Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: Beschaving

Leerdoelen

Algemeen:

Kennisnemen van de civilisatietheorie van Norbert Elias en de wetenschappelijke uitwerking daarvan tot een algemene theorie over de ontwikkeling van mensen en hun samenlevingen.

Specifiek:

De student

1. Heeft kennis van en inzicht in de civilisatietheorie van Norbert Elias, zoals verwoord in de publicatie Het civilisatieproces ( Über den Prozeß der Zivilisation).

2.Kan de kerndelen van dit werk zelfstandig samenvatten.Heeft kennis genomen van de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van deze civilisatietheorie in de afgelopen vijftig jaar.

3. De student versterkt op basis van een gerichte feedback zijn (academische) skills, met name:

  • Academisch schrijven
  • Formuleren relevante wetenschappelijke vragen
  • Discussiëren

4. Bovendien verbetert de student door middel van opdrachten met feedback zijn skills op het gebied van:

  • Interviewen
  • Effectieve Interdisciplinaire samenwerking
  • Presenteren
     

Inhoud

In 1939 verscheen de magistrale studie Het civilisatieproces van Norbert Elias voor het eerst in het Duits, maar werd toen nauwelijks opgemerkt. Pas sinds 1969 is een toenemend aantal mensen het grote belang van dit boek gaan inzien en werd het in vele talen vertaald.

In het eerste deel van zijn studie laat Elias zien hoe de standaard van goed gedrag in West-Europa vanaf het eind van de Middeleeuwen tot aan het begin van de negentiende eeuw geleidelijk aan veranderde in de richting van wat wij ‘beschaving’ noemen. In het tweede deel van zijn onderzoek verklaart hij deze veranderingen door te wijzen op de toenemende sociale vervlechting en het proces van statenvorming.

Vele wetenschappers van uiteenlopende disciplines hebben zich in de afgelopen decennia laten inspireren door Elias’ theorie. Samen met hem hebben zij de civilisatietheorie ontwikkeld tot een algemene theorie over psycho-sociale processen van mensen door de eeuwen heen. In deze cursus maken studenten kennis met Elias’ oorspronkelijke studie en met (het onderzoek van) wetenschappers die daarop voortborduren.

In het eerste deel van de reeks ligt het accent op het je eigen maken van Elias’ civilisatietheorie - door veel lezen, schrijven, colleges en gesprekken. Het tweede deel staat in het teken van de uitwerking en verwerking van de theorie aan de hand van thema’s en komen enkele wetenschappers van uiteenlopende disciplines vertellen hoe de civilisatietheorie hun wetenschappelijk werk heeft beïnvloed. In het derde, afsluitende deel toets je de opgedane kennis en inzichten in een interview met een onderzoeker en werk je dat schriftelijk uit in een eindwerkstuk dat je aan de hele groep presenteert.

In deze module draait het om scherp denken, nauwgezet lezen en precies schrijven. Wekelijks krijg je een leesopdracht met een korte schrijfopdracht, die in de werkgroep worden besproken. Op je schrijfwerk krijg je telkens gedetailleerde feedback van de docent, zodat je de kwaliteit van je schrijfproducten gaandeweg verbetert.

Aanbevolen voorkennis

Geen bijzondere voorkennis vereist. Honourstudenten met belangstelling voor / behoefte aan: algemene maatschappelijke, culturele en geestelijke ontwikkeling grondig lezen van wetenschappelijke teksten ontmoeten van bijzondere wetenschappers academisch schrijven doorlopende, gerichte feedback op leerprestaties.

Aanmelden

2 e jaars (of hoger) Honoursstudenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks Aanmelding is mogelijk vanaf 4 juni 10.00 tot en met 8 juni 23.00 2015 via het formulier dat zal verschijnen op http://iis.uva.nl/interdisciplinair-onderwijs/honoursonderwijs/honours-modules.html.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 8 juni nog inschrijven.

Let op: Een deel van de aanmeldingsprocedure houdt in het schrijven van een motivatie brief en het bijwonen van een kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat je bij deze gesprekken aanwezig bent. De gesprekken vinden dit jaar plaats op in de week van 24 juni dus houd hier rekening mee. Precieze data en meer informatie volgt nog.

In uitzonderlijke gevallen kan – na een intakegesprek – ook een student(e) die niet het honoursprogramma volgt, maar voldoet aan de honourskwalificatie*, deelnemen. Beoordeling daarvan gebeurt door de coördinator van het bovenfacultaire honoursprogramma van het IIS.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, duetten.

Onderwijstijden

Voor het meest actuele rooster zie datanose.

Studiemateriaal

Aanschaffen: Het Civilisatieproces deel1 en deel 2 van Norbert Elias. Daarnaast worden artikelen beschikbaar gesteld op Blackboard.

Toetsvorm

De verschillende schrijfproducten worden verzameld in een portfolio. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een in de modulehandleiding opgenomen sleutel. In een individueel eindgesprek wordt het portfolio doorgenomen.

Toetsdata

De individuele afspraken voor de eindgesprekken worden tijdens de cursus gemaakt.

Bijzonderheden

Dit is een intensieve werkgroep met twee werkbijeenkomsten van elk drie uur per week.

Er zijn geen aparte tentamenmomenten. Je bouwt wekelijks verder aan je portfolio. Dat betekent dat je elke week – naast de werkgroepbijeenkomsten - voldoende tijd moet hebben om te lezen en een stukje te schrijven.

De studiebelasting van 336 uur (12EC) is uitgesmeerd over alle collegeweken van september tot eind december.

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 12 EC, 16 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start September