Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Open Programma

Sociale geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies

Bent u geïnteresseerd in Sociale geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies, maar wilt of kunt u geen volledige bachelor- of masteropleiding volgen, dan kunt u zich als 'Open UvA'-student inschrijven.

Voor een overzicht van de vakken kijkt u in de Studiegids (zie onderstaande link). U klikt achtereenvolgens op ‘Zoek vak’ en ‘Geavanceerd zoeken’ (rechtsboven). Onder ‘Behorend tot opleiding’ selecteert u (een van) de volgende opleidingen in het interessegebied: Planologie (bachelor) Sociale geografie (bachelor) Internationale ontwikkelingsstudies (minor).

Kosten

Voor zowel bachelor- als mastervakken: € 75,- per studiepunt.  
Bij een studielast van 10 punten kost het vak dus € 750,- (excl. kosten voor excursies, literatuur en eventuele overige kosten).

U ontvangt van de financiële administratie een betaalverzoek voor het hele bedrag. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden 
Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer deel kunt nemen aan het college. Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

  1. Annuleren kan alleen schriftelijk voor aanvang van de collegereeks. Na aanvang van de collegereeks, is het niet meer mogelijk om uw geld terug te vorderen.
  2. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Mondelinge afzegging dient altijd gevolgd te worden door schriftelijke annulering. Bij uitblijven van een schriftelijke annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  3. Bij annulering wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Een schriftelijke annulering dient u per mail te sturen aan openuva-sw@uva.nl
  5. Bij het uitblijven van tijdige betaling kan de docent u toegang tot het college weigeren. Wij behouden ons dan het recht voor alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. 

Door de aard van het onderwijs kennen enkele vakken een maximum aantal deelnemers, waarbij reguliere studenten voorrang krijgen. In uitzonderlijke gevallen moeten wij de deelname voor contractstudenten annuleren. Bij annulering van onze kant ontvangt u natuurlijk uw inschrijfgeld retour. Er worden dan geen administratiekosten in rekening gebracht.

Toetsing en herkansing

Het is niet verplicht om aan tentamens, herkansingen of andere eindopdrachten deel te nemen. U ontvangt echter alleen een certificaat indien u aan alle eisen die er aan het vak gesteld worden, voldaan heeft. Dit zijn dezelfde die voor de reguliere studenten gelden.

Certificaat

Wanneer u aan alle studieverplichtingen heeft voldaan en uw cijfer in SIS geregistreerd staat dan kunt u een certificaat aanvragen via openuva-sw@uva.nl

Toelating, aanmelding en deelname

Bachelorvakken 

U kunt zich inschrijven voor een selectie van bachelorvakken op het gebied van Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies, mits u beschikt over een propedeuse diploma van een hbo of universiteit.

De volgende vakken staan open voor contractstudenten:de eerstejaarsvakken Inleiding Planologie, Inleiding Sociale geografie en Stedelijke Dynamiek en de tweede –en derdejaars specialisatievakken. Een lijstje met specialisatievakken vindt u in de digitale Studiegids.

Het is voor het succesvol afronden van het vak van belang dat uw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij het niveau van de vakken. Voor enkele vakken gelden specifieke ingangseisen. Deze zijn terug te vinden in de Studiegids. Neem bij twijfel even contact op.

Mastervakken 

Voor mastervakken dient u te beschikken over een relevante academische opleiding en zal er vooraf overleg plaatsvinden met de studieadviseur.

Deelname/toehoren

Deelname aan een vak is inclusief deelname aan de werkgroepen/discussies. Toehoorders worden niet toegestaan.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door te klikken op onderstaande link.

Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een betaalverzoek. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, plaatsen wij u voor het college en ontvangt u een bewijs van inschrijving en toegang tot de digitale leeromgeving.

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober