Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De wereld verstedelijkt. Nu al woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en de de VN voorspelt dat in 2050 meer dan tweederde van de wereldbevolking zich stedeling kan noemen. Daarmee lijken we ons verder terug te trekken in een landschap van staal en beton. Het lijkt alsof we steeds verder af te komen te staan van de natuur, waaruit we ooit zijn voortgekomen.  

Toch betoogt een steeds grotere groep biologen, stadsplanners, architecten, beleidsmakers en burgers dat steden juist een positieve rol kunnen spelen voor de natuur. De stad als nieuw biotoop voor duizenden plant- en diersoorten. Juist omdát steden zo nieuw zijn, werken ze als evolutionaire pressure cooker voor nieuwe, stedelijke populaties en ontstaan er zelfs geheel nieuwe plant- en diersoorten in de urbane omgeving. In het antropoceen, een tijd waarin de mens zich boven de natuur lijkt te plaatsen, kan de stad een sleutelrol vervullen om mens en natuur weer dichter bijeen te brengen.  

Amsterdam is een ultieme test case voor de natuurinclusieve stad. In een van de dichtsbevolkte gebieden van de wereld ligt één van de groenste steden. In onze hoofdstad zijn meer bomen dan mensen. Een vogel die hoog aan komt vliegen ziet de stad waarschijnlijk als een bos met rotsen en kronkelige beken. Bovendien vind je in de Amsterdam rietland, hoogbouw, parken, open water en ruigtes. Daarmee is het habitat er erg rijk en divers en kun je er meer soorten vinden dan op de hoge Veluwe. Bovendien heeft al dat groen een mitigerend effect op de gevolgen van klimaatverandering zoals hittestress, droogte en hevige regenval.

In 2019 werd Londen uitgeroepen tot eerste National Park City. Amsterdam staat al een tijd op de kandidatenlijst om ook Stedelijk Nationaal Park te worden. Wat zou dat impliceren? Wat levert het op? Wat zijn nadelen? En wat zijn de vergezichten, wanneer we al onze steden inrichten als natuurgebieden? 

Rooster

We gaan er nu van uit dat alle colleges op campus kunnen plaatsvinden. Mocht de situatie veranderen, dan krijg je daarvan bericht. Je kunt het rooster vinden op Datanose.

Aanmelding

Inschrijving is geopend voor eerstejaars, tweedejaars of derdejaars bachelorstudenten die deelnemen aan een Honoursprogramma. Tussen 29 november 10.00 uur en 6 december 11.00 uur kan je je inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen dat op Honoursmodules IIS verschijnt. Plaatsing is willekeurig en studenten horen voor 20 december voor welk(e) vak(ken) zij zijn ingeschreven.

Let op: Er is geen garantie voor plaatsing als je je na 6 december inschrijft, dus zorg dat je je op tijd inschrijft. Voor vragen over de inschrijving kan je contact met ons opnemen via Honours-iis@uva.nl.

Meer informatie

Feiten & cijfers
Vorm
Honoursonderwijs
Studielast
6 EC,
Voertaal
Nederlands
Start
April