), 113-131.
  • Vannieuwenhuyze, B. (2014). Brusselse bronnen: de laatmiddeleeuwse stad Brussel en haar uitvalswegen. Eigen Schoon en de Brabander, 97(4), 733-754. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving. (Studia; Vol. 149). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Bardyn, A. (2014). Inleiding. In B. J. Vannieuwenhuyze (Ed.), Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving (pp. 9-33). (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincië. Studia; Vol. 149). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Ramandt, A. (2014). Compass toponymy and space orientation in the Southern Low Countries before 1800. In J. Tort i Donada, & M. Montagut i Montagut (Eds.), Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences (pp. 1648-1658). (Bibliotheca Tècnica de Política Liguïstica; Vol. 11). Barcelona: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Vernackt, E. (2014). MAGIS Brugge: a sixteenth-century bird’s-eye view on Bruges as starting point for a dynamic database. In S. Adorno, G. Cristina, & A. Rotondo (Eds.), VI Congresso AISU. VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. Catania, 12-14 settembre 2013 (pp. 2238). s.l.: Scrimm Edizioni.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Charruadas, P., & Loir, C. (2014). The Development of the Coudenberg Road Network. In V. Heymans, L. Cnockaert, & F. Honoré (Eds.), Coudenberg palace Brussels. From Medieval Castle to Archaeological Site (pp. 38). Brussels: Éditions Mardaga.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., Vernackt, E., & Heirman, A. (2014). MAGIS Brugge. Van zestiende-eeuws vogelvluchtplan tot stadshistorische databank. Caert-thresoor, 33(2), 56.

  2019

  • Vannieuwenhuyze, B. J., van der Vaart, L., van Netten, D. H., Sarka, R., Isabel, C., & Iris, K. (2019). Tussen Zuidzee en Noordzee: Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713. De Boekenwereld, 35(2), 8.
  • van Delft, M., Storm, R., van der Krogt, P., Vannieuwenhuyze, B., Smit, M., Crijns, H., & Prud'homme van Reine, R. (2019). De geschiedenis van Nederland: In 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo. [details]

  2018

  • Rutte, R. J., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Een man met een plan: Atlas Jacob van Deventer bundelt stadsplattegronden 226 steden. Monumentaal, (3), 14.
  • Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Stedenatlas Jacob van Deventer: een zestiende-eeuws monsterproject van een man met een plan. De Boekenwereld, 34(2), 54-59. [details]
  • Sleiderink, R., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Everard t’Serclaes, een Brusselse held in feiten en verhalen. In P. Cordeiro (Ed.), T'Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel (pp. 18). Brussel: Éditions Mardaga.
  • Sleiderink, R., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Everard t’Serclaes, faits et récits sur un héros bruxellois. In P. Cordeiro (Ed.), Le monument t'Serclaes. Restauration et légendes (pp. 18). Bruxelles: Éditions Mardaga.
  • Van de Voorde, E., & Vannieuwenhuyze, B. (2018). Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 101(3), 245-400. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Herinneringspolen van een laatmiddeleeuwse stadsheld: Everard t’Serclaes in en rond Brussel. In P. Cordeiro (Ed.), T'Serclaes monument. Restauratie en legendes (pp. 44). Brussel: Éditions Mardaga.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2018). Pôles de mémoire d’un héros urbain de la fin du Moyen Âge : Everard t’Serclaes dans et autour de Bruxelles. In P. Cordeiro (Ed.), Le monument t'Serclaes. Restauration et légendes (pp. 44). Bruxelles: Éditions Mardaga.

  2017

  • Boink, G., Storms, M., & Vannieuwenhuyze, B. J. (2017). 'Ik ben heel beïnvloedbaar': Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze. Caert-thresoor, 36(1), 3.
  • Steketee, H., & Vannieuwenhuyze, B. J. (Guest ed.) (2017). Drieluik over een parel binnen de Amsterdamse erfgoedcollecties: De cartografische verzameling van de Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, (85), 10.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2017). Het beeldverhaal van een historisch gebouw op kaart. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, (85), 18.

  2016

  • Van Herck, H., & Vannieuwenhuyze, B. (2016). Historische wegen en hun erfgoedwaarde: cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op de casus Hoogstraten. M & L : monumenten en landschappen, 35(1), 6-23. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Geschud, maar nog niet gelegd: Oude kaarten, vergeten verhalen, nieuwe perspectieven. (Oratiereeks; Vol. 569). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Brussel in vuur en vlam: feiten, preventie, bestrijding en verwerking van historische stadsbranden. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 6(2), 7-25. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Kaarten op het kruispunt. In M. Hameleers, M. Carnier, A. Alkhoven, & R. Kruk (Eds.), Cartografie: visie op de kaart (pp. 13-21). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; Vol. 15). ’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (2016). Stadsgeschiedenis en/in kaarten. In M. Hameleers, M. Carnier, P. Alkhoven, & R. Kruk (Eds.), Cartografie: visie op de kaart (pp. 197-207). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; Vol. 15). 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Vannieuwenhuyze, B. (Author). (2016). Historie in oude kaarten. Web publication/site, Amsterdam: UvA Erfgoed. Retrieved from http://www.blogs-uva-erfgoed.nl/historie-in-oude-kaarten/ [details]

  2015

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2015). Étude historique sur l’église et les bâtiments du cloître du prieuré de Rouge-Cloître. Elsegem: Caldenberga.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2015). Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel. Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars in de Collectie Obreen. Gen., 21(4), 20-26.

  2014

  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Fietsen en erfgoed: een bewogen geschiedenis. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 4(3), 4.
  • Vannieuwenhuyze, B. J. (2014). Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel? De ontsluiting van een databank met 32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars. Vlaamse Stam, 50(6), 530.
  • Vannieuwenhuyze, B. J., & Van Herck, H. (2014). Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden. Gent: Trage Wegen vzw.

  Media appearance

  • Vannieuwenhuyze, B. (18-08-2017). Haal 'foute' standbeelden en straatnamen niet van straat [Print] De Morgen. Haal 'foute' standbeelden en straatnamen niet van straat.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Caldenberga
   Coördinator - freelance historicus
  • KU Leuven
   Research fellow Onderzoeksgroep Geschiedenis v/d middeleeuwen
  • Heemkunde-Vlaanderen vzw
   Lid van redactieraad van Tijd-Schrift
  • Topolnymie & Dialectologie
   Commissarislid
  • Lid RvB en Algemene Vergadering van
   Koninklijk Historisch Genootschap Vlaams-Brabant en Brussel