Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursmodule: Staging Science

Leerdoelen

Bij succesvolle afsluiting van de module zijn de volgende leerdoelen behaald:

  1. Studenten kennen de verschillende basistheatertechnieken en kunnen aan de hand hiervan reflecteren op de alledaagse wetenschapspraktijk.
  2. Studenten nemen kennis van klassieke inzichten uit de wetenschapsfilosofie en leren dit te gebruiken om kritisch te reflecteren op bestaande wetenschapspraktijken.
  3. Studenten kunnen theorieën uit de wetenschapsfilosofie koppelen aan geleerde theatertechnieken om zo tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek.
  4. Studenten kennen verschillende stromingen binnen het theater en verschillende spelmethodes (bijvoorbeeld Stanislavski, Brecht, en Grotowksi) en kunnen deze binnen een historische context plaatsen.
  5. Studenten zijn in staat hun verbeelding aan te spreken en kunnen deze gebruiken voor het duiden van inhoudelijke vraagstukken en voor het creatief vormgeven van opdrachten.
  6. Studenten leren om risico's te nemen en worden getraind in  'het  durven' creatief te zijn, door niet geijkte paden te verkennen.
  7. Studenten leren de basistechnieken van theaterregie zodat ze in interdisciplinaire werk- en studiesituaties in staat zijn creatief sturing te geven aan een groep.

Inhoud

Wanneer je vandaag de dag je bachelor- of mastergraad behaalt binnen een academische discipline, dan heb je voldoende bewezen de bestaande kennis in het door jou gekozen vakgebied te begrijpen en toe te passen. Dat is maar goed ook, want in de wetenschap bouwen wij voort op de kennis van anderen - althans, zo luidt het adagium, “Staan op de schouders van reuzen." De wetenschappelijke cultuur waar je als student voor wordt opgeleid is vooral gericht op het zo snel mogelijk en zo veel mogelijk publiceren, waardoor efficiëntie en de bekende, geijkte weg altijd het meest voor de hand liggend is. Risico's worden gemeden, de prestatiedruk ligt hoog. Tegelijkertijd leert de universiteit dat goede wetenschap zich juist ook laat kenmerken door creativiteit, een kritische blik en onbevangen ontdekkingen doen.

In Staging Science draait het juist om deze eigenschappen. Om creativiteit te ontwikkelen en daardoor op een nieuwe, gedurfde manier te leren kijken, is theater hét middel bij uitstek. Theater herbergt immers oneindige mogelijkheden en speelse manieren om vorm te geven aan wetenschappelijke dromen, filosofische vraagstukken en ingewikkelde paradigma's. In dit vak leer je als student middels uiteenlopende theatertechnieken hoe jij je eigen creatieve vermogen kan vergroten en hoe je op een andere manier naar wetenschap kunt kijken én zelf als wetenschapper onderzoek kunt doen. Dit alles gaat hand in hand met een goede theoretische basis: uitgaande van klassiekers uit de kritische wetenschapsfilosofie leer je hoe je met theater effectief de gereedschappen in handen krijgt om te reflecteren op bestaande processen in de wetenschapspraktijk.

Inhoud

De colleges vallen uiteen in een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische gedeelte bespreken we verschillende kopstukken uit de kritische wetenschapsfilosofie. Deze theorieën geven een kader voor het tweede deel van het college: het theaterpracticum. Hierin gaan de studenten onder leiding van een theaterdocent de vloer op. Deze theaterlessen gaan steeds hand in hand met de filosofie van de dwarse denker die die week centraal staat. Door de combinatie van filosofische theorie en theatrale praktijk worden studenten uitgedaagd om middels theateropdrachten hun creatieve vermogens te vergroten en op een nieuwe manier te kijken naar hun vakgebied.

Staging Science is erop gericht studenten een platform te bieden waarbinnen ze interdisciplinair leren reflecteren op de wetenschapspraktijk. Tegelijkertijd leren studenten middels theater hoe zij innovatiever en creatiever kunnen worden als wetenschappelijk onderzoeker. In de 12 lessen worden belangrijke denkers uit de wetenschapsfilosofie geïntroduceerd, en maken studenten kennis met de basistechnieken van theaterspel, zoals bewegingstheater, improvisatie, teksttoneel, samenspel en verhalen vertellen. Ook is er aandacht voor de verschillende theatertradities en hoe deze betekenis krijgen binnen een cultuurhistorische context. Aan het einde van iedere les wordt gekeken of deelnemers aan de hand van de geleerde stof en opgedane vaardigheden wetenschappelijke thema’s en vakinhoudelijke vragen op een nieuwe manier kunnen interpreteren en duiden.

De module wordt afgesloten met een theatrale wetenschapspresentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een performance, monoloog of een toneelstuk dat de student zelf regisseert. Daarnaast schrijven de studenten een afsluitend paper waarin ze aan de hand van wetenschapskritiek en de door henzelf gemaakte eindpresentatie reflecteren op het eigen vakgebied.

Aanmelden

Tweede en derdejaars studenten die participeren in een Honours programma kunnen zich vanaf 4 december 2015 10.00u tot 8 december 2015 17.00u aanmelden via het inschrijfformulier dat op deze website te vinden zal zijn. Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 8 december nog inschrijven.

Een deel van de aanmeldingsprocedure houdt in het schrijven van een motivatie brief en het bijwonen van een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden dit jaar eind januari plaats.

Werkvorm

12 3-urige werkgroepen, uiteenvallend in een theoretisch deel en een theaterpracticum.

Onderwijstijden

Zie voor het meest actuele rooster: https://datanose.nl/#course[43441]

Studiemateriaal

Studenten lezen kopstukken uit de wetenschapsfilosofie en -kritiek, zoals Bruno Latour, Maurice Merleau-Ponty, Thomas Kuhn, Karl Popper, Jürgen Habermas, Martha Nussbaum en Michel Foucault.

Aantal deelnemers

15

Toetsvorm

De module wordt afgesloten met een theatrale wetenschapspresentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een performance, monoloog of een toneelstuk dat de student zelf regisseert. Daarnaast schrijven de studenten een afsluitend paper waarin ze aan de hand van wetenschapskritiek en de door henzelf gemaakte eindpresentatie reflecteren op het eigen vakgebied.

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC, 12 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Vooropleiding nodig
Start Februari