Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: De ontdekking van de Natuur

Natuur ondersteboven

Leerdoelen

De student:

  1. Heeft kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de natuurwetenschappen (nadruk 1600-1900)
  2. Is bekend met de canonieke natuurhistorische werken, hun auteurs en hun culturele context.
  3. Is in staat natuurhistorische bronnen te typeren, analyseren en interpreteren (boek als object).
  4. Is in staat zelfstandig onderzoek te verrichten naar een natuurhistorische bron uit de Artis Bibliotheek.
  5. Is in staat een essay te schrijven dat is bedoeld voor een breed publiek.

Inhoud

De natuurwetenschappen hebben een rijke geschiedenis, die zeker tot in de negentiende eeuw nauw was verweven met andere kennisgebieden. Dit vak beoogt die geschiedenis in haar samenhang te belichten. Centraal staat hoe de mens door de eeuwen de natuur beschouwd, onderzocht en geïnterpreteerd heeft.

Het verhaal wordt verteld aan de hand van voorbeelden uit de rijke collectie van de Artis Bibliotheek, UvA (handschriften, gedrukte werken en illustraties). Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de context waarin deze werken tot stand zijn gekomen.

De bibliotheek levert tevens het onderzoeksmateriaal voor deze cursus. Iedere student voert zelfstandig onderzoek uit naar een van de gedrukte boeken of handschriften uit de collectie van de Artis Bibliotheek. Het onderzoek resulteert in een voor een breed publiek geschreven essay. Het is de bedoeling dat het essay wordt gepubliceerd via de blog van de Artis Bibliotheek.

Aanbevolen voorkennis

Goede kennis Nederlandse taal
Globale historische kennis

Aanmelden

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 2 juni 2016 10.00u tot en met 6 juni 2016 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op Honoursmodules IIS.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 6 juni nog inschrijven.

Let op: Een deel van de aanmeldingsprocedure houdt in het schrijven van een motivatie brief en het bijwonen van een kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat je bij deze gesprekken aanwezig bent. De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 29 augustus dus houd hier rekening mee. Precieze data en meer informatie volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (op locatie)

Onderwijstijden

Voor het actuele rooster, zie: https://datanose.nl/#course[55338]

Studiemateriaal

Handboek: John Anderson, Deep Things of of Darkness: A history of natural history.
((Berkeley etc.: University of California Press, 2013) (ca. €40). En artikelen (worden als pdf aangeboden door de docenten)

Aantal deelnemers

Maximaal 23

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (60%)
Essay (40%)

Contact

Hans Mulder ( j.mulder1@uva.nl)
Bert van de Roemer ( roemer@uva.nl)

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC, 8 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Oktober