Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Docent(en)

Prof dr Trudy Dehue, nader te bepalen gastdocenten

Ingangseis

Deze module is alleen toegankelijk voor 2e en 3e jaars honoursstudenten.

Leerdoelen:

De student is in staat om

  • Eigen vooronderstellingen over geluk en gezondheid te herkennen en bevragen
  • Sociologische literatuur over het onderwerp te lezen en begrijpen
  • Populair wetenschappelijke literatuur over geluk en gezondheid kritisch te analyseren
  • Een goed onderbouwd eigen standpunt te ontwikkelen, dat bruikbaar is in je eigen bestaan
  • In heldere bewoordingen over het onderwerp te gaan spreken en schrijven

Inhoud:

Geluk als plicht en prestatie?

In deze cursus onderzoeken we onze toegenomen aandacht voor individuele zelfverbetering. Zijn het nastreven van gezondheid en geluk een individuele mogelijkheid en plicht geworden, zoals de positieve psychologie het voorstelt? Dan zijn ons falen en verdriet ook het gevolg van eigen handelen. Zelfs aan onze biologie valt te sleutelen, is de boodschap: geen hangende oogleden en geen hangende schouders meer, geen scheve tanden en geen scheve geest. Gedurende de cursus onderzoeken we de factoren die bijdragen aan de cultuur van individuele zelfverbetering, evenals de wenselijke en onwenselijke effecten ervan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich graag in maatschappelijke vraagstukken verdiepen door grondige studie van teksten en gezamenlijke discussie daarover.

Onderwijsvorm:

Werkgroepen, gesprekken over wekelijks te lezen literatuur, soms een documentaire of een inleiding door een docent.

Onderwijstijden:

Start:  september / vrijdag 14 - 17u / REC

Exacte info komt z.s.m. op Datanose.

Studiemateriaal:

Door de docent opgegeven teksten + een relevant boek gekozen uit een boekenlijst. Studenten mogen zelf ook literatuursuggesties doen.

Aantal deelnemers:

Max 25

Kosten:

De aanschaf van het gekozen boek.

Toetsvorm:

Wekelijkse voorbereiding op het (mogelijke) verzoek om mondelinge inbreng over de tekst(en) van die week (noteer onderwerpen voor discussie of vragen). Het schrijven van een essay naar aanleiding van het gekozen boek.

Toetsdata:

De deadlines voor eigen papers zijn:

Eerste versie 24 oktober

Tweede versie 14 november

Nagekeken en eindcijfer 1 december.

Aanmelden

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 6 juni 10.00u tot en met 11 juni 2019 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op Honoursmodules IIS.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 11 juni nog inschrijven.

Voor vragen: neem contact op met Honours-iis@uva.nl 

Feiten & cijfers
Vorm
Honoursonderwijs
Studielast
6 EC,
Voertaal
Nederlands
Toelatingseisen
Start
September