Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Sectie Microeconomics

Bezoekadres
 • Roetersstraat 11
Postadres
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2019

  2018

  • Bisschop, P., Ouwehand, T., ter Weel, B., & Zwetsloot, J. (2018). Port-initiële schooling stimuleren met kleine interventies. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(3), 314-337. [details]
  • ter Weel, B. (2018). The Rise of Temporary Work in Europe. De Economist, 166(4), 397-401. https://doi.org/10.1007/s10645-018-9329-8 [details]

  2017

  • Gerritsen, S., Webbink, D., & ter Weel, B. (2017). Sorting around the discontinuity threshold: The case of a neighbourhood investment programme. De Economist, 165(1), 101-128. https://doi.org/10.1007/s10645-016-9287-y [details]
  • van Elk, R., & ter Weel, B. (2017). An Economic Perspective on the Dutch National Research Agenda. In B. de Graaf, A. Rinnooy Kan, & H. Molenaar (Eds.), The Dutch National Research Agenda in Perspective: A Reflection on Research and Science Policy in Practice (pp. 155-166). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462982796 [details]

  2016

  2018

  • Bijker, W., Cantillon, B., Joustra, T., ter Weel, B., & de Goede, P. (2018). Meer dan ooit nodig: Evaluatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2013-2017. Den Haag: WRR. [details]
  • ter Weel, B. (2018). Nieuwe technologie transformeert de vraag naar arbeid. Economisch-Statistische Berichten, 103(4766), 472-475. [details]

  2019

  • ter Weel, B., Bussink, H., van Kesteren, J., Denktank arbeidsvormneutrale verzekeringen voor alle werkenden, & Boumans, S. (2019). Keuzes in sociale zekerheid: Vier scenario’s voor (arbeidsvormneutralere) verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven. (SEO-rapport; No. 2019-109). SEO Economisch Onderzoek. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/keuzes-in-sociale-zekerheid/ [details]

  2018

  • Bisschop, P., ter Weel, B., & Zwetsloot, J. (2018). Scholing stimuleren met kleine interventies: Resultaten van een gedragsexperiment onder laag- en middelbaar opgeleide werknemers. (SEO-rapport; No. 2018-35). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Engelen, M., Bisschop, P., ter Weel, B., & Bennaars, H. (2018). Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers: Tussenevaluatie effectiviteit en contraproductiviteit. Leiden: De Beleidsonderzoekers. [details]
  • Kok, L., Lammers, M., ter Weel, B., & van Soest, A. (2018). Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen. PM. Pensioen Magazine, 23(2), 26-30. [22]. [details]
  • Kok, L., Lammers, M., van Soest, A., & ter Weel, B. (2018). Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen. Economisch-Statistische Berichten, 103(4758), 78-81. [details]
  • ter Weel, B., Hers, J., Witteman, J., & Smits, T. (2018). De AIQ in Nederland: een overzicht: Ontwikkeling, begrip en interpretatie van de arbeidsinkomensquote. (SEO-rapport; No. 2018-58). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B., Hers, J., Witteman, J., & Smits, T. (2018). De beperkte bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote in de beleidsdiscussie. Economisch-Statistische Berichten, 103(4765), 406-409. [details]
  • ter Weel, B., van der Werff, S., & Hers, J. (2018). Economische effecten “wegwerkzaamheden”: Doorrekening van ideeën voor de wereld van werk. (SEO-rapport; No. 2018-83). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B., van der Werff, S., Bennaars, H., Scholte, R., Fijnje, J., Westerveld, M., & Mertens, T. (2018). De opkomst en groei van de kluseconomie Nederland. (SEO-rapport; No. 2018-30). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van den Berg, E., van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaargdigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. (ROA reports series; No. ROA-R-2018/6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. [details]

  2017

  • Heyma, A., & ter Weel, B. (2017). Loonontwikkeling en de rol van de overheid. (SEO-rapport ; No. 2017-90). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kerste, M., van Benthem, M., Witteman, J., & ter Weel, B. (2017). Evenwichtige vermogensopbouw: Hoe is de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens te vergroten? (SEO-rapport ; No. 2017-28). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/evenwichtige-vermogensopbouw/ [details]
  • Kok, L., Kroon, L., Lammers, M., van Soest, A., & Weel, ter, B. (2017). Gevolgen flexibele AOW-leeftijd. (SEO-Rapport; No. 2017-48). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Scholte, R., ter Weel, B., & Westerveld, M. (2017). Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand: Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland. (SEO-rapport ; No. 2017-58). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Vriend, S., Knoef, M., Lammers, M., & ter Weel, B. (2017). Inkomensmobiliteit in Nederland: 2001 – 2014. (SEO-rapport; No. 2017-10). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B. (2017). Schuldhulpverlening neemt toe sinds grote recessie. Economisch Statistische Berichten, 102(4756), 607. [details]
  • ter Weel, B. (2017). Verfijnen en moderniseren van de arbeidsmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 102(4755), 530-532. [details]
  • ter Weel, B., Vriend, S., Smits, T., Witteman, J., & Rosenboom, N. (2017). Evaluatie fiscale ondernemersregelingen. (SEO-rapport ; No. 2017-17). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/evaluatie-fiscale-ondernemersregelingen/ [details]
  • van den Berg, E., Megens, L., & ter Weel, B. (2017). Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs. Een verkennende analyse van de toereikendheid van de bekostiging in het primair onderwijs. (SEO-rapport; No. 2017-52). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2016

  • ter Weel, B. (2016). Beter meten zonder meer te weten. Economisch-Statistische Berichten, 101(4743), 712. [details]

  Lidmaatschap

  • ter Weel, B. J. (2018). Voorzitter, Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • ter Weel, B. J. (2018). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Commissie Regulering van Werk.

  Mediaoptreden

  Spreker

  • ter Weel, B. J. (speaker) (2-11-2018). En toen was er krapte. Wat nu?, DNB/Nationale Economendag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (4-10-2018). De implicaties van macrobeleid voor de Nederlandse economie: Volatiteit en procyclisch beleid, Willem Drees Fonds, Den Haag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (3-9-2018). Kluseconomie in Nederland: omvang en beleidsimplicaties, NGSZ.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (28-6-2018). De opgave en timing van de energietransitie in de metropoolregio, Metropoolregio Amsterdam.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (28-6-2018). Back to the future: de impact van robots voor het advocatenberoep’, VAAN Congres.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (20-6-2018). De match tussen mens en machine, VRC Congres, Den Haag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (13-6-2018). Relatie tussen technologie op werk en (R)evolution@work’, Stichting P&V.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (12-6-2018). Een andere kijk op het tekort aan zorgprofessionals, BNR Zorgdebat, Utrecht.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (14-5-2018). Verdienvermogen van de BV Nederland, discussie tijdens presentatie Wereldbankrapport verschenen rapport ‘Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine, Ministerie van Economische Zaken.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (4-4-2018). Toekomst inkomensverzekeringen’, Allianz.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (5-3-2018). En toen was de arbeidsmarkt opeens krap. Wat nu?, UWV Arbeidsinformatiedag, Utrecht.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (30-1-2018). Arbeidsmarktbeleid in een verkrappende arbeidsmarkt, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Andere

  • ter Weel, B. J. (examiner) (2018). Lid van beoordelings- en promotiecommissie van Nicole Bosch (Vrije Universiteit) (examination).
  • ter Weel, B. J. (examiner) (2018). Promotor van promovendus Eva Feron (Universiteit Maastricht) (examination).

  2020

  • Rosenboom, N. S. R. (2020). Dissecting cartels: From discovery to damages. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • PCBO Apeldoorn
   Raad van Toezicht