For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A.907
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2015

  • Wijne, R. P. (2015). Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken met 'een niet te onderkennen gebrek'. Letsel & schade, 2015(4), 37-51. [370]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Integrale bekostiging van invloed op de relatie medisch specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist? Letsel & schade, 2015(1), 15-22. [3]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Proportional liability and loss of chance in the Netherlands: differences, chances, problems and an opportunity. Journal of Professional Negligence, 31(2), 49-67. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade. (Boom masterreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2021

  • Wijne, R. P. (2021). Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? Bespreking van het proefschrift van mr. L.A.B.M. Wijntjens [Bespreking van: L.A.B.M. Wijntjens (2020) Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? : Over het aanbieden van excuses in de civiele procedure en de medische tuchtprocedure]. Maandblad voor Vermogensrecht, 31(1), 48-56. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672021031001010 [details]
  • Wijne, R. P., Legemaate, J., Friele, R. D., & Knap, L. J. (2021). Drie kernthema’s uit de evaluatie van de Wkkgz. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (5), 455-466.

  2020

  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade: Hoe nood wet breekt. Letsel & schade, 2020(4), 13-22.
  • Wijne, R. P. (2020). Beoordeling van de (on)geschiktheid van een medische hulpzaak en daarmee de vraag of wel of geen sprake is van een tekortkoming, geschiedt naar de medische inzichten ten tijde van de toepassing. 132. Case note on: HR, 19/06/20, ECLI:NL:HR:2020:1082 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 17(9), 1449-1525. [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW
  • Wijne, R. P. (2020). Langverwachte (on)duidelijkheid over de (on)redelijkheid van aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het gebruik van medische hulpzaken. Maandblad voor Vermogensrecht, 30(10), 354-363. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672020030010002 [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). Hof Arnhem-Leeuwarden (rolnr. 200.136.030: Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. 0488. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 GZR, 2018.

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Medische aansprakelijkheid. (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2021

  • Wijne, R. P. (2021). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiënt. (3rd ed.) Boom Juridisch.
  • Wijne, R. P. (2021). De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: een korte introductie. Boom Juridisch.
  • Wijne, R. P. (2021). De geneeskundige behandelingsovereenkomst: Monografieën BW B87. WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2021). De tweede tuchtnorm na 1 april 2019. GZR-Updates.nl, 1-22. https://www.gzr-updates.nl/articles/de-tweede-tuchtnorm-na-1-april-2019
  • Wijne, R. P. (2021). Een wijziging van artikel 7:453 BW is in aantocht! GZR-Updates.nl.

  2020

  • Wijne, R. (2020). Een gewoon leerstuk op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet. Verkeersrecht, 68(9), 258-264. [144]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D41913&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid voor gebruik ongeschikte medische hulpzaken: Hoge Raad schept duidelijkheid maar beslist is het nog niet. Letsel & schade, (3), 6-22. [405].

  2019

  • Wijne, R. P. (2019). Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens: een korte introductie. (Korte introducties). Den Haag : Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Medische aansprakelijkheid. (2e ed.) (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 22(1), 19-23. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(6), 433-449. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043006002 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Geschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk: Over de regels van geschilbeslechting en bindend advies, de mogelijkheden tot vernietiging van het bindend advies en enkele praktijkperikelen in dat verband. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(1), 24-45. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043001003 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). The Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act: a new Dutch procedure to compensate care-related harm. Journal of Professional Negligence, 35(3), 139-154. [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet? Verkeersrecht, 66(7/8), 254-263. [100]. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Deventer: WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2018). Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans in Nederland bij zorggerelateerde schade: verschillen, kansen, problemen en mogelijkheden. Letsel & schade, 2018(1), 6-24. [2]. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp BredaBehandelplicht (Behandelplicht, behandelrecht, behandelmogelijkheden en het zelfbeschikkingsrecht.). GZR-Updates.nl, [0137].
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2018). De tuchtprocedure gewijzigd. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2017

  • Wijne, R. (2017). Calamiteiten in de zorg. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: De geneeskundige behandelingsovereenkomst en aansprakelijkheid bij schade van de patiënt. (2e druk ed.) (Boom Masterreeks). Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). De geneeskundige behandelingsovereenkomst. (Monografieen BW; Vol. B97). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). HR (zaaknr. 15/03780: De verloren kans nader belicht en een waarschuwing). GZR, 2017, [0001]. http://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2017_0001
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Groene Serie Onrechtmatige Daad (Groene serie). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Handboek Personenschade Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00AC4E69&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Wijne, R., & Wasser, J. (2017). Het strafrecht en medische zaken. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2016

  • Wijne, R. P. (2016). Is arts aansprakelijk voor een onveilig implantaat? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(12/13), [D25]. [details]
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2016). Wkkgz; een korte verkenning tegen de achtergrond van ‘medische aansprakelijkheid’. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2015

  2014

  • Wijne, R. P. (2014). Medische aansprakelijkheid. (Boom Masterreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wijne, R. P. (2014). Falend toezicht en afwenteling van schade op de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Overheid en Aansprakelijkheid, 2014(4), 143-157. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EU-behandelingsovereenkomst. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 16(4), 102-107. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662013016004002 [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een nieuwe blik op no fault systemen ter verhaal van zorggerelateerde schade. Letsel & schade, 2013(3), 6-20. [203]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt. Letsel & schade, 2013(4), 17-27. [280]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte prothese. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 120(10), 516-520. https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.10.12254 [details]

  2012

  • Van, A. J., & Wijne, R. P. (2012). 'Lies, damned lies, and statistics': De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 15(1), 16-24. [details]
  • Wijne, R. P. (2012). JA 2012/208. 208. Case note on: Hof Arnhem, 2/09/12, ECLI:NL:GHARN:2012:BX8853 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 9(10). [details]
  • Wijne, R. P. (2012). Wie betaalt de schade van de patiënt in geval van een disfunctionerende prothese? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 36(4), 297-311. [details]

  2011

  • Wijne, R. P. (2011). De Wet cliëntenrechten zorg: een zorg minder in het aansprakelijkheidsrecht? Verkeersrecht, (4).
  • Wijne, R. P. (2011). Hoe het nu (echt) zit met de aansprakelijkheid als de arts of het ziekenhuis als contractspartij gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak. Letsel & schade, (3).
  • Wijne, R. P. (2011). JA 2011/146. 146. Case note on: Rb. Leeuwarden, 8/06/11, ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 8(7).

  2001

  • Wijne, R. P. (2001). WSNP: je huis uit ja of nee. Nederlands Juristenblad, (6), 260-262.

  Award

  • Wijne, R. (2015). Mr. C.J. Goudsmitprijs.

  Talk / presentation

  • Wijne, R. (speaker) (6-12-2019). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (7-12-2018). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (8-12-2017). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (24-11-2017). Goede zorg, beter recht, WAA congres, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (9-12-2016). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (11-12-2015). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.

  Others

  • Wijne, R. (other) & Legemaate, J. (participant) (1-1-2020 - 31-12-2020). Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (other).
  • Wijne, R. (participant) (6-12-2019). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (1-5-2019 - 1-12-2019). Een schadevergoeding naar billijkheid als bedoeld in de Wvggz, Stichting PVP (consultancy).
  • Wijne, R. (participant) (7-12-2018). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (8-12-2017). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (9-12-2016). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (11-12-2015). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (31-5-2014). De GOMA; van 0 naar beter, De Letselschade Raad (consultancy).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Online Tijdschrift GZR-Updates
   Hoofdredacteur
  • Geschilleninstantie Verloskunde
   Voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde
  • Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
   Lid-jurist
  • Commissie Late Zwangerschapsafbreking
   Rechtsgeleerde (plv.)
  • Holla Advocaten te Eindhoven
   Medewerker wetenschappelijk bureau
  • Stichting Prenatale Screening A'dam e.o.
   Voorzitter Raad van Toezicht