Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Tijdens de BSc Actuariële Wetenschappen leer je hoe je risico's kunt berekenen. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat een fabriek afbrandt? En wat zou de financiële schade zijn als dat gebeurt? Hoe waarschijnlijk is de kans dat jij 101 wordt en jouw pensioenfonds dus 45 jaar pensioen aan je moet uitkeren? Als actuaris of risicobeheerder bereken je risico’s, trek je conclusies en adviseer je bedrijven over resultaten.

Het programma

De eerste 2 jaar van de BSc Actuariële Wetenschappen doorloop je samen met studenten van de bachelor Econometrie.

 • Jaar 1: ontwikkel een stevige basis

  Dit jaar draait alles om het vergroten van jouw basiskennis van wiskunde, statistiek en economie.

  • Je raakt vertrouwd met actuariële wetenschappen en econometrie.
  • Je onderzoekt case studies en voert opdrachten op de computer uit. 
  • Je leert met geavanceerde wiskundige en statistische software te werken, zoals Python en R.
 • Jaar 2: breid je basis verder uit

  In het 2e jaar werk je aan je wiskundige-, statistische- en onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je ze kunt toepassen binnen de econometrie en data science. Ook voer je je eerste onderzoeksproject uit. Daarnaast volg je verplichte cursussen zoals Risk Theory en Life Insurance Mathematics.

 • Jaar 3: analyseer en los problemen op

  Hoe je 1e semester eruitziet, mag je zelf bepalen. Volg een aantal keuzevakken of een minor. Of studeer een paar maanden aan een universiteit in het buitenland. In het 2e semester leer je hoe je problemen op het gebied van financieel en economisch risicobeheer wiskundig kunt analyseren en verhelderen. Je gaat aan de slag met cases waar verzekeraars, financiële instellingen en overheidsinstanties daadwerkelijk mee te maken hebben.

 • Scriptie

  Ben je enthousiast over een nieuwe ontwikkeling binnen de actuariële wetenschappen of heb je een geweldig idee? Je scriptie is een mooie kans om helemaal in die ontwikkeling of dat idee te duiken. Tegelijkertijd leer je hoe je zelfstandig onderzoek doet en de resultaten op een representatieve manier kunt overbrengen. Je scriptie is de laatste eis waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Onderwijs 1e semester 2020-2021

Het collegejaar 2020-2021 start zoals gepland in september. Als we weer fysiek onderwijs mogen geven op de Roeterseilandcampus doen we dit. Stap voor stap besluiten we dan welke onderdelen we fysiek mogen aanbieden, binnen de richtlijnen van de overheid. Bij de start verwachten we dat er vooral kleinschalige activiteiten georganiseerd worden, ter bevordering van het contact tussen studenten onderling en tussen student en docent.

We willen jou als student de zekerheid geven dat je, waar je ook bent, met je studie kunt starten of deze kunt vervolgen. Daarom bieden we in het 1e semester in elk geval online onderwijs en tentamens aan. Per blok bekijken we vervolgens of we, in een 1,5-metersamenleving, op de Roeterseilandcampus samen kunnen komen voor kleinschalige colleges. Dit zal dan zonder aanwezigheidsplicht zijn.

Hoe ziet je studieweek eruit?

Het draait allemaal om uitbreiding van je kennis en ontwikkeling van je vaardigheden. Hiervoor volg je verschillende soorten onderwijs. De meeste vakken sluit je af met één of meer toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk examen, een essay, een verslag en/of een presentatie.

 • Colleges (8 uur)

  Tijdens de colleges krijg je een inleidend overzicht van de cursusinhoud. Je volgt deze colleges samen met je medestudenten. Je maakt aantekeningen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

  Daarnaast krijg je gastcolleges van experts van allerlei bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren.

 • Seminars (6 uur)

  In de seminars bespreek je in kleine groepen specifieke onderwerpen uit de colleges. Via oefeningen en praktijkopdrachten maak je je de theorie eigen. Ook doe je oefen- en praktijkopdrachten om te leren hoe je de verschillende wiskundige en statistische computerprogramma’s moet gebruiken. 

 • Zelfstudie (20 uur)

  In elke studieweek heb je tijd nodig om de theorie door te nemen en colleges, seminars, examens en presentaties voor te bereiden. 

Real-life case: betalen brokkenmakers meer premie?

Als je een autoverzekering afsluit, betaal je een vast bedrag (premie) aan de verzekeringsmaatschappij. Maar hoe berekent een verzekeraar eigenlijk de hoogte van die premie?

Betaalt iedereen hetzelfde of moet een ‘meer risicovolle’ chauffeur meer betalen? Zo ja, hoe bepaal je dan hoeveel meer risico ze lopen? Speelt leeftijd of geslacht nog mee? En eerdere schadeclaims? Of het merk van de auto?

Ontdek hoe je deze vragen (en nog veel meer!) kunt beantwoorden met empirische gegevens, geavanceerde statistische modellen, en programmeer- en data sciencevaardigheden.

Student AW

'Iedereen komt dagelijks in aanraking met dat wat ik studeer'

Daniëlle Ruiter: 'Iedereen komt dagelijks in aanraking met wat ik studeer. Verzekeringen, pensioenen en banken zijn dingen waar iedereen mee te maken heeft en waar ook iedereen een mening over heeft. Ik vind het leuk als ik achtergronden op het nieuws kan geven, uitleggen waarom iets is en ook om zelf te kunnen nadenken over moeilijke kwesties zoals het korten van pensioenen.' Lees Danielle’s hele testimonial