Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: Dus ik ben

Denker

Leerdoelen

Inzicht geven in moderne theorieën over identiteit, als ook in hun historische verschijningsvormen. Hoe verhoudt het klassieke ‘klassenbewustzijn’ van Karl Marx zich tot recentere identiteitsconcepten rond etniciteit, ras, gender, geloof en seksualiteit. Toepassing van de opgedane kennis op casuïstiek niveau. Aandacht voor praktische vaardigheden: het houden van een voordracht, schrijven van een essay, journalistiek inzicht, discussievaardigheden.

Inhoud

Vanaf de 19 e eeuw staat in de sociale wetenschappen en de filosofie een politieke identiteit centraal: Karl Marx schreef over ‘de arbeidersklasse die zich bewust wordt van zichzelf’ en zo een klassenbewustzijn ontwikkelt. Dat bewustzijn (die identiteit) was volgens Marx nadrukkelijk toe te schrijven aan de sociaal economische omstandigheden waarin de arbeidersklasse verkeerde.

In de loop van de 20 e eeuw, zeker na 1960 zien we juist een verhoogd bewustzijn optreden wanneer het gaat om culturele factoren als sekse/gender, ras/etniciteit, seksualiteit en religie. Met de opkomst van black studies, vrouwen en – homostudies krijgen deze aandachtsgebieden ook hun academische pendanten.

Niet alleen in de academische wereld, ook daarbuiten is het identiteitsdenken aan een opmars bezig: via bijvoorbeeld het Schotse, het Catalaanse en het Baskische onafhankelijkheidsstreven wordt een regionale, politieke identiteit gecreëerd, en ingezet om de scherpe kantjes van de globalisering af te halen.

 Maar ook de beruchte leuze van de Nederlandse Janmaat ‘Eigen volk eerst’ is een uiterste consequentie van een cultureel identiteitsdenken, dat zich aanvankelijk als een progressief minderheidsperspectief presenteerde.

In de module zal aandacht zijn voor:

  1. Introductie (Culturele) Identiteit –
  2. Seksualiteit
  3. Gender
  4. Race/etniciteit
  5. Religie (Rushdie affaire, politieke islam, IS
  6. Klasse.

Aanmelden

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 2 juni 2016 10.00u tot en met 6 juni 2016 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op Honoursmodules IIS.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 6 juni nog inschrijven.

Let op: Een deel van de aanmeldingsprocedure houdt in het schrijven van een motivatie brief en het bijwonen van een kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat je bij deze gesprekken aanwezig bent. De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 29 augustus dus houd hier rekening mee. Precieze data en meer informatie volgt nog.

Onderwijstijden

Het rooster vind je op datanose

Studie-materiaal

Gebruikte literatuur: Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Rene Gabriels, Percival Everret e.a.

Ook zal gebruikt worden gemaakt van films (Dear white people, Do the right thing) en journalistieke case studies (zwarte Piet-discussie).

Aantal deelnemers

23

Toetsvorm

Verwacht wordt van de studenten: een individueel essay, van 15 pagina’s en een zogenaamd groepsreferaat. Ook zal beoordeeld worden aan de hand van participatie, deelname aan de discussie, voordrachten, schrijfvaardigheid en tekstinterpretatie. Daarnaast is er sprake van een individueel eindgesprek

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC, 12 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start September