Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English
Open Programma

Psychologie

Opslaan in favorieten

De opleiding Psychologie biedt u de mogelijkheid tot het volgen van losse cursussen uit het onderwijsaanbod van met name de propedeutische fase.

U schuift aan bij reguliere studenten Psychologie in het onderwijs dat zij volgen.

Propedeusecursussen

Alle cursussen uit het eerste studiejaar (m.u.v. de practicumgroepen, VRT-1/P-these en Testtheorie & -praktijk) staan open voor aanschuifstudenten, omdat vrijwel elke cursus algemeen van aard is en zonder specifieke voorkennis te volgen. Indien u nog niet veel kennis heeft van de Psychologie en een algemeen overzicht wenst te verkrijgen, wordt u aangeraden te beginnen met de cursus Inleiding in de Psychologie, die jaarlijks in september start.

Het tweede jaar en specialisatiecursussen

Om tweede- of derdejaarsvakken te kunnen volgen, dient u minstens achtergrondkennis te hebben van

 • Inleiding en cognitie deel A: Inleiding in de psychologie
 • Onderzoeksmethoden en Statistiek 1

 Per specialisatie komt hier tevens bij:

 Arbeids- & Organisatiepsychologie:

 • Sociale en Arbeids-& Organisatiepsychologie deel A: Arbeids- & Organisatiepsychologie

 Klinische Psychologie: 

 • Klinische en Biologische Psychologie deel A: Klinische Psychologie

 Psychologische Methodenleer: 

 • Wetenschappelijk en Statistisch Redeneren incl Testontwikkeling (WSR-T)

 Brein & Cognitie:  

 • Klinische en Biologische Psychologie deel B: Biologische Psychologie
 • Inleiding en Cognitie deel B: Cognitieve Psychologie 

 Klinische Ontwikkelingspsychologie:

 • Ontwikkelingspsychologie

 Klinische Neuropsychologie: 

 • Klinische en Biologische Psychologie deel A: Klinische Psychologie
 • Klinische en Biologische Psychologie deel B: Biologische Psychologie 

Zie voor meer informatie de UvA Studiegids en de Flyer Contractonderwijs.

Kosten

De omvang van elke cursus is weergegeven in studiepunten (EC = European Credits). Elk studiejaar bestaat uit 60 EC. Een studiepunt is equivalent aan 28 uur studie (volgen van onderwijs, bestuderen van leerstof, verrichten van onderzoek, etc). Bij het bestuderen van literatuur wordt voor het bestuderen van 140 bladzijden leerstof van gemiddelde moeilijkheidsgraad inclusief het tentamen 28 uur gerekend.

Kosten propedeuse-onderdelen  
Per EC betaalt u € 75. Daarbij is het niet van belang of u alleen onderwijs volgt en/of tentamens aflegt.

Kosten tweedejaarsonderdelen 
De tweedejaarscursussen kosten € 150 per studiepunt.

Kosten specialistische cursussen (derdejaars bachelor- of masteronderdelen) 
De cursussen in de specialistische fase kosten € 150 per studiepunt.

Alumni hebben een korting van 10% op het verschuldigde collegegeld op vertoon van hun alumnipas.

Toetsvorm en verzilvering studiepunten

Contractstudenten krijgen formeel geen studiepunten maar een schriftelijk bewijs dat zij een bepaalde cursus hebben afgerond (het resultatenoverzicht). Indien een contractstudent zich in een later stadium formeel inschrijft als reguliere student kunnen alsnog de bijbehorende studiepunten worden toegekend. U krijgt dan als u zich heeft ingeschreven als reguliere student een 'vrijstelling' van de cursussen die u reeds met voldoende resultaat als contractstudent heeft afgerond. U dient zelf aan te geven wanneer behaalde resultaten als contractstudent dienen te worden omgezet naar uw reguliere studentnummer. Dit kunt u doen bij de Onderwijsbalie Psychologie.  
Als u overstapt van contractonderwijs naar regulier onderwijs, voeg dan bij het aanvragen van een examen (propedeuse, bachelor of master) een uitdraai toe van het gevolgde contractonderwijs.

Toelating en aanmelding

Propedeusecursussen:

U kunt zich aanmelden voor cursussen uit de propedeuse met een aanmeldformulier propedeusevakken. Voor de propedeusecursussen kan men zich gedurende het hele jaar aanmelden, mits dat ruim vóór aanvang van de cursus geschiedt. Als u zich aanmeldt voor een propedeusecursus kunt u er zonder meer van uitgaan dat u kunt deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van de desbetreffende cursus.

Tweedejaarscursussen en specialisatiecursussen:

U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldformulier specialisatievakken in de daarvoor gestelde aanmeldingsperiodes. De aanmeldingsperiodes zullen noodzakelijkerwijs streng worden gehanteerd vanwege de grote toestroom van voltijd- en contractstudenten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Onderwijsbalie Psychologie.

T 020 525 6770

onderwijsbalie@psy.uva.nl 

Studieadviseurs

studieadviseur-psy@fmg.uva.nl

Telefonisch spreekuur:  

 • Dinsdag: 10:00-11:00 tel: 020-5255855
 • Woensdag: 10:00-11:00 tel: 06-18938247
 • Vrijdag: 10:00-11:00 tel: 06-39270562
Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober