For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Faculty of Economics and Business
Section Microeconomics

Visiting address
 • Roetersstraat 11
Postal address
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2019

  2018

  • Bisschop, P., Ouwehand, T., ter Weel, B., & Zwetsloot, J. (2018). Port-initiële schooling stimuleren met kleine interventies. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(3), 314-337. [details]
  • ter Weel, B. (2018). The Rise of Temporary Work in Europe. De Economist, 166(4), 397-401. https://doi.org/10.1007/s10645-018-9329-8 [details]

  2017

  • Gerritsen, S., Webbink, D., & ter Weel, B. (2017). Sorting around the discontinuity threshold: The case of a neighbourhood investment programme. De Economist, 165(1), 101-128. https://doi.org/10.1007/s10645-016-9287-y [details]
  • van Elk, R., & ter Weel, B. (2017). An Economic Perspective on the Dutch National Research Agenda. In B. de Graaf, A. Rinnooy Kan, & H. Molenaar (Eds.), The Dutch National Research Agenda in Perspective: A Reflection on Research and Science Policy in Practice (pp. 155-166). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462982796 [details]

  2016

  2018

  • Bijker, W., Cantillon, B., Joustra, T., ter Weel, B., & de Goede, P. (2018). Meer dan ooit nodig: Evaluatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2013-2017. Den Haag: WRR. [details]
  • ter Weel, B. (2018). Nieuwe technologie transformeert de vraag naar arbeid. Economisch-Statistische Berichten, 103(4766), 472-475. [details]

  2019

  • ter Weel, B., Bussink, H., van Kesteren, J., Denktank arbeidsvormneutrale verzekeringen voor alle werkenden, & Boumans, S. (2019). Keuzes in sociale zekerheid: Vier scenario’s voor (arbeidsvormneutralere) verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven. (SEO-rapport; No. 2019-109). SEO Economisch Onderzoek. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/keuzes-in-sociale-zekerheid/ [details]

  2018

  • Bisschop, P., ter Weel, B., & Zwetsloot, J. (2018). Scholing stimuleren met kleine interventies: Resultaten van een gedragsexperiment onder laag- en middelbaar opgeleide werknemers. (SEO-rapport; No. 2018-35). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Engelen, M., Bisschop, P., ter Weel, B., & Bennaars, H. (2018). Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers: Tussenevaluatie effectiviteit en contraproductiviteit. Leiden: De Beleidsonderzoekers. [details]
  • Kok, L., Lammers, M., ter Weel, B., & van Soest, A. (2018). Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen. PM. Pensioen Magazine, 23(2), 26-30. [22]. [details]
  • Kok, L., Lammers, M., van Soest, A., & ter Weel, B. (2018). Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen. Economisch-Statistische Berichten, 103(4758), 78-81. [details]
  • ter Weel, B., Hers, J., Witteman, J., & Smits, T. (2018). De AIQ in Nederland: een overzicht: Ontwikkeling, begrip en interpretatie van de arbeidsinkomensquote. (SEO-rapport; No. 2018-58). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B., Hers, J., Witteman, J., & Smits, T. (2018). De beperkte bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote in de beleidsdiscussie. Economisch-Statistische Berichten, 103(4765), 406-409. [details]
  • ter Weel, B., van der Werff, S., & Hers, J. (2018). Economische effecten “wegwerkzaamheden”: Doorrekening van ideeën voor de wereld van werk. (SEO-rapport; No. 2018-83). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B., van der Werff, S., Bennaars, H., Scholte, R., Fijnje, J., Westerveld, M., & Mertens, T. (2018). De opkomst en groei van de kluseconomie Nederland. (SEO-rapport; No. 2018-30). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van den Berg, E., van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaargdigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. (ROA reports series; No. ROA-R-2018/6). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. [details]

  2017

  • Heyma, A., & ter Weel, B. (2017). Loonontwikkeling en de rol van de overheid. (SEO-rapport ; No. 2017-90). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Kerste, M., van Benthem, M., Witteman, J., & ter Weel, B. (2017). Evenwichtige vermogensopbouw: Hoe is de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens te vergroten? (SEO-rapport ; No. 2017-28). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/evenwichtige-vermogensopbouw/ [details]
  • Kok, L., Kroon, L., Lammers, M., van Soest, A., & Weel, ter, B. (2017). Gevolgen flexibele AOW-leeftijd. (SEO-Rapport; No. 2017-48). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Scholte, R., ter Weel, B., & Westerveld, M. (2017). Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand: Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland. (SEO-rapport ; No. 2017-58). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Vriend, S., Knoef, M., Lammers, M., & ter Weel, B. (2017). Inkomensmobiliteit in Nederland: 2001 – 2014. (SEO-rapport; No. 2017-10). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • ter Weel, B. (2017). Schuldhulpverlening neemt toe sinds grote recessie. Economisch Statistische Berichten, 102(4756), 607. [details]
  • ter Weel, B. (2017). Verfijnen en moderniseren van de arbeidsmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 102(4755), 530-532. [details]
  • ter Weel, B., Vriend, S., Smits, T., Witteman, J., & Rosenboom, N. (2017). Evaluatie fiscale ondernemersregelingen. (SEO-rapport ; No. 2017-17). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/evaluatie-fiscale-ondernemersregelingen/ [details]
  • van den Berg, E., Megens, L., & ter Weel, B. (2017). Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs. Een verkennende analyse van de toereikendheid van de bekostiging in het primair onderwijs. (SEO-rapport; No. 2017-52). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2016

  • ter Weel, B. (2016). Beter meten zonder meer te weten. Economisch-Statistische Berichten, 101(4743), 712. [details]

  Membership

  • ter Weel, B. J. (2018). Voorzitter, Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • ter Weel, B. J. (2018). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Commissie Regulering van Werk.

  Media appearance

  Talk / presentation

  • ter Weel, B. J. (speaker) (2-11-2018). En toen was er krapte. Wat nu?, DNB/Nationale Economendag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (4-10-2018). De implicaties van macrobeleid voor de Nederlandse economie: Volatiteit en procyclisch beleid, Willem Drees Fonds, Den Haag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (3-9-2018). Kluseconomie in Nederland: omvang en beleidsimplicaties, NGSZ.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (28-6-2018). De opgave en timing van de energietransitie in de metropoolregio, Metropoolregio Amsterdam.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (28-6-2018). Back to the future: de impact van robots voor het advocatenberoep’, VAAN Congres.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (20-6-2018). De match tussen mens en machine, VRC Congres, Den Haag.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (13-6-2018). Relatie tussen technologie op werk en (R)evolution@work’, Stichting P&V.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (12-6-2018). Een andere kijk op het tekort aan zorgprofessionals, BNR Zorgdebat, Utrecht.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (14-5-2018). Verdienvermogen van de BV Nederland, discussie tijdens presentatie Wereldbankrapport verschenen rapport ‘Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine, Ministerie van Economische Zaken.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (4-4-2018). Toekomst inkomensverzekeringen’, Allianz.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (5-3-2018). En toen was de arbeidsmarkt opeens krap. Wat nu?, UWV Arbeidsinformatiedag, Utrecht.
  • ter Weel, B. J. (speaker) (30-1-2018). Arbeidsmarktbeleid in een verkrappende arbeidsmarkt, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Others

  • ter Weel, B. J. (examiner) (2018). Lid van beoordelings- en promotiecommissie van Nicole Bosch (Vrije Universiteit) (examination).
  • ter Weel, B. J. (examiner) (2018). Promotor van promovendus Eva Feron (Universiteit Maastricht) (examination).

  2020

  • Rosenboom, N. S. R. (2020). Dissecting cartels: From discovery to damages. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • PCBO Apeldoorn
   Raad van Toezicht