Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne

Universitair docent
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A.907
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publicaties

  2015

  • Wijne, R. P. (2015). Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken met 'een niet te onderkennen gebrek'. Letsel & schade, 2015(4), 37-51. [370]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Integrale bekostiging van invloed op de relatie medisch specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist? Letsel & schade, 2015(1), 15-22. [3]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Proportional liability and loss of chance in the Netherlands: differences, chances, problems and an opportunity. Journal of Professional Negligence, 31(2), 49-67. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade. (Boom masterreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2021

  2020

  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade: Hoe nood wet breekt. Letsel & schade, 2020(4), 13-22.
  • Wijne, R. P. (2020). Beoordeling van de (on)geschiktheid van een medische hulpzaak en daarmee de vraag of wel of geen sprake is van een tekortkoming, geschiedt naar de medische inzichten ten tijde van de toepassing. 132. Case note on: HR, 19/06/20, ECLI:NL:HR:2020:1082 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 17(9), 1449-1525. [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW
  • Wijne, R. P. (2020). Langverwachte (on)duidelijkheid over de (on)redelijkheid van aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het gebruik van medische hulpzaken. Maandblad voor Vermogensrecht, 30(10), 354-363. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672020030010002 [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. GZR-2018-0488. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 GZR updates Gezondheidsrecht, 2018.

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Medische aansprakelijkheid. (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2022

  • Wijne, R. P. (2022). De reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid, de schakelbepaling en netwerkzorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (4), 278-290.
  • Wijne, R. P. (2022). Een klacht! Wat nu? Een brief van het tuchtcollege. In A. Breeman, & A. Hedeman Joosten (Eds.), Drs. Dokter Anders (pp. 161-168). Splint Media BV.
  • Wijne, R. P. (2022). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, De geneeskundige behandelingsovereenkomst. In Groene Serie Bijzondere overeenkomsten WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2022). Het binnenste-buitenziekenhuis: Een beschouwing van de aansprakelijkheid van bij netwerkzorg betrokken hulpverleners. In Samenwerking in een complex zorgveld - Preadvies 2022 (pp. 95-171). SDU Uitgeverij.
  • Wijne, R. P. (2022). Inzage door nabestaanden in PRISMA-rapporten zorgaanbieder?. GZR-2022-0047. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 23/09/21, ECLI:NL:GHSHE:2021:2922 GZR updates Gezondheidsrecht, 2022. [details]
  • Wijne, R. P. (2022). Medische aansprakelijkheid. In Handboek Personenschade WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2022). Thematisch deel Medische aansprakelijkheid. In Groene Serie Onrechtmatige daad WoltersKluwer.

  2021

  2020

  • Wijne, R. (2020). Een gewoon leerstuk op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet. Verkeersrecht, 68(9), 258-264. [144]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D41913&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid voor gebruik ongeschikte medische hulpzaken: Hoge Raad schept duidelijkheid maar beslist is het nog niet. Letsel & schade, (3), 6-22. [405].
  • Wijne, R. P. (2020). HR 19 juni 2020. 132. Case note on: Hoge Raad, 19/06/20 (ECLI:NL:HR:2020:1082). Jurisprudentie aansprakelijkheid, (9), 1520-1525.

  2019

  • Wijne, R. P. (2019). Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens: een korte introductie. (Korte introducties). Den Haag : Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Medische aansprakelijkheid. (2e ed.) (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 22(1), 19-23. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(6), 433-449. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043006002 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Geschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk: Over de regels van geschilbeslechting en bindend advies, de mogelijkheden tot vernietiging van het bindend advies en enkele praktijkperikelen in dat verband. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(1), 24-45. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043001003 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). The Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act: a new Dutch procedure to compensate care-related harm. Journal of Professional Negligence, 35(3), 139-154. [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). Behandelplicht, behandelrecht, behandelmogelijkheden en het zelfbeschikkingsrecht. GZR-2018-0137. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 23/03/18, ECLI:NL:RBZWB:2018:1745 GZR updates Gezondheidsrecht, 2018. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet? Verkeersrecht, 66(7/8), 254-263. [100]. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Deventer: WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2018). Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans in Nederland bij zorggerelateerde schade: verschillen, kansen, problemen en mogelijkheden. Letsel & schade, 2018(1), 6-24. [2]. [details]
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2018). De tuchtprocedure gewijzigd. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2017

  • Wijne, R. (2017). Calamiteiten in de zorg. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: De geneeskundige behandelingsovereenkomst en aansprakelijkheid bij schade van de patiënt. (2e ed.) (Boom Masterreeks). Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). De geneeskundige behandelingsovereenkomst. (Monografieen BW; Vol. B97). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). De verloren kans nader belicht en een waarschuwing. GZR-2017-001. Case note on: HR, 23/12/16, 15/03780, ECLI:NL:HR:2016:2987 (X/Erasmus Medisch Centrum). GZR updates Gezondheidsrecht, 2017. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Groene Serie Onrechtmatige Daad (Groene serie). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Handboek Personenschade Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00AC4E69&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Wijne, R., & Wasser, J. (2017). Het strafrecht en medische zaken. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2016

  • Wijne, R. P. (2016). Is arts aansprakelijk voor een onveilig implantaat? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(12/13), [D25]. [details]
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2016). Wkkgz; een korte verkenning tegen de achtergrond van ‘medische aansprakelijkheid’. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2015

  • Wijne, R. P. (2015). Een niet te onderkennen gebrek, een annotatie bij Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2015. GZR-2015-0389. Case note on: Rb. Rotterdam, 19/08/15, C/10/461497/HAZA 14-1051, ECLI:NL:RBROT:2015:6179 GZR updates Gezondheidsrecht, 2015. [details]
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2015). Een tuchtprocedure; een korte verkenning. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2014

  • Wijne, R. P. (2014). Medische aansprakelijkheid. (Boom Masterreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wijne, R. P. (2014). Falend toezicht en afwenteling van schade op de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Overheid en Aansprakelijkheid, 2014(4), 143-157. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EU-behandelingsovereenkomst. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 16(4), 102-107. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662013016004002 [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een nieuwe blik op no fault systemen ter verhaal van zorggerelateerde schade. Letsel & schade, 2013(3), 6-20. [203]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt. Letsel & schade, 2013(4), 17-27. [280]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte prothese. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 120(10), 516-520. https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.10.12254 [details]

  2012

  • Van, A. J., & Wijne, R. P. (2012). 'Lies, damned lies, and statistics': De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 15(1), 16-24. [details]
  • Wijne, R. P. (2012). JA 2012/208. 208. Case note on: Hof Arnhem, 2/09/12, ECLI:NL:GHARN:2012:BX8853 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 9(10). [details]
  • Wijne, R. P. (2012). Wie betaalt de schade van de patiënt in geval van een disfunctionerende prothese? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 36(4), 297-311. [details]

  2011

  • Wijne, R. P. (2011). De Wet cliëntenrechten zorg: een zorg minder in het aansprakelijkheidsrecht? Verkeersrecht, (4).
  • Wijne, R. P. (2011). Hoe het nu (echt) zit met de aansprakelijkheid als de arts of het ziekenhuis als contractspartij gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak. Letsel & schade, (3).
  • Wijne, R. P. (2011). JA 2011/146. 146. Case note on: Rb. Leeuwarden, 8/06/11, ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 8(7).

  2001

  • Wijne, R. P. (2001). WSNP: je huis uit ja of nee. Nederlands Juristenblad, (6), 260-262.

  Prijs

  • Wijne, R. (2015). Mr. C.J. Goudsmitprijs.

  Mediaoptreden

  • Wijne, R. (01-08-2019). Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair*. Schadevergoeding door een klachtencommissie als bedoeld in de Wvggz.

  Spreker

  • Wijne, R. (speaker) (3-12-2021). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht .
  • Wijne, R. (speaker) (4-12-2020). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.
  • Wijne, R. (keynote speaker) (31-1-2020). LSA-congres: Gewone leerstukken op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet, LSA.
  • Wijne, R. (speaker) (6-12-2019). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (keynote speaker) (29-11-2019). WAA-congres medische hulpzaken en aansprakelijkheid, WAA.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2019). Leergang schadevergoeding Wvggz, Stichting PVP.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2019). Leergang tuchtrecht ANIOS, Locum Consult.
  • Wijne, R. (speaker) (7-12-2018). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (8-12-2017). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (24-11-2017). Goede zorg, beter recht, WAA congres, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2017). Leergang Wkkgz de theorie in de praktijk, Kerckebosch.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2017). Leergang Grotius Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit.
  • Wijne, R. (speaker) (9-12-2016). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (8-4-2016). Themadag Rechtspraak Zorg & Welzijn, Kenniscentrum Rechtspraak Milieu & Gezondheid, rechtspraak.
  • Wijne, R. (speaker) (17-3-2016). Symposium Zwangerschap en Mental Health - Psychisch welzijn in de geboortezorg, SCEM.
  • Wijne, R. (speaker) (11-12-2015). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.
  • Wijne, R. (keynote speaker) (10-12-2015). De Dokter en de wet, SCEM.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2015). Leergang Grotius Personenschade, Radboud Universiteit.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2014). Leergang Medische aansprakelijkheid, Sdu Uitgevers, Prinses Beatrixlaan 116 2595 AL Den Haag.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2013). Leergang Medische aansprakelijkheid, Kerckebosch.
  • Wijne, R. (speaker) (1-1-2012). Leergang Medische aansprakelijkheid, SSR (Training and Study Centre for the Judiciary), Uniceflaan 1 3527 WX Utrecht.

  Andere

  • Wijne, R. (participant) (3-12-2021). Jaarcongres Gezondheidsrecht. Jaarcongres Gezondheidsrecht (participating in a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (3-12-2021). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (4-12-2020). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (4-12-2020). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (other) & Legemaate, J. (participant) (1-1-2020 - 31-12-2020). Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (other). https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/31/evaluatie-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
  • Wijne, R. (participant) (6-12-2019). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (6-12-2019). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (1-5-2019 - 1-12-2019). Een schadevergoeding naar billijkheid als bedoeld in de Wvggz, Stichting PVP (consultancy).
  • Wijne, R. (consultant) (1-1-2019 - 1-1-2020). Schadevergoeding in het kader van de Wvggz, Nederlandse GGZ (consultancy).
  • Wijne, R. (participant) (7-12-2018). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (7-12-2018). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (8-12-2017). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (8-12-2017). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (9-12-2016). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (9-12-2016). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (11-12-2015). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (organiser) (11-12-2015). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (1-11-2015 - 30-11-2015). Research Project on Internet Commerce and Pharmaceutical Crime (AlPhA, Universiteit van Osnabruck (consultancy).
  • Wijne, R. (organiser) (12-12-2014). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (31-5-2014). De GOMA; van 0 naar beter, De Letselschade Raad (consultancy).
  • Wijne, R. (other) (1-1-2014 - 31-12-2030). Hoofdredactie GZR-updates (other).
  • Wijne, R. (other) (1-1-2014 - 31-12-2030). Nieuwsbrief GZR-Updates (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Online Tijdschrift GZR-Updates
   Hoofdredacteur
  • Geschilleninstantie Verloskunde
   Voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde
  • Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
   Lid-jurist
  • Commissie Late Zwangerschapsafbreking
   Rechtsgeleerde (plv.)
  • Holla Advocaten te Eindhoven
   Medewerker wetenschappelijk bureau
  • Stichting Prenatale Screening A'dam e.o.
   Voorzitter Raad van Toezicht