Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Minor

Orthopedagogiek

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen.

De student die deze minor heeft afgerond: heeft kennis en inzicht van de oorzaken en achtergronden van gedrag-, leer- en/of opvoedingsproblemen; heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden voor de bestudering van (ernstige) opvoedings-, leer- en gedragsproblemen; heeft kennis van en inzicht in diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Leren op school
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Professionele opvoeders
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Hersenen en gedrag
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Psychopathologie
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Licht verstandelijke beperking, jeugdhulp, en jeugdbescherming
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
Een beschrijving van de vakken vind je in de Studiegids
Wat houdt deze minor in?

Prof. dr. B. Orobio de Castro, hoogleraar Orthopedagogiek, vertelt je er meer over in de video hiernaast.

Ingangseisen

Ingangseis voor de minor: minimaal twee jaar hbo-studie of eerste jaar WO voltooid. 
Voor sommige minorvakken en keuzevakken gelden (aanvullende) ingangseisen: informeer hiernaar voordat je je inschrijft. Om teleurstellingen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet!

Aanmelden

De aanmelding voor de minor bestaat uit twee stappen: eerst meld je je vóór 15 juni aan voor de minor, vervolgens meld je je tijdens de aanmeldingsperiode per semester aan voor de vakken van die minor.

1. Aanmelding voor de minor

2. Aanmelding voor de vakken

Informatie over wanneer en hoe je je moet aanmelden voor vakken vind je op de studentenwebsite voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen, in het lemma Vakaanmelding.

Meer informatie

Feiten & cijfers
Studielast 30 ECTS EC, 5 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
Locatie Roeterseilandcampus