Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Minor Praktische filosofie

Praktische filosofie

In de minor Praktische filosofie verwerf je de systematische kennis van de praktische of theoretische filosofie en daarnaast overzichtskennis van de geschiedenis van de filosofie.

Studiegids

In een serie wekelijkse hoorcolleges Inleiding in de praktische filosofie 1 en 2 worden onder meer normatieve theorieën besproken. In aanvulling op deze systematische kennis van de praktische filosofie krijg je in het derde blok overzichtskennis van de geschiedenis van de filosofie. In deze module bestudeer je zelfstandig het handboek van Anthony Kenny en een reeks thematisch samenhangende, primaire teksten. Elke week lever je een aantal schrijfopdrachten in. Tijdens de colleges wordt ingegaan op de onderwerpen waarover de schrijfopdrachten gaan. Je vult de minor aan met verdiepende keuzemodules.

Masterprogramma's

Studenten met een bachelordiploma in de sociale wetenschappen of een aanverwante discipline, kunnen met de minor Praktische filosofie (30 EC) toegang krijgen tot het tweejarige masterprogramma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Voorwaarde is dat zij tijdens hun bachelor een vak wetenschapsfilosofie hebben gevolgd. 

De minor Praktische filosofie kan uitgebreid worden tot 60 EC. Heb je een ander bachelordiploma dan een bachelor Filosofie dan ben je na het afronden van deze uitgebreide minor toelaatbaar tot het masterprogramma FilosofiePhilosophy.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede kwalificatie en een aantekening op je bulbijlage op.

Inschrijven

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Praktische filosofie
Vorm Voltijd
Studielast 30 / 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September