Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. mr. J.W.P.M. (Jan Willem) van der Velden

Financieel recht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: Duncan de Fey

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Na een paar jaar advocatuur in Eindhoven, New York en Amsterdam, trok de wetenschap Jan Willem van der Velden in deeltijd naar de universiteit. Deze dubbele belangstelling heeft hem niet meer losgelaten.

  In 2008 promoveerde hij op ‘Beleggingsinstellingen naar burgerlijk recht’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij Bas Kortmann en Mick den Boogert. Een jaar later richtte hij Keijser Van der Velden advocaten op, een nichekantoor dat zich toelegt op financieel recht.

  Naast advocatuur en wetenschap is Van der Velden graag maatschappelijk actief als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, bestuurslid van een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en commissaris / toezichthouder bij SolarNow, Triodos Vastgoedfonds, Triodos Groenfonds en Triodos Fair Share Fund.

  "De praktijk is kleurrijker dan je achter je bureau kunt bedenken. Tegelijkertijd draagt de wetenschap oplossingen aan, waar je in de praktijk van alledag niet op komt."

 • Nevenwerkzaamheden

  2009 – advocaat bij Keijser Van der Velden N.V.

  2000 – docent financieel recht en burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen, Grotius Academie en andere (postdoctorale) instellingen

  2010 – raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Hertogenbosch

  2011 – bestuurslid Stichting Vastenactie, een NGO voor ontwikkelingssamenwerking

  2013 – lid raad van commissarissen SolarNow B.V.

  2014 – lid raad van toezicht Triodos Fair Share Fund

  2017 – lid raad van commissarissen Triodos Vastgoedfonds N.V.

  2017 – auteur SDU commentaar financieel recht en ondernemingsrecht

  2018 – lid raad van commissarissen Triodos Groenfonds N.V.

 • Publicaties

  Proefschrift:

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht, (diss. Nijmegen), Kluwer, Deventer 2008.

   

  Artikelen en boekbijdragen:

  P. Laaper en J.W.P.M. van der Velden, ‘Twee jaar bankentuchtrecht onder de loep’, Financieel Recht 2017/06.

  J.W.P.M. van der Velden en E.L.M. van Kranenburg, ‘Waar de ondernemingspraktijk en het financiële recht elkaar raken’, in: W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.) Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017, Walburg Pers 2016, p. 1086-1127.

  J.W.P.M. van der Velden, Fondsen voor gemene rekening: wel of geen maatschap?, Financieel Recht 2015/4, p. 139-145.

  M.F.M. van den Berg, J.W.P.M. van der Velden en C.W.M. Vergouwen, De Bitcoin-verzekering. Een kans voor de financiële sector om klantbelang centraal te stellen in innovatieve productontwikkeling?, Maandblad voor Vermogensrecht 2014-5, p. 128/134.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Waarde(n)loos’, in: D. Busch en M.P. Nieuwe Weme (red.), Christel’s Koers, Kluwer, Deventer 2013, p. 735-746.

  J.W.P.M. van der Velden en E.L.M. van Kranenburg, ‘Waar de ondernemingspraktijk en het financiële recht elkaar raken’, in: W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.) Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014, Walburg Pers 2013, p. 1066-1105.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Beleggingsinstellingen en aansprakelijkheid in het zicht van de nieuwe regelgeving’, in: D. Busch, C.J.M. Klaassen en T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid in de Financiële Sector, Kluwer, Deventer 2013, p. 973-993.

  J.W.P.M. van der Velden, Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor gemene rekening, Vastgoed Fiscaal en Civiel 2011/11, p. 6-11.

  C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsinstellingen (hoofdstuk 13,) in: D. Busch e.a., Onderneming en financieel toezicht, 2010, p. 465-506.

  J.W.P.M. van der Velden, Peremptoir Gesteld, Arnhems Balie Bulletin 2010/3, p. 13.

  J.W.P.M. van der Velden, Babylonische Bewaarders, Ondernemingsrecht 2009/173.

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk, Onderneming en Financiering 2009 (17) 3, p. 18-29.

  D. Busch en J.W.P.M. van der Velden, Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening, Financieel Recht 2009/1, p. 4-12.

  J.W.P.M. van der Velden, Gedragscode voor beleggingsinstellingen, Ondernemingsrecht 2008/67.

  J.W.P.M. van der Velden, (Middellijke) vertegenwoordiging bij beleggingsfondsen, Financieel Recht 2006/7-8, p. 156-166.

  J.W.P.M. van der Velden, Kanttekeningen bij het wetsvoorstel Wijziging Wet toezicht beleggingsinstellingen, Ondernemingsrecht 2004/23.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Gronden van prospectusaansprakelijkheid’, in: C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels en G. van Solinge, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, Kluwer 2003, p. 673-697.

  J.W.P.M. van der Velden, Pandrecht voor participanten, art. 3:259 BW en beleggingsfondsen, Ondernemingsrecht 2002, p. 397 e.v.

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsinstellingen nader belicht, Ondernemingsrecht 2000, p. 291 e.v.

  J.W.P.M. van der Velden, Contractuele prospectusaansprakelijkheid, De NV 1997, p. 145-149.

   

  Periodieke vakpublicaties:

  Ars Aequi Kwartaalsignaal, financieel recht (2011 - 2018).

  SDU Commentaar financieel recht en ondernemingsrecht
  commentaar op verschillende paragrafen en artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en lagere regelgeving (2017 - ).

   

  Noten:

  Rb. Amsterdam 17 mei 2017, JOR 2017/200 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fibonacci/Binck Bank).

  Rb. Den Haag 21 december 2016, JOR 2017/98 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Belegger/Fibonacci).

  Rb. Midden Nederland 30 december 2015, JOR 2016/196 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fehabo Vastgoed / Rabobank; vordering inzake manipulatie Euribor).

  CBB 2 december 2015, JOR 2016/10 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco beleggingsfondsen / AFM).

  Pres. Rb. Amsterdam 6 maart 2015, JOR 2015/236 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fibonacci/Binck Bank).

  Rb. Gelderland 1 mei 2014, AAe Jurisprudentie Financieel Recht 2015, p. 484-497, m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Scheepsfonds; X/Inspecteur).

  Rb. Rotterdam 24 december 2013, AAe Jurisprudentie Financieel Recht 2015, p. 460-464, m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco beleggingsinstellingen/AFM).

  HR 29 mei 2015, JIN 2015/152 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Restaria de Katterug).

  Hof Den Haag 20 januari 2015, JOR 2015/142 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Dexia - beleggingstechnische gebreken en boetebeding).

  Hof Den Haag 20 januari 2015, JOR 2015/142 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Dexia - beleggingstechnische gebreken en boetebeding).

  Rb. Rotterdam 24 december 2012, JOR 2015/7 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco fondsen / AFM).

  Hof Amsterdam 14 mei 2013, JOR 2013/212 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Stichting Hulp Gedupeerden / Wijs en Van Oostveen).

  Rb. Amsterdam 19 december 2012, JOR 2013/103 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Stichting Hulp Gedupeerden / Wijs en Van Oostveen).

  Hoge Raad 5 oktober 2012, Ondernemingsrecht 2013/22 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Sytsma c.s. / Van der Heiden; gedupeerden René van den Berg).

  Geschillencommissie DSI 11 april 2011, JOR 2012/357 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Vermogensbeheer, onvoldoende spreiding).

  Beroepscommissie DSI 31 januari 2012, JOR 2012/358 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Vermogensbeheer, onvoldoende spreiding).

  Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, JOR 2012/359 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Simonis e.a. / Wijs & Van Oostveen BV).

  Hof Amsterdam 4 november 2008, JOR 2009/14 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Van Nieuwburg e.a. / Pot e.a.).

  Rechtbank Arnhem 9 juni 2004, Ars Aequi Jurisprudentie Financieel recht 2012, p. 83-87 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (De Vries en Dijkstra / Ohra).

  Rechtbank Almelo 28 december 2005 , Ars Aequi Jurisprudentie Financieel recht 2012, p. 123-133 m.nt. J.W.P.M van der Velden (Beleggingsfonds Rifodi - Daniëls q.q. - Berkenbos).

  Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, JOR 2012/181 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Curatoren DSB/Den Hollander c.s.).

  Rechtbank Rotterdam 9 februari 2012, JOR 2012/145 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Ageas/AFM).

  Hof Amsterdam 6 september 2011, JOR 2011/367 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Land c.s./Euronext c.s.).

  Rb. Arnhem 9 juni 2004, JOR 2005/31 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (De Vries/Ohra).

  Rb Amsterdam 22 oktober 2003, JOR 2003/286 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Premselaar methode).

 • Nevenwerkzaamheden
  • Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
   Raadsheer-plaatsvervanger
  • Triodos Fair Share Fund
   Lid Raad van Toezicht
  • Beroepsopleiding Advocatuur
   lid van de examencommissie
  • Triodos Strategies II N.V.
   Commissaris
  • Beroepsopleiding Advocatuur
   lid examencommissie
  • Keijser Van der Velden N.V.
   advocaat
  • Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
   raadsheer-plaatsvervanger
  • Triodos Fair Share Fund
   lid raad van toezicht