Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: (S)hevolution

Graduation girls

Leerdoelen

De student

 1. Verwerft kennis en inzicht inzake de veranderende rol en positie van vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving en daarbuiten, met bijzondere aandacht voor het onderwijs.
 2. Kiest zelf een relevant onderzoeksthema, stelt samen met andere studenten een onderzoeksvoorstel op en voert dit uit.
 3. Oefent een aantal praktische skills, zoals discussiëren, interviewen, schrijven en netwerken, die van belang zijn voor samenwerking en opzetten en uitvoeren van dit onderzoek.
 4. Verwerft door deze module meer inzicht in eigen ambities en idealen en krijgt meer grip om deze te realiseren.

Opbrengst

 1. Elke student doet bereflecteerd verslag van het eigen leerproces
 2. Een gezamenlijk product. Dit gezamenlijk product is afhankelijk van de aard van het gekozen onderzoek. Streven is een opbrengst die discussie en veranderingen bij studenten, docenten en/of bestuurders bij de UvA en de VU, maar ook daarbuiten kunnen stuwen.

Inhoud

'Dit wordt de eeuw van de vrouw!' riep de Braziliaanse president Dilma Rouseff toen ze in 2011 als eerste vrouw de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opende. Krijgt ze gelijk en is de Shevolution aangebroken? Het begint er langzaam op te lijken. In de Verenigde Staten is inmiddels meer dan de helft van alle werknemers vrouw. Nog nooit eerder studeerden zoveel meisjes. In tal van opzichten doen zij het op dit moment opmerkelijk beter dan hun mannelijke collega’s: ze zijn serieuzer met hun opleiding bezig, besteden meer aandacht aan hun studietaken, zijn beter aanspreekbaar op afspraken en taken, studeren vaker binnen het gewenste studietempo af, en halen hogere resultaten dan de mannelijke studenten.

Toch zien we al die girlpower nog niet terug in leidinggevende posities. Van politiek tot media, van bedrijfsleven tot academische sector: het zijn nog steeds grotendeels (oudere witte) mannen die de dienst uitmaken. Vrouwen verdienen bovendien gemiddeld 18% minder dan mannen en lopen aanzienlijk meer kans slachtoffer te worden van geweld.

Zijn vrouwen te druk met lijnen, shoppen, baren en roddelen? Of is er meer aan de hand? En, ook niet onbelangrijk: wat betekent dit alles voor jongens? Is die Shevolution ook een Hevolution?

Samengevat: is er een nieuwe generatie vrouwen en mannen in wording en zijn huidige studenten een onderdeel van die ontwikkeling?

 1. En als dat zo is: waarin verschilt de huidige generatie jonge vrouwen dan van eerdere generaties vrouwen die zich inzetten voor de ‘vrouwenzaak’? Wat zijn de issues van nu?
 2. En als dat zo is: hoe verhouden jongens en mannen zich tot die issues?
 3. En als dat zo is: welke consequenties zou dat alles moeten hebben voor de inrichting van het universitaire onderwijs: bachelor, master, PhD?

Aanmelden

2 e jaars (of hoger) Honoursstudenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks Aanmelding is mogelijk vanaf 4 juni 10.00 tot en met 8 juni 23.00 2015 via het formulier dat zal verschijnen op http://iis.uva.nl/interdisciplinair-onderwijs/honoursonderwijs/honours-modules.html.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 8 juni nog inschrijven.

Let op: Een deel van de aanmeldingsprocedure houdt in het schrijven van een motivatie brief en het bijwonen van een kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat je bij deze gesprekken aanwezig bent. De gesprekken vinden dit jaar plaats op in de week van 24 juni dus houd hier rekening mee. Precieze data en meer informatie volgt nog.

In uitzonderlijke gevallen kan – na een intakegesprek – ook een student(e) die niet het honoursprogramma volgt, maar voldoet aan de honourskwalificatie*, deelnemen. Beoordeling daarvan gebeurt door de coördinator van het bovenfacultaire honoursprogramma van het IIS.

Onderwijsvorm

Aanpak: een atelier

Binnen de ruimte van een honoursmodule buigen maximaal 23 studenten (m/v) zich over bovenstaande vragen. Hun eigen ervaringen, leefwereld, verwachtingen en idealen vormen daarbij het vertrekpunt. Deze worden geïnventariseerd, becommentarieerd, geanalyseerd en omschreven in een handelingsrepertoire.

In deze studio wordt er beroep gedaan op eigen inbreng, initiatief, creativiteit, experiment en eigen verantwoordelijkheid. Na een oriëntatiefase stellen de deelnemers een gezamenlijke, onderbouwde onderzoeksvraag op en een controleerbare, flexibele onderzoeksstrategie.

Het atelier kenmerkt zich door openheid naar de buitenwereld: kennis en inzicht worden langs de klassieke academische wegen (bronnenonderzoek, observaties, enquêtes etc.) verworven, maar vooral ook middels ontmoetingen met betekenisvolle betrokkenen en door kleine interventies, acties en experimenten.

Op individueel werk en groepswerk wordt doorlopend feedback gegeven. Het groepswerk en het individuele werk worden apart beoordeeld.

Het atelier heeft een dubbele doelstelling:

 1. Leeropbrengst voor de individuele student (zie doelen)
 2. een gezamenlijk product (zie: opbrengst)

Onderwijstijden

Voor het meest actuele rooster zie:  https://datanose.nl/#course[42735]

Studie-materiaal

Wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.

Aantal deelnemers

23

Toetsvorm

 • column/blog (individueel)
 • reflectieverslag (individueel)
 • onderzoeksvoorstel (groep)
 • eindproduct (groep)

Bijzonderheden

Een student voldoet aan de honourskwalificatie bij een cijfergemiddelde van 7.5 na het eerste studiejaar en bij een nominale studieduur. Neem bij twijfel contact op met je eigen honourscöordinator.

Facts & Figures
Mode
Honours programme
Credits
6 ECTS, 16 weeks
Language of instruction
Dutch
Conditions for admission
Open
Starts in
September