Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Open Programma

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen nodigt 'niet-studenten' uit om tussen de reguliere studenten plaats te nemen in de collegebanken.

Aanbod 

Het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen biedt elk semester cursussen aan die kunnen dienen als verbreding of verdieping van de kennis of ervaring die elders in het hbo of wo is opgedaan. Ook kunt u kennismaken met de verschillende deelgebieden binnen de Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het aanbod aan cursussen en uitgebreide beschrijvingen, vindt u in de UvA Studiegids. Wanneer u een bepaalde cursus wilt volgen die niet als Open UvA College wordt aangeboden, kunt u contact opnemen met de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen om te informeren naar de eventuele mogelijkheden.

Zoek een cursus

  • Open de UvA Studiegids.
  • Klik op het tabblad 'Vak';
  • Klik rechtsboven op '> Alle vakken';
  • Stel de filter in de linker kolom bij 'Overige' in op 'Open UvA College'.
  • Stel de filter bij 'Onderwijsinstellingen' in op 'College Pedagogische en Onderwijswetenschappen'.
  • Wanneer u een cursus heeft gevonden die u graag wilt gaan volgen, houdt u dan rekening met de hieronder genoemde deadlines en voorwaarden.
  • Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Deadlines aanmeldingen
 

Semester 1 
(5 september 2022 t/m 3 februari 2023)
Deadline aanmelding: vrijdag 24 juni 2022
 
Na de deadline kan men zich alleen voor de beschikbare plaatsen aanmelden. Op de volgende data sluit de algehele aanmelding:
Blok 1 1 augustus 2022
Blok 2 1 oktober 2022
Blok 3 1 december 2022

 

Semester 2
(6 februari t/m 30 juni 2023)
Deadline aanmelding: vrijdag 23 december 2022
Na de deadline kan men zich alleen voor de beschikbare plaatsen aanmelden. Op de volgende data sluit de algehele aanmelding:
Blok 1 9 januari 2023
Blok 2 1 maart 2023
Blok 3 1 mei 2023

 

Toelating

De Open UvA Colleges van het College Pedagogische en Onderwijswetenschappen staan open voor alle geïnteresseerden. Om aan een collegereeks deel te kunnen nemen, dient uw voorkennis echter wel vergelijkbaar te zijn met het niveau van de andere studenten. Dat wil zeggen dat u ten minste dient te beschikken over een vwo-diploma of een hbo-(propedeuse)diploma. De precieze ingangseisen en of gewenst is dat u vooraf contact opneemt met de vakcoördinator staan per cursus vermeld in de UvA Studiegids.

Aangezien voor elke cursus slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, worden aanmeldingen behandeld in volgorde van binnenkomst van inschrijving en betaling. Reguliere studenten hebben daarbij voorrang. Mochten er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, of de cursus kan om andere redenen geen doorgang vinden, dan ontvangt u daarvan bericht. Het volledige inschrijfgeld wordt dan zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

Toetsvorm en verzilvering studiepunten

Na afloop van elke collegereeks kunt u tentamen afleggen; dit is echter niet verplicht. U heeft daarnaast recht op één herkansing. Legt u het tentamen met succes af, dan ontvangt u een certificaat. Een aantal cursussen hebben verplichte werkgroepen.  Raadpleeg de studiehandleiding voor de exacte eisen die voor de cursus gelden.

Kosten

De kosten bedragen € 75 per studiepunt, inclusief tentamen. Per cursus staan 3, 6 of 9 studiepunten geprogrammeerd, waarbij één studiepunt staat voor 28 uren studiebelasting (volgen van colleges, zelfstudie en voorbereiding op colleges en tentamens). Literatuur is niet bij het cursusgeld inbegrepen. Wel inbegrepen zijn: het bijwonen van alle cursusbijeenkomsten en de beoordeling van het afgelegde tentamen, inclusief  één herkansingsmogelijkheid. U krijgt als contractstudent een UvAnetID. Met dit UvAnetID kunt u inloggen in de digitale systemen van de UvA zoals SIS, UvAmail, UvAvpn en Canvas. In Canvas dient u zich zelf aan te melden voor de desbetreffende cursus.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk, tot aanvang van het onderwijsblok. U ontvangt restitutie van het door u betaalde bedrag bij annulering tot 3 weken van te voren; daarna wordt € 75 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na aanvang ontvangt u geen restitutie van het betaalde bedrag.

COVID-19

Ons uitgangspunt is dat we in studiejaar 2021-2022 al het onderwijs on campus aanbieden. Natuurlijk is het onderwijs afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarom kan de fysieke aanwezigheid voor 2021-2022 nog veranderen. Hierover ontvang je dan op tijd bericht. Maar het uitgangspunt is: terug naar normaal.  Volg hier de updates rondom het coronavirus.  

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Aanmelding

U kunt zich voor Open UvA Colleges van het College of Child Development and Education aanmelden via onderstaand formulier. Aanmelden voor studiejaar 2022-2023 is mogelijk vanaf 1 juni 2022. De exacte aanmeldingsperiodes en deadlines staan hierboven vermeld.
Nadat u bent geplaatst, ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober