Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: Haagse Praktijken

Docent(en):

Vincent van Beest & Christian Meijer

Ingangseis:

 • 2e jaars (of hoger) Honours studenten.
 • Alleen voor Nederlandstalige studenten.

Leerdoelen:

Aan het eind van het vak kan de student:

 • Beschrijven hoe het er in de dagelijkse praktijk van het landsbestuur (politiek, ambtenarij, media) aan toe gaat en wat het werk in de publieke sector nu echt inhoudt;
 • Uitleggen wat beleid is, waar het vandaan kan komen en wat erbij komt kijken om van beleid werkelijkheid te maken;
 • De kern van een beleidsvraagstuk doorgronden en schriftelijk en mondeling overbrengen;
 • Demonstreren op welke manier een bewindspersoon bij het nemen van beslissingen (en het verkopen van die beslissingen) rekening moet houden met een complex krachtenveld;
 • Uitleggen hoe internationale aspecten het beleid in Nederland beïnvloeden;
 • De rol van media en communicatie in de politieke werkelijkheid beschrijven – en uitleggen hoe de overheid daar in de praktijk me omgaat.

Inhoud:

Dit vak biedt een unieke kijk op wat er schuilgaat achter de politieke wereld die studenten van televisie kennen. Hoe gaat het er aan toe in de machinekamer van Nederland?  Na een (hele) korte behandeling van de theorie gaan studenten als een ambtenaar van een Haags ministerie praktisch aan de slag met verschillende maatschappelijk vraagstukken. Ze verdiepen zich in de verschillende rollen die in Den Haag worden gespeeld, verkennen beleidsopties en brengen het krachtenveld in kaart. Verschillende gastsprekers geven een kijkje achter de schermen en vertellen welke rol zij spelen bij beslissingen die soms alle Nederlanders raken.

Werkvorm:

 • Werkcollege
 • Veldwerk/Excursie
 • Presentatie/Symposium
 • Zelfstudie
 • Zelfstandig werken aan bijvoorbeeld project/scriptie
 • Begeleiding/Feedback moment

Toetsing:

Toetsing vindt grotendeels plaats door middel van een eindopdracht, waarvan meerdere versies moeten worden ingeleverd. Details over toetsing zullen worden vermeld in de studiewijzer.

Aanbevolen voorkennis:

Basiskennis van het Nederlandse publieke bestel verdient aanbeveling.

Studiemateriaal:

Literatuur voor dit vak zal bestaan uit artikelen, podcasts, filmpjes etc. die online toegankelijk zijn of op Canvas worden gezet.

Aantal deelnemers:

Max. 25

Onderwijstijden:

Exacte info komt z.s.m. op Datanose 

Aanmelden:

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 1 juni 10.00u tot en met 4 juni 2020 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op IIS Honoursmodules (registratie gaat NIET via SIS)

Toezegging is op willekeurige basis en studenten ontvangen informatie over plaatsing in de week van 21 juni.

Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 4 juni nog inschrijven maar plaatsing is niet gegarandeerd. Schrijf je op tijd in!

Voor vragen over aanmelding mail naar: Honours-iis@uva.nl 


SDGs in het onderwijs van het IIS

Het IIS streeft ernaar actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en poogt de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) in deze cursus te integreren. Bezoek de website van de SDGs voor meer informatie over deze doelen.

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC,
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen
Start September